ngan hang nha nuoc

Sunday, 29/05/2016 05:09
 • Ngan hang nuoc ngoai se hien dien nhu the nao trong tuong lai

  20:59 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Dai dien cua mot so ngan hang lon, noi tieng tren the gioi da co “cuoc phong van” kha chi tiet voi dai dien cua Ngan hang Nha nuoc VN, lien quan den su hien dien cua ho trong tuong lai tai VN. Noi dung cu the cua “cuoc phong van” nay lien quan truc tiep den noi dung Nghi dinh 22/2006/ND-CP, do Thu tuong Chinh phu ban hanh vao thang 2 nam nay, ve to chuc va hoat dong cua chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, ngan hang lien doanh, ngan hang 100% von nuoc ngoai,..

 • Ngan hang Nha nuoc Khong thua ngoai te

  15:00 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Khong thua ngoai te

  Theo so lieu cap nhat hang ngay cua Ngan hang Nha nuoc, hien khong co tinh trang “thua mua” ngoai te nhu mot so phan anh. So lieu moi nhat tu Ngan hang Nha nuoc, do mot nguon tin chuyen nganh cho biet, hien trang thai ngoai te cua cac ngan hang thuong mai van o muc thap, chua co ngan hang nao o muc duong 15%-17%, trong khi bien do cho phep la 30%. Va khi hieu “thua ngoai te” la trang thai ngoai te cua ngan hang thuong mai vuot 30% von tu co, bao cao cap..

 • Thay gi qua viec Ngan hang Nha nuoc mua 7 ty USD

  12:01 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Thay gi qua viec Ngan hang Nha nuoc mua 7 ty USD

  Theo TS. Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc phat trien ngan hang thuoc Ngan hang Nha nuoc, trong 6 thang dau 2007, Ngan hang Nha nuoc da mua vao du tru 7 ty USD va mot luong tien tuong duong 112 nghin ty dong duoc “bom” ra luu thong.

 • Dang sau viec USD mat gia

  14:26 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Dang sau viec USD mat gia

  Ke tu dau thang 9/2007 den nay, USD lien tuc mat gia so voi dong Viet Nam. Nguyen nhan chinh la luong ngoai te van dang do vao trong khi Ngan hang Nha nuoc lai han che mua. Tai sao Ngan hang Nha nuoc khong tiep tuc mua USD de tang du tru?

 • Thay gi qua viec Ngan hang Nha nuoc mua 7 ty USD

  13:33 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Thay gi qua viec Ngan hang Nha nuoc mua 7 ty USD

  Theo TS. Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc phat trien ngan hang thuoc Ngan hang Nha nuoc, trong 6 thang dau 2007, Ngan hang Nha nuoc da mua vao du tru 7 ty USD va mot luong tien tuong duong 112 nghin ty dong duoc “bom” ra luu thong. Co y kien cho rang dang sau con so 112.000 ty dong kia la su lam dung cong cu no do nen kinh te yeu kem trong viec hap thu nguon von.

 • Nong long cai cach ngan hang

  09:49 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Nong long cai cach ngan hang

  Nganh ngan hang dang dung truoc ap luc canh tranh ngay mot lon tu cac cam ket mo cua thi truong tai chinh - ngan hang, sau khi Viet Nam da la thanh vien cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO).Thuc te do da khien cho hang loat quan ngai ve mot so chinh sach lien quan toi linh vuc ngan hang da duoc thang than de cap tai Dien dan doanh nghiep 2007.Ti le so huu cua nuoc ngoai doi voi cac ngan hang trong nuoc hien nay la 15%, voi truong hop ngoai le la 20% va toi da..

 • Lap ngan hang Vuot duoc rao thi hay qua

  10:29 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Lap ngan hang Vuot duoc rao thi hay qua

  Ngay 23/7/2007, Chinh phu da chap thuan de nghi lap ngan hang cua Bao Viet cung voi kha nhieu ho so truoc do cua FPT, TKV, VNPT, Cao su...Moi day nhat, Vinatex cung Vnsteel va 3 doi tac khac cung dang ap u lap ngan hang...Kinh doanh ngan hang thuoc linh vuc kinh doanh co dieu kien va Ngan hang Nha nuoc khong the de dai - Anh: Viet Tuan. (TBKTVN)Tuy vay, Ngan hang Nha nuoc dang that chat "phong trao" nay bang nhung tieu chi ngat ngheo. Nhung mot chuyen gia lai bat..

 • Su hien dien cua ngan hang nuoc ngoai se nhu the nao trong tuong lai

  18:35 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Su hien dien cua ngan hang nuoc ngoai se nhu the nao trong tuong lai

  Dai dien cua mot so ngan hang lon, noi tieng tren the gioi da co “cuoc phong van” kha chi tiet voi dai dien cua Ngan hang Nha nuoc VN, lien quan den su hien dien cua ho trong tuong lai tai VN.

 • Dot bien ty gia VND USD

  18:32 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Dot bien ty gia VND USD

  Ty gia VND/USD cua Ngan hang Nha nuoc, cac ngan hang thuong mai va tren thi truong tu do tang qua tung ngay, dac biet nhanh va manh trong mot tuan tro lai day.

 • Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  11:30 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  Thay vi su soi dong trong thoi gian qua, cac ngan hang dang lang le xu ly su viec da roi voi the "tien thoai, luong nan".Chi thi cua Ngan hang Nha nuoc ve kiem soat rui ro cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan den voi cac ngan hang kha bat ngo, nhung it nhieu cung da duoc luong truoc. Nhieu ban doc lo ngai rang voi han muc 3% do, co che uu dai, ho tro nguoi lao dong trong doanh nghiep co phan hoa se gap tro ngai lon.Dau quy nay, trong mot cuoc hoi thao, mot so..

 • Ngan hang siet von chung khoan

  14:07 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Ngan hang siet von chung khoan

  Trong khi cac ngan hang co phan lo thu hoi von de dam bao ha muc cho vay dau tu chung khoan xuong duoi 3% thi cac anh ca quoc doanh cung tuyen bo khong mo rong loai hinh tin dung nay du van con "room". Chi thi 03/2007 duoc coi la not chan chiec binh thong tu ngan hang sang chung khoan, tac dong manh toi mat bang gia co phieu va giao dich chung khoan cua nha dau tu trong nuoc. Trong bao cao ve tinh hinh thi truong phat di hom 8/8, cong ty chung khoan Bao Viet nhan..

 • Von ngoai bi dau ra

  12:02 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Von ngoai bi dau ra

  Sau thang dau 2007, Ngan hang nha nuoc mua 9 ty USD vao du tru. Nhung ngay nay, dong von ngoai tiep tuc chay vao va Ngan hang Nha nuoc khong the khong mua de tang du tru va thuc thi chinh sach “dong tien yeu”.

 • Ngan hang Nha nuoc phai chan chinh khieu kien noi bo

  02:24 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc phai chan chinh khieu kien noi bo

  Do la mot trong nhung noi dung trong thong bao ket qua thanh tra tai Ngan hang Nha nuoc cua Thanh tra Chinh phu. Hang loat sai pham trong quan ly voi so tien rat lon da duoc phat hien nhung khong co dau hieu tham nhung. >Thong doc Le Duc Thuy: Se cong khai y kien cua thanh tra

 • Ngan hang Nha nuoc phat tin hieu tang lai suat

  10:31 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc phat tin hieu tang lai suat

  Tang lai suat co ban, Ngan hang Nha nuoc phat tin hieu tang lai suat tren thi truong. Con viec tang lai suat tai cap von va lai suat tai chiet khau nham dinh huong that chat tien te, gop phan kiem che lam phat.

 • Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi

  07:43 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi

  Nhieu chinh sach quan ly thi truong ngoai hoi cua Ngan hang Nha nuoc (SBV) thoi gian qua con nhieu bat cap khien ty gia hien chua that su phan anh dung tinh hinh cung - cau tien te trong nen kinh te. SBV cung chua kiem soat duoc thi truong ngoai te "cho den" va viec thuc hien chinh sach quan ly ngoai hoi chua that su binh dang giua cac doanh nghiep trong va ngoai quoc doanh...

 • Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  09:32 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  Luong ngoai te ma Ngan hang Nha nuoc mua vao trong 5 thang dau nam tang o muc ky luc, 7 ty USD. Con so tren gan bang ca luong kieu hoi chuyen ve theo kenh chinh thuc trong hai nam gan day va vuot ca luong von dau tu truc tiep nuoc ngoai qua moi nam cua giai doan truoc 2006.

 • U mau ngoai te

  10:40 | Chủ nhật 23/12/2007 (GMT+7)

  U mau ngoai te

  Cac ngan hang thuong mai dang cam thay de tho hon khi cuoi cung lai suat qua dem tren thi truong lien ngan hang da tro ve muc 6,5%/nam.

 • Ngan hang Nha nuoc chua tinh den viec tang lai suat

  17:40 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc chua tinh den viec tang lai suat

  Mot quan chuc cua Ngan hang Nha nuoc (SBV) vua khang dinh voi TS: ""Den thoi diem nay (15h ngay 24/6 - PV), nhung nguoi dung dau Ngan hang Trung uong chua co bat cu quyet dinh chinh thuc nao ve viec tang lai suat hay khong"".

 • U mau ngoai te

  16:02 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  U mau ngoai te

  Cac ngan hang thuong mai dang cam thay de tho hon khi cuoi cung lai suat qua dem tren thi truong lien ngan hang da tro ve muc 6,5%/nam. Tuy nhien ty gia hoi doai van chua co duoc “nhung giay phut binh yen” tro lai nhu lai suat tien dong. Vi sao?

 • Co the rut tien 20.000 dong moi tu ATM

  12:08 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Co the rut tien 20.000 dong moi tu ATM

  Sang nay, Ngan hang Nha nuoc chi nhanh thanh pho Ha Noi chi ra tren 100 ty dong tien polymer menh gia 20.000 dong. Ngay tai phong giao dich cua co quan nay tren pho Ba Trieu, may ATM Ngan hang Dong A da cho phep rut tien moi.

 • Giao dich ngoai te tang vot

  08:44 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Giao dich ngoai te tang vot

  Luong ngoai te ma ngan hang Nha nuoc mua vao trong 5 thang dau nam tang o muc ky luc, 7 ty USD.

 • Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  14:34 | Chủ nhật 24/06/2007 (GMT+7)

  Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  Luong ngoai te ma Ngan hang Nha nuoc mua vao trong 5 thang dau nam tang o muc ky luc, 7 ty USD.

 • Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  17:56 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Dien bien chua tung thay tren thi truong ngoai hoi

  Luong ngoai te ma Ngan hang Nha nuoc mua vao trong 5 thang dau nam tang o muc ky luc, 7 ty USD. Con so tren gan bang ca luong kieu hoi chuyen ve theo kenh chinh thuc trong hai nam gan day va vuot ca luong von dau tu truc tiep nuoc ngoai qua moi nam cua giai doan truoc 2006.

 • Tu 103 tang gia VND de giam lam phat

  14:47 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Tu 103 tang gia VND de giam lam phat

  Theo quyet dinh cua Ngan hang Nha nuoc, tu hom nay, 10/3, bien do mua - ban ngoai te cua cac ngan hang thuong mai so voi ty gia giao dich binh quan lien ngan hang chinh thuc tang them ±0,25% (tang tu ±0,75% len ±1%). Dong thai nay se khien VND len gia so voi USD de thuc hien muc tieu giam lam phat, nhung cung se lam cho xuat khau tro nen kho khan hon.

 • Hang trieu hop dong tin dung co nguy co do vo

  01:02 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Hang trieu hop dong tin dung co nguy co do vo

  Bo luat Dan su 2005 quy dinh lai suat cho vay tren thi truong khong duoc qua 150% lai suat co ban ma Ngan hang Nha nuoc cong bo. Theo cac nha bang, day la mot kieu rang buoc lai suat mang tinh hanh chinh, gay kho cho hoat dong tin dung va han che su phat trien dich vu cua nganh ngan hang.

 • Ngan hang ngoai tiep tuc kiem loi

  15:01 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Ngan hang ngoai tiep tuc kiem loi

  Nhung du doan ve viec cac ngan hang nuoc ngoai day manh hoat dong va mo rong thi phan sau khi Viet Nam gia nhap WTO da chua dien ra. Tuy nhien, theo bao cao cua Ngan hang Nha nuoc vua dua ra thi nam nay lai la mot nam khoi cac dinh che tai chinh nuoc ngoai tai Viet Nam tiep tuc "gat hai". Khoi cac dinh che tai chinh nuoc ngoai tai Viet Nam hien moi co ba loai hinh chinh la chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, cac to chuc tin dung phi ngan hang (cong ty tai chinh, cho..

 • Giam thanh toan tien mat cach nao

  10:56 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Giam thanh toan tien mat cach nao

  Khoi luong tien mat trong luu thong hien chiem khoang 22,2%-22,8% tong phuong tien thanh toan, mot con so dang quan tam boi thanh toan bang tien mat lon se co nhieu bat loi cho quan ly nha nuoc ve tien te. Co the de dang nhan thay thanh toan bang tien mat hien nay van rat pho bien trong nen kinh te nuoc ta. Voi 83 trieu dan nhung den nay chung ta moi phat hanh khoang 2 trieu the ATM va gan 100 nghin the quoc te; tren toan quoc moi co 1.900 may ATM duoc lap dat.....


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0