nop thue

Tuesday, 31/05/2016 21:09
 • Toi danh mang tieng chay i nop thue

  03:26 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Nhan duoc thong bao cua to truong to dan pho 122, pho Hoang Cau (P.O Cho Dua, Dong Da, Ha Noi), dung 8g ngay 9-9-2007, toi co mat tai nha to truong de nop tien su dung dat (thue dat) hang nam. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  13:16 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  Sap het han ke khai nop thue thu nhap ca nhan nam 2006. Day cung la khoang thoi gian ro len nhung chuyen anh A nop nhieu, chi B khai it, roi ca thac mac: co lop nguoi thu nhap rat cao nhung tuyet nhien khong bi co quan thue “so gay”. TS trao doi voi ba Nguyen Thi Cuc, tong cuc pho Tong cuc Thue, ve cach thu thue thu nhap hien nay cua nganh Thue

 • 10 doanh nghiep nop thue nhieu nhat o TP HCM

  11:37 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  10 doanh nghiep nop thue nhieu nhat o TP HCM

  Theo Cuc thue TP.HCM, 10 doanh nghiep (DN) nop thue hang dau trong TOP 100 DN nop thue nhieu nhat nam 2006 da nop den 12.600 ty dong tien thue!

 • Cuoi nam canh giac nan co moi

  13:01 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Cuoi nam canh giac nan co moi

  Nhung ngay cuoi nam, luong khach “do xo” den cac diem nop thue truoc ba dang ky o to, xe may ngay cang dong, vi vay, day la dip de bon “co moi” ra suc lam an. Chung toi da den mot so phong thue truoc ba quan Ba Dinh, Cau Giay, Thanh Xuan… chung kien canh nan “co moi” treo keo khach o day ngang nhien long hanh ngay trong co quan thue ma khong thay luc luong nao ngan can. Vua dung xe vao bai gui xe Phong thue truoc ba quan Cau Giay, mot tay thanh nien..

 • 10 doanh nghiep nop thue nhieu nhat o TP HCM

  07:48 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  10 doanh nghiep nop thue nhieu nhat o TP HCM

  TP - Theo Cuc thue TP Ho Chi Minh, 10 doanh nghiep (DN) nop thue hang dau trong TOP 100 DN nop thue nhieu nhat nam 2006 da nop den 12.600 ty dong tien thue!

 • Toi bi xi tret vi di nop thue

  04:37 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Toi bi xi tret vi di nop thue

  Muon kinh doanh phai nop thue. Nhung voi co so vat chat, cho dung, ban ghe ma nganh thue danh cho, toi va khong it dong nghiep deu chung mot cam giac moi khi phai di nop thue la… so.

 • Tu 1 1 2004 thi diem tu khai tu nop thue

  11:20 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Tu 1 1 2004 thi diem tu khai tu nop thue

  Co che tu khai, tu nop thue se duoc thi diem tu 1/1/2004 doi voi mot so co so kinh doanh nop thue theo phuong phap khau tru tai TP.HCM va Quang Ninh. Pham vi ap dung la thue GTGT (tru thue GTGT o khau nhap khau) va thue thu nhap DN.

 • Dong thue ngay tu dong thu nhap dau tien

  10:00 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Dong thue ngay tu dong thu nhap dau tien

  Trong hai ngay 2-3/7 tai TP.HCM, Van phong Quoc hoi to chuc hoi thao ve bo sung du luat Thue thu nhap ca nhan. Phan dong cac y kien cho rang, can phai tao dieu kien de moi nguoi dan deu nop thue, mot quyen thieng lieng cua cong dan. Tuy nhien kho khan nhat la phuong phap tinh muc thu.

 • Truong ngoai cong lap Co thu nhap thi phai nop thue

  18:14 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Truong ngoai cong lap Co thu nhap thi phai nop thue

  Gan day, cac so giao duc ngoai cong lap o Ha Noi nhan duoc thong bao cua cac Chi cuc Thue yeu cau phai nop va truy thu thue thu nhap doanh nghiep theo Nghi dinh 53/2006/ND – CP cua Chinh phu. Nhieu co so giao duc ngoai cong lap khong dong tinh voi yeu cau tren. Chung toi da co cuoc trao doi voi ong Pham Van Huyen, Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue, ve van de nay.

 • 10 doanh nghiep nop thue nhieu nhat TP HCM

  08:47 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Theo Cuc thue TP HCM, 10 doanh nghiep (DN) hang dau trong TOP 100 doanh nghiep nop thue nhieu nhat nam 2006 da dong gop den 12.600 ty dong tien thue.

 • Sua doi thoi han nop thue

  06:00 | Thứ sáu 13/08/2004 (GMT+7)

  Tong cuc Hai quan vua co van ban quy dinh thoi han nop thue nhap khau la 30 ngay doi voi cac lo hang nhap khau thuoc danh muc hang tieu dung va 275 ngay doi voi nguyen lieu san xuat hang xuat khau, thay vi nop thue ngay nhu hien nay.

 • Dac Lac Nhieu dai gia khong nop thue thu nhap

  09:29 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Dac Lac Nhieu dai gia khong nop thue thu nhap

  Qua khao sat cua Ban Kinh te va Ngan sach HDND tinh Dac Lac, tai 30 DN ngoai quoc doanh co doanh thu lon nhat trong linh vuc thuong mai - du lich co toi 15 DN khong dong thue thu nhap DN (TNDN) mot dong nao, con lai da so cung chi dong lay le: Nam, bay trieu den vai ba chuc trieu dong/nam. Vi du nam 2005 DN tu nhan (DNTN) Nam Tien doanh thu tren 162 ti dong, nhung khong nop dong thue TNDN nao; DNTN Hoang Quyen doanh thu tren 153 ti dong, nhung nop thue TNDN chi..

 • Phat tien 91 nguoi Han Quoc cham nop thue

  15:02 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Phat tien 91 nguoi Han Quoc cham nop thue

  Ong Nguyen Thai Son, Truong phong thue thu nhap ca nhan, Cuc Thue TPHCM cho hay vua truy thu hon 1 ty dong thue 2005 va phat 2,1 ty dong doi voi 91 nguoi dang lam viec trong cac van phong dai dien Han Quoc vi khong thuc hien nghia vu thue dung han.

 • Thue thu nhap ca nhan o cac nuoc

  10:21 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan o cac nuoc

  Cac nuoc deu ap dung ty le thu thue cao doi voi nguoi co thu nhap cao nham rut bot khoang cach giau ngheo. Nguoc lai, cac nuoc cung chu trong den tinh trang kinh te va gia dinh cua nguoi nop de duoc mien giam.

 • VBL nop thue nhieu nhat TPHCM nam 2007

  15:55 | Thứ năm 14/02/2008 (GMT+7)

  VBL nop thue nhieu nhat TPHCM nam 2007

  Theo so lieu thong ke cua Cuc Thue TP.HCM, Cong ty lien doanh Nha may Bia Viet Nam (VBL) la don vi dan dau trong 200 doanh nghiep nop thue nhieu nhat TP.HCM trong nam 2007, voi khoan nop thue len den tren 2.400,075 ty dong, tang gan 300 trieu dong so voi nam 2006. Nhu vay, tinh den nay, VBL da thuc hien nghia vu thue tren 13.243 ty dong.

 • Dan Ha Noi voi vang nop thue nha dat

  13:01 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Dan Ha Noi voi vang nop thue nha dat

  Tu 8h sang, Phong dang ky nha dat quan Dong Da (Ha Noi) da co hang chuc nguoi cho doi, chen lan de nhan to khai cac loai thue nha dat. Ly do: neu sang nam nop thue thi se bi ap theo muc moi.

 • Ton nhieu thoi gian nhan luc moi duoc nop thue

  18:39 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Ton nhieu thoi gian nhan luc moi duoc nop thue

  Da ton tai rat lau mot nghich ly: DN mat nhieu thoi gian va ton nhieu nhan luc moi co the hoan thanh duoc nghia vu nop thue, do thu tuc nop thue con nhieu phuc tap.

 • Cong ty Phu My Hung khong nop thue la vi pham phap luat

  08:23 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Cong ty Phu My Hung khong nop thue la vi pham phap luat

  "Co so kinh doanh co trach nhiem ke khai va nop to khai thue thu nhap doanh nghiep cho co quan thue truc tiep quan ly cham nhat nagy 25-1 hang nam va tam nop thue hang quy day du, dung han theo thong bao cua co quan thue. Viec khong nop thue thu nhap doanh nghiep cua cong ty theo thong bao va cac quyet dinh xu ly cua Cuc Thue TP la vi pham phap luat”.

 • Kho kiem soat thu nhap cua ca sy nghe sy tu nha hang quan bar

  19:54 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Kho kiem soat thu nhap cua ca sy nghe sy tu nha hang quan bar

  Neu ca si “doi” ghi cat-se trong hop dong it hon thuc te, nha to chuc se phai nop thue nhieu hon... Thoi gian gia han ke khai thue TNCN da ket thuc cach day vai ngay, Tong cuc thue co the cho biet ket qua ? Tai 2 TP lon la Ha Noi va Ho Chi Minh da co 167 nguoi den ke khai thue TNCN trong do co 68 ca sy da hoan thanh viec ke khai, quyet toan thue nam 2004 voi so tien phai nop gan 1 ty dong. Don cu nhu: ca sy My Tam tong thu nhap 759 trieu dong, phai nop thue..

 • Gia han nop thue gia tri gia tang 90 ngay cho mot so mat hang

  12:25 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh so 80/2007/QD-BTC tam thoi dieu chinh thoi gian nop thue gia tri gia tang doi voi cac mat hang la phan bon, thuoc tru sau, hoa chat co ban, thuc an chan nuoi, nguyen lieu nhua va nguyen lieu san xuat thuc an chan nuoi o khau nhap khau len 90 ngay ke tu ngay dang ky to khai hai quan. Day la mot trong nhung bien phap de binh on gia ca thi truong.

 • Dieu chinh thoi gian nop thue doi voi phan bon nhap khau

  16:11 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Dieu chinh thoi gian nop thue doi voi phan bon nhap khau

  Bo truong bo Tai Chinh vua ban hanh quyet dinh so 236/2003/QD-BTC ngay 31/12/2003 ve viec tam thoi dieu chinh thoi gian nop thue gia tri gia tang doi voi phan bon Ure o khau nhap khau.

 • Nop thue thu nhap la nghia vu cao quy cua ca si

  20:50 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Cung giong cac loai thue khac, viec dat ra thue thu nhap ca nhan la nham gop phan thuc hien cong bang xa hoi, dong vien mot phan thu nhap cua ca nhan co thu nhap cao cho ngan sach nha nuoc.

 • Phan ung cua ca si khi nop thue thu nhap cao

  17:22 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Phan ung cua ca si khi nop thue thu nhap cao

  Phan lon ca si deu dong y voi quy dinh dong thue, du trong so ho co nhung nguoi "khong hieu lam" ve quy dinh nay. Tuy nhien, ho van buc xuc, nhat la van de "Cuc Thue chi cho giam 25% tong thu nhap truoc khi dong thue 10% la khong du de tai dau tu cho nghe nghiep".

 • Khong phai nop thue ngay

  05:10 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Theo thong bao huong dan moi day cua Tong cuc Hai quan, cac lo hang nhap khau thuoc danh muc hang tieu dung nhung la nguyen lieu truc tiep dung cho san xuat san pham tieu thu trong nuoc hoac xuat khau se duoc ap dung thoi han nop thue nhap khau la 30 ngay hoac 275 ngay (doi voi nguyen lieu san xuat hang xuat khau), thay vi nop thue ngay nhu huong dan truoc do.

 • Mot ca nhan nop thue thu nhap ca nhan hon 2 8 ty dong

  18:14 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Thai Son, Truong phong thue thu nhap ca nhan, Cuc Thue TP HCM cho hay, vua de nghi Cuc Thue TP HCM khen thuong 7 van phong dai dien nuoc ngoai vi da khai bao va nop thue day du, dung han. Ngoai ra, co 10 ca nhan cung duoc de nghi khen.

 • TPHCM That thu nhieu ti dong do taxi tron thue

  11:23 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  TPHCM That thu nhieu ti dong do taxi tron thue

  Nhieu taxi (chu yeu thuoc mot so HTX dich vu van tai) hoat dong tron thue, khien thanh pho that thu nhieu ti dong moi nam. Tinh trang nay da ton tai va keo dai trong suot nhung nam qua, song cac co quan chuc nang gan nhu bat luc.

 • Xa vien tron thue ban chu nhiem bi niu ao

  09:03 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Hien nay o TP.HCM co tinh trang nhieu xa vien cua cac hop tac xa (HTX) kinh doanh van tai, du lich... tron thue, nhung nguoi bi co quan thue “niu ao” lai la ban chu nhiem HTX. Trong khi do, theo qui dinh cua phap luat thi doi tuong phai ke khai, nop thue lai khong phai la HTX.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0