luat bau cu

Wednesday, 25/05/2016 23:54
 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Tong thong Palestine sua doi luat bau cu

  20:52 | Chủ nhật 02/09/2007 (GMT+7)

  Tong thong Palestine sua doi luat bau cu

  Tong thong Palestine, Mahmoud Abbas, hom 2/9 da tuyen bo mot loat thay doi doi voi luat bau cu nham nang do dang Fatah cua ong. Day cung la no luc moi nhat cua nha lanh dao nay nham gat Hamas ra ria ke tu khi nhom nay gianh quyen kiem soat dai Gaza hoi thang 6.

 • Hoan nghenh viec cong khai du luat bau cu len Internet

  15:16 | Thứ hai 07/07/2003 (GMT+7)

  La mot cong dan va cung la cu tri trong ky bau cu sap toi, toi rat hoan nghenh viec Ban soan thao to chuc lay kien cong khai ve du luat tren mang Internet. Toi mong rang toi day TS se tiep tuc cong tac voi ban soan thao cac du luat khac thuong xuyen thuc hien minh bach chinh sach, phap luat ngay trong qua trinh soan thao.

 • Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  14:39 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  Tu 19 den 21/3, tai Ha Noi se dien ra Hoi nghi HDND va UBND toan quoc. Tai Hoi nghi nay cac dai bieu se thao luan va cho y kien ve 2 Du thao luat quan trong: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bau cu HDND (hay con goi la Luat Bau cu HDND (sua doi) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc HDND va UBND (Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) truoc khi trinh Quoc hoi (QH) xem xet thong qua tai ky hop thu 3 (du kien se khai mac dau thang 5).

 • Ukraine se sua doi luat bau cu

  00:11 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Chinh quyen Ukraine va phe doi lap hom qua dat duoc thoa thuan bo nhiem Uy ban bau cu trung uong moi va sua doi luat bau cu chuan bi cho viec bo phieu bau tong thong vong hai trong ba tuan nua.

 • Ukraine To a a n Hien phap bac bo mot phan lua t ba u cu

  18:17 | Thứ bảy 25/12/2004 (GMT+7)

  Ukraine To a a n Hien phap bac bo mot phan lua t ba u cu

  Hom nay, 25-12, chi mot ngay truoc khi dien cuoc bo phieu lai trong bau cu tong thong tai Ukraine, toa an Hien phap tai nuoc nay da bac mot phan cua luat bau cu nham ngan chan gian lan trong viec bo phieu.

 • Quoc hoi Ukraina thong qua sua doi luat bau cu

  06:50 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi Ukraina thong qua sua doi luat bau cu

  Cac nghi si vo tay nhiet liet khi Chu tich Quoc hoi Ukraina Volodymyr Lytvyn tuyen bo ket qua 402 phieu thuan trong Quoc hoi gom 450 thanh vien ung ho cac sua doi trong luat bau cu nham ngan chan gian lan.

 • 2 5 Doi thoai truc tuyen QH cua dan do dan vi dan

  07:05 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  8h30 ngay 2/5/2007, Pho Chu tich Quoc hoi, Truong Tieu ban Tuyen truyen bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII Nguyen Van Yeu se tham gia cuoc doi thoai truc tuyen voi ban doc Bao dien tu Dang Cong san Viet Nam ve chu de: “Mot Quoc hoi cua dan, do dan, vi dan”. Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van YeuCuoc doi thoai se xoay quanh mot so noi dung trong tam: Danh gia hoat dong cua Quoc hoi khoa XI voi nhung ket qua ve thuc hien nhiem vu lap phap, giam sat va quyet dinh..

 • Tang gap doi so ung cu vien

  10:05 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  De khong con nhung ong nghi “gat” nhu bao TS Cuoi Tuan da phan anh, toi cho rang can phai sua doi bo sung Luat bau cu dai bieu Quoi hoi va Luat bau cu dai bieu HDND cac cap.

 • Tong thong Ai Cap ra lenh sua luat bau cu

  08:36 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 26-2, Tong thong Ai Cap Hosni Mubarak da chi thi xem xet lai va sua doi luat bau tong thong cua nuoc nay, mo duong cho cuoc bau cu truc tiep vao thang chin toi, trong do nhieu ung vien co the tranh cu vao chuc vu cao nhat o nuoc nay.

 • Ukraina Tong thong dong y giai tan uy ban bau cu

  07:55 | Thứ ba 07/12/2004 (GMT+7)

  Ukraina Tong thong dong y giai tan uy ban bau cu

  Tong thong Ukraina Leonid Kuchma hom nay cho biet ong da dong y loai bo uy ban bau cu trung uong va ung ho nhung cai cach ve luat bau cu, hai yeu cau mau chot ma phe doi lap dua ra de doi lay viec cham dut cac cuoc tuan hanh.

 • Phe doi lap Ukraina an mung sau quyet dinh cua Quoc hoi

  13:20 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Phe doi lap Ukraina an mung sau quyet dinh cua Quoc hoi

  Hang van nguoi ung ho phe doi lap hat vang va nhay mua trong niem vui mung sau khi Quoc hoi thong qua sua doi luat bau cu hom qua, nham dam bao bau cu lai vong hai dien ra cong bang va tu do.

 • Phu Yen Song bo dam mang luat bau cu ra khoi

  14:41 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Phu Yen Song bo dam mang luat bau cu ra khoi

  Cung voi cac phuong tien truyen thong dai chung dua thong tin bau cu ve co so, o lang bien thon Phu Tho 3, xa Hoa Hiep Trung (huyen Tuy Hoa) da xuat hien cach tuyen truyen moi. Do la tu may bo dam tren cac tau thuyen, cac thong tin ve bau cu duoc cap nhat day du va len “song” de ngu dan tren bien nam.

 • Rac roi de doa tan chinh phu Thai Lan

  15:31 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Rac roi de doa tan chinh phu Thai Lan

  Bat on chinh tri tai Thai Lan van chua cham dut sau khi co tin hai trong so sau dang cua chinh phu lien minh moi cong bo hoi cuoi tuan truoc la Chart Thai va Matchima Thipataya co the bi giai tan vi cac thanh vien chu chot bi buoc toi pham luat bau cu. Nhung nguoi ung ho dang PPP - dang moi cong bo thanh lap chinh phu lien minh (Anh AFP)Nhom cong tac cua Uy ban Bau cu co nhiem vu dieu tra cac cao buoc vi pham moi day thong bao, da thu thap du bang chung de chong..

 • Tran Thuy Bien muon thay doi luat bau cu

  11:17 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Tran Thuy Bien muon thay doi luat bau cu

  Theo de xuat thay doi luat phap ma nha lanh dao Dai Loan dua ra hom nay, phieu se duoc kiem lai khi chenh lech giua nguoi thang cu va nguoi thu hai it hon 1% va no co hieu luc tu trong qua khu. Dieu do co nghia viec kiem lai phieu co the tien hanh ngay.

 • LHQ chi trich Iraq sua doi hien phap

  09:48 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  LHQ chi trich Iraq sua doi hien phap

  LHQ vua chi trich chinh phu Iraq rang nhung thay doi phut chot trong luat bau cu cua nuoc nay khong phu hop voi tieu chuan quoc te.

 • Roh Moohyun Vi tong thong duoc long dan

  11:43 | Chủ nhật 03/10/2004 (GMT+7)

  Roh Moohyun Vi tong thong duoc long dan

  Tung bi dinh chi chuc Tong thong vi cao buoc pham luat bau cu song su ung ho manh me cua nguoi dan da dua ong Roh Moo-hyun tro lai nam quyen.

 • Nha gay quy cua dang Dan chu My bi khoi to

  09:22 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Nha gay quy cua dang Dan chu My bi khoi to

  Toa an lien bang My vua khoi to mot nhan vat gay quy hang dau cua dang Dan chu vi toi lua dao hon 20 trieu USD va vi pham luat bau cu lien bang.

 • Lay y kien chuyen gia 2 du luat ve chinh quyen dia phuong

  15:25 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  TS phoi hop voi tap chi Nghien cuu Lap phap (Van phong Quoc hoi) to chuc lay y kien chuyen gia va nhung nguoi quan tam ve 2 du an Luat To chuc hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan, Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan. Trong tam cua dien dan la khac phuc nhung han che trong co cau, to chuc va hoat dong cua chinh quyen dia phuong hien hanh.

 • Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan du thao 5 5

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  (Du thao trinh Quoc hoi, ky hop thu 3)

 • Tong thong Nga ky Luat bau cu moi

  14:14 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tong thong Nga ky Luat bau cu moi

  Toi 6/12, Tong thong Nga Putin da ky luat bai bo quy tac “mot cuoc bau cu chi co hieu luc khi toi thieu 50% so cu tri tham gia bo phieu”, nham loai tru truong hop cu tri khong bo phieu de tay chay bau cu.

 • Sua luat de cung co bo may Quoc hoi

  12:21 | Thứ hai 03/12/2001 (GMT+7)

  Sua luat de cung co bo may Quoc hoi

  Sang nay (3/12), Quoc hoi nghe to trinh ve du an sua doi Luat To chuc Quoc hoi, Luat Bau cu dai bieu Quoc hoi, Luat To chuc Chinh phu. Cac du luat nay deu bam sat noi dung sua doi Hien phap 1992, theo huong tang thuc quyen cho Quoc hoi, phan dinh ro hon vai tro, chuc nang cua Chinh phu va cac bo.

 • Khong de co cau anh huong chat luong dai bieu Quoc hoi

  08:15 | Thứ ba 04/12/2001 (GMT+7)

  Khong de co cau anh huong chat luong dai bieu Quoc hoi

  Vuong mac quanh bau cu Quoc hoi la chu de cua buoi thao luan to chieu qua (3/12), lien quan den sua doi Luat Bau cu dai bieu Quoc hoi. Cac dai bieu phan tich mau thuan giua “co cau” va chat luong - nhung van de lien quan den hieu qua hoat dong va tinh dai dien cua Quoc hoi.

 • Moi ung cu vien deu binh dang trong van dong bau cu

  13:21 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (9/3), Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, Truong Tieu ban tuyen truyen bau cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII tra loi phong van Thong tan xa Viet Nam ve mot so van de xung quanh cuoc bau cu DBQH khoa XII se dien ra vao ngay 20/5 toi day.

 • De quyen quyet dinh so phan dai bieu that su vao tay dan

  16:08 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  De quyen quyet dinh so phan dai bieu that su vao tay dan

  Hoi nghi T.U 4 cua Dang da dinh huong phai tang hop ly so luong dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach, phat huy vai tro cua dai bieu QH va dac biet la xay dung co che bau cu that dan chu... TS trao doi voi ong Tran Quoc Thuan, pho chu nhiem Van phong QH, ve co che bau cu QH: Can phai thay doi the nao de tang dan chu, de QH that su la cua dan, dap ung duoc nhu cau moi cua nhan dan thoi hoi nhap phat trien? Ong Thuan noi:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0