nguon loi

Monday, 30/05/2016 04:08
 • Chinh phu phe duyet chuong trinh bao ve nguon loi thuy san

  14:52 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh quyet dinh ve viec phe duyet Chuong trinh Bao ve va Phat trien nguon loi thuy san den nam 2010, trong do neu ro nhung noi dung, chuong trinh va bien phap cu the de thuc hien cong tac nay.

 • TP HCM Can ngan chan hanh vi pha hoai nguon loi thuy san

  15:46 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  TP HCM Can ngan chan hanh vi pha hoai nguon loi thuy san

  May nam tro lai day, tinh trang khai thac thuy san tren dia ban huyen Can Gio dien ra ngay cang phuc tap va nguy hiem, de doa su ton tai cua cac loai thuy sinh vat. Mac du nganh thuy san, cac dia phuong da co nhieu no luc trong viec tuyen truyen, kiem tra, bao ve nguon loi thuy san nhung hien nay nan dung chat doc, xung dien, cao dien... khai thac thuy san tren dia ban huyen van dien ra.

 • Dieu tra nguon loi thuy san vinh Bac Bo

  11:59 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Sang 5/1, tai hai thanh pho Hai Phong (Viet Nam) va Bac Hai (tinh Quang Tay, Trung Quoc), nhom chuyen gia ve nguon loi thuy san hai nuoc da bat dau chuyen dieu tra lien hop dau tien ve nguon loi thuy san trong vung danh ca chung vinh Bac Bo.

 • Viet Nam va Trung Quoc dieu tra nguon loi thuy san trong vinh Bac Bo

  00:27 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Sang 5/1, tai TP Hai Phong va TP Bac Hai (tinh Quang Tay, Trung Quoc), nhom chuyen gia ve nguon loi thuy san hai nuoc da bat dau chuyen dieu tra lien hop nguon loi thuy san dau tien trong vung danh ca chung vinh Bac Bo.

 • Sinh vat la xam lan Ai cho nhap phai chiu trach nhiem

  19:20 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Sinh vat la xam lan Ai cho nhap phai chiu trach nhiem

  Don vi nao cho phep nhap khau ca tu nuoc ngoai ve nuoi va de loai ca do thanh sinh vat xam lan, gay nguy hai sinh thai thi don vi do phai chiu trach nhiem... Ong Chu Tien Vinh, Cuc truong Cuc Khai thac va Bao ve nguon loi thuy san (Bo Thuy san) tra loi phong van cua phong vien TS.

 • Ca tai tao nguon loi thuy san duoc tha vao ao nuoi

  17:16 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Ca tai tao nguon loi thuy san duoc tha vao ao nuoi

  Hon 5,4 van con ca ro phi, troi, tram, me, chep… voi tong kinh phi hon 25 trieu dong (1 phan duoc mua tu ngan sach nha nuoc) dung de tai tao, lam phong phu cho nguon loi thuy san da duoc Chi cuc bao ve nguon loi thuy san (BVNLTS) Thua Thien Hue tha vao… ao nuoi cua dan.

 • Tau ca nam bo vi sao

  04:12 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Tau ca nam bo vi sao

  Hang loat tau ca xa bo, cong suat 500-800 CV dang lam an thua lo, co nguy co pha san hoac phai nam bo dai han. Ngoai nguyen nhan chi phi tang vot theo gia dau, nhieu ngu dan cho rang ngu truong truyen thong da bat dau can kiet...

 • Dich vu logistics nguon loi ty USD dang bi bo roi

  21:03 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Dich vu logistics nguon loi ty USD dang bi bo roi

  Logistics la dich vu co cai ten rat moi me doi voi nhieu nguoi Viet Nam nhung co mot vai tro rat quan trong doi voi qua trinh san xuat - kinh doanh cua mot nganh va ca nen kinh te.

 • Se co Bao tang cac loai thuy sinh vat Viet Nam

  18:40 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Xay dung he thong du lieu nguon loi thuy san la mot trong nhung noi dung chinh cua "Chuong trinh Bao ve va Phat trien Nguon loi Thuy san den nam 2010" vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. He thong nay bao gom Trung tam Du lieu Quoc gia ve Thuy sinh vat; mot hoac hai bao tang luu giu, trung bay cac loai thuy sinh vat Viet Nam.

 • Bao ve nguon loi thuy san la nhiem vu cua cac nuoc APEC

  10:35 | Thứ hai 13/10/2003 (GMT+7)

  Voi chu de tang cuong quan he doi tac vi nghe ca va nghe nuoi thuy san ben vung, cuoc hop lan thu 13 nhom cong tac nghe ca cua Dien dan Hop tac Kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC) da khai mac sang nay, tai Ha Noi. Day la lan dau tien Viet Nam dang cai hoi nghi quan trong nay.

 • Tan diet nguon loi thuy san Chua co thuoc dac tri

  07:46 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Tan diet nguon loi thuy san Chua co thuoc dac tri

  TP - Do la thua nhan cua Thanh tra Bo Thuy san va lanh dao Chi cuc Quan ly va bao ve nguon loi thuy san (QLBVNLTS) cac tinh, thanh ve tinh trang danh bat thuy hai san bang chat no, xung dien.

 • Canh bao nguy co can kiet nguon hai san

  09:38 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Canh bao nguy co can kiet nguon hai san

  Trong khi chung ta dang no luc danh bat, nuoi trong thuy san de day manh xuat khau thi cung voi do, nguy co can kiet nguon loi bien dang lon dan.

 • Phu Yen Mua khai thac thuy san

  09:03 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Phu Yen Mua khai thac thuy san

  Tinh Phu Yen voi nhieu dam vinh phong phu da tao cho nguon loi thuy san phat trien phong phu va da dang bao gom ca thuy san nuoc man lan nuoc ngot da giup cho nhieu nguoi dan co cuoc song on dinh, tham chi nhieu nguoi co thu nhap tien trieu hang thang.

 • Thanh lap Trung tam Dich vu ky thuat khai thac va bao ve nguon loi thuy san

  05:30 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Thu truong Bo Thuy san Le Luong Phuong vua ky quyet dinh thanh lap Trung tam Dich vu ky thuat khai thac va bao ve nguon loi thuy san.

 • Khai thac huy diet moi de doa lon voi cu dan ven bien VN

  09:01 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  Khai thac huy diet moi de doa lon voi cu dan ven bien VN

  Nhan ngay Dai duong The gioi (8/6), Quy bao ve dong vat hoang da (WWF) Viet Nam cung voi WWF Quoc te da nhan manh nhu cau cap thiet phai bao ton cac loai sinh vat bien bi khai thac qua muc nhu ca map, ca mu va ca ngua. Viec bao ton cac loai nay duoc coi la mot hoat dong quan trong huong toi viec dam bao su ben vung cua cac vung bien Viet Nam. ”Nganh thuy san tro thanh mot trong nhung nganh kinh te quan trong nhat o Viet Nam voi toc do tang truong nhanh, dong..

 • FAO cho phep chia se nguon loi tu cac ngan hang giong cay trong the gioi

  13:28 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  To chuc Luong thuc va Nong nghiep Lien hiep quoc (FAO) va cac trung tam nghien cuu nong nghiep quoc te vua dat duoc mot thoa thuan quan trong cho phep tat ca cac nuoc duoc chia se nguon loi tu cac ngan hang giong cay trong tren the gioi.

 • Ky luat Chi cuc truong Chi cuc Bao ve nguon loi thuy san

  09:25 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Chieu qua 9/11, tai van phong Dang uy Dan chinh Dang tinh Thua Thien Hue, Uy ban kiem tra Dang uy da tien hanh hop va dua ra muc ky luat khien trach doi voi ong Le Van Binh, Chi cuc truong Chi cuc Bao ve nguon loi thuy san tinh.

 • Phan loai rac tai nha dem lai nguon loi lon

  10:01 | Thứ sáu 04/01/2002 (GMT+7)

  Ong Nguyen Viet Trung, Giam doc Trung tam Nghien cuu Ung dung Cong nghe va Quan ly Moi truong Centema, cho biet rac sinh hoat duoc chia thanh 14-16 thanh phan rieng biet, trong do 10-12 thanh phan co kha nang tai sinh. Neu tien hanh phan loai tai ho gia dinh, nguon loi co the dat 100-280 trieu dong/ngay.

 • Phu Yen mot nguoi dan thang kien Chi cuc Bao ve nguon loi thuy san

  09:05 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Chieu 13-9, toa hanh chinh Toa an nhan dan tinh Phu Yen da tuyen huy quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh cua Chi cuc Bao ve nguon loi thuy san (BVNLTS) Phu Yen doi voi ba Cao Thi Thanh Suong - chu co so san xuat thuoc thu y thuy san Tien Quang (237 Ba Trieu, thi xa Tuy Hoa). Toa cho rang quyet dinh nay khong dung tham quyen.

 • Lap Chi cuc Khai thac va bao ve nguon loi thuy san vinh Bac bo

  09:10 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky quyet dinh thanh lap Chi cuc Khai thac va bao ve nguon loi thuy san vinh Bac bo.

 • Tranh gianh nguon loi tu tien dat coc dau gia co phan

  08:57 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Tranh gianh nguon loi tu tien dat coc dau gia co phan

  Ngay 1/8, Trung tam Giao dich Chung khoan TP. Ho Chi Minh (VSE) dot ngot co thong bao toi cac dai ly tham gia dau gia co phan ve viec chuyen tien coc, tien mua co phan cua cac dot dau gia ve tai khoan mo tai Ngan hang Sai Gon Thuong tin (Sacombank) thay vi tai khoan tai Ngan hang Dau tu - Phat trien (BIDV) nhu trong suot nhung nam qua. Thong bao nay co hieu luc ngay tu 1/8.

 • Bao ve ca canh bien Can mot ke hoach hanh dong quoc gia

  00:30 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Bao ve ca canh bien Can mot ke hoach hanh dong quoc gia

  Loi nhuan thu duoc tu viec kinh doanh ca canh bien qua la khong lo: trong khi 1 tan ca kinh te chi tri gia 6.000 USD thi 1 tan ca canh bien len den 496.000 USD. Nhung, nguon loi cua chung da bat dau can kiet va vi the rat can co giai phap lau dai de han che tac dong cua con nguoi len moi sinh...

 • 40.000 tau danh ca se thanh san ho

  09:20 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  40.000 tau danh ca se thanh san ho

  Ca nuoc dang co 92.000 tau may keo phuc vu khai thac thuy san. Theo chu truong quy hoach tong the phat trien thuy san den nam 2010 da duoc Chinh phu phe duyet, thi den nam 2010, ca nuoc chi giu lai 50.000 tau. Nhu vay, hon 40.000 tau con lai cua ngu dan se di dau? PGS.TS Nguyen Chu Hoi (anh), Vien truong Vien Kinh te va quy hoach thuy san (Bo Thuy san), co y kien: danh dam nhung con tau nay de tao san ho. Ong noi:

 • Thuy san van bi khai thac tan diet

  03:05 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Tai buoi tong ket cong tac phoi hop lien tinh bao ve nguon loi thuy san nam 2006 duoc to chuc tai Long An, nhieu dai dien cua chi cuc bao ve nguon loi thuy san cac dia phuong cho biet nhieu noi van chua co chinh sach ho tro ngu dan ngheo chuyen doi nganh nghe.

 • Danh dam 40.000 tau ca de tao san ho

  08:42 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Danh dam 40.000 tau ca de tao san ho

  Theo chu truong quy hoach tong the phat trien thuy san den nam 2010, ca nuoc se phai giam thieu hon 40.000 tau danh ca. PGS.TS Nguyen Chu Hoi, Vien truong Vien Kinh te va quy hoach thuy san - Bo Thuy san, co y kien: danh dam nhung con tau nay de tao san ho.

 • Ca chim trang nguon loi lon cua ngu dan

  11:01 | Thứ hai 17/02/2003 (GMT+7)

  Co nguon goc tai vung Amazon, Nam My, ca chim trang duoc nhap vao Viet Nam tu nam 1998. Thit ngon, lon nhanh gap 3-4 lan cac loai ca khac, ca chim trang dang la mot huong di day trien vong cua nganh thuy san Viet Nam.

 • Ban quyen se giet chet WiFi

  09:19 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Ban quyen se giet chet WiFi

  Cac hang cong nghe chuyen ve linh vuc Wi-Fi hien dang phai dung truoc nguy co bi kien vi pham ban quyen va an phat nang ne. Tham phan lien bang thuoc toa an Tyler (Texas, My) cuoi tuan qua ra phan quyet To chuc nghien cuu khoa hoc cong nghiep cong dong chung (CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) cua Uc nam quyen so huu tri tue doi voi cac cong nghe duoc ung dung trong cac chuan ket noi mang khong day Wi-Fi duoc su dung rong rai..

 • Botnets la hiem hoa hang dau

  10:29 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Botnets la hiem hoa hang dau

  "Luc luong botnet" chinh la thu ma Aaron Kornblum - mot trong nhung luat su cua Nhom an ninh mang Internet Microsoft - muon loai bo nhat. Botnet chinh la mot he thong PC bi tin tac bat coc va chiem quyen dieu khien tu xa ma nguoi dung khong he hay biet. Con so thong ke cua Symantec cho biet chi trong 6 thang dau nam nay "luc luong botnet" da co 4,5 trieu "quan". "Botnet chinh la "xuong song" cua moi loai hinh toi pham mang hien nay. Botnet la mot khoi suc manh..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0