moi truong dau tu

Wednesday, 25/05/2016 16:08
 • TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

  13:47 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

  Nho doi moi co che chinh sach va cai thien dang ke moi truong dau tu kinh doanh, thoi gian qua, thanh pho Ho Chi Minh da thu hut nhieu nguon von trong va ngoai nuoc cho dau tu phat trien, gop phan chuyen dich co cau kinh te, thuc hien thang loi cac muc tieu kinh te - xa hoi cua thanh pho.

 • Nhieu tinh thanh lon kem hap dan ve moi truong dau tu

  19:52 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Nhieu tinh thanh lon kem hap dan ve moi truong dau tu

  Mot khao sat ve moi truong dau tu dang duoc Tong cuc Thong ke hoan thien. Dieu dang chu y la ket qua xep hang so bo moi truong dau tu cua bao cao nay co nhieu diem tuong dong voi cac bao cao ve moi truong dau tu khac truoc day. Rat nhieu tinh thanh lon dung cuoi bang xep hang.

 • Quang Ninh TP HCM doi so ve moi truong dau tu

  17:15 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Khao sat cong bo sang nay cua Tong cuc Thong ke va Ngan hang The gioi cho thay da so doanh nghiep cho rang moi truong phap ly tai cac dia phuong thieu nhat quan. Dang chu y, TP HCM, Ha Noi, Hai Phong deu xuat hien trong "bang phong than" nhung noi co moi truong dau tu kem than thien nhat.

 • Hinh mau ve cai thien moi truong dau tu

  06:30 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Hinh mau ve cai thien moi truong dau tu

  Tai hoi nghi danh gia ket qua giai doan 1 “Sang kien chung Viet - Nhat” va tang cuong thu hut dau tu tu Nhat Ban (*), cac chuyen gia Nhat da khang dinh: “Sau hai nam thuc hien, moi truong dau tu cua VN da duoc cai thien ro net. Va day la hinh mau cai thien moi truong dau tu”.

 • Minh bach chinh sach de cai thien moi truong dau tu

  05:29 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Minh bach chinh sach de cai thien moi truong dau tu

  "Giam cac rui ro ve chinh sach, cac khoan chi phi va rao can canh tranh la chia khoa trong viec cai thien moi truong dau tu, tien toi thuc day tang truong, giam ngheo doi".

 • Dau tu truc tiep nuoc ngoai Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  08:59 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Dau tu truc tiep nuoc ngoai Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  Voi nhung du an quy mo lon va cac du an dau tu, mo rong dau tu, duong nhu cac tap doan den tu Hoa Ky va Nhat Ban dang tro thanh nhung chu the chinh trong buc tranh dau tu truc tiep nuoc ngoai tai Viet Nam 6 thang dau nam nay. Tu nhung du an "khong lo" Diem lai buc tranh FDI 6 thang dau nam, co the thay, Le trao giay phep dau tu cho Tap doan san xuat chip may tinh lon nhat the gioi Intel cuoi thang 2 vua qua co the coi la mot trong nhung su kien dac biet nhat. Noi..

 • 10 nam nua Viet Nam se vuot Thai Lan ve thu hut dau tu

  08:42 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  10 nam nua Viet Nam se vuot Thai Lan ve thu hut dau tu

  Ngay 11/7, phat bieu trong cuoc hop bao sau cuoc hop cua Uy ban hon hop Viet Nam - Nhat Ban ve viec thuc hien giai doan II cua "Sang kien chung Viet Nam - Nhat Ban", Dai su Nhat Ban tai Viet Nam - ong Norio Hattori danh gia, voi nhung no luc cai cach moi truong dau tu hien nay "10 nam nua, Viet Nam se vuot Thai Lan ve thu hut dau tu". Theo ong Norio Hattori, sau giai doan I thuc hien sang kien chung (2003 - 2005), moi truong dau tu cua Viet Nam da duoc cai thien..

 • Tu su bat hop ly ve chinh sach thue Moi truong dau tu dang bao dong

  22:23 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Tu su bat hop ly ve chinh sach thue Moi truong dau tu dang bao dong

  Khoang 30 nha khoa hoc, nha quan ly nhieu kinh nghiem trong linh vuc dau tu nuoc ngoai (DTNN) tham du Hoi thao "Giai phap tai chinh de cai thien moi truong dau tu tai Viet Nam" do Hoc vien Nghien cuu tai chinh to chuc ngay 18/3 vua qua o TP Ho Chi Minh gan nhu da thong nhat o mot diem: tinh hap dan cua moi truong dau tu Viet Nam dang giam nhanh. Chinh sach thue bat hop ly chinh la mot nguyen nhan lon lam nan long cac nha dau tu.

 • Van de nha dau tu quan tam Gia thue dat hay chinh sach thue

  10:41 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Van de nha dau tu quan tam Gia thue dat hay chinh sach thue

  Ve van de nhung can ngai anh huong den moi truong dau tu, bao chi da co cuoc phong van ong Nguyen Chon Trung, Truong ban quan ly cac khu che xuat - khu cong nghiep (HEPZA) TP.HCM. Duoi day la noi dung cuoc phong van.

 • Thu hut dau tu nuoc ngoai Phai biet nguoi biet ta

  17:15 | Thứ bảy 11/02/2006 (GMT+7)

  Thu hut dau tu nuoc ngoai Phai biet nguoi biet ta

  TTCN - So von thu hut tu cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai trong nam 2005 vua qua da dat ky luc: gan 6,1 ti USD. Nhieu chuyen gia du bao con so nay se tiep tuc tang manh me trong nam nay va nhung nam sap toi neu nhu moi truong dau tu VN duoc cai thien hon nua. Trong boi canh canh tranh manh me giua cac nuoc trong viec thu hut nguon von nay, lam the nao de VN khong vuot mat co hoi?

 • Khang dinh thuong hieu cho moi truong dau tu

  08:32 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Khang dinh thuong hieu cho moi truong dau tu

  Thu hut dau tu nuoc ngoai tren dia ban TPHCM trong nhung thang dau nam 2006 tang gap 6,5 lan so voi cung ky nam ngoai. Day la mot su chuyen bien lon va dang mung ngay tu dau nhiem ky ke hoach 2006-2010.

 • Han Quoc vuon len so 1

  14:20 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Han Quoc vuon len so 1

  Van phong thuong mai Han Quoc (KOTRA) tai Ha Noi vua cho biet, dau tu nuoc ngoai tu Han Quoc vao Viet Nam nam 2006 dat muc ky luc 2,78 ti USD, dua Han Quoc tro thanh nen kinh te co so von dau tu lon nhat vao Viet Nam, tren Hong Kong, Nhat Ban va My. Chinh dieu nay da gop phan quan trong vao tong gia tri dau tu nuoc ngoai 7,48 ti USD vao Viet Nam nam qua. Tai Ban bao cao phan tich cu the ve xu huong dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam nam 2006, KOTRA cho biet, dau tu..

 • Hinh mau ve cai thien moi truong dau tu

  08:55 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Hinh mau ve cai thien moi truong dau tu

  Viet Nam dang tiep nhan them nhieu von dau tu nuoc ngoai, trong do co “lan song” dau tu tu Nhat Ban. Cac chuyen gia Nhat nhan dinh “moi truong dau tu cua VN da thay doi vuot bac”, mau muc.

 • Xu ly kien quyet vu PMU 18 moi truong dau tu khong bi anh huong

  09:23 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Xu ly kien quyet vu PMU 18 moi truong dau tu khong bi anh huong

  TP - Thu truong Bo KH-DT Tran Dinh Khien khang dinh vu tieu cuc o PMU 18 vua qua khong lam anh huong nhieu den moi truong dau tu cua Viet Nam trong mat cac nha dau tu quoc te.

 • Dot pha cua moi truong dau tu

  16:22 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Dot pha cua moi truong dau tu

  Su kien Cong ty TNHH Intel Products Viet Nam (Intel Viet Nam) khoi cong xay dung nha may lap rap chipset tai Khu Cong nghe cao TP.HCM da thu hut su quan tam dac biet cua gioi dau tu quoc te, dac biet trong linh vuc cong nghe cao. Du an co von dau tu khoang 1 ty USD nay duoc ky vong se keo them nhieu du an ve tinh ve cong nghe ban dan dau tu vao Viet Nam. Theo du bao, hang hoa xuat nhap khau cua du an nay se rat phuc tap ve khoi luong lan tinh chat, vi vay, co..

 • Vi moi truong dau tu thuan loi

  14:35 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Vi moi truong dau tu thuan loi

  “Cac nha dau tu khong chong lai Du an Luat Dau tu chung. Nhung y kien dong gop deu xuat phat tu mong muon tao nen mot moi truong dau tu thong nhat, minh bach va tot hon cho dau tu phat trien”...

 • Viet Nam tiep tuc cai thien moi truong dau tu

  13:17 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Viet Nam tiep tuc cai thien moi truong dau tu

  Trong bai phat bieu sang nay, 16-11, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc nhan manh: se tiep tuc cai thien manh me hon nua moi truong dau tu kinh doanh. Trong qua trinh do, se coi trong viec thuc hien day du va dung lo trinh cac cam ket gia nhap WTO... >> VN se la diem den cua cac nha dau tu trong cong dong APEC >> Khai mac Dien dan xuc tien thuong mai va dau tu voi VN

 • Van la van de moi truong dau tu

  23:17 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Van la van de moi truong dau tu

  Bao Sai Gon Giai Phong ngay 26/6 dua tin, trong cuoc hop voi To cong tac lien nganh cua Chinh phu lam viec voi lien doanh Phu My Hung, Thuong truc Thanh uy va Thuong truc UBND TP Ho Chi Minh khong dong tinh voi giay phep dieu chinh cua Bo Ke hoach va Dau tu nang muc thue suat ap dung cho hoat dong kinh doanh nha dat cua lien doanh nay len 25%.

 • Quy I trinh cac giai phap cai thien moi truong dau tu

  09:36 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Quy I trinh cac giai phap cai thien moi truong dau tu

  Thu tuong Chinh phu vua co cong van yeu cau cac Bo nganh va dia phuong tien hanh cac giai phap nham tiep tuc cai thien, nang cao suc hap dan cua moi truong dau tu, kinh doanh tai Viet Nam, trinh Thu tuong Chinh phu trong quy I nam 2007.

 • Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  16:27 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  "So voi truoc, moi truong dau tu cua VN da co nhieu cai thien. Sau cac nuoc NIES, cac nuoc ASEAN phat trien, VN duoc gioi dau tu quoc te danh gia nhu mot con rong chau A tiep theo."

 • Cai thien moi truong dau tu tang toc phat trien kinh te

  09:59 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  TT (TP.HCM) - Phat bieu tai Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa VII sang 1-7, Bi thu Thanh uy Nguyen Minh Triet doi hoi mot quyet tam tu bo may truoc thuc trang moi truong dau tu chua duoc cai thien tot, thu tuc hanh chinh con phien ha...

 • Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  21:21 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  "So voi truoc, moi truong dau tu cua VN da co nhieu cai thien. Sau cac nuoc NIES, cac nuoc ASEAN phat trien, VN duoc gioi dau tu quoc te danh gia nhu mot con rong chau A tiep theo."

 • Forinvest 2005 Cam ket cho mot moi truong dau tu canh tranh

  16:39 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Forinvest 2005 Cam ket cho mot moi truong dau tu canh tranh

  Dien dan hop tac dau tu va Trien lam Dau tu nuoc ngoai tai VN (Forinvest 2005)- su kien xuc tien dau tu lon nhat tu truoc toi nay- se duoc to chuc vao thang 11 toi.

 • Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  15:50 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Viet Nam dang hap dan cac nha dau tu

  "So voi truoc, moi truong dau tu cua VN da co nhieu cai thien. Sau cac nuoc NIES, cac nuoc ASEAN phat trien, VN duoc gioi dau tu quoc te danh gia nhu mot con rong chau A tiep theo."

 • Van con i ach trong cai thien moi truong dau tu

  14:52 | Thứ năm 01/03/2001 (GMT+7)

  Van con i ach trong cai thien moi truong dau tu

  "Thua thot du an, quy mo dau tu nho mang tinh tham do, co che mot cua nhieu khi chi la hinh thuc, bo may cong quyen chua thong suot tu tren xuong duoi van la nhung bang chung cho thay su cham tre trong viec cai thien moi truong dau tu tai cac vung kinh te trong diem phia Bac...".

 • Nha dau tu nuoc ngoai trong doi Viet Nam vao WTO

  15:24 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai trong doi Viet Nam vao WTO

  Sang nay (20/4), cuoc gap go giua Thu tuong Chinh phu voi cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (DTNN) da dien ra tai Ha Noi. Thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Vu Khoan chu tri cuoc gap go. Ben canh nhung noi dung thuong nien ve no luc cai thien moi truong dau tu, nhung kho khan vuong mac can tiep tuc duoc thao go, thi van de co duoc su dong tinh chung cua ca hai phia la mong muon VN som gia nhap WTO.

 • 95 DN Han Quoc hai long ve moi truong dau tu VN

  14:36 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  95 DN Han Quoc hai long ve moi truong dau tu VN

  Ket qua dieu tra phan tich tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep (DN) co von dau tu Han Quoc tai Viet Nam, do Dai su quan Han Quoc, Thuong vu KOTRA tai Ha Noi va TP.HCM tien hanh, cho thay, 62,8% cac DN Han Quoc hoat dong kinh doanh tai Viet Nam dang co lai.

 • Moi truong dau tu cua Viet Nam dang xau di

  05:48 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  Moi truong dau tu cua Viet Nam dang xau di

  Theo Bo Cong nghiep moi truong thu hut dau tu nuoc ngoai cua Viet Nam dang bi xau di va mat dan loi the so voi Trung Quoc cung nhu cac nuoc khac trong khu vuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0