nong thon

Wednesday, 01/06/2016 04:05
 • San sau cua do thi

  17:17 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  San sau cua do thi

  Nhung nguoi do thi den luc phai tu van ve su bang quan truoc menh mong lac hau bao quanh minh: lam gi de nong thon dung tro thanh "san sau" cua do thi?

 • Cuu nguy cho nong nghiep nong thon

  14:35 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Cuu nguy cho nong nghiep nong thon

  Mot de an nghien cuu toan dien ve phat trien nong nghiep - nong dan - nong thon dang duoc Chinh phu xay dung Ba buoi thao luan tinh tinh hinh va nhiem vu kinh te xa hoi vua qua, nhung buc xuc ve su kho khan cua nong dan, nong thon da duoc nhieu dai bieu Quoc hoi phan anh. Trao doi voi bao chi ben hanh lang ky hop, Bo Truong Cao Duc Phat noi: “Nong nghiep - nong dan - nong thon ” thi da duoc dat van de tu nhieu nam nay. Trong tinh hinh moi chung ta cang lay..

 • Se thu hoi giay phep nhung ngan hang hoat dong yeu kem

  10:32 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Se thu hoi giay phep nhung ngan hang hoat dong yeu kem

  Ngan hang Nha nuoc vua phe duyet De an co cau lai Ngan hang thuong mai co phan nong thon. Muc dich la cung co va sap xep lai cac ngan hang co phan nong thon nham tang kha nang canh tranh trong dieu kien moi, tranh rui ro trong nen kinh te hoi nhap. Theo Ngan hang Nha nuoc, viec co cau lai cac ngan hang thuong mai co phan nong thon trong thoi gian toi se theo 2 huong chinh la: doi voi ngan hang thuong mai co phan nong thon du dieu kien va co nhu cau se duoc chuyen..

 • Nong thon trong van hoc Manh dat bac mau

  15:46 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Nong thon trong van hoc Manh dat bac mau

  TP - Luot qua gian sach cua cac cay but tre, nay kho tim ra nhung bong trai nay mam tu manh dat nong thon. Mot phan vi von song, mot phan vi e rang nong thon la mang de tai toi nay da “bac mau”.

 • Can nang ti trong dau tu cho nong thon

  09:42 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Can nang ti trong dau tu cho nong thon

  Sang nay, QH tiep tuc thao luan tai hoi truong ve tinh hinh thuc hien cac chinh sach ho tro phat trien nong nghiep, kinh te nong thon.

 • Phan hoi bai bao Dai hoc Su pham Nen da nganh hay chuyen sau

  09:28 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Phan hoi bai bao Dai hoc Su pham Nen da nganh hay chuyen sau

  Vua qua (1/6) tren TNO co dang bai "Dai hoc Su pham: Nen da nganh hay chuyen sau?" - neu len van de ve mo hinh truong dai hoc Su pham cua Viet Nam trong giai doan sap toi nhu the nao. Sau khi bai bao duoc dang chung toi da nhan duoc thu phan hoi cua Giao su - Tien si Vo Tong Xuan ve van de tren. Chung toi xin dang lai y kien cua giao su de rong duong du luan.

 • Nhan ky hop WTO De nong thon hoi nhap

  09:12 | Thứ bảy 13/09/2003 (GMT+7)

  Nhan ky hop WTO De nong thon hoi nhap

  Tren mot phuong dien nao do, tien trinh phat trien toan dien nong thon VN cung phai di qua nhung giai doan “tu than, te gia, tri quoc”, roi moi “binh thien ha”. Trong mot the gioi ngay cang nho be lai nho hoi nhap, nong thon va nong dan VN can lam gi de "binh thien ha"?

 • Trung Quoc Khuyen khich giao vien sinh vien ve nong thon

  13:10 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Ngoai giao vien thanh pho, Trung Quoc cung phat dong chuong trinh keu goi sinh vien ve day o nong thon tu nam 2004. Neu ho ve day o nong thon 3 nam ho se duoc tiep tuc hoc thac sy trong 2 nam.

 • Bien ganh nang thanh co hoi

  09:42 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Bien ganh nang thanh co hoi

  Co the lien ket cac diem truy cap Internet cong cong thanh mang luoi kinh doanh da dich vu, mang lai nhung gia tri lon cho nong thon. Nhung ganh nang Theo ket qua dieu tra gan day, thu nhap binh quan tai cac diem buu dien van hoa xa (BDVHX) chua toi 2,5 trieu dong Viet Nam, khong du tu trang trai va tai dau tu. Cac loai hinh diem truy nhap Internet cong cong khac cung phai dau tu va bu lo. Day cung la van de pho bien tai cac trung tam thong tin nong thon ket noi..

 • Dau tu cho nong thon khong chi la kinh phi

  15:25 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Theo doi cac thao luan cua cac dai bieu QH ve van de "nang cao ty trong dau tu cho nong thon", chung toi nhan thay viec dau tu cho nong nghiep, nong thon cua chung ta hien nay con “yeu" va "thieu" rat nhieu van de chu khong rieng gi kinh phi.

 • De tai nong thon khong bao gio mon

  08:02 | Chủ nhật 02/12/2007 (GMT+7)

  De tai nong thon khong bao gio mon

  La nguoi gan bo voi de tai nong thon tu cac truyen ngan, nhung trang tieu thuyet, nhung nha van Pham Ngoc Tien lai duoc cong chung biet den nhieu hon ca van la tu cac kich ban phim truyen hinh.

 • Du kien tang 20 gia ban dien gio cao diem

  07:48 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Du kien tang 20 gia ban dien gio cao diem

  Sau khi tham khao y kien cac nganh kinh te, cac to chuc xa hoi, To cong tac gia dien vua de xuat phuong an gia dien giai doan 2006-2010 trinh Bo truong Cong nghiep. Du thao lo trinh dieu chinh gia dien 2006-2010 duoc xay dung theo ba buoc: Buoc 1, thuc hien tu 1-7-2006, dieu chinh gia binh quan len 852 dong/kW gio; buoc 2, thuc hien tu 1-7-2008, dieu chinh gia binh quan len 890 dong/kW gio va buoc 3, thuc hien tu nam 2010, dieu chinh tren co so gia phat dien xac..

 • Trung Quoc SV dua nhau ve nong thon lam quan

  11:15 | Thứ bảy 04/03/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc SV dua nhau ve nong thon lam quan

  Theo bao “Tin tuc giai tri Bac Kinh” so ra ngay 24/2, moi day 51 tri thuc tre cua truong Dai hoc Bac Kinh da ghi ten tinh nguyen ve nong thon lam “quan thon”.

 • Thanh thieu nien nong thon se co them kenh tiep nhan tri thuc

  14:43 | Chủ nhật 06/01/2008 (GMT+7)

  Thanh thieu nien nong thon se co them kenh tiep nhan tri thuc

  Nhung ngay cuoi nam 2007 va dau nam 2008 nay, ben canh chuong trinh "Mot trieu gio dong hanh", thanh thieu nien nong thon o mot so dia phuong con duoc tiep can voi mot mo hinh pho cap tri thuc moi. Do la mo hinh "Vuon tri thuc" do Doan Thanh nien Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT khoi xuong cung thuc hien voi cac cap bo doan dia phuong.

 • Chinh sach phat trien nganh nghe nong thon

  07:05 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Chinh phu da ban hanh nghi dinh so 66 ve chinh sach phat trien nganh nghe nong thon. Doi tuong ap dung la cac to chuc, ca nhan trong nuoc va nuoc ngoai truc tiep dau tu phat trien san xuat, dich vu nganh nghe nong thon tai dia ban nong thon (gom: doanh nghiep nho va vua, hop tac xa, ho kinh doanh ca the, cac lang nghe va cum co so nganh nghe nong thon).

 • Trung Quoc mien hoc phi cho HS nong thon

  10:57 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc mien hoc phi cho HS nong thon

  TP - Mot quan chuc Bo Giao duc Trung Quoc cho biet bat dau tu mua xuan 2007, toan bo 150 trieu hoc sinh nong thon se duoc mien hoc phi va nhung chi phi khac phat sinh trong suot 9 nam hoc pho thong bat buoc.

 • Da Nang Thieu dia diem vui choi giai tri cho thanh nien nong thon

  16:35 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Da Nang Thieu dia diem vui choi giai tri cho thanh nien nong thon

  Ngay 2.9.2000, lan dau tien Da Nang ban phao hoa ky niem 55 nam ngay Quoc khanh nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam. Bat dau tu day, khong bo sot mot lan, moi khi thanh pho to chuc ban phao hoa, Huynh Duc Tai, mot thanh nien cua vung ven Hoa Xuan, deu ru cac ban trong lang chay xe qua pho de tan mat chung kien nhung man phao hoa lung linh, ruc ro. Theo Tai, chi co nhung ngay le, Tet hoac nhung su kien lon... thanh nien nong thon moi co nhung co hoi hiem hoi de vui choi,..

 • Giai phap viec lam cho thanh nien nong thon

  18:40 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  TN nong thon hien len toi 20 trieu nguoi, lam the nao de ho tro, giup do TN nong thon lam kinh te gioi, tich cuc tham gia xoa doi giam ngheo; day manh cuoc van dong thanh nien Song dep?

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Von tich luy binh quan cua mot ho nong thon dat 6,7 trieu dong

  23:38 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Ban Chi dao T.U tong dieu tra nong thon, nong nghiep va thuy san da co bao cao so bo ket qua tong dieu tra nong thon, nong nghiep va thuy san nam 2006.

 • Can suy nghi lai chinh sach doi voi nong thon

  00:00 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Can suy nghi lai chinh sach doi voi nong thon

  Tinh trang nong dan o Thai Binh chan ruong da den muc dang lo ngai hay chua? Cach gi giai quyet?

 • Trung Quoc tu bo dan ho khau

  19:32 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc tu bo dan ho khau

  TTCN - Nhat bao China Daily cua Trung Quoc (TQ) (9-5-2005) dang mot tin voi noi dung kha “la”: “Phan biet ky thi tren thi truong lao dong"

 • Chuong 7 Phat trien trong cong bang trong thoi dai toan cau hoa Mot cach tiep can moi ve cong nghe thong tin va kinh te tri thuc

  07:05 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 7 Phat trien trong cong bang trong thoi dai toan cau hoa Mot cach tiep can moi ve cong nghe thong tin va kinh te tri thuc

  Phan II: Chien luoc cong nghiep hoa Viet Nam

 • Lao dong tre nong thon Trung Quoc thich ra thanh pho

  10:13 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Lao dong tre nong thon Trung Quoc thich ra thanh pho

  Ngay nay, thanh nien nong thon o Trung Quoc it bo ngo khi phai xa que di lam o thanh pho. Ho muon tim nguoi yeu, thich luot mang Internet va thuc su muon hoa minh vao cuoc song do thi.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Thanh nien nong thon can mot luc hut khac ruou

  06:25 | Thứ hai 21/03/2005 (GMT+7)

  Doc bao TS so ra ngay 19-3, toi rat quan tam den bai viet "Con lau moi da bai duoc ho" cua tac gia Son Tra. Bai viet de cap den te nan uong bia ruou cua thanh nien nong thon VN va dua ra nhung hinh anh "cung cap" cua thanh nien nong thon Thai Lan cung nhung chi so so sanh suc khoe giua thanh nien VN va thanh nien chau A.

 • EVN de xuat tang gia dien voi cac phuong an cu the

  20:15 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  EVN de xuat tang gia dien voi cac phuong an cu the

  - De thuc hien lo trinh dieu chinh gia dien ap dung tu ngay 1/7/2008, Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) da xay dung cac phuong an dieu chinh gia dien cu the trinh Bo Cong thuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0