nha xay dung

Sunday, 29/05/2016 07:01
 • 10000 can nha xay dung khong phep Ton tai hay khong ton tai

  04:07 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  10000 can nha xay dung khong phep Ton tai hay khong ton tai

  Ba nam sau ngay Luat xay dung co hieu luc, TP.HCM da phat sinh them hang ngan can nha xay dung khong phep. Nhung cac quan huyen dang lung tung ve huong xu ly cac truong hop nay.

 • Ke khai nha xay dung trai phep tai TP HCM Dan kho vi do ve

  23:08 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  Ke khai nha xay dung trai phep tai TP HCM Dan kho vi do ve

  Den cuoi tuan nay la het han ke khai (KK) nha xay dung trai phep theo Quyet dinh 207 cua UBND TP.HCM (31.3.2006). Nguoi dan co nha xay dung trai phep, sai phep tai cac quan huyen dang do xo di KK va dang phai doi mat voi yeu cau phien toai nhat: do ve nha dat de kem vao ho so KK. Theo ghi nhan cua Thanh Nien, du gia do ve da duoc UBND TP quy dinh thong nhat nhung cac cong ty tu van do ve dia oc van tuy tien thu tien moi noi mot khac.

 • Thao do nha xay dung khong phep sau 1 7 2004

  13:56 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Thao do nha xay dung khong phep sau 1 7 2004

  Chieu 26/7, Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Van Dua chi dao So Xay dung phoi hop voi chinh quyen xa Binh Hung kien quyet xu ly thao do nhung can nha xay dung sau ngay Luat Dat dai co hieu luc theo quy dinh (1/7/2004).

 • Can Tho 69 nha xay dung khong giay phep

  03:40 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Mot dot kiem tra moi day cua So Xay dung TP Can Tho cho thay voi 2.877 vu xay dung trong hai nam 2004 va 2005, da co den 2.263 vu phai xu ly vi pham.

 • TP Ho Chi Minh Hop thuc hoa nha xay dung khong phep

  23:08 | Thứ năm 07/07/2005 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Hop thuc hoa nha xay dung khong phep

  Thong bao cua UBND TP.HCM ve viec trien khai ke hoach hop thuc hoa cho cac truong hop nha xay dung khong phep, sai phep truoc ngay 1/7/2004 da dem lai hy vong cho rat nhieu nguoi dan. Trong may ngay qua, So Xay dung da khan truong hoan thanh ban du thao huong dan va lay y kien cua cac quan huyen ve van de nay.

 • Cuong che thao do 29 can nha xay dung khong phep

  09:28 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 15/3, quan Binh Tan da to chuc cuong che thao do them 29 can nha xay dung khong phep o khu pho 2, phuong Binh Hung Hoa. Theo UBND quan, trong dot nay quan se thao do 43 can.

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Top 10 xe mui tran nhanh nhat the gioi

  09:01 | Thứ tư 06/08/2014 (GMT+7)

  Top 10 xe mui tran nhanh nhat the gioi

  Lot vao danh sach 10 xe mui tran nhanh nhat the gioi van la nhung thuong hieu dinh dam nhu Hennessey, Bugatti Veyron, Lamborghini…, voi toc do cao nhat len toi hon 400 km/h.

 • Tu van nha dat

  01:43 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  + Theo qui dinh, nha xay dung rieng le duoc mien le phi truoc ba phan xay dung. Xin hoi nha xay dung sau khi qui dinh co hieu luc moi duoc mien hay nha xay dung truoc do nhung ke khai le phi truoc ba sau thoi diem qui dinh co hieu luc cung duoc xem xet mien? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 • TP HCM Cuong che them 29 can nha xay dung trai phep tai quan Binh Tan

  16:38 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Sang 15.3, co quan chuc nang da tien hanh cuong che thao do them 29 can nha xay dung khong phep o khu pho 2, phuong Binh Hung Hoa, quan Binh Tan (TP.HCM).

 • Cuong che 120 can nha xay dung khong phep tai Binh Hung Hoa

  05:08 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Cuong che 120 can nha xay dung khong phep tai Binh Hung Hoa

  TT (TP.HCM, Ha Noi) - Ngay 8-3, luc luong thuc hien cuong che cua quan Binh Tan da tiep tuc cuong che thao do nha xay dung khong phep tai khu pho 3, phuong Binh Hung Hoa, TP.HCM.

 • Mang no vi xay nha chay du an

  09:12 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Mang no vi xay nha chay du an

  Gan day, hang ngan can nha trai phep da moc tren TP Can Tho. Chinh quyen khong boi thuong du biet rang nhieu nguoi phai vay tien xay nha.

 • Nha xay dung trai phep xu ly ra sao

  05:30 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Nha xay dung trai phep xu ly ra sao

  Thong ke so bo, TP.HCM co hon 260.000 can nha xay dung trai phep (XDTP) truoc ngay 1-7-2004. Cac co quan chuc nang se xu ly ra sao doi voi cac truong hop nay?

 • Nhieu noi khong nhan ho so ke khai nha xay dung trai phep

  08:01 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Theo phan anh cua nhieu ho dan, nhung ngay qua mot so dia phuong tren dia ban TP.HCM khong tiep nhan ho so ke khai nha xay dung trai phep truoc ngay 1-7-2004.

 • Khu do thi Thu Thiem Den bu ve nha va cac chinh sach ho tro

  03:05 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Ngoai muc boi thuong, ho tro ve dat o, doi voi nha xay dung hop phap, xay dung tren dat lan chiem, tren kenh rach... tai khu Thu Thiem duoc boi thuong, ho tro ra sao?

 • Vu 1.000 can nha xay dung trai phep o huyen Tam Thoi Thon huyen Hoc Mon TP HCM Co su bao che tiep tay cho dau nau

  11:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Hom qua 1.6, Thanh tra TP.HCM da hoan tat ket luan thanh tra chung quanh 1.000 can nha xay dung trai phep o xa Thoi Tam Thon huyen Hoc Mon, TP.HCM (TNO da thong tin).

 • TP HCM de xuat gia han ke khai nha xay dung trai phep

  08:41 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  So Xay dung TP.HCM vua de xuat UBND TP gia han ke khai nha xay dung trai phep them ba thang, thay vi ket thuc vao ngay 31-3 nhu qui dinh.

 • Xu ly nha xay dung trai phep o TP HCM Gop hai khau thanh mot

  05:36 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Xu ly nha xay dung trai phep o TP HCM Gop hai khau thanh mot

  So Xay dung TP.HCM du kien trong tuan nay se trinh UBND TP sua doi quyet dinh 207 ve xu ly nha xay dung trai phep. Huong thay doi lan nay se gom viec dang ky ton tai va cap chu quyen thanh mot lan.

 • TP HCM Kien nghi gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep

  00:35 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  TP HCM Kien nghi gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep

  So Xay dung TP.HCM vua co van ban kien nghi UBND TP.HCM cho phep gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep den ngay 30/6/2006 boi den thoi diem nay con rat nhieu nguoi dan cac quan, huyen khong thuc hien kip cac thu tuc ke khai theo Quyet dinh 207.

 • Nha xay dung sai phep khong phep Phuong xa khong biet la khong dung

  06:02 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Nha xay dung sai phep khong phep Phuong xa khong biet la khong dung

  Doi voi viec xu ly nha xay dung khong phep (XDKP), xay dung trai phep (XDTP), Thu truong Bo Tai nguyen - moi truong Dang Hung Vo (anh) de xuat giai phap:

 • TP HCM tiep tuc cuong che nha xay dung khong phep

  00:16 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM tiep tuc cuong che nha xay dung khong phep

  Ngay 6-4, luc luong cuong che cua quan Binh Tan, TP.HCM tiep tuc thuc hien dot cuong che nha xay dung khong phep (XDKP) tai hai phuong Binh Hung Hoa va Binh Hung Hoa A.

 • TP HCM Ngay 10.4.2007 cuong che 60 can nha xay dung trai phep tai quan Binh Tan

  19:36 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  TP HCM Ngay 10.4.2007 cuong che 60 can nha xay dung trai phep tai quan Binh Tan

  Chieu 20.3, UBND quan Binh Tan (TP.HCM) da to chuc cuoc hop giai quyet nhung van de lien quan den viec xay dung nha trai phep xay ra tai quan nay. Tai cuoc hop, lanh dao UBND quan Binh Tan da chi dao len ke hoach cuong che tiep 60 can nha xay dung trai phep con lai tai phuong Binh Hung Hoa truoc ngay 10.4.2007.

 • Co gia han ke khai nha xay dung khong phep

  08:04 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh cua UBND TP.HCM, den het thang 9-2006, cac quan huyen phai tong hop so lieu ke khai nha xay dung khong phep, bao cao So Xay dung TP trinh UBND TP. The nhung den nay mot so quan huyen cho biet van con nhieu truong hop chua kip ke khai.

 • 71 can nha xay dung khong phep o Tan Binh Khong dam bao chat luong

  09:30 | Thứ tư 17/09/2003 (GMT+7)

  71 can nha xay dung khong phep o Tan Binh Khong dam bao chat luong

  Chieu 16-9-2003, toan bo ket qua kiem dinh chat luong cong trinh 71 can nha xay dung khong phep duoc chuyen den Thanh tra Nha nuoc TP.HCM. Ket qua nay la mot phan rat quan trong nham bo sung ket luan thanh tra viec quan ly, su dung dat, xay dung trai phep 293 can nha tai phuong 15, Tan Binh. Day la nhung can nha da xay dung hoan chinh o khu vuc duong Duong Duc Hien.

 • Lam Dong Da thao do nha xay dung trai phep

  09:14 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.8, ong Nguyen Minh Thiet, Truong Cong an huyen Bao Lam (Lam Dong) cho biet, den chieu 6.8, hai can bo thuoc cap la trung ta Vu Duy Cong (Doi truong CSGT huyen) va thieu ta Phan Van Minh (Doi pho CSDT huyen) da thao do xong day nha xay dung trai phep (dien tich 180m2) tren phan dat cua cong ty Phuoc Loc de tra lai dat cho cong ty tren xay dung nha may che bien che.

 • Kien nghi dap bo toan bo 71 can nha xay dung trai phep o QTan Binh

  11:09 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Chieu 17-9, So Xay dung da co van ban kien nghi UBND TP.HCM dap bo toan bo 71 can nha xay dung trai phep trong khu vuc duong Duong Duc Hien nham dam bao an toan trong xay dung cac khu dan cu. Dieu nay cung tao su de dang cho viec qui hoach lai phu hop voi khu dan cu moi, hien dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0