mat tran To quoc Viet Nam

Sunday, 29/05/2016 05:08
 • Khai mac dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam lan thu VI

  15:52 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Khai mac dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam lan thu VI

  Dai hoi dai bieu Mat tran To quoc Viet Nam lan thu VI da chinh thuc khai mac sang 22/9 tai Ha Noi voi su tham du cua 879 dai bieu chinh thuc gom dai bieu duoc bau tu dai hoi cac cap, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va dai bieu chuyen trach.

 • Be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan VI Mat tran To quoc Viet Nam Mat tran la noi de nhan dan tin tuong bay to nguyen vong

  23:32 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan VI Mat tran To quoc Viet Nam Mat tran la noi de nhan dan tin tuong bay to nguyen vong

  * Ong Pham The Duyet duoc tai cu lam Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam * Cac nha lanh dao ton giao keu goi Bo Ngoai giao My nen quan tam den cac nan nhan chat doc da cam hon la van de ton giao tai Viet Nam Chieu ngay 23/9, Dai hoi dai bieu toan quoc lan VI Mat tran To quoc Viet Nam da hop phien be mac sau khi hiep thuong cu ra Doan Chu tich gom 52 nguoi va Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam gom 320 nguoi.

 • Chu tich nuoc toa dam voi Doan chu tich Uy Ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam

  23:23 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Toi qua 9/1, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co buoi toa dam voi Doan chu tich Uy Ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam chung quanh van de xay dung khoi dai doan ket dan toc trong thoi ky moi.

 • Khai mac Dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam TP Da Nang lan thu VIII

  14:49 | Thứ bảy 24/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/7 tai truong THPT chuyen Le Quy Don, Dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam TP Da Nang lan thu VIII, nhiem ky 2004 - 2009 da khai mac. Ong Pham The Duyet - Chu tich Doan Chu tich Uy ban Trung uong MTTQVN da den du.

 • Chu tich nuoc MTTQVN can nang tam noi dung cong tac

  23:50 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Chu tich nuoc MTTQVN can nang tam noi dung cong tac

  Lam viec voi doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam hom 25/1, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bay to mong muon mat tran To quoc Viet Nam ngay cang nang tam noi dung phoi hop cong tac, cai tien hoat dong sat voi thuc te hon.

 • Day manh cong tac tuyen truyen van dong nhan dan tim hieu ve truyen thong cach mang ve vang

  11:51 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Day manh cong tac tuyen truyen van dong nhan dan tim hieu ve truyen thong cach mang ve vang

  (TP) Ngay 28-1, tai Ha Noi, Trung uong mat tran To quoc Viet Nam da long trong to chuc le mit tinh ky niem lan thu 75 ngay thanh lap Dang Cong San Viet Nam.

 • Chu tich Uy ban T U Mat tran To Quoc Viet Nam tham va lam viec tai dao Tuan Chau

  15:58 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Chu tich Uy ban T U Mat tran To Quoc Viet Nam tham va lam viec tai dao Tuan Chau

  TP - Ngay 7/2, dong chi Pham The Duyet, Chu tich UBTU Mat tran To Quoc Viet Nam da den tham va lam viec tai khu du lich dao Tuan Chau (Ha Long – Quang Ninh).

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Dai hoi VI Mat tran To quoc Viet Nam se dien ra vao thang 9

  23:08 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 29-30/7 tai Ha Noi, Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (UBT.UMTTQVN) da to chuc hoi nghi lan thu 11 khoa V.

 • Be mac Dai hoi Mat tran to quoc khoa 6

  17:08 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Dai hoi da bau Uy ban Trung uong Mat tran to quoc Viet Nam khoa 6 gom 320 nguoi. Ong Pham The Duyet tai cu Chu tich Uy ban trung uong Mat tran to quoc Viet Nam, ong Huynh Dam duoc cu giu chuc Pho Chu tich kiem tong thu ky Uy ban.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri

  10:00 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Mo dau phien chat van sang nay (24-11), QH da nghe Tong thu ky Uy ban TU MTTQ VN, ong Huynh Dam trinh bay bao cao tong hop kien nghi cua cu tri. Chung toi xin chuyen den ban doc noi dung ban bao cao nay.

 • Vu Dong Tien ky 2 Khai hoa cuoc dau

  11:08 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Vu Dong Tien ky 2 Khai hoa cuoc dau

  Sau khi tien hanh dieu tra ban dau tai xa Dong Tien theo don to cao cua nguoi dan, toi da duoc Bi thu Dang uy xa moi ve nha an com. Tro ve Ha Noi, toi nhan dinh nhu vay la da “rut day dong rung” roi. Ho dang tim cach doi pho voi cuoc dieu tra cua toi...

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Ong Bui Manh Hai duoc bau lam Chu tich Hoi lien lac voi nguoi VN o nuoc ngoai

  21:48 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Ong Bui Manh Hai duoc bau lam Chu tich Hoi lien lac voi nguoi VN o nuoc ngoai

  Ngay 24/2, tai Ha Noi, Hoi lien lac voi nguoi VN o nuoc ngoai da to chuc Dai hoi lan thu II (2007- 2012). Tien sy khoa hoc Bui Manh Hai, nguyen Thu truong Bo Khoa hoc- Cong nghe, da duoc bau lam Chu tich Hoi.

 • Ho tro 30 trieu dong cho moi nan nhan thiet mang

  14:53 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Thong tin tu Mat tran to quoc Viet Nam TP Can Tho, sang 29/9, Ban chi dao cuu tro, cuu nan TP da nhan hon 5 ty VND, gan 2.000 USD, 18 thung thuoc tay do 243 ca nhan, tap the ho tro nan nhan vu sap cau Can Tho.

 • Chu tich Pham The Duyet xin khong ung cu dai bieu QH

  14:51 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Sang nay, tai hoi nghi lay y kien cu tri noi cong tac, tat ca y kien phat bieu deu mong muon Chu tich Uy ban trung uong Mat tran to quoc Viet Nam Pham The Duyet tiep tuc ung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12. Tuy nhien, ong Duyet da xin duoc nghi.

 • Mot nguoi dan ung ho dong bao gap bao 50 trieu dong

  19:47 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Mot nguoi dan ung ho dong bao gap bao 50 trieu dong

  Den chieu 26/5, tu cac kenh Uy ban trung uong Mat tran to quoc Viet Nam, Dai Truyen hinh Viet Nam, Quy tam long vang Bao Lao dong, Hoi chu thap do... hang tram to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc da quyen gop duoc 9 ty dong cung 1 tan gao giup do cac gia dinh ngu dan gap nan trong bao so 1.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Hay danh ghe cho dai bieu ung cu tu do vao Quoc hoi

  08:11 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Hay danh ghe cho dai bieu ung cu tu do vao Quoc hoi

  Mo rong Quoc hoi doi voi nguoi ngoai Dang; giam dai bieu thuoc co quan Nha nuoc de danh ghe cho tri thuc, nha khoa hoc va doanh nghiep. Do la kien nghi cua nhieu dai bieu tham du hoi nghi hiep thuong lan thu nhat, bau cu dai bieu Quoc hoi khoa 12, to chuc ngay 23/2, tai Ha Noi.>Se giam thanh vien Chinh phu la dai bieu Quoc hoi

 • Chuc sac Cong giao tich cuc xay dung dat nuoc

  07:06 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  Chuc sac Cong giao tich cuc xay dung dat nuoc

  Chieu 28/1, Tong Giam muc giao phan Ha Noi kiem Tong Thu ky Hoi dong Giam muc Viet Nam Ngo Quang Kiet da den tham va chuc mung Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam nhan dip Tet Nguyen dan Mau ty sap toi.

 • Phat tu ca nuoc vui don le Phat dan

  20:56 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Phat tu ca nuoc vui don le Phat dan

  Trong khong khi Dai le Phat dan trang trong va linh thieng, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; cac vi dai bieu va tang ni, Phat tu da thanh kinh dang huong cung duong tam bao, cau chuc mot mua Phat dan hoan hy, yen binh va an lac.

 • Lanh dao Dang Nha nuoc vieng Chu tich Ho Chi Minh

  10:27 | Thứ năm 15/02/2007 (GMT+7)

  Lanh dao Dang Nha nuoc vieng Chu tich Ho Chi Minh

  Ngay 14/2, Doan dai bieu Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu, Mat tran To quoc Viet Nam da dat vong hoa va vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh. Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet; nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Nguyen Tan Dung; Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet dan dau.

 • Bo bo chu quan phan ban lap DH dang cap quoc te Can can nhac

  21:05 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Bo bo chu quan phan ban lap DH dang cap quoc te Can can nhac

  Ngay 20/1, Bo truong Bo Giao duc - Dao tao Nguyen Minh Hien da chu tri mot cuoc gap go voi cac dai bieu thuoc 6 co quan gom: Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam, UB Van hoa - Thanh thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi, Ban Khoa giao T.U, Lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat Viet Nam, Hoi cuu giao chuc, Hoi khuyen hoc de lay y kien gop y ve cac van de lon va moi cua giao duc. Khong phai tat ca cac truong dai hoc deu bo duoc bo chu quan Mot van de duoc Bo GD-DT dua..

 • Cac vi lanh dao gui dien tham hoi chia buon toi gia dinh nguoi bi nan

  11:16 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Cac vi lanh dao gui dien tham hoi chia buon toi gia dinh nguoi bi nan

  Ðuoc tin vu tai nan nghiem trong xay ra tai cong truong xay dung cau Can Tho, Tong Bi thu Nong Ðuc Manh, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich QH Nguyen Phu Trong, Ðoan Chu tich Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam gui dien tham hoi, gui loi chia buon toi gia dinh nhung nguoi bi tai nan tai cong truong xay dung cau Can Tho.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0