nang suat lao dong

Wednesday, 01/06/2016 12:26
 • Nang suat lao dong tang nhanh luong tang cham

  09:27 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Nang suat lao dong tang nhanh luong tang cham

  Ket qua khao sat ve tien luong, nang suat lao dong tai 500 doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te moi day cua Bo LD-TBXH cho thay muc luong binh quan cao nhat doi voi cac vi tri quan ly tai cac doanh nghiep (DN) co von dau tu nuoc ngoai (FDI) la 12 trieu dong/thang; luong binh quan cua lao dong co chuyen mon, nghiep vu: 2,2 trieu dong/thang va lao dong truc tiep: 1,3 trieu dong/thang. Muc luong thap nhat la cac DN nha nuoc, trong do muc luong binh quan cua can..

 • Thay gi tu nang suat lao dong hien nay

  00:18 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Von co the vay duoc, cong nghe co the mua duoc, con lao dong la yeu to noi luc, lai dang co loi the ve so luong doi dao, ty le lao dong tre cao, co tinh chiu kho va gia nhan cong re... Chinh vi the, giai quyet viec lam de su dung so luong lao dong da va dang la muc tieu co tam quan trong hang dau de giam nhanh ty le that nghiep, ty le thieu viec lam.

 • Nguoi My co nang suat lao dong cao nhat the gioi

  15:29 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Nguoi My co nang suat lao dong cao nhat the gioi

  Theo bao cao cua To chuc Lao Dong Quoc Te (ILO), nang suat lao dong o Trung Quoc tang voi toc do nhanh nhat the gioi, nhung My moi la nuoc co nang suat lao dong cao nhat.

 • Doanh nghiep Nha nuoc Tien luong tang nhanh hon nang suat lao dong

  00:23 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua ket thuc dieu tra ve lao dong, tien luong, thu nhap va nang suat lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep (DN) tren dia ban 12 tinh, thanh pho truc thuoc T.U. Ket qua cho thay: moi quan he giua tien luong voi nang suat lao dong va hieu qua san xuat trong moi loai hinh DN, moi nganh con nhieu bat hop ly.

 • Nang suat lao dong tang My bot lo lam phat

  16:07 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Nang suat lao dong tang My bot lo lam phat

  Nang suat lao dong cua cac cong ty My da tang 4,7% trong quy III nam nay, lam tang them niem tin cua nguoi dan rang nen kinh te co the tang truong manh me ma khong keo theo lam phat.

 • Doanh nghiep Nha nuoc An vao nhanh hon lam ra

  23:56 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc An vao nhanh hon lam ra

  Ket qua cuoc dieu tra lao dong, tien luong, thu nhap va nang suat lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep do Bo LD - TB va XH thuc hien cho thay: tien luong tang nhanh hon nang suat lao dong va loi nhuan trong khu vuc doanh nghiep Nha nuoc (DNNN) tang cham hon o khu vuc doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (DN FDI) va doanh nghiep ngoai nha nuoc.

 • TPHCM Thieu thong tin nen co cau kinh te chuyen dich cham

  09:23 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  TPHCM Thieu thong tin nen co cau kinh te chuyen dich cham

  Ty trong dich vu va cong nghiep xap xi nhau do la ket qua cua 10 nam chuyen dich co cau kinh te TP.HCM trong khi do vao nam 1995 ty trong cua nganh dich vu cao gap ruoi ty trong cua nganh cong nghiep trong GDP.

 • My Nang suat lao dong 2005 tang thap nhat trong vong 4 nam

  17:41 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Bo Lao dong My cho biet nang suat lao dong cua cong nhan nuoc nay trong nam 2005 chi tang o muc 2,7% va day la muc tang nang suat lao dong thap nhat ke tu nam 2001.

 • Sang tao cua nguoi dan lam tang nang suat lao dong

  20:34 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Nhung sang tao nhu may bay, may bom nuoc dap chan, may boc lac... co the lam tang nang suat lao dong, ha gia thanh san pham va cho nhung dieu khac. Tai sao hang nam ta cu phai nhap may moc tu nuoc ngoai ve trong khi tien Viet gia tri thap hon nhieu so voi ngoai te va trong nuoc co nhung bo oc sang che nhu the.

 • 60 tang truong GDP la do tang von

  15:00 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  60 tang truong GDP la do tang von

  “60% tang truong GDP cua ta la tang von, khong phai tang ve nang suat lao dong va tiet kiem. Do khong phai la dau hieu tich cuc”, Pho chu nhiem Uy ban Kinh te - Ngan sach cua Quoc hoi Tao Huu Phung cho biet nhu vay trong cuoc trao doi voi bao chi ben le ky hop Quoc hoi sang nay.

 • Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  11:32 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Tang nang suat lao dong bang cac bai hoc sex

  17:13 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Tang nang suat lao dong bang cac bai hoc sex

  Cac tho mo tai Australia dang duoc day cach kham pha ve dep cua cac ba vo va tim hieu tam ly phu nu thoi ky man kinh de co duoc mot doi song tinh duc lanh manh, giup ho hanh phuc va lao dong hang say hon.

 • Phai tang nang suat lao dong cua nen kinh te

  00:56 | Thứ sáu 21/10/2005 (GMT+7)

  Hom qua 20-10, Quoc hoi (QH) tiep tuc thao luan ve phuong huong, nhiem vu kinh te - xa hoi 2006. Mac du Pho chu tich QH Truong Quang Duoc, nguoi dieu hanh phien thao luan, mong muon va goi y voi cac dai bieu (DB) nen tranh luan ve cac giai phap, nhung suot ngay thao luan hom qua cac DB cung chi trinh bay nhung ban gop y chuan bi san.

 • Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  18:34 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Doanh nghiep FDI dung nguoi hieu qua hon

  13:12 | Chủ nhật 09/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI dung nguoi hieu qua hon

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Ngu trua tang nang suat lao dong

  13:25 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Ngu trua tang nang suat lao dong

  Nhung dua tre thi chang bao gio muon ngu vi chung muon duoc nhu nguoi lon. Con nguoi lon thi nguoc lai, ho tim moi cach de co the chop mat sau bua an trua. Neu cac doanh nghiep muon nhan vien lam viec hieu qua, hay khuyen khich ho ngu trua, du chi la vai phut.

 • Nang suat lao dong giam khi an uong khong dung chuan

  06:02 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Nang suat lao dong giam khi an uong khong dung chuan

  Mot che do an uong qua ngheo hay qua giau chat dinh duong tai noi lam viec deu co the lam giam den 20% nang suat cua nguoi lao dong.

 • Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  05:05 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  “Tiep tuc thuc hien lo trinh cai cach tien luong, tu ngay 1/10/2006, muc luong toi thieu chung (LTT) o khu vuc hanh chinh su nghiep (HCSN) se duoc dieu chinh len muc 400.000 - 420.000 dong/thang; khoi doanh nghiep trong nuoc cung du kien tang len 500.000 - 550.000 dong/thang”- ong Pham Minh Huan, Vu truong Vu Tien luong - Tien cong ( Bo LDTB-XH) vua khang dinh voi nhu the. Theo ong Pham Minh Huan, viec dieu chinh muc LTT o khu vuc HCSN lan nay dam bao bu du..

 • Lao dong My nang suat nhat

  16:48 | Thứ hai 03/09/2007 (GMT+7)

  Lao dong My nang suat nhat

  My la quoc gia dan dau the gioi xet ve nang suat lao dong binh quan hang nam. Do la khang dinh trong bao cao cua To chuc lao dong quoc te LHQ (ILO) duoc cong bo hom qua (3-12).

 • TNXP Truong Son Nang suat lao dong tang gap 3 lan trong Thang Thanh nien

  00:45 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Chieu toi 5/4, Tong doi TNXP Truong Son (truc thuoc Trung uong Doan) da tien hanh tong ket 30 ngay dem lao dong tren duong Ho Chi Minh trong Thang Thanh nien. Bang nhieu hinh thuc nhu tang ca, don kip, thi cong o dau dung lan trai o do... Ban Dieu hanh Cung duong TNXP da tao nen chat kich thich moi tai cac don vi thi cong tren cong truong tu km 458 - km 510 thuoc huyen Dong Giang va Nam Giang (Quang Nam).

 • Tang luong toi thieu Suc ep lon doi voi DN

  08:38 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tang luong toi thieu Suc ep lon doi voi DN

  Theo Nghi dinh 94/2006/ND-CP, ke tu 1/10/2006 muc luong toi thieu se duoc dieu chinh tu 350.000 dong/thang len 450.000 dong/thang. Tuy nhien, doi voi phan dong cac DN trong nuoc, tang luong toi thieu se duoc hach toan vao gia thanh hoac chi phi kinh doanh, kinh phi tang them do phai chi tra bao hiem xa hoi, bao hiem y te... Trong dieu kien DN dang phai tim moi cach tiet giam chi phi de nang cao nang luc canh tranh, thi viec phai chi them luong dang la mot kho..

 • Viet Nam la dich nham cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai

  14:02 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Viet Nam la dich nham cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai

  Gia nhap WTO, cac DN vien thong Viet Nam se co nhieu dieu kien thuan loi nhung cung gap khong it thach thuc. Tuy nhien, thi truong vien thong Viet Nam la thi truong day tiem nang, thu hut dau tu rat hap dan va la dich ngam cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai. Do la khang dinh cua ong Lam Hoang Vinh - Pho Tong giam doc Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) - voi bao gioi truoc them Vietnam Telecomp - Electronics 2006. Danh gia cua ong ve thi truong vien thong..

 • Thue thu nhap anh huong den nang suat lao dong

  10:57 | Thứ hai 09/04/2001 (GMT+7)

  Hien nay tai nhieu don vi huong luong theo san pham, cac lao dong gioi voi thu nhap kha cao dang co khuynh huong lam cam chung. Ho cho rang lam nhieu cung chang duoc huong bao nhieu khi bi thue thu nhap “xan” het.

 • Mot nong dan Tay giau bang may nong dan ta

  23:53 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Theo thong ke cua Ngan hang The gioi (WB), mot lao dong nong nghiep cua Dan Mach moi nam tao ra mot gia tri gia tang la 63.131 USD (binh quan trong nhung nam 2000-2002), trong khi gia tri gia tang tren mot lao dong nong nghiep cua Viet Nam la 256 USD, thap thua 247 lan. Noi chung, nang suat lao dong nong nghiep cua nuoc ta thap thua toi hang tram lan cac nuoc phat trien (con so tuong ung cua Phap la 59.243 USD, cua My la 53.907 USD...).

 • Xu huong luong thuong 2007 Theo hieu qua nang suat lao dong

  10:21 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Theo cac chuyen gia quan ly lao dong, GDP cua VN trong nam 2006 tang cao nen mat bang chung ve tien luong cung tang hon so voi cac nam truoc. Du kien muc tien thuong Tet Dinh Hoi se tang khoang 10-15%, trong do nhieu linh vuc nganh nghe dac thu, “hot” nhu dich vu tai chinh ngan hang, bao hiem, nha dat, duoc pham, dau khi, buu chinh vien thong, cong nghe thong tin… co muc thuong binh quan cao nhat.

 • Tien luong tang cham hon loi nhuan

  03:22 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Ong Pham Minh Huan, vu truong Vu Tien luong tien cong - Bo LD-TB-XH, cho biet theo bao cao dieu tra tien luong, nang suat lao dong tai 500 don vi thuoc cac loai hinh doanh nghiep: Muc luong cao nhat (tinh thoi diem nam 2005) la vi tri quan ly tai cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai FDI, voi luong thang binh quan 12 trieu dong/nguoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0