nhiem ky

Thursday, 26/05/2016 19:37
 • Su ky vong o Chinh phu nhiem ky moi

  09:04 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/7, Chinh phu nhiem ky 2002 - 2007 da hop phien cuoi cung. Tai phien hop nay Chinh phu da nghe va thao luan tom tat cac de an: Tiep tuc cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong giai doan 2008 - 2010; Du thao Nghi dinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Doanh nghiep; Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Trong cac van de tren co 2 van de thoi su nong bong tac dong tieu cuc..

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Bo doi PutinMedvedev co the lanh dao nuoc Nga den nam 2033

  20:45 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Bo doi PutinMedvedev co the lanh dao nuoc Nga den nam 2033

  Tong thong Nga Vladimir Putin va nguoi ke nhiem duoc ong ung ho - Dmitry Medvedev co the se nam quyen lanh dao nuoc Nga them 1/4 the ky nua. Do la thong tin duoc mot quan chuc cap cao thuoc dien Kremlin tiet lo trong mot cuoc tra loi phong van duoc dang tai tren bao chi so ra ngay hom nay 21/1. Theo Sergei Mironov, mot quan chuc trung thanh voi dien Kremlin va la Chu tich Thuong vien Nga, ong Putin co the se tro lai cuong vi tong thong Nga sau khi ong Medvedev..

 • Chu tich VFF Nguyen Trong Hy Toi cung nhu mot nguoi linh

  11:05 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Chu tich VFF Nguyen Trong Hy Toi cung nhu mot nguoi linh

  (TPO) Ngay sau khi trung cu chuc chu tich VFF, ong Nguyen Trong Hy da danh cho TPO mot cuoc phong van ngan. Tuong thuat truc tuyen cua nhom PV tu Dai hoi. Quan diem cua ong ve viec dieu hanh VFF trong nhiem ky toi? Chung toi se co gang lam het minh de huy dong moi nguon luc trong xa hoi dau tu phat trien bong da. Bong da co duoc su quan tam cua toan xa hoi, do la nguon luc vo cung to lon. Tren cuong vi Pho Chu tich UB TDTT va hien gio la chu tich VFF, ong co so..

 • Nhiem ky II cua Bush co gi moi

  15:52 | Thứ năm 20/01/2005 (GMT+7)

  Nhiem ky II cua Bush co gi moi

  Cac nha lanh dao the gioi coi nhiem ky II cua Bush nhu co hoi cho mot su khoi dau ngoai giao moi. Nhung, van con nhieu dau hieu cho thay 4 nam truoc mat con vo khoi cai giong voi 4 nam vua qua.

 • Vi the moi cua Viet Nam Thanh vien Hoi dong Bao an Lien hiep quoc

  09:35 | Thứ bảy 17/02/2007 (GMT+7)

  Vi the moi cua Viet Nam Thanh vien Hoi dong Bao an Lien hiep quoc

  Thang 1-2004, dung vao dip nam moi “tong cuu nghinh tan”, nha ngoai giao Le Luong Minh len duong di New York (My) nhan trong trach la dai su dac menh toan quyen, truong phai doan dai dien thuong truc VN tai Lien Hiep Quoc. Ong mang theo mot nhiem vu nang ne: van dong cho ghe thanh vien khong thuong truc cua VN tai Hoi dong Bao an Lien Hiep Quoc nhiem ky 2008-2009. Cuoc van dong 10 nam Thang 2-1997, VN dang ky ung cu ghe thanh vien khong thuong truc Hoi dong..

 • Chu tich LDBDVN qua cac nhiem ky

  18:00 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Chu tich LDBDVN qua cac nhiem ky

  Theo ke hoach, cuoi thang tu nay, Lien doan bong da VN (VFF) se tien hanh Dai hoi som de cai to bo may, trong do viec quan trong nhat la bau Chu tich moi. Sau giai doan tien than va 4 nhiem ky, bong da Viet Nam da co 7 Chu tich khac nhau, va duoi day la chan dung cua ho.

 • Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

  17:43 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc tinh lan thu II, nhiem ky 2005 – 2010 duoc to chuc. Dai hoi lan nay co y nghia quan trong, do la: kiem diem, danh gia nhung uu diem, ket qua da dat duoc; nhung khuyet diem, han che va bai hoc kinh nghiem trong nhiem ky qua; dong thoi, de ra phuong huong, nhiem vu nhiem ky 2005 – 2010.

 • Dai hoi Hoi Judo TP HCM nhiem ky VI Chi trich va dau da nhau cang thang

  23:02 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Dai hoi Hoi Judo TP HCM nhiem ky VI Chi trich va dau da nhau cang thang

  Nhung chuyen am i, kien tung lan nhau, mat doan ket noi bo, tu chuc hang loat cua BCH Hoi Judo nhiem ky V (2000 - 2005), da khien cho dai hoi bau BCH nhiem ky VI dien ra sang 24/3 do chu tich LD Vo thuat TP.HCM Truong Ngoc De chu tri tro nen cang thang. Song gio noi len du bao day se la mot nhiem ky khong yen a doi voi BCH moi vua duoc bau.

 • Thach thuc trong nhiem ky hai cua Tong thong Bush

  07:15 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Thach thuc trong nhiem ky hai cua Tong thong Bush

  Duoi tua de nay, Tan Hoa xa cua Trung Quoc hom qua da dang bai viet ve nhung thach thuc trong nhiem ky hai cua Tong thong Bush.

 • Dai hoi Hoi Judo TPHCM nhiem ky VI Chi trich va dau da nhau cang thang

  09:36 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Dai hoi Hoi Judo TPHCM nhiem ky VI Chi trich va dau da nhau cang thang

  Nhung chuyen am i, kien tung lan nhau, mat doan ket noi bo, tu chuc hang loat cua BCH Hoi Judo nhiem ky V (2000 - 2005), da khien cho dai hoi bau BCH nhiem ky VI dien ra sang 24/3 do chu tich LD Vo thuat TP.HCM Truong Ngoc De chu tri tro nen cang thang. Song gio noi len du bao day se la mot nhiem ky khong yen a doi voi BCH moi vua duoc bau.

 • Chin thach thuc trong nhiem ky hai cua tong thong Bush

  11:51 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Duoi tua de nay, Tan hoa xa cua Trung Quoc hom qua da dang bai viet ve cac thach thuc trong nhiem ky hai cua tong thong Bush.

 • Dau an nao cho nhiem ky 2

  18:25 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Dau an nao cho nhiem ky 2

  Tong thong Nga Putin bat dau nhiem ky 2 voi diem xuat phat quyen luc thuan loi hon so voi nhiem ky truoc, nhung van de can duoc giai quyet lai kho khan hon nhieu neu nhu ong muon de lai dau an rieng trong lich su.

 • Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan

  08:04 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan

  Hai vi bo truong tre tuoi cua Chinh phu nhiem ky khoa XI: Hoang Trung Hai (48 tuoi, Bo Cong nghiep) va Nguyen Thien Nhan (54 tuoi, Bo GD-DT) da duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc hoi (QH) phe chuan vao chuc pho thu tuong trong phien hop chieu qua 31-7. Can cu nghi quyet cua QH thong qua vao sang cung ngay ve so pho thu tuong, viec thanh lap, bai bo cac bo va co quan ngang bo cua Chinh phu, Thu tuong de cu ba ong Nguyen Sinh Hung, Pham Gia Khiem, Truong..

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh co cau Chinh phu nhiem ky moi 5 pho thu tuong va 22 bo

  04:46 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh co cau Chinh phu nhiem ky moi 5 pho thu tuong va 22 bo

  Tang so pho thu tuong tu ba len nam nguoi, giam so bo, nganh tu 26 xuong con 22, giam so thanh vien Chinh phu (CP) tu 30 xuong con 28. Do la nhung noi dung chinh duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay truoc Quoc hoi sang 30-7 khi de xuat ve to chuc bo may CP nhiem ky moi. Nghe doc noi dung toan bai: Theo Thu tuong Nguyen Tan Dung, muc tieu cua CP la tiep tuc dieu chinh bo may, hoan thien chuc nang va phuong thuc lanh dao, chi dao, dieu hanh nham nang cao hieu..

 • BCH moi tre hon hoc van cao hon truoc

  17:22 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  BCH moi tre hon hoc van cao hon truoc

  TP - Ngay sau khi ket thuc Dai hoi, chung toi da co cuoc trao doi nhanh voi anh Tat Thanh Cang mot so van de chung quanh hoat dong cua Ban chap hanh (BCH) Thanh Doan nhiem ky VIII (2007- 2012)

 • Han Quoc xuc tien de xuat Tong thong 2 nhiem ky

  11:40 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Han Quoc xuc tien de xuat Tong thong 2 nhiem ky

  Du khong duoc ung ho song chinh phu cua Tong thong Roh Moo-hyun van quyet tam thuc day ke hoach Tong thong co the lam 2 nhiem ky bang viec cong bo du thao sua doi hien phap luc sang nay (8/3).

 • DHDL Hung Vuong Bo GD DT khong rut quyet dinh giai tan HDQT nhiem ky 2

  11:46 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  DHDL Hung Vuong Bo GD DT khong rut quyet dinh giai tan HDQT nhiem ky 2

  Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long vua ky cong van khang dinh: Bo se khong rut lai quyet dinh giai tan HDQT nhiem ky 2 cua truong DHDL Hung Vuong.

 • Ban giao cong tac giua lanh dao VFF khoa IV va khoa V Vi su phat trien cua bong da Viet Nam

  13:39 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Ban giao cong tac giua lanh dao VFF khoa IV va khoa V Vi su phat trien cua bong da Viet Nam

  8 noi dung ban giao cong tac cua nhiem ky IV cho nhiem ky V.

 • Tien hanh hoi nghi hiep thuong lan thu nhat

  09:33 | Thứ sáu 30/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 29-1, Uy ban Mat tran To quoc TP Ha Noi da tien hanh hoi nghi hiep thuong lan thu nhat de thoa thuan ve co cau, thanh phan va so luong nguoi gioi thieu ung cu va tu ung cu dai bieu HDND TP nhiem ky 2004-2009. Tham du co dai dien Uy ban trung uong MTTQ VN, Thanh uy, HDND, UBND TP Ha Noi, dai dien cac to chuc doan the xa hoi, to chuc nghe nghiep cua TP.

 • Ong Putin ung ho keo dai nhiem ky Tong thong Nga

  00:38 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tong thong Nga V.Putin, nguoi se roi dien Kremlin vao nam toi, hom qua ung ho y tuong cho phep nguoi ke nhiem ong phuc vu voi nhiem ky lau hon, nhung khang dinh nhiem ky tong thong phai co gioi han.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Quoc hoi nghe Bao cao cong tac ca nhiem ky cua Chu tich nuoc va Thu tuong Chinh phu

  07:30 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  TP- Sang nay (20/3), ky hop thu 11, Quoc hoi (QH) khoa XI khai mac tai Hoi truong Ba Dinh. Truoc khi QH lam le chao co, cac vi dai bieu dat vong hoa va vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh.

 • Tong thong Putin se tu chuc de tranh cu nhiem ky ba

  15:50 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Tong thong Putin se tu chuc de tranh cu nhiem ky ba

  Tuan truoc, dang Nuoc Nga thong nhat da tien hanh mot cuoc thao luan tai Duma de nghi sua doi luat phap de tao co hoi cho Tong thong Putin tranh cu nhiem ky 3.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0