nen kinh te quoc dan

Thursday, 26/05/2016 19:37
 • Tai sao chi co kinh te nha nuoc kinh te tap the la nen tang

  02:12 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang xac dinh: ‘‘Phat trien nen kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao; kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan”. >> Thoi co vang: Van hoi moi >> Thoi co vang: Vuot qua cai bong cua minh >> Thoi co vang va hiem hoa den >> Huong den chan ly se vuot qua cai bong cua minh >> Nguoi tai..

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • EVN cung ung hon 52 3 ty KWh dien

  08:55 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  EVN cung ung hon 52 3 ty KWh dien

  Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) cho biet trong nam 2005 da cung ung cho nen kinh te quoc dan 52,32 ty kWh dien, tang 13,22% so voi nam truoc, trong do, dien mua ngoai gan 11,2 ty kWh, tang 85%.

 • Viet Nam Lao ra tuyen bo chung

  07:41 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Viet Nam Lao ra tuyen bo chung

  Sau day la toan van Tuyen bo Chung Viet Nam-Lao, nhan chuyen tham huu nghi chinh thuc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao cua Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh: Nhan loi moi cua Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nhan dan Cach mang Lao, Chu tich nuoc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao Chum-ma-ly Xay-nha-xon, Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh tham huu nghi chinh thuc nuoc Cong hoa Dan chu..

 • Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  08:57 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  Trong thu phan anh, ong Pham Ngoc Ha, o 254 Nghi Tam, quan Tay Ho (Ha Noi), cho rang, tai thoi diem thang 4/2006 Viet Nam hoan toan co the nhap khau xang 92 voi gia duoi 8.000 dong/lit. Dieu nay khong chinh xac boi day la muc gia chua tinh day du cac khoan nop ngan sach theo luat dinh va chi phi kinh doanh, bao gom: thue gia tri gia tang, thue tieu thu dac biet, phi xang dau, chi phi luu thong... Thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan..

 • Dich vu Nganh kinh te mui nhon chua that nhon

  18:50 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Mac du duoc xep vao nhom cac nuoc dang phat trien va luon coi dich vu la mot huong phat trien trong tam, nhung hien ty trong cua nganh dich vu cua VN moi chi chiem khoang 30% trong GDP. Pho thu tuong Vu Khoan khang dinh, thach thuc do khong chi dung lai o con so khiem ton 30% noi tren ma dang ngai hon, khu vuc dich vu may nam qua co xu huong giam, luon dat thap hon toc do tang truong chung cua nen kinh te. Thieu dich vu cao cap To chuc Thuong mai The gioi (WTO)..

 • Nam 2007 nganh dien van phai mua them 19 33 ty kWh dien

  13:45 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 nganh dien van phai mua them 19 33 ty kWh dien

  (VM) – Theo Bo Cong nghiep, de dam bao nhu cau dien cua nen kinh te quoc dan voi toc do tang truong GDP 8,3-8,5%, nam 2007 nganh dien can phan dau dam bao dung tien do cac cong trinh dien; to chuc theo doi nhung dien bien bat thuong cua thoi tiet, giu muc nuoc cac ho dam bao cho cac nha may thuy dien hoat dong binh thuong.

 • Doanh nghiep nao khong duoc phep dinh cong

  12:19 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep nao khong duoc phep dinh cong

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh giai quyet quyen loi cua nguoi lao dong tai cac doanh nghiep khong duoc dinh cong. Du kien, Chinh phu se ky ban hanh Nghi dinh nay trong thang 6/2007 de chinh thuc co hieu luc tu thang 7 toi. Bao gioi da co trao doi voi ong Dang Duc San, Vu truong Vu Phap che (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi) xung quanh Du thao Nghi dinh nay. Ong co the cho biet, nguoi lao dong trong nhung doanh nghiep..

 • Tin anh

  22:46 | Chủ nhật 10/04/2005 (GMT+7)

  Tin anh

  Ngay 10-4-2005, tai Trung tam Dien luc Phu My (huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria- Vung Tau), Tong Cong ty Dien luc Viet Nam to chuc khanh thanh 5 nha may dien voi tong cong suat 2.258 MW va von dau tu 18.834 ty dong. Trong 8 nam qua, Trung tam da cung cap hon 41 ty kWh dien cho dat nuoc, tieu thu gan 9 ty m3 khi, trong do co 7 ty m3 khi dong hanh ma truoc day phai dot bo, tiet kiem hon 35.000 ty dong cho nen kinh te quoc dan. Trong anh: Thu tuong Phan Van Khai cung..

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Nam 2006 du kien giai quyet viec lam cho 1 6 trieu nguoi

  07:45 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 du kien giai quyet viec lam cho 1 6 trieu nguoi

  Trong ke hoach phat trien kinh te xa hoi cua nam 2006 da duoc Quoc hoi thong qua, muc tieu dat ra la giai quyet viec lam cho khoang 1,6 trieu nguoi; xuat khau 80.000 lao dong va chuyen gia; ty le lao dong that nghiep o thanh thi giam con 5,4%. De dat duoc muc tieu tren, Bo Ke hoach va Dau tu da de ra cac giai phap nhu thu hut nhieu lao dong vao cac nganh may mac, da giay, che bien go, nuoi trong va che bien thuy san, dac biet trong khu vuc nong thon; phat trien..

 • Nam 2007 nganh dien van phai mua them 19 33 ty kWh dien

  18:01 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 nganh dien van phai mua them 19 33 ty kWh dien

  Theo Bo Cong nghiep, de dam bao nhu cau dien cua nen kinh te quoc dan voi toc do tang truong GDP 8,3-8,5%, nam 2007 nganh dien can phan dau dam bao dung tien do cac cong trinh dien...

 • Toi chia se nhung kho khan cua nganh dien

  10:02 | Thứ sáu 07/03/2008 (GMT+7)

  Nganh dien la nganh cong nghiep co vai tro song con doi voi nen kinh te quoc dan, cac nganh cong nghiep san xuat, nong nghiep va ca cac ho tieu dung ca the, trong do co ca ban than toi va gia dinh (Nanterre).>Tang gia dien kho kim lam phat \ De nghi tang gia dien

 • Thi truong BDS Viet Nam Tiem nang nhung day rui ro

  16:30 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Thi truong BDS Viet Nam Tiem nang nhung day rui ro

  Tai Dien dan Bat dong san (BDS) Viet Nam 2007, Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam khang dinh, su phat trien cua thi truong BDS co suc lan toa toi nen kinh te quoc dan. Day la mot thi truong tiem nang nhung cung day rui ro.

 • Quy dinh toc do xe hien nay la phan khoa hoc

  15:59 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Chung ta quy dinh toc do cua nhieu cap hang duong ve mot bang quy dinh roi di cam o tat ca cac quoc lo o dong bang cung giong nhu mien nui, o duong cap cao cung nhu duong cap thap la phan khoa hoc va gay lang phi lon cho nen kinh te quoc dan. (Minh Huong)

 • Dich vu giai phau tham my Ngay cang an nen lam ra

  21:11 | Thứ bảy 15/01/2005 (GMT+7)

  Dich vu giai phau tham my Ngay cang an nen lam ra

  Mot nam da troi qua, cung voi su phat trien day lac quan cua nen kinh te quoc dan, nganh tham my non tre cua Viet Nam cung da co nhung tien bo vuot bac, bat dau hoi nhap tot voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi.

 • FED thua nhan nen kinh te My dinh tre

  14:26 | Thứ năm 03/05/2001 (GMT+7)

  FED thua nhan nen kinh te My dinh tre

  Hom qua (2/5), Cuc Du tru lien bang My (FED), sau khi thong ke so lieu tu 12 chi nhanh, da thua nhan su suy giam tiep dien cua nen kinh te quoc dan, dac biet la trong linh vuc che tao. Hoat dong cua nganh cong nghiep tiep tuc yeu di, voi cac don dat hang va dau ra dong loat sut giam.

 • Dich vu giai phau tham my Ngay cang an nen lam ra

  20:45 | Thứ bảy 22/01/2005 (GMT+7)

  Dich vu giai phau tham my Ngay cang an nen lam ra

  Mot nam da troi qua, cung voi su phat trien day lac quan cua nen kinh te quoc dan, nganh tham my non tre cua Viet Nam cung da co nhung tien bo vuot bac, bat dau hoi nhap tot voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi.

 • Trung Quoc trich bot loi nhuan cua doanh nghiep quoc doanh

  16:48 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc trich bot loi nhuan cua doanh nghiep quoc doanh

  Chinh phu Trung Quoc vua quyet dinh se thu nghiem trich mot phan tu loi nhuan khong lo cua cac doanh nghiep quoc doanh trung uong de chi theo ke hoach.So tien thu ve se duoc chi theo nhung ke hoach cu the, phan nhieu se danh cho cac chuong trinh phat trien cong nghiep trong nuoc, tai co cau nen kinh te quoc dan, cai tien ky thuat cong nghe va ca chi cho phuc loi va an ninh xa hoi.Quy nay duoc Chinh phu Trung Quoc coi nhu mot buoc di moi nham tai phan bo von giua..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0