nhiem vu duoc giao

Monday, 30/05/2016 04:04
 • Du thao ND ve trach nhiem ca nhan voi nguoi dung dau

  16:26 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Dinh nghia ve loi Thuong xuyen khong hoan thanh nhiem vu

  10:53 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Toi bi cong ty buoc thoi viec truoc thoi han voi ly do: thuong xuyen khong hoan thanh nhiem vu (mac du truoc khi bi buoc thoi viec toi da hoan thanh tat ca nhiem vu duoc giao). Nhu vay theo luat lao dong, thuong xuyen khong hoan thanh nhiem vu duoc dinh nghia nhu the nao?

 • Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

  14:02 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

  Nhan ky niem 117 nam Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, 45 nam Ngay truyen thong luc luong Canh sat nhan dan (CSND), ngay 15/5, tai Ha Noi, Tong cuc Canh sat phoi hop bao Nhan Dan to chuc Hoi thao khoa hoc - thuc tien "Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong Canh sat nhan dan". Thuong tuong, TS Le The Tiem , Uy vien T.U Ðang, Thu truong Bo Cong an, chu tri hoi thao. Tham du hoi thao, co cac vi Uy vien T.U Ðang: Ðinh The Huynh, Tong Bien tap bao Nhan Dan; PGS, TS Tran..

 • Khong the bao bien vi viec chung de tu do xai xe cong

  18:24 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Sau khi doc bai bao toi thay rat bat binh, toi thay nhu ca nhan ong Nguyen Viet Hung di hoc de phuc vu nhiem vu duoc giao toi khong the hieu? Voi toi la mot doanh nghiep tu nhan toi phai tu trang bi cho minh nhung kien thuc can thiet,

 • TP HCM Bo tri lai nhung can bo khong dap ung nhiem vu duoc giao

  06:03 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 17/1, tai hoi nghi cong tac xay dung Dang ve to chuc, dang vien, can bo, bao ve chinh tri noi bo nam 2007 va chuong trinh nam 2008, Ban To chuc Thanh uy TPHCM cho biet: Trong nam qua, co 57 co so Dang ngoai quoc doanh duoc thanh lap voi 218 dang vien, nang to chuc Dang ngoai quoc doanh tren dia ban TP len 351, voi 3.328 dang vien.

 • Robot tu hanh Spirit cham dut nhiem vu tren Sao Hoa

  17:36 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  Tuy hoan tat nhiem vu khao sat Sao Hoa nhung robot tu hanh Spirit co the keo dai cuoc vieng tham hanh tinh Do den thang 9-2004, va robot song sinh Opportunity con 20 ngay lam viec de hoan thanh nhiem vu duoc giao pho, thong bao cua Co quan nghien cuu khong gian My (NASA).

 • Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

  08:46 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Chuong I

 • Rut tien doi no cho cong ty roi mat tich

  19:06 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Gan Tet cung la dip nhieu cong ty can rut nhieu tien tu ngan hang va thu cong no. Nhieu nhan vien loi dung nhiem vu duoc giao, "cuom" luon tien roi "cao chay xa bay".

 • Trong quy I phai bao cao Thu tuong cong tac CCHC

  20:44 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Cac Bo, nganh va dia phuong can xay dung ke hoach va to chuc thuc hien tot cac nhiem vu duoc giao trong De an, dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh va ket qua thuc hien.

 • Chua phat hien truc loi khi ban nha cong

  12:54 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Chua phat hien truc loi khi ban nha cong

  Trinh bay tra loi chat van bang van ban tai QH chieu 25/11, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan cho biet: Chua phat hien can bo, cong chuc nao loi dung nhiem vu duoc giao ban nha cong sai quy dinh nham truc loi.

 • Ke toan nuong 500 trieu tien chiem doat vao co phieu

  15:24 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Loi dung nhiem vu duoc giao, Vu Thuan Hoang, ke toan thuoc Tong cong ty Vinaconex da chiem doat tren 500 trieu dong de mua nha rieng va dau tu co phieu.

 • Co be lien doi truong tai nang

  22:39 | Chủ nhật 14/05/2006 (GMT+7)

  Do la Ha Ngoc Bich - Lien doi truong gioi cua Truong THCS Tran Van On, Q.1, TP.HCM. Bich tham gia hoat dong Doi tu nam lop 3 nen som thich nghi voi moi truong hoat dong Doi va tung buoc khang dinh minh qua cac phong trao, luon hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao. Bich dat duoc nhieu thanh tich xuat sac trong cac hoi thi nghi thuc cua quan to chuc.

 • Phat bieu truoc tran dau

  01:02 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Phat bieu truoc tran dau

  Su yeu kem o hang phong ngu la noi lo lon nhat cua toi, nhung trong tran gap Dan Mach ho da hoan thanh kha tot nhiem vu duoc giao. Trong suy nghi cua chung toi khong co cho cho su tu tin thai qua. Czech se bat dau lai tu con so 0 va khong duoc pham sai lam nhu doi Phap.HLV Karel Bruckner

 • Thu tuong yeu cau tap trung khac phuc hau qua bao so 5

  06:23 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tap trung khac phuc hau qua bao so 5

  (VM)- Ngay 4/10, Thu tuong Chinh phu da co Cong dien khan so 1442 /CD – TTg bieu duong cac don vi lien quan da doi pho voi bao so 5 co hieu qua, dong thoi yeu cau tiep tuc khan truong khac phuc hau qua cua bao. Cong dien cho biet, bao so 5 voi cuong do manh cap 11, 12 va dien bien rat phuc tap da do bo truc tiep vao 2 tinh Ha Tinh va Quang Binh. Do lam tot cong tac chuan bi chu dong doi pho nen da han che rat nhieu thiet hai nhat la thiet hai ve nguoi. “Thay..

 • Can trao ngay quyen tu chu cho cac truong Dai hoc

  08:47 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Can trao ngay quyen tu chu cho cac truong Dai hoc

  Nhung lac hau, tri tre va yeu kem cua giao duc noi chung va giao duc dai hoc (DH) noi rieng cua Viet Nam la do DH thieu khong gian sang tao va tu chu can thiet. Truoc het, ve mat quan ly nha nuoc, can phai noi rang, trach nhiem lon nhat doi voi nhung yeu kem nam o Bo Giao duc va Dao tao (Bo GD-DT). Theo Giao su Vu Quoc Phong (DH Ohio, My): “Bo GD-DT la co quan cung cap ngan sach, bo nhiem hieu truong, quan ly chuong trinh khung, quy dinh chi tieu tuyen sinh cho..

 • Hai Phong Cach chuc Giam doc truong chinh tri

  06:14 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Ban thuong vu Thanh uy Hai Phong vua cong bo quyet dinh cach chuc dang uy vien, Giam doc truong Chinh tri To Hieu doi voi ong Nguyen Van Ha va dang uy vien, pho giam doc doi voi ong Nguyen Xuan Quang vi mac khuyet diem nghiem trong, keo dai. Thanh uy cung thi hanh ky luat canh cao doi voi tap the Ban chap hanh Dang bo truong Chinh tri To Hieu. Trong nhieu nam qua, tap the Dang bo truong da bieu hien sa sut ve vai tro lanh dao, lien tuc khong hoan thanh nhiem vu..

 • Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  06:21 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  Doi voi nhung co so da vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai, Bo KH-DT cung UBND cac tinh, thanh pho can cu chuc nang, nhiem vu duoc giao xem xet, rut giay phep hoat dong kinh doanh linh vuc nay.

 • Bi quyet danh gia dung nhan vien

  10:50 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Bi quyet danh gia dung nhan vien

  Neu so sanh giua tat ca cac ky nang quan ly thi co le ky nang danh gia nhan vien la kho nhat. Tuy nhien, day lai la cong viec rat quan trong trong cong tac quan tri nhan su. Nguoi dung dau doanh nghiep du co xuat sac den dau nhung neu khong co nhung dong su gioi se kho ma thuc hien duoc cac chien luoc, chien thuat de dat duoc muc tieu cua doanh nghiep. Danh gia dung nhan vien se giup lanh dao dat cap duoi vao dung vi tri, giao viec dung voi kha nang. Nguoc lai,..

 • Cuu doi truong chong buon lau linh an 10 nam tu

  20:15 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Toa an nhan dan tinh Hai Duong chieu qua (11/1) tuyen an phat Tang Ba Trang, nguyen la Doi truong Doi chong buon lau thuoc Phong canh sat kinh te Cong an tinh Hai Duong, 10 nam tu ve toi nhan hoi lo. Cung bi toa tuyen an phat ve toi nhan hoi lo con co Bui Van Suyen. Ten nay nguyen la can bo chiu su dieu hanh truc tiep cua Trang. Ben canh do, TAND tinh Hai Duong cung tuyen phat nhom bi cao pham toi buon lau va dua hoi lo, gom Le Quang Kien, 78 thang tu, cac bi cao..

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tiep ba dai su trinh quoc thu

  20:53 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Chieu nay (2/2), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da tiep kien ba dai su kiem nhiem khong thuong tru Viet Nam cua Cong hoa Mali, Cong hoa Burundi va Cong hoa Iceland moi duoc bo nhiem cong tac den trinh quoc thu. Sau le trinh quoc thu, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet lan luot tiep than mat ba vi dai su. Cung du tiep co Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc Nguyen Huu Luc va Thu truong Bo Ngoai giao Vu Dung. Chu tich Nguyen Minh Triet hoan nghenh va chao mung cac..

 • Tran Dinh Khai Guong mat tre Viet Nam nam 2006

  17:11 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Moi nguoi biet den ky su mo Tran Dinh Khai o Cong ty than Mao Khe, Quang Ninh (Tap doan Than - Khoang san Viet Nam) khong chi boi tinh nang dong, dam nghi, dam lam, ma con biet toi anh voi nhieu sang kien cai tien ky thuat trong lao dong. Dung vao dip ky niem ngay thanh lap Doan TNCS Ho Chi Minh nay (26/3), Tran Dinh Khai vinh du lot vao top 10 "Guong mat tre Viet Nam nam 2006" do Trung uong Doan va Quy Ho tro tai nang tre Viet Nam to chuc binh chon. Sinh ra va..

 • Canh sat chan xe taxi vi pham duoc nhan bang khen quoc te

  15:29 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  Canh sat chan xe taxi vi pham duoc nhan bang khen quoc te

  Ngay 4/7/2007, duoc su chap thuan cua Canh sat Giao thong thanh pho Ha Noi, Quy Phong chong Thuong vong chau A da trao tang giay khen cho Thuong sy Nguyen Viet Anh thuoc doi CSGT so 3, Phong Canh sat Giao thong, Cong an Ha Noi, nguoi canh sat giao thong da xuat sac hoan thanh nhiem vu duoc giao khi dung cam chan dung chiec taxi vuot den do tai duong Lang Ha.

 • Ve that bai cua de an 112 Chinh phu nhan trach nhiem buong long quan ly

  16:50 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Ve that bai cua de an 112 Chinh phu nhan trach nhiem buong long quan ly

  - Ban quan ly hoat dong kiem nhiem, khong co kinh nghiem trong van de duoc giao, nhiem vu duoc giao qua nang so voi kha nang… dan den trong qua trinh dieu hanh co nhieu sai sot. Cho den cuoi nam 2005 dau nam 2006, ca 5 muc tieu ma de an dat ra deu chua duoc hoan thanh hoan chinh... Do la nhung sai sot co ban cua de an 112 ma Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung bao cao trong phien hop Quoc hoi chieu nay 19/11 theo uy nhiem cua Thu tuong Chinh phu.

 • Bo Cong Thuong chinh thuc di vao hoat dong

  13:43 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Chieu 7/8, tai Ha Noi, Bo truong Bo Cong nghiep nhiem ky Khoa XI Hoang Trung Hai va Bo truong Bo Thuong mai Khoa XI Truong Dinh Tuyen da ky bien ban ban giao nhiem vu quan ly nganh cong nghiep va nganh thuong mai cho Bo truong Bo Cong Thuong khoa XII Vu Huy Hoang. Bo Cong Thuong chinh thuc di vao hoat dong tu ngay 8/8, la co quan cua Chinh phu thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve cong nghiep va thuong mai tren pham vi ca nuoc. Phat bieu tai le ban giao, nguyen..

 • Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong tham chuc Tet CATP Ha Noi

  09:01 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 12/2 (mong 6 Tet Mau Ty), Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da den tham va chuc Tet CBCS CATP Ha Noi. Chu tich QH Nguyen Phu Trong bieu duong nhung no luc, co gang cua CBCS CA Thu do trong viec hoan thanh tot nhiem vu duoc giao, giu vung ANCT, TTATXH, phong chong co hieu quacac loai toi pham, te nan xa hoi tren dia ban, nhat la trong dip dien ra cac su kien lon cua dat nuoc va dip Tet Nguyen dan Mau Ty vua qua.

 • Potmasco va thuong vu nem tien ty qua cua so

  11:25 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Potmasco va thuong vu nem tien ty qua cua so

  Loi dung nhiem vu duoc giao, trong nhung nam qua, lanh dao Cty co phan Vat tu Buu dien (Potmasco), da co nhung hanh vi mo am dan den thiet hai tien ty cho chinh VNPT va cac co dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0