ngan hang phat trien

Monday, 30/05/2016 23:29
 • Nguyen quyen Giam doc Ngan hang phat trien nha DBSCL chi nhanh An Giang chet chua ro nguyen nhan

  00:09 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Sau gan suot dem tim kiem, rang sang qua 19.12, co quan cong an da tim thay xac ong Tran Van Ho (55 tuoi) - nguyen quyen Giam doc Ngan hang phat trien nha dong bang song Cuu Long (DBSCL) chi nhanh tinh An Giang, hien la can bo cong doan phu trach doi song cua Ngan hang phat trien nha DBSCL tai TP.HCM - duoi Kinh Tra Mon, xa My Hoa Hung, TP Long Xuyen (An Giang).

 • Cach chuc Giam doc Ngan hang phat trien nha DBSCL chi nhanh Kien Giang

  00:29 | Thứ bảy 10/12/2005 (GMT+7)

  Hom qua 9.12, lanh dao Ngan hang phat trien nha DBSCL tai TP.HCM da trien khai quyet dinh dinh chi chuc vu Giam doc Ngan hang phat trien nha DBSCL chi nhanh tinh Kien Giang doi voi ong Ta Phu. Tin ban dau cho biet ong Phu co dau hieu sa sut ve dao duc, loi song; tu y tuyen dung mot so can bo khong du dieu kien ve chuyen mon, nghiep vu; cho vay trai quy dinh dan den no nan hang chuc ti dong khong thu hoi duoc...

 • Tong giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL bi tat axit

  01:20 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Theo nguon tin rieng cua Bao Thanh Nien, sang 11/2, Tong giam doc Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long (DBSCL) Nguyen Phuoc Hoa (48 tuoi, ngu o P.5, Q.6, TP Ho Chi Minh) da bi tat axit gay ton thuong nghiem trong o vung mat, co, nguc va bung.

 • Ngan hang Dong A Chinh thuc ket noi MHB HBB vao he thong VNBC

  10:58 | Thứ ba 13/12/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Dong A Chinh thuc ket noi MHB HBB vao he thong VNBC

  TP.HCM-12/12/2005: Theo dinh huong mo rong ket noi va dap ung tot nhat yeu cau cua khach hang, ngay 15/12/2005, he thong Vietnam Bank Card (VNBC) chinh thuc don nhan them hai ngan hang tham gia ket noi la Ngan hang Phat trien nha Dong bang Song Cuu Long (MHB) va Ngan hang Phat trien nha Ha Noi (HBB).

 • Ngan hang Phat trien VN chinh thuc hoat dong tu 17

  14:31 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien VN chinh thuc hoat dong tu 17

  Hom nay (30-5), Quy Ho tro Phat trien chinh thuc cong bo Quyet dinh thanh lap Ngan hang Phat trien VN theo Quyet dinh 108 cua Thu tuong Chinh phu.

 • Thi diem co phan hoa Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long

  22:32 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 17/2, Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long cho biet ngan hang se tien hanh thi diem co phan hoa (hien nay la ngan hang quoc doanh). Theo lo trinh den nam 2006, se co mot to chuc tai chinh lon co uy tin gop von vao ngan hang, sau do ngan hang se niem yet tren thi truong chung khoan.

 • Co phan hoa Ngan hang Phat trien nha DBSCL

  03:07 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 27-10, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh 266 thi diem co phan hoa Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long (MHB) theo huong giu nguyen phan von nha nuoc, xac dinh lai gia tri va phat hanh them co phieu de huy dong them von.

 • Tin them ve vu tong giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL bi tat axit

  09:03 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  Theo thong tin chung toi thu thap duoc, ong Nguyen Phuoc Hoa - tong giam doc Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long - bi tat axit vao khoang 7g ngay 11-2 khi ong di bo tu nha trong hem duong Minh Phung (P.5, Q.6, TP.HCM) ra duong Phan Van Khoe de len xe hoi den co quan.

 • Vu Tong giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL bi tat axit Nan nhan van con nam vien cho ghep da

  00:08 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Sau hon 10 ngay bi tat axit vao nguoi (ngay 11/2), den nay mac du suc khoe cua Tong giam doc Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long Nguyen Phuoc Hoa (48 tuoi, ngu P.5, Q.6) da tien trien tot, nhung ong Hoa van con nam vien de cho ghep da.

 • Ngan hang Phat trien nha DBSCL ra Bac

  17:19 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien nha DBSCL ra Bac

  Ha Noi dang la mot muc tieu lon cua Ngan hang Phat trien nha DBSCL boi day la dia ban dang phat trien nhanh va manh, nhat la trong linh vuc chinh trang nha o do thi, quy hoach va xay dung. Chi nhanh dau tien tai Ha Noi cua ngan hang nay vua chinh thuc van hanh.

 • Vu Tong Giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL bi tat axit Suc khoe ong Hoa da kha hon

  21:05 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 12/2, trao doi qua dien thoai, ong Nguyen Phuoc Hoa – Tong Giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL- cho biet, do bi tat axit tu phia ben trai nen phan nguc va lung ben trai bi ton thuong, khi nam rat kho khan. Tuy nhien tinh hinh suc khoe hien da kha hon va van con nam trong phong cach ly cua benh vien. Ong Nguyen Phuoc Hoa hien bi phong do II-III vung mat, co, nguc, bung... voi dien tich phong khoang 25 %. Tuy nhien, nghiem trong hon la ket mac hai mat..

 • Lap Ngan hang Phat trien VN

  07:43 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Chinh phu da dong y thanh lap Ngan hang Phat trien VN tren co so sap xep lai Qui Ho tro phat trien de thuc hien hai nhiem vu tin dung dau tu phat trien va tin dung xuat khau.

 • Ngan hang phat trien nha TP HCM sap nhap vao Seaprodex

  08:07 | Thứ tư 05/06/2002 (GMT+7)

  Ong Dao Van Thinh, Pho giam doc cong ty tai chinh Seaprodex, cho biet trong vong 3 thang toi, cac cong viec chuan bi se hoan tat. Cong ty moi se huy dong them von tu co dong de dat muc tren 100 ty dong theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc VN.

 • Sap co Ngan hang phat trien VN

  18:58 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang xay dung phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc lay ten la Ngan hang Phat trien VN tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro Phat trien (DAF).

 • Co phan hoa ba ngan hang quoc doanh

  07:44 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Co phan hoa ba ngan hang quoc doanh

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y cho ba ngan hang thuong mai quoc doanh lon la Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB), Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) se thuc hien co phan hoa theo 2 buoc. Buoc mot, nang cao nang luc tai chinh theo huong dat cac chi so lanh manh tai chinh theo chuan quoc te vao cuoi nam 2006 doi voi BIDV, ICB va cuoi nam 2007 doi voi Agribank. Buoc hai,..

 • VNBC ket noi them hai ngan hang vao he thong

  08:30 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  VNBC ket noi them hai ngan hang vao he thong

  Ngay 15/12, he thong Vietnam Bank Card (VNBC) chinh thuc don nhan them hai Ngan hang tham gia ket noi la Ngan hang Phat trien nha Dong Bang Song Cuu Long (MHB) va Ngan hang phat trien nha Ha Noi (HBB).

 • Tong giam doc Ngan hang Phat trien nha DBSCL bi tat axit

  08:00 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Khoang gan 9g sang 11-2-2004, khoa cap cuu Benh vien Cho Ray TP.HCM da tiep nhan cap cuu benh nhan Nguyen Phuoc Hoa (sinh 1956) bi phong nhieu noi tren nguc, co, mat... Chan doan ban dau benh nhan bi phong do 2, vet phong nong, khong nguy hiem den tinh mang nhung co the phai dieu tri nhieu ngay.

 • Bac Lieu Ngan hang phat trien nha co the mat 111 ty dong

  09:06 | Chủ nhật 30/04/2006 (GMT+7)

  TP - Nguyen nhan chinh la Chi nhanh ngan hang nay khong chap hanh cac quy dinh ve che do, the le tin dung. Chi nhanh ngan hang qua de dai cho vay.

 • Se uu tien cho vay cac du an co do rui ro lon

  13:20 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Se uu tien cho vay cac du an co do rui ro lon

  Quy Ho tro phat trien vua nhan quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu chuyen sang hoat dong theo mo hinh ngan hang. Vay Ngan hang Phat trien VN (VDB) se van hanh ra sao? ong Nguyen Quang Dung, Tong giam doc Ngan hang Phat trien VN tra loi bao chi

 • Khoi to 2 can bo Ngan hang Phat trien nha DBSCL

  17:46 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  TP - Lien quan den vu an buon lau vai ma Pham Hoang Son – Giam doc DNTN Hoang Giang chu muu, chieu 13/3, CA TPHCM da thuc hien tiep lenh khoi to bi can.

 • VNPT cung cap dich vu CNTT TT cho MHB

  14:31 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  VNPT cung cap dich vu CNTT TT cho MHB

  Sang 9/1/2006, Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) vua chinh thuc ky thoa thuan chien luoc cung cap va su dung dich vu CNTT-Truyen thong cho Ngan hang phat trien nha Dong bang song Cuu Long (MHB).

 • khoi to 2 nhan vien ngan hang trong vu buon lau vai

  19:45 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Mo rong dieu tra duong day nhap lau vai do Pham Hoang Son cam dau dang bo tron, hom nay 13-3, Phong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu Cong an TP.HCM da tong dat quyet dinh khoi to tai ngoai 2 nhan vien ngan hang Phat trien nha DBSCL.

 • Nhan vien ngan hang lua dao hang chuc ty dong

  15:28 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nhan vien ngan hang lua dao hang chuc ty dong

  Duoi vo boc la can bo tin dung thuoc Ngan hang Phat trien nha Dong bang song Cuu Long, chi nhanh Phong giao dich quan 7 (TPHCM), Dao Quang Long (29 tuoi, ngu phuong 3, quan 4, TPHCM) da lua dao chiem doat hang chuc ty dong cua nguoi dan roi bo tron.

 • Chung khoan giam lanh manh

  08:59 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Theo Giam doc Ngan hang Phat trien A Chau (ADB) tai Viet Nam, ong Ayumi Konishi, chi so chung khoan VN-Index giam toi 20% trong vong ba tuan la su dieu chinh kha lanh manh.

 • Nhan vien ngan hang lua dao hang chuc ty dong

  08:33 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Duoi vo boc la can bo tin dung thuoc Ngan hang Phat trien nha DBSCL, chi nhanh Phong giao dich quan 7 (TP HCM), Dao Quang Long da lua dao chiem doat hang chuc ty dong cua nguoi dan roi bo tron.

 • Trung Quoc 10 ty USD de phat trien hitech

  16:16 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien Trung Quoc (CDB) se cung cap 80 ty nhan dan o tro phat trien va sang tao cua cac doanh nghiep cong nghe cao trong 5 nam toi.

 • Nhan vien ngan hang lua dao hang chuc ty dong

  17:37 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nhan vien ngan hang lua dao hang chuc ty dong

  Duoi vo boc la can bo tin dung thuoc Ngan hang Phat trien nha Dong bang song Cuu Long, chi nhanh Phong giao dich quan 7 (TPHCM), Dao Quang Long da lua dao chiem doat hang chuc ty dong cua nguoi dan roi bo tron.

 • Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  09:55 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  Viet Nam da nhan ra dieu nay va dang no luc de cai thien tinh hinh. Tai hoi nghi CG giua ky, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da cho biet, Chinh phu Viet Nam rat tich cuc de thuc day giai quyet cac van de vuong mac trong qua trinh thuc hien du an giup day nhanh giai ngan bang viec don gian hoa thu tuc va thuc hien cac chinh sach dieu chinh hop ly voi tinh hinh thuc te. Trong no luc do, Nghi dinh 131 ve quan ly va su dung ODA cung cac van ban huong dan dang duoc hoan..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0