phuc vu nhan dan

Saturday, 28/05/2016 09:05
 • Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh

  18:02 | Chủ nhật 02/09/2007 (GMT+7)

  Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh

  Dieu mong muon cuoi cung cua toi la: Toan Dang, toan dan ta doan ket phan dau, xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh, va gop phan xung dang vao su nghiep cach mang the gioi. ........................................ Cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta du phai kinh qua gian kho, hy sinh nhieu hon nua, song nhat dinh thang loi hoan toan. Do la mot dieu chac chan. Toi co y dinh den ngay do, toi se di khap hai mien Nam Bac,..

 • Chuong trinh giai tri Tet Binh Tuat

  23:17 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Chuong trinh giai tri Tet Binh Tuat

  Ha NoiMung dang mung xuan Mung thu do doi moi28 Tet (Ngay 27.1): Quang truong Nha hat lon: Chuong trinh ca mua nhac dac sac cua cac don vi nghe thuat tai thu do voi chu de To quoc - Mua xuan va Suc tre- mua xuan.

 • Lay viec phuc vu nhan dan lam dau

  08:26 | Thứ bảy 25/09/2004 (GMT+7)

  Hoi nghi toan quoc cua Bo Chinh tri, Ban bi thu tong ket sau nam thuc hien qui che dan chu o co so (DCOCS) se dien ra tai Ha Noi trong hai ngay 28 va 29-9, ong Trinh Xuan Gioi - pho Ban Dan van trung uong, thuong truc Ban chi dao trung uong ve thuc hien qui che DCOCS - chieu 24-9 thong bao voi bao chi.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Cong an phai het long phuc vu nhan dan

  00:50 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh Cong an phai het long phuc vu nhan dan

  Chieu 14/8, tai Cung Van hoa Huu Nghi (Ha Noi), Dang uy Cong an T.U va Bo Cong an da to chuc gap mat cac can bo cong an lao thanh, si quan cap tuong trong luc luong cong an nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap luc luong Cong an Nhan dan (CAND) va Ngay hoi Toan dan bao ve an ninh To quoc (19/8).

 • Thanh Hoa Tang cuong xe o to phuc vu nhan dan trong dip Tet

  21:14 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  De tao dieu kien thuan loi, dap ung nhu cau di lai cua nhan dan trong dip Tet, cung voi nhieu bien phap nham ngan chan tinh trang vi pham giao thong, tinh Thanh Hoa da tang cuong them gan 100 xe khach de phuc vu nhan dan.

 • Luc luong CSND phai phuc vu nhan dan vo dieu kien

  14:26 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  TP - “Tinh trang sach nhieu, cua quyen dien ra pho bien o mot so don vi truc tiep lam viec voi dan"- Thu truong Bo Cong an Le The Tiem khang dinh.

 • Ba giai phap dau tranh voi tieu cuc tham nhung

  06:01 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ba giai phap dau tranh voi tieu cuc tham nhung

  "Toi cho rang khi da xac dinh vao nganh cong an, tuc la xac dinh nhiem vu phuc vu nhan dan, moi can bo chien si phai thay truoc nhung kho khan, thu nhap se rat khiem ton so voi nhu cau cuoc song.".

 • Thu tuong chi dao Chap nhan lo de phuc vu nhan dan di lai trong dip Tet

  00:21 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  *Tap trung chong dich cum gia cam, hai bo se khong nghi Tet Trong cac ngay tu 26 - 28/1, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 1/2005. Ngay sau khi phien hop ket thuc, Van phong Chinh phu to chuc hop bao thong bao cu the nhung noi dung va ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai.

 • Cac cu tri mong muon gi o dai bieu Quoc hoi khoa moi

  12:10 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Cac cu tri mong muon gi o dai bieu Quoc hoi khoa moi

  TP - “Toi rat vinh du vi duoc bo phieu bau dai bieu phuc vu cho dan, cho nuoc. Toi mong cac dai bieu se dem het tinh than, tai duc ra phuc vu nhan dan”, cu Nguyen Cong Hoa cho biet.

 • Cac nha thuoc truc phuc vu nhan dan Ha Noi dip Tet

  06:27 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  Cac nha thuoc truc phuc vu nhan dan Ha Noi dip Tet

  Cac diem ban thuoc trong ca hai ngay 30 va mong 1 tet, tu 8 - 18h: Nha thuoc 97 Hang Bac, quay so 2 Hang Bai, 362 Ngoc Lam.

 • Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

  14:02 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

  Nhan ky niem 117 nam Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, 45 nam Ngay truyen thong luc luong Canh sat nhan dan (CSND), ngay 15/5, tai Ha Noi, Tong cuc Canh sat phoi hop bao Nhan Dan to chuc Hoi thao khoa hoc - thuc tien "Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong Canh sat nhan dan". Thuong tuong, TS Le The Tiem , Uy vien T.U Ðang, Thu truong Bo Cong an, chu tri hoi thao. Tham du hoi thao, co cac vi Uy vien T.U Ðang: Ðinh The Huynh, Tong Bien tap bao Nhan Dan; PGS, TS Tran..

 • Gio To Nhieu man hinh lon tai noi cong cong

  15:45 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Gio To Nhieu man hinh lon tai noi cong cong

  Ban to chuc Gio To Hung Vuong dong y bo tri cac man hinh lon tai mot so khu vuc cong cong trong TP Viet Tri de phuc vu nhan dan theo doi le khai mac, le dang huong va le be mac Quoc gio.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Khong co cho cho cong boc vo cam

  09:03 | Thứ sáu 08/02/2008 (GMT+7)

  Khong co cho cho cong boc vo cam

  Nam 2007, du luan buc xuc truoc hang loat cac vu viec noi com trong doi song xa hoi. Mot chau be 3 tuoi phai nhap vien vi co bao mau dan bang keo vao mieng, mot chu doanh nghiep tinh nguyen viet don xin... di tu vi nhung buc xuc trong hoat dong kinh doanh. >> TPHCM: Mot be gai tat tho tai nha tre >> Cau chuyen cua co gai 13 nam lam “no le”

 • Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

  16:29 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  ""Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan..."". Day la trich doan phat bieu cua ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu trong buoi khai mac Hoi nghi Trien khai cong tac tu tuong van hoa nam..

 • Khong the tuy tien su dung xe cong

  18:27 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Xe cong la cua toan dan, nha nuoc giao cho co quan de co quan lam nhung viec phuc vu nhan dan (ke ca nhung viec thu tien ve nop ngan sach). Neu tu y cho nhung nguoi trong co quan muon nghia la da bien tai san cua nhan dan thanh tai san cua mot nhom nguoi roi.

 • Gio To Nhieu man hinh lon tai noi cong cong

  09:05 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Gio To Nhieu man hinh lon tai noi cong cong

  (TP) Ban to chuc Gio To Hung Vuong dong y bo tri cac man hinh lon tai mot so khu vuc cong cong trong TP Viet Tri de phuc vu nhan dan theo doi le khai mac, le dang huong va le be mac Quoc gio.

 • Ha Noi ky niem ngay giai phong

  10:06 | Thứ năm 10/10/2002 (GMT+7)

  Ha Noi ky niem ngay giai phong

  Chao mung 48 nam Ngay giai phong thu do (10/10/1954), cac doan nghe thuat chuyen nghiep va khong chuyen nghiep, doi van nghe xung kich bieu dien phuc vu nhan dan vao buoi toi 9 va 10/10 tai san khau ngoai troi cua trung tam cac quan huyen va thanh pho.

 • Khai truong website Chinh phu

  00:09 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  Khai truong website Chinh phu

  Chieu 10/1, Thu tuong Phan Van Khai da phat lenh dua Trang tin dien tu Chinh phu (co ten mien tren internet la www.vietnam.gov.vn;www.chinhphu.vn) vao hoat dong. Thu tuong Phan Van Khai noi: "Trang tin dien tu Chinh phu la dau moi ket noi hoat dong cung cap thong tin cua co quan hanh chinh cac cap, huong toi phuc vu viec trien khai hoat dong dich vu cong va xay dung moi quan he truc tuyen giua Chinh phu voi nhan dan va doanh nghiep, gop phan thuc hien co ket qua..

 • Quang Nam Trich ngan sach hon 5 ti dong tam ung cho 8 doanh nghiep

  19:40 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh Nguyen Xuan Phuc vua ky quyet dinh trich ngan sach hon 5 ti dong tam ung cho 8 doanh nghiep trong tinh de mua hang hoa du tru chuan bi phuc vu nhan dan don Tet nguyen dan Giap Than. Day la bien phap cap bach nham on dinh tinh hinh gia ca, chong tinh trang tu thuong nang gia, ep gia.

 • Ha Noi Tet sach dep va khong un tac

  16:33 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Tet sach dep va khong un tac

  TP - Day la quyet tam duoc So GTCC Ha Noi the hien trong ban bao cao vua duoc gui toi Thuong truc Thanh uy Ha Noi ve cong viec chuan bi phuc vu nhan dan Thu do don Tet.

 • Da Nang Dam bao du dien nuoc trong dip tet Giap Than

  19:31 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 5/1, Cong ty Cap nuoc Da Nang cho biet hang loat cac bien phap da duoc trien khai dong bo de dam bao nguon nuoc may trong sach va day du nham phuc vu nhan dan trong nhung ngay truoc va sau tet Giap Than 2004. Theo do, cong suat cap nuoc tai nha may Cau Do phai dat tu 56.000 – 57.000m3/ngay – dem; Tai tram bom Ho Xanh (Son Tra) cung cap tu 5.000 – 6.000m3/ngay – dem; Thanh lap to sua chua duong ong be, truc 24/24 gio tu ngay 20.1 – den het ngay..

 • Cac hoat dong van hoa nghe thuat chao mung Dai hoi X cua Dang

  22:23 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Cac hoat dong van hoa nghe thuat chao mung Dai hoi X cua Dang

  Trong thoi gian Dai hoi dai bieu Dang toan quoc lan X dien ra tai Ha Noi, UBND TP Ha Noi phoi hop cung voi cac co quan chuc nang dong loat to chuc cac hoat dong van hoa phuc vu nhan dan (tu 16 - 25/4).

 • So Giao thong van tai tinh Kien Giang lap duong day nong

  22:41 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Nham theo doi, xu ly thong tin cho toan nganh; giup lanh dao So nam bat, kip thoi xu ly thong tin lien quan den cong viec, nhung viec nhung nhieu gay kho khan cua cac phuong tien van tai thuy bo va cac tieu cuc xay ra trong nganh, gop phan phuc vu nhan dan ngay mot tot hon, So Giao thong van tai Kien Giang da lap duong day nong. Khi co yeu cau, cac co quan va nhan dan co the lien he theo so may dien thoai: 077.915234 hoac 0919.254000. (Thanh Trang)

 • Ha Noi Mua ve tau Tet co the dung CMND the sinh vien giay khai sinh photo

  00:39 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Tai buoi hop bao ngay 25.11 ve ke hoach phuc vu Tet, ong Tran Nhat Tien, Pho tong giam doc Cong ty Van tai hanh khach duong sat Ha Noi cho biet: Nganh duong sat se huy dong toi da tau de phuc vu nhan dan trong dip Tet, binh thuong hang ngay co 5 doi tau chay Ha Noi - Sai Gon thi Tet se co 10 doi chay tren tuyen nay.

 • Ha Noi Nhieu hieu thuoc mo cua ba ngay tet

  17:40 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Nhieu hieu thuoc mo cua ba ngay tet

  Theo tin tu So Y te Ha Noi, nhieu nha thuoc thuoc cac co so kham chua benh trung uong va Ha Noi vua duoc chi dinh mo cua phuc vu nhan dan trong ba ngay Tet Dinh Hoi.

 • Ha Noi Lich chay xe buyt trong nhung ngay Tet

  00:40 | Thứ sáu 16/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/1, Cong ty Van tai va dich vu cong cong Ha Noi da thong bao ve lich chay xe buyt phuc vu nhan dan trong nhung ngay Tet Nguyen dan. Theo do, tu ngay 19 - 20.1 (28 - 29 Tet): mo tuyen tu 5 gio va dong tuyen tu 21 - 22 gio 30 (10 phut/chuyen);


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0