luat pha san

Saturday, 28/05/2016 16:52
 • TPHCM Luat pha san co han che doanh nghieppha san

  17:03 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Luat pha san nam 2004 duoc ban hanh nham muc dich ung dung cho cac “su co” cua nen kinh te, no khong chi la luat de dao thai cac doanh nghiep yeu kem ma con nham muc dich khoi phuc lai su can bang ve can can thanh toan cua thi truong. Tuy mang “trong trach” tren, nhung do nhieu diem chua hop ly, nen 2 nam qua, ke tu khi Luat pha san 2004 co hieu luc, tai thanh pho (TP) Ho Chi Minh, den nay, nganh toa an chi thu ly 22 don yeu cau mo thu tuc pha san cua cac..

 • Luat pha san 2004 se tiep tuc bi pha san ?

  18:37 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Luat pha san 2004 se tiep tuc bi pha san ?

  Sau 2 nam di vao cuoc song, Luat pha san 2004 da boc lo nhieu vuong mac, lieu no se tiep tuc bi "pha san" nhu Luat pha san doanh nghiep 1994?

 • Luat pha san uu tien cho chu no va nguoi lao dong

  22:45 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Luat pha san uu tien cho chu no va nguoi lao dong

  "Do la muc dich cua luat pha san! Luat thuc hien la de bao ve quyen loi cua chu no va nguoi lao dong. Ben canh do Luat chu trong den viec khoi phuc DN, tao dieu kien cho lanh dao DN co co hoi lam lai va phat huy nang luc" - Ong Dang Van Thanh, Pho Chu nhiem UB Kinh te va Ngan sach cua QH da tra loi TS trong gio giai lao ben hanh lang ky hop Quoc hoi.

 • Luat Pha san se vuot mat cho nhieu DN

  14:28 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Luat Pha san se vuot mat cho nhieu DN

  Ke tu khi Luat Pha san Doanh nghiep co hieu luc (1/7/1994), 151 don cua doanh nghiep (DN) de nghi duoc pha san, nhung chi co 46 DN duoc toa tuyen bo pha san - do la thuc trang cua 9 nam thi hanh Luat Pha san DN ma Pho Chanh an Toa an Nhan dan toi cao Dang Quang Phuong cho biet khi trinh UBTV Quoc hoi Du luat Pha san. Theo ong Phuong, so DN can ""khai tu"" lon hon nhieu...

 • TPHCM Luat pha san co han che doanh nghieppha san

  20:10 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  TPHCM Luat pha san co han che doanh nghieppha san

  Luat pha san nam 2004 duoc ban hanh nham muc dich ung dung cho cac “su co” cua nen kinh te, no khong chi la luat de dao thai cac doanh nghiep yeu kem ma con nham muc dich khoi phuc lai su can bang ve can can thanh toan cua thi truong.

 • Luat Pha san chang giup ngan hang My doi no

  16:16 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Luat Pha san chang giup ngan hang My doi no

  Luat moi se khien nguoi tieu dung kho khan hon khi muon thoat khoi canh no nan vi da trot vay muon va vung tay tieu tien tu the tin dung. Nhung theo gioi chuyen gia, chua chac cac nha bang co the doi lai tien cua minh nhanh chong hon sau khi dao luat nay di vao cuoc song, 17/10.

 • Khai tu cho doanh nghiep da chet van con lam nhieu khe

  15:51 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Khai tu cho doanh nghiep da chet van con lam nhieu khe

  Luat pha san dau tien o Viet Nam co hieu luc thi hanh tu nam 1994. Qua 10 nam thuc thi luat nay, toan nganh toa an chi thu ly duoc 151 don yeu cau tuyen bo pha san. Trong do, thuc su tuyen bo pha san duoc chi co 46 doanh nghiep. Mot con so noi len nhieu dieu dang suy ngam.

 • Luat Pha san doanh nghiep con nhieu quy dinh khong phu hop

  08:35 | Thứ năm 15/11/2001 (GMT+7)

  Day la y kien chung cua nhieu dai bieu tai hoi thao ve sua doi Luat Pha san doanh nghiep, do Bo Tu phap to chuc ngay 13/11. Luat chua co quy dinh cu the doi voi truong hop doanh nghiep khong con kha nang thanh toan cong no, khong co tien thue kiem toan.

 • Ca nhan kinh doanh cung co the bi pha san theo luat

  09:16 | Thứ sáu 12/09/2003 (GMT+7)

  Ca nhan kinh doanh cung co the bi pha san theo luat

  Du thao Luat Pha san hom qua duoc TAND Toi cao trinh Uy ban Kinh te ngan sach Quoc hoi tham tra, voi muc dich khai thong thu tuc pha san cho tat ca cac chu the kinh doanh, khac phuc tinh trang “doanh nghiep chet khong duoc chon”. Pho chanh an Dang Quang Phuong da co buoi trao doi voi TS ve du luat nay.

 • Xac dinh lai tieu chi vo no trong Luat pha san DN sua doi

  15:16 | Thứ ba 21/05/2002 (GMT+7)

  Do con nhieu diem chua hop ly nen luat nay duoc xep vao loai it duoc su dung nhat, voi khoang 10 vu viec duoc ap dung moi nam. Ong Ngo Cuong, To pho bien tap Luat pha san sua doi, Vien pho Vien khoa hoc xet xu da tra loi bao chi ve nhung bat cap cua luat hien hanh va huong sua doi.

 • QH thong qua Luat Pha san DN_ Luat Thanh tra

  15:02 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  QH thong qua Luat Pha san DN_ Luat Thanh tra

  Quoc hoi vua bieu quyet thong qua Luat Pha san DN (sua doi), Luat Thanh tra va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat cac to chuc tin dung trong phien hop ngay 26/5.

 • Luat Pha san doanh nghiep chua bao quat thuc tien

  10:42 | Thứ hai 14/05/2001 (GMT+7)

  Khong ai biet chac la trong moi truong lam an kho khan nhu hien nay, co bao nhieu trong so 63.000 doanh nghiep dang ky hop phap con hoat dong. Ly do la viec pha san doanh nghiep theo Luat Pha san doanh nghiep xay ra rat it va khong duoc cong bo, trong khi do rat nhieu doanh nghiep o vao tinh trang “huu danh vo thuc”.

 • Luat pha san con lam nhieu khe

  06:46 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Khong hieu dung y nghia cua viec tuyen bo pha san va nhung thu tuc lien quan con ruom ra, nen du be tac trong san xuat kinh doanh, doanh nghiep van khong dam tu khai tu. Do la y kien cua nhieu dai bieu trong hoi thao chuyen de ve Luat Pha san, do TAND TP HCM to chuc hom nay.

 • Gop y du thao Luat pha san sua doi Ap dung pha san voi hop tac xa

  10:01 | Thứ sáu 21/11/2003 (GMT+7)

  Quan diem mo rong viec ap dung thu tuc pha san doi voi moi doi tuong kinh doanh, bao gom ca doanh nghiep (DN), cac hop tac xa, ho kinh doanh ca the va ca nhan kinh doanh da duoc nhieu dai dien DN va chuyen gia ve luat tan dong khi thao luan ve du thao Luat pha san DN sua doi tai hoi thao do Phong Thuong mai va cong nghiep VN (VCCI) to chuc hom qua (20-11) tai Ha Noi.

 • Luat pha san con biet lap voi cac luat lien quan

  08:12 | Thứ tư 19/06/2002 (GMT+7)

  Tien si Duong Dang Hue, Vu pho Phap luat dan su - kinh te, Bo Tu phap, phat bieu nhu vay trong cuoc toa dam ve Luat pha san doanh nghiep o Viet Nam, dien ra 2 ngay 18-19/6. Su biet lap da khien cho Luat nay co nhieu cho trong ma khong the dung cac luat khac khac phuc.

 • Trung Quoc Du thao Luat Pha san moi

  22:57 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)

  Sau mot thap nien chuan bi, Luat Pha san moi cua Trung Quoc da duoc trinh len Quoc hoi vao ngay 21/6. Du luat nay duoc xem nhu nen tang cho viec kinh doanh trong nen kinh te thi truong, trong do phuong thuc canh tranh cong bang duoc ap dung doi voi tat ca cac doanh nghiep, tu doanh nghiep nha nuoc, tu nhan den nuoc ngoai.

 • Luat Pha san can mua ban no

  08:25 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Theo danh gia cua cong ty Luat Baker - McKenzie, mot so quy dinh trong Luat Pha san moi (co hieu luc tu 15/10) co the tao ra nhung vuong mac trong qua trinh hoat dong cua Cong ty mua ban no va tai san ton dong (DATC).

 • Quoc hoi thong qua 3 luat moi

  18:53 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Sang nay (6-7), Van phong Chu tich nuoc da to chuc cong bo 3 luat moi duoc thong qua tai ky hop thu 5, Quoc hoi khoa 11, gom Bo luat To tung dan su va Nghi quyet ve viec thi hanh bo luat nay, Luat Pha san va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung.

 • Luat bo tay doanh nghiep

  14:34 | Thứ ba 11/09/2001 (GMT+7)

  Do su “choi” nhau cua van ban phap luat, nhieu doanh nghiep phai “ngam dang nuot cay” khi tranh chap hop dong kinh te, yeu cau tuyen bo pha san doanh nghiep. Trong thuc te 7 nam thuc hien Luat Pha san doanh nghiep, Toa kinh te TAND TP HCM cung chi moi tuyen bo pha san cho... 3 doanh nghiep, do luat nay con qua nhieu vuong mac.

 • Trung Quoc thong qua Luat pha san cong ty

  03:17 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Uy ban thuong vu Quoc hoi Trung Quoc vua thong qua Luat pha san cong ty, co hieu luc thi hanh tu thang 6-2007, nham bao ve nhung nguoi cap tin dung va nhan vien cua cac doanh nghiep bi pha san.

 • Hom nay Quoc hoi thao luan ve Luat pha san doanh nghiep sua doi

  09:50 | Thứ hai 24/11/2003 (GMT+7)

  Hom nay, 24-11, Quoc hoi (QH) thao luan o hoi truong ve Luat pha san doanh nghiep (sua doi) va tiep tuc thao luan ve Luat giao thong duong thuy noi dia, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua du an Luat cac to chuc tin dung trong hai ngay ke tiep.

 • Xung dot giua Luat Canh tranh voi luat chuyen nganh khac

  09:13 | Thứ ba 29/07/2003 (GMT+7)

  Trong cac bai truoc toi de cap van de xung dot giua he thong luat ve canh tranh cua Viet Nam va he thong luat canh tranh nuoc ngoai. Bai nay toi xin de cap van de xung dot giua Luat Canh tranh voi cac van ban phap luat khac cua Viet Nam, tuc la xung dot phap luat ngay trong he thong luat Viet Nam.

 • TP HCM 7 nam 11 doanh nghiep duoc pha san

  10:17 | Thứ hai 19/11/2001 (GMT+7)

  Bo Tu phap vua to chuc toa dam ve Luat Pha san doanh nghiep o Viet Nam. Y kien cua co quan chuc nang cung nhu cua doanh nghiep cho thay dao luat nay, du da ban hanh 7 nam nay, van chua di vao doi song kinh doanh.

 • Doanh nghiep da duoc pha san theo luat

  08:30 | Thứ ba 25/11/2003 (GMT+7)

  Doanh nghiep da duoc pha san theo luat

  Lo lang nhung DN da "chet" ma khong "chon" duoc se tiep tuc gay "o nhiem moi truong"... ngay 24/11, cac dai bieu dat kha nhieu hy vong vao viec dua ra mot du thao Luat Pha san (sua doi - nhung gan nhu moi tinh) se giai quyet duoc thuc te nay.

 • Trung Quoc thong qua luat pha san moi

  09:16 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc thong qua luat pha san moi

  Bo luat duoc Quoc hoi Trung Quoc ban hanh vao ngay 27/8 vua qua. Lan dau tien, luat khong chi nham den cac cong ty nha nuoc ma con dieu chinh ca trong khoi cac cong ty tu nhan.

 • Rac roi chuyen khai tu cho doanh nghiep

  15:44 | Thứ tư 20/12/2000 (GMT+7)

  Luat Pha san doanh nghiep khong tien lieu duoc truong hop doanh nghiep da thuc su “chet” ma khong ai de nghi xoa so hoac co de nghi nhung lai bi cac quy dinh hien hanh buoc cheo gio.

 • Trung Quoc thong qua luat pha san moi

  10:09 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc thong qua luat pha san moi

  Bo luat duoc Quoc hoi Trung Quoc ban hanh vao ngay 27/8 vua qua. Lan dau tien, luat khong chi nham den cac Cty nha nuoc ma con dieu chinh ca trong khoi cac Cty tu nhan.

 • Doanh nghiep muon Luat de triet doi thu

  09:52 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  TAND TPHCM hom 8/12 da to chuc hoi thao chuyen de ve Luat Pha san. Tuy duoc trien khai moi duoc 2 nam nhung Luat Pha san (LPS) da nay sinh nhieu vuong mac va gay… dau dau cho cac co quan chuc nang khi van dung Luat nay trong thuc te.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0