noi cu tru

Wednesday, 01/06/2016 14:26
 • Toan van Luat cu tru

  11:29 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Toan van Luat cu tru

  TTO gioi thieu den ban doc toan van Luat Cu tru cua Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 10 so 81/2006/qh11 ngay 29 thang 11 nam 2006. Luat se co hieu luc tu ngay 1-7-2007. Moi thac mac cua ban doc xin goi ve hoac Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 • Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  21:41 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ngay 27-12-2005 ve dang ky va quan ly ho tich. Xin gioi thieu mot so diem moi trong Nghi dinh nay. Dang ky ket hon khong qua 5 ngay UBND cap xa, noi cu tru cua ben nam hoac ben nu thuc hien viec dang ky ket hon. Trong truong hop mot nguoi cu tru tai xa, phuong, thi tran nay, nhung dang ky ket hon tai xa, phuong, thi tran khac, thi phai co xac nhan cua UBND cap xa - noi cu tru ve tinh trang hon nhan cua nguoi do...

 • Hoan thanh lay y kien nhan xet tin nhiem cua cu tri noi cu tru

  08:51 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Hoan thanh lay y kien nhan xet tin nhiem cua cu tri noi cu tru

  Cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da hoan thanh viec lay y kien nhan xet va tin nhiem cua cu tri noi cu tru doi voi 1.323 nguoi trong danh sach so bo ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII, trong do co 238 nguoi tu ung cu.

 • Lay y kien cu tri noi cu tru doi voi 167 nguoi ung cu

  06:46 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Hom qua 21-3, Uy ban trung uong Mat tran To quoc (MTTQ) VN da tien hanh gioi thieu de uy ban MTTQ cac dia phuong to chuc lay y kien cu tri noi cu tru doi voi 167 nguoi ung cu o trung uong (theo danh sach so bo cua hoi nghi hiep thuong lan hai).

 • Hoan thanh lay y kien nhan xet tin nhiem cua cu tri noi cu tru

  08:05 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da hoan thanh viec lay y kien nhan xet va tin nhiem cua cu tri noi cu tru doi voi 1.323 nguoi trong danh sach so bo ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII, trong do co 238 nguoi tu ung cu.

 • Quy dinh moi ve dang ky ho tich

  11:39 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 27/12 vua qua, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ve dang ky va quan ly ho tich. Theo do, thu tuc dang ky ket hon se duoc hoan thanh trong 5 ngay, viec khai sinh phai thuc hien trong vong 60 ngay tu khi sinh va UBND xa thuc hien viec dang ky khai tu.

 • Tre em duoc tao dieu kien de nhap hoc tai noi cu tru

  09:23 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Ban du thao Chinh sach ve giao duc hoa nhap, do Bo Giao duc va Dao tao trinh bay sang 13/11 tai Ha Noi, neu ro "moi tre em deu co quyen nhap hoc o noi cu tru", theo do tre em se duoc nhap hoc tai noi cu tru du thieu giay khai sinh, ho khau, hoac cac giay to khac.

 • Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

  12:09 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

  Chieu 24/4/2006, Dai hoi Dang X da bau ra Bo chinh tri, Ban bi thu Trung uong. Sang nay (25/4), ong Truong Tan Sang da cong bo danh sach nay. Duoi day la tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri Dang cong san Viet Nam khoa X.

 • Tro cap cho gai mai dam khong noi cu tru bi tam giu

  06:04 | Chủ nhật 10/07/2005 (GMT+7)

  Tro cap cho gai mai dam khong noi cu tru bi tam giu

  Trong thoi gian bi tam giu tai cac trung tam giao duc lao dong xa hoi (toi da khong qua 15 ngay), gai ban dam khong noi cu tru nhat dinh se duoc ho tro tien an, duoc kham chua benh thong thuong, benh lay truyen qua duong tinh duc voi muc chi tien thuoc toi da khong qua 150.000 dong/nguoi.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  21:10 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng cua sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat % tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  14:27 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat 0% tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Cam di khoi noi cu tru voi 48 bi can trong vu Nam Cam

  08:51 | Thứ bảy 14/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, bi can Bui Quoc Huy cung 45 nguoi khac, dang duoc tai ngoai, da toi TAND TP HCM nhan quyet dinh cam noi tren. Ho da viet giay cam doan khong di khoi noi cu tru va co mat khi duoc trieu tap. Bi can Tran Mai Hanh, Pham Si Chien ngoai Ha Noi cung duoc trieu tap vao TP HCM de nhan lenh nay.

 • Hoan tat viec lay y kien tin nhiem cu tri noi cu tru

  08:41 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  TT-TP.HCM) - Theo Uy ban MTTQ TP.HCM, den het ngay 14-3, viec lay y kien tin nhiem cu tri noi cu tru doi voi nguoi ra ung cu HDND cac cap da hoan tat. O cac cap deu co nguoi khong “vuot” qua duoc “cua” nay. O cap thanh pho, sau khi co hai nguoi xin rut ten, con 161 nguoi thi co nam nguoi bi “rot” do so phieu tin nhiem khong vuot qua 50%. Nam nguoi nay deu thuoc dien tu ung cu.

 • Ho khau chi la giay chung nhan cu tru

  06:45 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Ho khau chi la giay chung nhan cu tru

  Du an Luat cu tru da duoc ban soan thao - do Bo Cong an chu tri - xay dung xong va vua dua ra lay y kien o cac bo nganh trung uong.

 • Gai mai dam khong noi cu tru bi tam giu 15 ngay

  17:55 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Gai mai dam khong noi cu tru bi tam giu 15 ngay

  Nguoi nghien ma tuy tu 12 tuoi tro len bi bat qua tang su dung ma tuy, nguoi ban dam tu 16 den 55 tuoi bi bat qua tang, hoac ban dam co tinh chat thuong xuyen va khong co noi cu tru se bi tam giu toi da 15 ngay truoc khi dua vao co so chua benh. Do la diem moi trong nghi dinh 43 ban hanh ngay 5/4.

 • Khoi to bi can cam di khoi noi cu tru mot Pho bi thu xa

  15:14 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  CA huyen Ham Tan, Binh Thuan vua ra quyet dinh khoi to bi can va cam di khoi noi cu tru doi voi ong Ho Si Loi, Pho bi thu xa Tan Thien, ve toi “ Loi dung chuc vu quyen han ”.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  14:46 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat 0% tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet duoc 100 cu tri tin nhiem

  04:39 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet duoc 100 cu tri tin nhiem

  Tai hoi nghi lay y kien nhan xet va tin nhiem cua cu tri noi cu tru do Uy ban Mat tran To quoc phuong Quan Thanh (quan Ba Dinh, TP Ha Noi) to chuc toi qua (26-3), 100% cu tri da bay to su tin nhiem va dong y gioi thieu cac ong Nong Duc Manh (Tong bi thu BCH Trung uong Dang), ong Nguyen Minh Triet (Chu tich nuoc) va ong Le Hong Anh (bo truong Bo Cong an) ung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII Cong dan tam tru bo phieu o dau

  02:48 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII Cong dan tam tru bo phieu o dau

  Cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII dang den gan. Nhieu ban doc thac mac nguoi co ho khau o tinh nhung lam an, sinh song o TP thi bo phieu o dau? Sinh vien co phai ve que bo phieu? Nguoi vua di hoc o nuoc ngoai ve co duoc bo phieu? Ong Chau Minh Ty (anh) - giam doc So Noi vu, uy vien - thu ky Uy ban bau cu dai bieu Quoc hoi TP.HCM - cho biet:

 • Trien khai giam sat cong tac chuan bi bau cu DBQH khoa XII

  19:47 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Trong thoi gian tu ngay 12 den 18/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Hoi dong bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII phoi hop voi Chinh phu va Doan Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam to chuc cac Doan giam sat, kiem tra bau cu tai mot so dia phuong. Ve noi dung giam sat, kiem tra, cac Doan nghe bao cao ve: Viec thanh lap Uy ban bau cu, Ban bau cu; tien hanh hiep thuong lan 1 va ket qua thoa thuan co cau, phan bo dai bieu Quoc hoi o dia phuong; ket qua trien khai..

 • Nuoc bien dang cao 1m 23 dan so Viet Nam se mat noi cu tru

  00:29 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Trong hai ngay 22 va 23/5, tai Ha Noi, Bo Tai nguyen - Moi truong cung mot so to chuc quoc te phoi hop to chuc hoi thao chuyen de "Da dang sinh hoc va bien doi khi hau: moi lien quan toi doi ngheo va phat trien ben vung".

 • Huong dan lay y kien cu tri noi cu tru doi voi ung cu vien Dai bieu QH

  23:34 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Hom qua 22.3 tai Ha Noi, Ban Thuong truc UB T.U MTTQ Viet Nam da to chuc hoi nghi huong dan cho cac co quan, to chuc, don vi o T.U co nguoi duoc gioi thieu ung cu DBQH khoa XII.

 • Song ray day mai do giai quyet ly hon o dau

  00:28 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  * Vo chong toi la dan nhap cu. Truoc day chung toi co dang ky ket hon, co ho khau o que, nhung do bo dia phuong qua lau ma khong khai bao tam vang, nen Cong an dia phuong da xoa ho khau. Tai TP.HCM, toi co dang ky tam tru, nhung chong toi da bo me con toi song lang thang, kieu "ray day, mai do", luc o nho luc o thue. Gio day toi nop don den toa an de xin ly hon nhung toa noi rang chong toi khong noi cu tru ro rang, khong dang ky tam tru toa khong giai quyet! Xin..

 • Lay y kien tin nhiem UCV la lanh dao cap cao

  23:23 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Lay y kien tin nhiem UCV la lanh dao cap cao

  - Toi nay (26/3), Uy ban MTTQ phuong Quan Thanh (HN) da to chuc hoi nghi lay y kien nhan xet va tin nhiem cua cu tri noi cu tru doi voi 3 ung vien DBQH khoa XII la Tong Bi thu Nong Duc Manh; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh.

 • Khai man noi cu tru de huong diem uu tien

  08:40 | Thứ năm 25/07/2002 (GMT+7)

  So GD-DT tinh Kien Giang vua tien hanh doi chieu cho o thuc te voi ho khau dang ky trong ho so tuyen sinh DH, CD nam 2002 cua hoc sinh tren dia ban. Buoc dau, phat hien 141 truong hop lam ho khau khong dung thuc te de con em duoc huong che do uu tien (doi tuong tuyen sinh 5a).

 • Se phan cong giao vien day gan noi cu tru

  20:18 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu So GD-DT TP.HCM, sau khi ket thuc thoi han nhan ho so du tuyen giao vien (GV) cho nam hoc moi nhung So moi chi nhan duoc hon 200 ho so du tuyen bac tieu hoc (chi tieu tuyen: 810 nguoi).

 • Ong Pham Si Chien chua toi toa theo lenh trieu tap

  09:10 | Thứ ba 17/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, 3 ngay sau khi TAND TP HCM co giay trieu tap toi toa de nhan quyet dinh cam di khoi noi cu tru, bi can Pham Si Chien, nguyen pho vien truong VKSND Toi cao, van chua co mat. Theo luat dinh, sau 3 lan tong dat lenh trieu tap ma bi can khong chap hanh, toa se ap dung bien phap manh.

 • Bac Lieu Niem phong hon 7000 ho so ky thi tot nghiep THPT nam 2006

  10:00 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Nhu tin da dua, Co quan canh sat dieu tra Cong an tinh Bac Lieu da bat khan cap va kham xet noi cu tru doi voi Nguyen Quoc Nghiem (nguyen giao vien day mon Van, Truong THPT cap 2-3 Le Van Dau, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu) do co hanh vi nhan tien cac phu huynh hoc sinh de chay diem ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT nam 2006. Ngay sau khi bat khan cap Nguyen Quoc Nghiem, Co quan canh sat dieu tra tien hanh niem phong hon 7.000 ho so ky thi tot nghiep THPT, bo..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0