nguoi tan tat

Tuesday, 31/05/2016 23:03
 • Co viec lam nguoi tan tat se tu tin buoc vao doi

  18:33 | Thứ năm 17/04/2003 (GMT+7)

  Co viec lam nguoi tan tat se tu tin buoc vao doi

  ""Co can cau, roi ho se tu cau duoc ca, du la nhung con ca be""- Qua that, doi voi nguoi tan tat, xa hoi khong chi giup ho bang viec co gang xoa dan mac cam ma tren het la ""sam can cau"" de tao cong an viec lam cho ho. Do la mot trong nhung van de lon ma Phap lenh nguoi tan tat quan tam dat ra, cac cap nganh co gang ""tim kiem"". Tuy nhien, nhin lai 5 nam Phap lenh duoc ban hanh, van con qua nhieu dieu xa hoi cho rang can phai ""thuc te"" hon, nhat la van de..

 • Don bay thuc day dao tao nghe cho nguoi tan tat

  17:42 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Don bay thuc day dao tao nghe cho nguoi tan tat

  Ong Nguyen Xuan Tue. Anh: Nhu Trang.Thong tu so 19 do lien bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh, Ke hoach va Dau tu ban hanh duoc danh gia la chiec don bay day manh dao tao nghe, tao viec lam cho nguoi tan tat. VnE da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Xuan Tue, Giam doc Van phong dieu phoi hoat dong cua nguoi tan tat, ve van de nay.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Tim viec lam cho nguoi tan tat bi du duong

  13:20 | Chủ nhật 18/04/2004 (GMT+7)

  Tim viec lam cho nguoi tan tat bi du duong

  Khong duoc dao tao nghe, khong duoc tiep can voi nguon von vay uu dai, nhieu chinh sach lien quan den nguoi tan tat chua di vao cuoc song..., do la nhung rao can khien nguoi tan tat Viet Nam rat kho tim viec lam, hoa nhap voi cong dong.

 • Viec lam cho nguoi tan tat Bao gio het kho

  09:57 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Viec lam cho nguoi tan tat Bao gio het kho

  Theo thong ke cua Bo LD - TBXH, trong so hon 1,5 trieu nguoi tan tat co kha nang lao dong, hien van con hon 600 nghin nguoi chua co viec lam. Ngoai ra con co hang trieu nguoi tan tat chua duoc qua dao tao nghe.

 • Nguoi tan tat phai chu dong vuon len de xoa vat can

  15:04 | Thứ hai 14/04/2003 (GMT+7)

  Nguoi tan tat phai chu dong vuon len de xoa vat can

  TS- Chi Le Thi H, mot thanh vien trong nhom ""Vi tuong lai tuoi sang"" (Ha Noi) cho biet, mot hom chi nhan duoc giay moi du buoi bieu dien nghe thuat tai Cung Van hoa Huu Nghi, day la mot co hoi hiem hoi cho nguoi khuyet tat nhu chi tham du hoat dong giao luu van hoa. Tuy nhien, chi da suyt phai bo buoi bieu dien neu khong co su giup do cua nguoi than vi mot dieu don gian, cong trinh van hoa do khong thiet ke loi di cho nguoi tan tat

 • Phai lam sao de nguoi tan tat tre mo coi duoc huong day du moi quyen loi nhu cac cong dan binh thuong

  14:44 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Phai lam sao de nguoi tan tat tre mo coi duoc huong day du moi quyen loi nhu cac cong dan binh thuong

  Nhan ngay Nguoi tan tat Viet Nam (18/4), sang 16/4, tai Cung Van hoa huu nghi - Ha Noi, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phoi hop voi Hoi Bao tro nguoi tan tat va tre mo coi Viet Nam to chuc Hoi nghi Bieu duong nguoi tan tat, tre mo coi va nguoi bao tro tieu bieu toan quoc lan thu II.

 • Thuc trang giao thong cong cong Nguoi tan tat tui than

  20:36 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  Thuc trang giao thong cong cong Nguoi tan tat tui than

  De chuan bi cho viec sua doi bo sung nhung quy dinh, tieu chuan theo huong tao dieu kien thuan loi cho su di lai cua nguoi tan tat, ngay 10/9 vua qua, Cuc Duong bo da phoi hop voi To chuc Tro giup nguoi tan tat Viet Nam to chuc hoi thao "Giao thong tiep can cho nguoi tan tat".

 • 49 5 ty dong ho tro nguoi tan tat va tre mo coi

  10:12 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  49 5 ty dong ho tro nguoi tan tat va tre mo coi

  (VM)- Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi VN cho biet, nam 2006 Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi cac cap da van dong ung ho duoc 48,5 ty dong, dong thoi da chi tren 49,5 ty dong cho cac hoat dong ho tro nguoi tan tat va tre mo coi...

 • Nhieu hoat dong cham lo nguoi tan tat

  21:24 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Sang 20-2-2004, So LD-TB-XH TP.HCM to chuc hoi nghi tong ket nam nam trien khai thuc hien phap lenh ve nguoi tan tat tai TP.HCM (1998-2003). Sau nam nam thuc hien phap lenh ve nguoi tan tat, TP.HCM da xa hoi hoa cong tac bao ve, cham soc va tao dieu kien cho nguoi tan tat hoa nhap cong dong, mua the bao hiem y te cho tren 6.000 nguoi tan tat (menh gia 50.000d/the); 2.426 nguoi tan tat co don duoc nuoi duong; to chuc hoc van hoa, huong nghiep va tao viec lam cho..

 • Se tang 40 muc tro cap xa hoi cho nguoi tan tat

  22:51 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Hom qua 31/3, trong khuon kho Thang van dong vi nguoi tan tat Viet Nam (17/3-17/4), Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da phoi hop voi Hoi Ho tro nguoi tan tat Viet Nam to chuc Hoi nghi cac nha tai tro nham kiem diem viec thuc hien 7 linh vuc uu tien trong thap ky ve nguoi tan tat khu vuc chau A - Thai Binh Duong.

 • Thi sang tao san pham CNTT vi nguoi tan tat

  19:29 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Thi sang tao san pham CNTT vi nguoi tan tat

  Chieu 29/11, Hoi Tin hoc VN (VAIP) va Ban dieu phoi hoat dong ho tro nguoi tan tat VN (NCCD) da phat dong cuoc thi sang tao san pham cong nghe thong tin vi nguoi tan tat voi ten goi "ICT - Thap sang niem tin". Nguoi doat giai nhat co co hoi "am" 50 trieu dong, giai nhi 20 trieu dong, giai ba 10 trieu.

 • Nguoi tan tat va co so san xuat kinh doanh Vay von Quy Quoc gia ho tro viec lam nhu the nao

  22:25 | Chủ nhật 04/04/2004 (GMT+7)

  Nguoi tan tat va co so san xuat kinh doanh Vay von Quy Quoc gia ho tro viec lam nhu the nao

  De thuc hien tot chu truong cua UBND TP Ho Chi Minh, Ban Chi dao xoa doi giam ngheo va viec lam thanh pho, So LD - TB - XH thanh pho; Trung tam Bao tro - day nghe va dao tao viec lam cho nguoi tan tat TPHCM da dua ra huong dan ve quy trinh thu tuc, ho so vay von quy ho tro viec lam doi voi nguoi tan tat va co so san xuat kinh doanh danh rieng cho lao dong la nguoi tan tat.

 • Hiep hoi kinh doanh cua nguoi tan tat

  09:54 | Thứ ba 03/09/2002 (GMT+7)

  Khoang 400 co so san xuat kinh doanh va dich vu cua nguoi tan tat trong ca nuoc dang hy vong nhieu vao De an thanh lap "Hiep hoi co so san xuat, kinh doanh va dich vu cua nguoi tan tat Viet Nam" se duoc trinh Chinh phu phe duyet vao cuoi nam nay.

 • Moi co 42 nguoi tan tat tim duoc viec tai hoi cho

  19:07 | Thứ bảy 07/08/2004 (GMT+7)

  Moi co 42 nguoi tan tat tim duoc viec tai hoi cho

  663 dau viec cho nguoi tan tat, 328 nguoi dang ky tuyen dung nhung chi co 42 nguoi tim duoc viec lam. No luc giai quyet viec lam cho nguoi tan tat cua nganh lao dong van con gap nhieu tro ngai.

 • Se co xe buyt cho nguoi tan tat

  16:04 | Thứ năm 11/08/2005 (GMT+7)

  Sang nay (11/8), Van phong Dieu phoi cac hoat dong ho tro nguoi tan tat Viet Nam to chuc Hoi thao lay y kien cho 2 van ban ve Giao thong cho nguoi tan tat. Neu 2 van ban nay duoc ban hanh, cuoi nam 2007, Viet Nam se co xe buyt cho nguoi tan tat.

 • Sang tao ung dung CNTT cho nguoi tan tat

  17:09 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Sang tao ung dung CNTT cho nguoi tan tat

  Cuoc thi nham tim kiem san pham, giai phap linh vuc cong nghe thong tin va truyen thong (CNTT-TT) giup nguoi tan tat hoa nhap voi cong dong duoc phat dong sang nay tai Ha Noi. Ban to chuc "ICT - Thap sang niem tin" nhan dang ky du thi tu 15/1 den 1/10/2006.

 • Se nang tro cap xa hoi cho nguoi tan tat

  21:31 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi cho biet da hoan tat de an “Phat trien mang luoi an sinh xa hoi cho nguoi tan tat”. Du kien co 110.000 nguoi tan tat nang (chiem 30% nguoi tan tat nang o VN) duoc huong loi tu chinh sach nay.

 • Khai giang cac lop day nghe lon nhat cho nguoi tan tat tai Gia Lai

  14:16 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Khai giang cac lop day nghe lon nhat cho nguoi tan tat tai Gia Lai

  (VM)- Tin tu Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi VN, sang ngay 5/7 tai thanh pho Pleiku, tinh Gia Lai, Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi Viet Nam va So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh Gia Lai to chuc khai giang cac lop dao tao nghe cua du an “Day nghe va tao viec lam cho nguoi tan tat thanh pho Pleiku va thi xa An Khe”.

 • TP Ho Chi Minh Co hoi viec lam cho nguoi tan tat

  00:21 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Co hoi viec lam cho nguoi tan tat

  Hoi cho viec lam (HCVL) TP Ho Chi Minh nam 2004 se chinh thuc dien ra tu ngay 6 - 8/8/2004. Co the noi rang day la hoi cho co quy mo lon nhat nuoc duoc to chuc tai 3 dia diem (Cung van hoa Lao dong, Truong Dao tao Ky thuat nghiep vu lao dong quoc te, Trung tam Bao tro day nghe va tao viec lam cho nguoi tan tat).

 • Giao luu van hoa nghe thuat tu thien Mot trai tim mot the gioi

  01:18 | Chủ nhật 09/04/2006 (GMT+7)

  Tu 14 den 18-4, tai Trung tam Trien lam nong nghiep VN se dien ra “Ngay hoi nguoi tan tat VN”. Tai day se trien lam hinh anh tu lieu, hien vat cac san pham cua nguoi tan tat VN; 120 gian hang gioi thieu san pham; hoi thao “Viec lam cho nguoi tan tat”; cac chuong trinh van hoa, nghe thuat, tro choi dan gian, van hoa am thuc va da hoi chao mung ngay Nguoi tan tat VN 18-4-2006.

 • Gan 700 nguoi tan tat ngheo duoc cap xe lan

  15:48 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Gan 700 nguoi tan tat ngheo duoc cap xe lan

  Vua qua, Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi Viet Nam da phoi hop voi cac co quan lien quan hoan thanh chuong trinh cap xe lan cho nguoi tan tat ngheo tinh Quang Ninh.

 • Nguoi tan tat duoc ho tro kinh phi hoc nghe

  19:07 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Nguoi tan tat duoc ho tro kinh phi hoc nghe

  Kinh phi ho tro day nghe ngan han cho lao dong la nguoi tan tat duoc tinh theo so luong hoc vien thuc te. Muc chi toi da khong qua 540.000 dong/hoc vien moi thang, trong do chi cho co so day nghe khong qua 300 nghin dong; chi ho tro an o, di lai cho hoc vien la 240.000 dong.

 • Bieu duong 267 nguoi tan tat tre mo coi va nguoi bao tro tieu bieu

  08:55 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Bieu duong 267 nguoi tan tat tre mo coi va nguoi bao tro tieu bieu

  Le tuyen duong nguoi tan tat, tre mo coi va nguoi bao tro tieu bieu do Bo LDTB-XH va Hoi bao tro nguoi tan tat, tre mo coi Viet Nam to chuc da dien ra sang qua (16/4) tai Ha Noi.

 • Trien lam oto Tokyo 2004 Huong toi nguoi tan tat

  09:02 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Trien lam oto Tokyo 2004 Huong toi nguoi tan tat

  Trien lam xe hoi lan thu 38 tai thu do Nhat Ban, mo cua ke tu ngay 3 den het 7/11, tap trung vao nhieu san pham thiet ke cho lai xe la nguoi tan tat va nguoi cao tuoi.

 • Mien ve xe buyt cho thuong binh nguoi tan tat o HN

  15:22 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Mien ve xe buyt cho thuong binh nguoi tan tat o HN

  Bat dau tu 15/11, thuong, benh binh va nguoi tan tat dien KT1, KT2 tren dia ban Ha Noi bat dau duoc mien ve xe buyt tren tat ca cac tuyen noi do.

 • VN con thieu cac dich vu xa hoi cho nguoi tan tat

  10:57 | Thứ năm 12/09/2002 (GMT+7)

  VN con thieu cac dich vu xa hoi cho nguoi tan tat

  Sang nay, ong Bengt Lindqvist, bao cao vien dac biet cua Lien hiep quoc ve nguoi tan tat, da khang dinh nhu vay. Ong cho rang Viet Nam can thay doi quan diem, phai xem nguoi khuyet tat la cong dan binh thuong, chu khong phai la doi tuong cham soc cua xa hoi.

 • TP Ho Chi Minh Vi sao nguoi tan tat van bi thu tien khi di xe buyt

  23:29 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Dau thang 10/2006, tat ca nguoi tan tat o TP.HCM khi di xe buyt phai xuat trinh duoc the mien ve xe do So Giao thong - Cong chinh (GTCC) cap thi moi khoi phai tra tien. Neu tiep vien xe buyt kiem tra, hanh khach du la nguoi tan tat nhung chua kip lam the van bi thu tien nhu nguoi binh thuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0