no qua han

Sunday, 29/05/2016 12:46
 • Khong tinh lai suat voi no qua han

  13:48 | Thứ sáu 03/10/2003 (GMT+7)

  Khong tinh lai suat voi no qua han

  Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh huong dan ve viec ap dung no qua han va thoi diem tinh lai no qua han. Theo do, doi voi no qua han do khach hang vay khong tra duoc lai dung han, to chuc tin dung khong ap dung no qua han doi voi so du no goc chua den han tra nhung phai chuyen sang no qua han.

 • No qua han duoc tinh nhu the nao

  10:02 | Thứ ba 02/07/2002 (GMT+7)

  No qua han duoc tinh nhu the nao

  Bat dau tu 1/7, nganh ngan hang se ap dung quy dinh moi ve chuyen no vay cua khach hang sang no qua han. Ong Tran Ngoc Minh, Giam doc Ngan hang Nha nuoc TP HCM da trao doi voi bao chi ve van de nay.

 • Bi kich con tom

  20:00 | Thứ bảy 05/05/2007 (GMT+7)

  Bi kich con tom

  Cach day hon nam nam, nguoi dan Bac Lieu buoc chinh quyen phai “chay theo” minh khi hang van ho gia dinh chuyen ruong lua thanh vuong nuoi tom.

 • Qui dinh moi ve tinh lai no qua han

  09:13 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Qui dinh moi ve tinh lai no qua han

  To chuc tin dung (TCTD) khong ap dung lai suat no qua han doi voi toan bo so du goc chua den han tra no nhung phai chuyen no qua han do khach vay khong tra lai va von dung ky han. TCTD co the thoa thuan voi khach hang ve viec ap dung phat vi pham thoi gian tra lai von vay

 • TPHCM Tren 9,6 ty dong no qua han do cho vay sai

  08:46 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  TPHCM Tren 9,6 ty dong no qua han do cho vay sai

  Ban Chi dao Xoa doi giam ngheo va viec lam TPHCM da co buoi lam viec voi cac quan huyen va cac don vi lien quan de tim bien phap thao go tinh trang no qua han trong chuong trinh cho vay viec lam.

 • Bac Lieu 2631 can bo vay no ngan hang

  08:02 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Bac Lieu 2631 can bo vay no ngan hang

  Lien tuc trong nhung ngay gan day, it nhat 1/3 trong so 2.631 can bo, dang vien dang cong tac o tinh Bac Lieu bi nganh ngan hang tinh nay cong bo danh sach ten tuoi tren cac phuong tien thong tin dai chung vi “lo” vay tien cua nganh ngan hang nhung khong tra.

 • Lam xiec voi hang tram ty dong

  10:56 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Lam xiec voi hang tram ty dong

  Trong khi du am ve hang loat vu tieu cuc chua duoc lang xuong, moi day tai Tong cong ty Dau khi VN them mot phen xon xao khi nhung sai pham keo dai nhieu nam lien quan den cac khoan tien tram ca tram ti dong tai mot don vi cua Petro VN vua duoc Ban kiem toan noi bo Tong cong ty "khui ra". Co mot giam doc nhieu thanh tich...! Du chi la mot thanh vien thuoc "chau chat"cua Petro VN nhung doanh thu cua xi nghiep 1 thuoc cong ty PV Gas (nay Xi nghiep 1 chuyen thanh..

 • Ngan hang quoc doanh co that su lai

  11:27 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Ngan hang quoc doanh co that su lai

  Cac ngan hang nuoc ngoai, co phan, lien doanh dang kinh doanh co loi. Con hoat dong cua ngan hang quoc doanh co that su hieu qua hay khong la cau hoi van chua duoc tra loi chinh xac.

 • Giam no qua han duoi 2 doi voi quy tin dung nhan dan

  19:56 | Thứ sáu 12/12/2003 (GMT+7)

  Tai hoi nghi so ket 3 nam sang nay, ong Le Ngoc Minh, Giam doc chi nhanh Ngan hang Nha nuoc TP HCM, nhan manh viec phan dau giam no qua han duoi 2% vao nam 2005 doi voi cac quy tin dung nhan dan hoat dong tren dia ban.

 • Loi nhuan cua ngan hang quoc doanh co ben vung

  17:19 | Chủ nhật 15/01/2006 (GMT+7)

  Loi nhuan cua ngan hang quoc doanh co ben vung

  Cac ngan hang nuoc ngoai, co phan, lien doanh dang kinh doanh co loi. Con hoat dong cua ngan hang quoc doanh co that su hieu qua hay khong la cau hoi van chua duoc tra loi chinh xac.

 • Quy dinh moi ve lai suat no qua han

  15:34 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua co cong van yeu cau cac to chuc tin dung khong duoc ap dung loai lai suat nay doi voi toan bo so tien vay chua den han tra no nhung phai chuyen thanh no qua han do khach hang khong tra dung ky han, thay vao do co the thoa thuan de ap dung hinh thuc phat vi pham thoi gian tra lai von vay.

 • Thay doi quy trinh chuyen no qua han

  13:11 | Thứ tư 17/04/2002 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua cho biet, ke tu ngay 1/7, khi den ky han tra no goc hoac lai, to chuc tin dung phai chuyen toan bo so du no sang no qua han trong truong hop khach hang khong tra dung han; khong duoc dieu chinh ky han no goc hoac lai cung nhu gia han no goc hoac lai.

 • Can co ke hoach tra no dung han

  06:36 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Can co ke hoach tra no dung han

  Khi SV dung ten vay tien, ti le no qua han la cao nhat trong cac loai no o Ngan hang Chinh sach xa hoi TP.HCM. Vay khi vay von qua gia dinh, voi so tien lon hon va dieu kien thoai mai hon, ho se tra no ra sao? >> SV vay von ngan hang: Con lam vuong mac

 • Bac Lieu No qua han 1.288 ty dong

  15:15 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  TP - Hien nay, no qua han cua cac chi nhanh ngan hang thuong mai tren dia ban tinh len den 1.288 ty dong, chiem 36% tong du no. Thoi tiet dien bien bat thuong, ha tang ky thuat nuoi tom khong dong bo dan den tom nuoi bi chet, nguoi dan vay von nuoi tom kho tra duoc no.

 • Tra no ngan hang cham bi phat

  10:17 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Tra no ngan hang cham bi phat

  Khach hang vay ngan hang khong tra no dung han va khong chap thuan cho co cau lai thoi han tra no se bi phat cham tra doi voi no qua han va no lai von vay.

 • No xau bai toan chua co loi giai

  21:41 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  No xau bai toan chua co loi giai

  Ty le no qua han o Ngan hang van con cao. Nhieu DN lam vao tinh trang tai chinh suy yeu, tham chi nguy co pha san vi no xau.

 • Rut tien ty tu ATM rong Nhieu nghi van chua sang to

  13:38 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Rut tien ty tu ATM rong Nhieu nghi van chua sang to

  - Vu rut hon 2,6 ty dong qua the ATM rong cua Eximbank la rui ro chua tung co trong lich su phat trien thi truong the o Viet Nam trong 15 nam qua. Su viec do cung cho thay day “lo hong” ve quan ly rui ro trong nghiep vu the va la noi lo lang cua hang trieu nguoi Viet Nam dang su dung the ATM va the tin dung do hon 20 ngan hang thuong mai trong nuoc phat hanh. Trong khoang thoi gian dai hon 2 thang, tu thang 11/2007 den giua thang 1/2008, ong Huynh Ngoc Tam da..

 • Cho vay von cam co co phieu Nghiep vu moi cua ngan hang

  09:30 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Cho vay von cam co co phieu Nghiep vu moi cua ngan hang

  Nghiep vu cho vay von cam co co phieu moi xuat hien doi voi cac ngan hang thuong mai co phan o nuoc ta cuoi nam 2005 va dau nam 2006, gia tang manh vao cac thang 4, 5 va 6/2006 vua qua. Mot cau hoi duoc nhieu nha chinh sach va mot bo phan du luan dat ra la cho vay cam co co phieu co rui ro hay khong! Co the khang dinh rang, bat cu nghiep vu kinh doanh nao noi chung, hoat dong cho vay von cua ngan hang thuong mai noi rieng deu co rui ro. Song hoat dong tin dung..

 • Cac ngan hang thuong mai co phan lai lon

  10:07 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Cac ngan hang thuong mai co phan lai lon

  Cac ngan hang thuong mai co phan lan luot cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam voi nhung muc loi nhuan kha an tuong. Du bao nam nay lai la mot nam thang lon cua khoi ngan hang nay. Dau bang van la Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), ngan hang dau tien niem yet tren san chung khoan Viet Nam. 6 thang dau nam, loi nhuan truoc thue cua ngan hang nay la 286,8 ty dong, dat toi 70,5% ke hoach ca nam. Voi toc do nay, muc tieu dat loi nhuan truoc thue 407 ty..

 • Su that thong tin Chua dao Tuan Chau sap pha san

  16:10 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Su that thong tin Chua dao Tuan Chau sap pha san

  Vao thang 10/2006, gioi cac nha doanh nghiep TP.HCM bang hoang truoc mot thong tin: Ong Dao Hong Tuyen, Chu tich HDQT Cong ty TNHH Au Lac, da bi co quan Cong an dua vao "tam ngam", thuoc dien han che xuat canh… Ly do rat logic ma mot so nguoi tung tin dua ra la Cong ty Au Lac hien dang vay von tu mot ngan hang trong he thong Ngan hang Nong nghiep Viet Nam hang ngan ty dong de dau tu xay dung mot so cong trinh khong co kha nang sinh loi dan den no qua han mat..

 • Hon 800 DN no qua han gan 900 ty dong thue XNK

  15:07 | Thứ hai 02/06/2003 (GMT+7)

  Hon 800 DN no qua han gan 900 ty dong thue XNK

  Hai quan cang Sai Gon kiem tra hang nhap khau.

 • Noi long nguoi lam ngan hang lo

  07:00 | Chủ nhật 15/01/2006 (GMT+7)

  Noi long nguoi lam ngan hang lo

  Tu mot ngan hang co muc lo luy ke 23 ty dong, no qua han kho doi 45 ty dong trong khi von chu so huu chi co 70 ty dong, ba nam sau Ngan hang SCB lai truoc thue 50 ty dong. Nguoi leo lai “con thuyen” nay chinh la Tong giam doc Pham Anh Dung.

 • Can Tho Nhieu nguoi vay ngan hang di XKLD no qua han

  07:28 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Tri, giam doc Trung tam Gioi thieu viec lam, So LD-TB-XH Can Tho, cho biet TP Can Tho dang co kha nang khong dat chi tieu ve xuat khau lao dong (LD).

 • Cho vay cam co co phieu Tien ich an toan

  09:57 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Cho vay cam co co phieu Tien ich an toan

  Truoc nhu cau dau tu chung khoan gia tang, nhieu ngan hang thuong mai da manh dan trien khai san pham cho vay cam co co phieu. Viec nay vua tao thuan loi cho khach hang trong viec luan chuyen von da dau tu vao co phieu, vua tao kenh dan von moi cho ngan hang kha hieu qua. Da dang kenh cam co Hien nay nghiep vu cho vay cam co co phieu phat trien kha manh. Co kha nhieu ngan hang TMCP chap nhan cho khach hang cam co co phieu de vay von nhu ACB, VPBank, VIB Bank…..

 • Noi long nguoi lam ngan hang lo

  15:48 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Noi long nguoi lam ngan hang lo

  Tu mot ngan hang co muc lo luy ke 23 ti dong, no qua han kho doi 45 ti dong trong khi von chu so huu chi co 70 ti dong, ba nam sau Ngan hang SCB lai truoc thue 50 ti dong. Nguoi leo lai “con thuyen” nay chinh la Tong giam doc Pham Anh Dung.

 • Noi long nguoi lam ngan hang lo

  09:28 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Noi long nguoi lam ngan hang lo

  Tu mot ngan hang co muc lo luy ke 23 ty dong, no qua han kho doi 45 ty dong trong khi von chu so huu chi co 70 ty dong, ba nam sau Ngan hang SCB lai truoc thue 50 ty dong. Nguoi leo lai “con thuyen” nay chinh la Tong giam doc Pham Anh Dung.

 • Nhung kieu cho vay la doi o Cty Tai chinh Cao su

  08:20 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Nhung kieu cho vay la doi o Cty Tai chinh Cao su

  - Chi voi von dieu le la 60 ty dong, nhung Cong ty Tai chinh Cao su da phai “ganh” so no qua han, gia han no… len toi 51,616 ty dong.

 • Xin nghi viec vi ap luc du luan

  03:02 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  TT (Bac Lieu) - Chieu 23-7, ong Vo Anh Hoa - cuc truong Cuc Thue tinh Bac Lieu - xac nhan thong tin mot can bo cua co quan nay vua chinh thuc nop don xin nghi viec vi bi ap luc qua lon tu du luan. Do la ong P. the chap can nha mot tret, hai lau de vay Ngan hang Phat trien nha DBSCL chi nhanh Bac Lieu 470 trieu dong nhung da bi neu ten tren mot so to bao chi vi no qua han nua nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0