mat hang xuat khau

Saturday, 28/05/2016 08:20
 • Trung Quoc dieu chinh chinh sach voi 2.831 mat hang xuat khau

  14:41 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc dieu chinh chinh sach voi 2.831 mat hang xuat khau

  Ngay 19/06, Bo Tai chinh Trung Quoc cho biet bat dau tu ngay 1/7 toi se dieu chinh chinh sach voi 2.831 mat hang xuat khau theo huong giam hoan thue de giam bot thang du thuong mai.

 • Ha Noi Van thieu cac mat hang xuat khau chu luc

  13:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Van thieu cac mat hang xuat khau chu luc

  Nam 2006, du kien kim ngach xuat khau cua Ha Noi dat khoang 3,3 ty USD, tang khoang 18-19% so voi nam 2005, rieng trong 3 thang dau nam xuat khau cua Ha Noi da dat kim ngach 776 trieu USD, tang 18,9% so voi cung ky. Mac du kim ngach xuat khau cua Ha Noi tang cao nhung hien tai hoat dong xuat khau cua Ha Noi van boc lo nhieu bat cap. Hien Ha Noi co 1000 doanh nghiep tham gia hoat dong xuat khau, nhung phan lon nhung doanh nghiep nay con nho be, chua co nhung du an..

 • Cac mat hang xuat khau chinh dang thuan loi

  15:04 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Cac mat hang xuat khau chinh dang thuan loi

  Nhieu mat hang xuat khau chinh cua Viet Nam dang duoc gia va se tiep tuc duoc gia trong thoi gian toi, cung voi xu huong tang gia cua mot so mat hang chu chot tren the gioi, trong boi canh gia nang luong va gia nguyen lieu san xuat tang cao.

 • Cac mat hang xuat khau chinh dang duoc gia

  15:22 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Cac mat hang xuat khau chinh dang duoc gia

  Nhieu mat hang xuat khau chinh cua Viet Nam dang duoc gia va du bao se tiep tuc duoc gia trong thoi gian toi, cung voi xu huong tang gia cua mot so mat hang chu chot tren the gioi, trong boi canh gia nang luong va gia nguyen lieu san xuat tang cao.

 • Du bao nhung mat hang xuat khau co kim ngach lon trong quy II 2004

  23:40 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Du bao nhung mat hang xuat khau co kim ngach lon trong quy II 2004

  Theo du bao cua Bo Thuong mai, mat hang xuat khau (XK) co kim ngach lon nhat trong quy II van duoc xac dinh la det may voi kim ngach se dat khoang 1,18 ti USD, tang 18% so voi cung ky nam 2003.

 • 4 mat hang xuat khau vuot chi tieu ca nam

  15:54 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Theo ket qua xuat khau 8 thang dau nam, co 4 trong tong so 20 mat hang xuat khau cua Viet Nam la than da, do go, ca phe va hat tieu, da vuot chi tieu xuat khau de ra cho ca nam 2004.

 • 5 mat hang xuat khau co kha nang tang gia

  17:01 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  5 mat hang xuat khau co kha nang tang gia

  Theo nhan dinh cua Cuc Xuc tien thuong mai, Bo Thuong mai, thoi gian toi se co 5 mat hang xuat khau duoc danh gia la co kha nang tang gia do la ca phe, gao, cao su, hat tieu va thuy san.

 • 4 mat hang xuat khau da vuot nguong 1 ti USD

  14:26 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  4 mat hang xuat khau da vuot nguong 1 ti USD

  Chi sau 5 thang thuc hien, da co 4 mat hang xuat khau co gia tri vuot nguong 1 ti USD. Cung voi dau tho, det may, da giay, xuat khau thuy san da dat 1,1 ti USD, tang 23,2% de tro thanh mot mat hang trong nhom nay. Thang 5/2006, XK cao su dang thoi ky giap vu, luong XK giam nhieu so voi vai tram tan luc chinh vu, nen gia tang. Gia cao su XK sang Trung Quoc tai cua khau Mong Cai len toi 20.000 - 21.000 NDT/tan, cao nhat tu dau nam den nay, tang 100% so voi 5 thang..

 • Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  08:37 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Ngay 5/12, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau. Chiem phan lon trong so gan 30 nhom hang, mat hang xuat khau noi tren phai chiu muc thue xuat khau moi, voi muc tang pho bien 5% va 10%. Diem de nhan thay trong dinh huong dieu chinh thue nay la tap trung danh thue doi voi cac mat hang la tai nguyen, khoang san cua Viet Nam, xem viec tang thue nay nhu la mot bien..

 • 6 mat hang xuat khau vuot nguong 1 ty USD

  08:32 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  6 mat hang xuat khau vuot nguong 1 ty USD

  Tin tu Bo Thuong mai ngay 23-8 cho biet: kim ngach xuat khau gao trong 8 thang qua da vuot nguong 1 ty USD. Tuy vay, so voi cung ky nam truoc, luong va gia tri xuat khau deu giam gan 10%, dat tren 3,8 trieu tan, tri gia tren 1 ty USD.

 • Da co 7 mat hang xuat khau vuot moc 1 ty USD

  17:25 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Da co 7 mat hang xuat khau vuot moc 1 ty USD

  Thong ke thang 8 va 8 thang dau nam 2006 cho thay xuat khau tiep tuc tang truong cao, cho den nay da co 7 nhom mat hang vuot kim ngach 1 ty USD.

 • Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  10:15 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau.

 • Von dau tu nuoc ngoai vao TPHCM tang gap 3 lan

  21:52 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Von dau tu nuoc ngoai vao TPHCM tang gap 3 lan

  Tu dau nam den nay, TPHCM da cap phep cho 155 du an co von dau tu nuoc ngoai, voi tong von dau tu 780,2 trieu USD, so voi cung ky nam ngoai thi tong von dau tu tang gap 3 lan. Trong do, co 126 du an dau tu 100% von nuoc ngoai (voi tong von 719,7 trieu USD), 27 du an lien doanh va 2 hop dong hop tac kinh doanh. Ben canh do, co 66 du an dieu chinh tang von dau tu khoang 170 trieu USD, nang tong von dau tu truc tiep nuoc ngoai tu dau nam den nay len 950,3 trieu USD...

 • Do go mot trong 10 mat hang xuat khau hang dau

  08:41 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Do go mot trong 10 mat hang xuat khau hang dau

  Tai hoi thao “Phat trien do go xuat khau VN” do Bo Thuong mai to chuc ngay 2-2 o TP.HCM, Thu truong Bo Thuong mai Mai Van Dau cho biet kim ngach xuat khau do go cua VN trong nam 2003 dat hon 560 trieu USD, tang 28,7% so voi nam 2002 chu yeu do tang xuat khau sang My, EU.

 • 7 mat hang xuat khau vuot nguong 1 ti USD

  12:24 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  7 mat hang xuat khau vuot nguong 1 ti USD

  Bo Thuong mai ngay 23/8 cho biet, kim ngach xuat khau cua ca nuoc trong 8 thang qua dat gan 26 ty USD, tang 24,3% so voi cung ky nam truoc. Dac biet co 7 mat hang, kim ngach xuat khau da vuot nguong 1 ti USD.

 • Xuat khau gao bat loi khi EU mo rong

  06:22 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Xuat khau gao bat loi khi EU mo rong

  Gao la mat hang xuat khau chiu bat loi nhat ve thue khi Lien minh chau Au (EU) mo rong vao 1/5 vua qua. Do la nhan dinh cua mot quan chuc co trach nhiem cua Bo Thuong mai.

 • Tu dau nam 2004 Gioi thieu mien phi mat hang xuat khau sang UAE

  17:52 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Tu dau nam 2004 Gioi thieu mien phi mat hang xuat khau sang UAE

  Theo ong Dang Ngoc Quang, Tuy vien Thuong mai Viet Nam tai Dubai, Cac Tieu Vuong quoc A Rap Thong nhat (UAE), tu dau nam 2004, Trung tam gioi thieu san pham xuat khau Viet Nam tai Dubai se bat dau hoat dong.

 • Dong loat tang thue nhieu mat hang xuat khau

  05:26 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Dong loat tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Ngay 5/12, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau.

 • Hai quan mien kiem tra 10 nhom mat hang xuat khau

  10:42 | Thứ năm 22/11/2001 (GMT+7)

  Tong cuc Hai quan vua quyet dinh, tu nay toi ngay 31/12, thuc hien mien kiem tra hai quan doi voi 10 nhom mat hang bao gom: nong san - thuy - hai san, may mac - soi - giay dep, cao su tu nhien, thu cong, my nghe, thuc pham che bien, my pham, co khi dien may, dien tu, hang xuat khau cua doanh nghiep trong khu che xuat.

 • Nhieu mat hang xuat khau se thuan loi trong quy 2

  08:00 | Thứ sáu 15/04/2005 (GMT+7)

  Nhieu mat hang xuat khau se thuan loi trong quy 2

  Trong quy 2, xuat khau mot so mat hang chu luc cua Viet Nam nhu gao, dau tho, thuy san se tiep tuc thuan loi nho nhung anh huong ve gia tren thi truong the gioi.

 • 7 mat hang xuat khau vuot moc 1 ti USD

  09:44 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  7 mat hang xuat khau vuot moc 1 ti USD

  Bo Thuong mai cho biet, trong thang 8, kim ngach xuat khau ca nuoc tiep tuc dat 3,56 ti USD, dua tong kim ngach ca nuoc dat 25,98 ti USD, tang 24,3% so voi cung ky nam ngoai.

 • Thuy san ca phe nam chac 3,55 ty USD

  12:05 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Thuy san ca phe nam chac 3,55 ty USD

  Bo Thuong mai xep thuy san, ca phe la 2 mat hang xuat khau co toc do tang truong on dinh voi kim ngach xuat khau khoang 3,55 ty USD trong nam nay.

 • Them hai mat hang xuat khau vuot muc 1 ti USD trong nam 2004

  12:02 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Theo Bo thuong mai hai mat hang lan dau tien se vuot qua kim ngach xuat khau 1 ti USD trong nam 2004 la go, cac san pham go va hang dien tu.

 • Thuong 44 doanh nghiep xuat khau thuy san

  08:51 | Thứ hai 22/09/2003 (GMT+7)

  Thuong 44 doanh nghiep xuat khau thuy san

  Theo Hiep hoi che bien va xuat khau thuy san VN, trong so 44 doanh nghiep nay, co 38 don vi duoc thuong vi co thanh tich mo rong thi truong xuat khau, 18 cong ty duoc thuong nho co mat hang xuat khau dat tieu chuan chat luong cao duoc nuoc ngoai hoac to chuc quoc te cong nhan.

 • 25 mat hang xuat khau duoc vay tin dung uu dai

  00:39 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 28.9 tai TP.HCM, Ngan hang Phat trien Viet Nam da to chuc hoi thao Chinh sach tin dung xuat khau cua Nha nuoc tai Ngan hang Phat trien VN. Day la mot trong nhung hoat dong cua du an Phat trien he thong tai chinh ho tro xuat khau thuoc Chuong trinh tang cuong nang luc thuong mai do Chinh phu Phap va Hoi nghi Bo truong To chuc Thuong mai quoc te phe duyet voi tong von cua du an la 332.260 euro.

 • 4 dinh huong cho xuat khau 2006

  14:00 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  4 dinh huong cho xuat khau 2006

  Voi yeu cau tang truong GDP 8% theo muc tieu 2005 va thuc te tang truong cua xuat khau thoi gian qua, muc tieu xuat khau nam 2006 da duoc de ra la phai tang 16,4%. Theo do, tong kim ngach xuat khau nam 2006 phai dat 37 ty USD, tang 5,2 ty USD so voi uoc thuc hien nam 2005.

 • Tang kiem tra thuc te cac mat hang xuat khau nhay cam

  07:27 | Thứ tư 28/08/2002 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Hai quan vua yeu cau cac don vi thanh vien nang ty le kiem tra thuc te len 10% doi voi nhung mat hang nhap khau thuong co gian lan thuong mai, ma truoc day duoc kiem tra o muc 5%.

 • Them nhieu mat hang xuat khau tu ca basa

  11:00 | Thứ bảy 26/01/2002 (GMT+7)

  Them nhieu mat hang xuat khau tu ca basa

  Cong ty Co phan Xuat nhap khau Thuy san An Giang (Agifish) xuat xuong nhieu mat hang moi duoc che bien tu ca basa va ca tra. Dac biet, cac san pham ca basa kho to, canh chua dong hop da duoc xuat sang thi truong My, EU va chau A voi thuong hieu Agifish An Giang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0