luat thue

Wednesday, 25/05/2016 21:57
 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  08:51 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao chi da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet: Cho den thoi diem nay, Ban soan thao Luat thue TNCN chua co mot phuong an chinh thuc nao ve thue TNCN. Luat thue TNCN se co cach tinh thue hoan toan khac va thu nhap chiu thue cung..

 • Toi hoan nghenh du luat Thue thu nhap ca nhan

  14:45 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Toi hoan nghenh du luat Thue thu nhap ca nhan

  Trao doi bao chi, ong Alain Cany, Tong giam doc Ngan hang HSBC tai Viet Nam, cho rang du luat Thue thu nhap ca nhan se tao duoc cong bang va la mot luat thue dang hoan nghenh… Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao hien hanh dang ap dung 2 bieu thue luy tien tung phan cho nguoi Viet Nam va nguoi nuoc ngoai voi muc thue suat thap nhat la 10%, cao nhat la 40%. Muc khoi diem chiu thue doi voi nguoi Viet Nam la tren 5 trieu dong/thang va nguoi nuoc..

 • Nam nay se sua doi bo sung 4 luat thue

  11:14 | Thứ bảy 12/01/2002 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dat ra muc tieu cho nam 2002 la se trinh Quoc hoi cac du an luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat thue Gia tri Gia tang, Luat thue Thu nhap Doanh nghiep, Luat thue Tieu thu Dac biet, va xay dung Luat thue Su dung Dat de thay the Luat thue Su dung Dat nong nghiep va Phap lenh thue Nha dat hien hanh.

 • Vai kinh nghiem xay dung luat thue

  11:25 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Vai kinh nghiem xay dung luat thue

  Viec thay thue thu nhap cao (chi nguoi giau moi dong thue) thanh thue thu nhap ca nhan (toan dan ai cung phai dong thue) - nhu nhieu nuoc van lam - la chu truong dung dan. Nhung viec nay phai duoc tien hanh voi su chuan bi tam ly va phai giai thich minh bach. Trong moi truong hop, khong duoc danh thue vuot qua kha nang nop thue cua nguoi dan.

 • Ba luat thue se duoc sua doi trong nam 2008

  23:58 | Chủ nhật 27/01/2008 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van Phung, Vu pho Vu Chinh sach thue, trong nam 2008, nganh thue se thuc hien sua doi ba luat thue: Luat thue gia tri gia tang, Luat thue thu nhap doanh nghiep va Luat thue tieu thu dac biet.

 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  23:48 | Chủ nhật 21/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao Thanh Nien da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet:

 • Se tinh du phan chi phi dam bao cuoc song truoc khi thu thue

  18:05 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  Se tinh du phan chi phi dam bao cuoc song truoc khi thu thue

  Viec du thao Luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung thong tin ve viec nguoi dan co thu nhap 1 trieu dong/thang la da phai dong thue dang khien nhung nguoi lao dong co thu nhap thap lo ngai va du luan phan ung du doi. Tai sao lai co chuyen nhu vay, ban soan thao dang huong toi dich gi khi dua ra nhung dieu khoan nhu vay? De rong duong du luan, TS Cuoi Tuan da phong van Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung, thanh vien ban soan thao du luat. Ong Trung cho..

 • Thu nhap tren 1 trieu dong la phai dong thue Khong on

  04:33 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dong la phai dong thue Khong on

  Bo Tai chinh dang soan thao du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) thay the cho phap lenh thue thu nhap cao (PLTTNC). Du thao Luat thue TNCN ra sao? >>De dan song duoc roi moi danh thue

 • Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  16:50 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  (VM)- Sang 19/11, Quoc hoi da thong qua 3 Luat quan trong la Luat dac xa, Luat thue thu nhap ca nhan va Luat Tuong tro tu phap voi da so phieu tan thanh. Trong Luat thue TNCN, muc giam tru gia canh cho doi tuong nop thue van giu o muc 4 trieu dong/thang; trong khi thu nhap tu lam them, tu kieu hoi, cua doanh nghiep tu nhan... khong phai chiu thue TNCN. Theo giai trinh cua Uy ban TVQH do Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien trinh bay truoc khi Luat thue TNCN duoc..

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  07:35 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  11:32 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Bat dau lay y kien nhan dan ve du thao luat thue TNCN

  00:22 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau lay y kien nhan dan ve du thao luat thue TNCN

  Hom qua (14.6), Uy ban Thuong vu Quoc hoi da cong bo ke hoach lay y kien nhan dan ve du thao luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) bat dau tu 15.6 - 15.8.2007. Co 6 van de chinh trong du thao luat thue TNCN duoc de nghi trung cau y kien nhan dan, cac nganh cac cap.

 • Thang 9 se trung cau dan y ve Luat thue thu nhap ca nhan

  14:48 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Thang 9 se trung cau dan y ve Luat thue thu nhap ca nhan

  Thong tin nay duoc dua ra tai hoi thao "Kinh nghiem thue thu nhap ca nhan cua cac nuoc" do Tong cuc Thue va Chuong trinh ho tro ky thuat chau Au cho Viet Nam (ETV2) to chuc hom nay (10/8) tai Ha Noi. Ba Nguyen Thi Cuc, Pho Tong Cuc truong Tong Cuc Thue, cho biet, hien nay Ban soan thao Luat thue Thu nhap ca nhan van chua du kien va xac dinh muc thu nhap ma nguoi dan phai chiu thue. Du kien thang 9 toi, Ban soan thao se dua ra lay y kien rong rai tang lop dan cu..

 • Dan phai duoc biet phuong phap soan luat thue TNCN

  12:19 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  O cac nuoc Anh, Uc..., khi soan luat thue thu nhap (TNCN) ho rat than trong vi day la loai thue truc thu dung cham truc tiep den tui tien cua tung gia dinh, tuc de dan den phan ung manh me cua dan chung hon so voi cac luat thue gian thu (chu yeu danh vao hang hoa).

 • Luat thue XNK sua doi se tien bo hon

  17:16 | Thứ sáu 11/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK sua doi se tien bo hon

  Ong Quach Duc Phap, Vu truong Vu chinh sach thue, Bo Tai chinh cho biet, Luat thue xuat nhap khau hien hanh boc lo nhieu diem chua phu hop voi cong uoc quoc te. Hien Bo da tap hop cac y kien dong gop cua cac bo nganh, don vi co lien quan de xay dung Luat sua doi theo huong cong bang va tien bo hon.

 • Tham dinh du Luat thue tieu thu dac biet sua doi va thue VAT

  13:13 | Chủ nhật 18/09/2005 (GMT+7)

  Chieu 17/9, Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi da hop tham dinh ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue tieu thu dac biet va du an Luat thue gia tri gia tang.

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Ngay cuoi lay y kien nhan dan ve du luat thue TTCN

  16:56 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Ngay cuoi lay y kien nhan dan ve du luat thue TTCN

  TS- Truoc khi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua tai ky hop thu 2 (cuoi nam 2007), du luat Thue thu nhap ca nhan da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien trong nhan dan, cac nganh, cac cap tu 15/6-15/8.

 • Nam 2008 se sua doi toan dien cac luat ve thue

  14:37 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Bo Tai chinh se kien nghi sua doi toan dien cac luat thue gom gia tri gia tang, tieu thu dac biet va thu nhap doanh nghiep, cung voi Luat thue chuyen quyen su dung dat va Phap lenh thue nha dat. Bo nay cho biet ba luat Thue gia tri gia tang, Thue tieu thu dac biet va Thue thu nhap doanh nghiep se duoc sua doi theo huong day manh xa hoi hoa, khuyen khich cac doanh nghiep tu nhan tham gia dau tu vao cac linh vuc y te, giao duc va dao tao nghe thong..

 • 15 6 bat dau lay y kien dan ve Luat thue thu nhap

  21:40 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  15 6 bat dau lay y kien dan ve Luat thue thu nhap

  Tu 15/6 - 15/8, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) quyet dinh to chuc lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan.

 • Nhieu y kien khac nhau ve muc chiu thue thu nhap

  20:33 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Nhieu y kien khac nhau ve muc chiu thue thu nhap

  Sang nay 24/10, cac DBQH thao luan o to ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan. Dai bieu Huynh Thanh Lap cho rang, muc khoi diem chiu thue 4 trieu dong chi phu hop voi nong thon, khong hop ly o do thi, va de nghi muc khoi diem tu 6 trieu dong de "khoan suc dan".

 • Nang thanh luat thue thu nhap ca nhan ngay trong nam 2004

  08:35 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao da vap phai su phan bien manh me cua cac thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) trong buoi lam viec chieu qua 24-12. Cuoi cung, du an nay khong duoc thong qua va Chu tich QH Nguyen Van An “chot” lai: nang phap lenh len thanh Luat thue thu nhap ca nhan, trinh QH bo sung vao chuong trinh lam luat de xem xet thong qua ngay trong nam 2004.

 • Thue thu nhap ca nhan co the can tro kinh doanh

  16:27 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan co the can tro kinh doanh

  Thue TNCN duoc xay dung tren 3 loai thue thu nhap DN, thu nhap cao va su dung dat, tuy nhien truoc mat chi nen thay the phap lenh thue doi voi nguoi thu nhap cao, con nhung doi tuong van ap dung luat thue TNDN va quyen su dung dat ma chua anh huong thi chua can thiet dua sang luat nay vi khi do tham chi con that thu chu khong co thu. Dac biet, nen de lai phan thu nhap tu dau tu von, chua dua vao luat nay vi se gay thiet thoi cho nha dau tu. Chang han toi dau tu..

 • Luat thue thu nhap ca nhan Van chi la tap duot

  09:35 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Luat thue thu nhap ca nhan Van chi la tap duot

  Binh luan ve hieu qua du luat thue thu nhap ca nhan trinh ra QH hom nay, 4/11, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua QH Duong Thu Huong cho rang chua nen danh thue thu nhap doi voi lai tien gui tiet kiem. Ba cung cho rang luat nay cung moi la tap duot, chi co hieu qua trong vai nam .

 • 2006 trinh Luat thue thu nhap

  09:05 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  2006 trinh Luat thue thu nhap

  Ngay sau khi Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da danh rieng cho TS mot cuoc phong van.

 • Keu goi DN tham gia xay dung luat thue XNK

  12:18 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Keu goi DN tham gia xay dung luat thue XNK

  Bo Tai chinh vua co thong bao viec lay y kien rong rai cua cong dong doanh nghiep tham gia dong gop vao Du an Luat thue xuat khau, thue nhap khau (sua doi).

 • Nen gop y cho cac co quan lam luat thue

  16:47 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  O Viet Nam gan day ro len nhung bai bao viet ve viec dong thue thu nhap cua cac ca si, nghe si. Toi thay viec nay chi bat nguon tu su yeu kem cua luat phap ve viec thu thue. Tai sao chung ta khong hoc hoi tu nhung luat thue cua cac nuoc tu ban?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0