luat bao hiem

Friday, 27/05/2016 21:13
 • Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  17:28 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  Du kien den nam 2008, mot dao luat moi se duoc Quoc hoi thong qua va dua vao ap dung trong thuc te la Luat Bao hiem tien gui. Do la thong tin duoc Bao hiem tien gui Viet Nam thong bao trong Le khoi dong du an xay dung Luat Bao hiem tien gui duoc to chuc tai Ha Noi sang ngay 17/7.

 • Luat bao hiem moi lam doanh nghiep kho canh tranh

  16:14 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Luat bao hiem moi lam doanh nghiep kho canh tranh

  "Hien doanh nghiep phai dong 23% tong quy luong cho cac loai bao hiem; neu theo luat den nam 2010 ty le dong len toi 31%. Doanh nghiep ta dang yeu, gio phai dong them phi bao hiem chac chan se giam suc canh tranh", dai bieu Bui Sy Loi phat bieu tai phien thao luan hom nay ve du luat bao hiem xa hoi.

 • Nganh cong an thuc hien Luat bao hiem

  14:48 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 26/6, tai thanh pho Qui Nhon (Binh Dinh), Tong cuc xay dung luc luong - Bo Cong an da to chuc hoi nghi nham danh gia nhung mat lam duoc, nhung kho khan vuong mac trong viec thuc hien Luat bao hiem va mot so chinh sach moi doi voi nganh Cong an.

 • Du thao Luat bao hiem y te Nguoi benh tra 20 chi phi kham chua benh

  07:51 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Ngoai tru tre em duoi 6 tuoi, nguoi hoat dong cach mang tu 1-1-1945 - tong khoi nghia 19-8-1945, ba me VN anh hung, anh hung lao dong, anh hung luc luong vu trang, thuong binh mat tu 81% suc lao dong, cac doi tuong bao tro xa hoi, nguoi dang huong luong huu, tro cap mat suc lao dong, nguoi ngheo, nguoi dan toc thieu so... nguoi benh co the bao hiem y te (BHYT) se phai cung chi tra 20% chi phi kham chua benh - do la mot so noi dung trong du thao Luat bao hiem y te..

 • Bo Y te muon tang gap doi muc dong bao hiem y te

  19:51 | Thứ năm 28/02/2008 (GMT+7)

  Bo Y te muon tang gap doi muc dong bao hiem y te

  Phi mua the BHYT se tang, toi da la 6% luong (hien la 3%), theo du thao Luat Bao hiem y te vua duoc trinh trong cuoc hop Thuong vu Quoc hoi chieu 28/2. Nhieu y kien cho rang nen can nhac khi dua ra muc dong nay.> Co giay to tuy than la duoc mua BHYT tu nguyen / The BHYT se co anh / Nguoi ngheo tra tien BHYT cho nguoi giau.

 • Luat bao hiem xa hoi lao dong thu nhap cao bi thiet

  16:32 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1-1-2007, quyen loi cua khoang 10.000 lao dong co thu nhap cao tai TP.HCM va ca nuoc se bi keo giam boi qui dinh ve muc tran dong bao hiem xa hoi (BHXH).

 • Nen mien phi BHYT cho lao dong bi benh can chua tri lau

  02:02 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 16-10-2007, website cua Chinh phu dang toan van du thao Luat bao hiem y te (BHYT) de lay y kien nhan dan, cac nganh cac cap, chuan bi trinh Quoc hoi xem xet thong qua vao nam 2008.

 • Tang muc bao hiem y te len gap doi

  10:02 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Tang muc bao hiem y te len gap doi

  - "Neu van dong tien nhung toi lai di kham o phong kham tu chat luong cao hon thi khi do 6% dong bao hiem y te se bi lang phi", Chu nhiem Uy ban Dan nguyen Tran The Vuong bay to ban khoan trong phien thao luan chieu 28/2 ve du luat Bao hiem y te lan dau tien dua ra QH.

 • Quyen loi cua nguoi lao dong khi nghi viec

  14:00 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Toi dang lam viec o mot cong ty nuoc ngoai tu thang 9 nam 1999. Xin vui long giai dap cho toi ve luat bao hiem thanh toan khi nghi viec: Thanh toan cua cong ty, tro cap cua bao hiem xa hoi va thu tuc chuyen BHXH qua mot cong ty khac?

 • Giam thue o to tang thue thuoc la bia hoi

  09:40 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Giam thue o to tang thue thuoc la bia hoi

  5 du an luat da duoc Chinh phu trinh Quoc hoi trong ngay lam viec hom qua (2/11). Dang chu y nhat la hai du an Luat sua doi bo sung Luat thue tieu thu dac biet, thue gia tri gia tang va du an Luat bao hiem xa hoi.

 • Tron BHYT la vi pham phap luat

  08:02 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Tron BHYT la vi pham phap luat

  Ba Tong Thi Song Huong, Vu truong Vu BHYT, Bo Y te cho biet, do la quy dinh moi tai du thao Luat Bao hiem y te (BHYT) vua duoc Vu BHYT (Bo Y te) dua ra lay y kien cac bo, nganh de trinh Quoc hoi xem xet, cho y kien tai ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XII.

 • Tin van ngay 126

  02:21 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 11-6, Van phong Chinh phu da co cong van truyen dat y kien cua Pho thu tuong Chinh phu Nguyen Sinh Hung cho phep Bo Y te duoc lui thoi gian trinh Chinh phu du an Luat ve bao hiem y te den thang 10-2007. Nhu vay cac noi dung cu the cua du thao Luat bao hiem y te chua phai trinh Quoc hoi xem xet ngay trong ky hop sap toi.

 • Benh nhan bao hiem y te phai tra 15 chi phi

  18:22 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Theo du thao Luat Bao hiem y te dang duoc dua ra lay y kien, benh nhan se phai cung chi tra chi phi kham chua benh voi muc 20%. Tuy nhien, mot so nguoi se duoc thanh toan toan bo.

 • Dong BH 3 thang co duoc huong BHXH khi nghi sinh con

  15:15 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi la giao vien cap 3, toi co quyet dinh giang day tu 9/2005 cua So GD-DT. Thang 9/2006, toi duoc bien che va dong bao hiem tu thang 9/2006. Thang 12/2006, toi sinh con. Toi muon hoi, truong hop cua toi co duoc huong che do bao hiem xa hoi va bao hiem y te khong? Neu co thi muc huong la nhu the nao? (Cau hoi cua ban Bach Thi Thao, Truong THPT Doan Ket, Tan Lac, Hoa Binh, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

 • 15 nam lam viec co phu cap 0 7 duoc huong luong huu

  23:13 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Quy dinh tren duoc neu ro trong noi dung Nghi dinh 190 Thu tuong vua ky ban hanh huong dan mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem xa hoi (BHXH) tu nguyen.

 • Du thao Luat BHYT can lay y kien rong rai

  06:14 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Cac co quan chuc nang dang hoan thien du thao Luat bao hiem y te (BHYT) de trinh Chinh phu cho y kien truoc khi de trinh Quoc hoi khoa XII, ky hop thu 3 xem xet thong qua.

 • Du thao Luat Bao hiem xa hoi tiep thu kien nghi cua doanh nghiep

  14:28 | Thứ năm 11/10/2001 (GMT+7)

  Danh gia chung cua gioi doanh nghiep la Du thao lan 3 Luat Bao hiem xa hoi ma Ban soan thao (Bo LDTB-XH) dua ra lay y kien tuan truoc (6/10), da thay doi nhieu so voi truoc. Theo do, muc dong gop quy bao hiem xa hoi cua nguoi su dung lao dong giam con 16%.

 • Chua the thong qua luat Bao hiem xa hoi

  22:45 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Chi voi 37,73% dai bieu tan thanh, Luat Bao hiem xa hoi trinh Quoc hoi chieu nay da khong the thong qua nhu du kien. Diem con vuong mac khien du luat nay chua the thong qua la qui dinh danh 2,2% tren tong so thuc thu bao hiem xa hoi hang nam de phuc vu chi phi quan ly qui.

 • Luat Bao hiem xa hoi chua duoc thong qua

  07:24 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 21/6, theo chuong trinh du kien, 4 du an luat: Luat Dien anh, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat Bao hiem xa hoi va Luat Phong, chong HIV/AIDS phai duoc Quoc hoi thong qua. Tuy nhien, chi 3 du an duoc thong qua voi so phieu tan thanh cao.

 • Luat bao hiem xa hoi khong nen qui dinh tuoi huong luong huu

  08:04 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  “Khong nen qui dinh ve do tuoi huong luong huu” - chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Vu Mao de nghi hom qua 26-4, khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) thao luan du luat Bao hiem xa hoi. Ly do la van de nay da duoc qui dinh ro rang trong Bo luat lao dong va nhieu van ban phap luat khac.

 • Quoc hoi gac lai luat bao hiem xa hoi

  08:11 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Chieu 21/6, theo ke hoach Quoc hoi bieu quyet thong qua du luat bao hiem xa hoi. Tuy nhien, phan lon dai bieu khong dong tinh voi muc chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi qua cao (2,2% tong so thu bao hiem xa hoi) nen du luat phai tam gac lai.

 • Luat Bao hiem xa hoi moi Khong co loi cho nguoi lao dong

  15:41 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Luat Bao hiem xa hoi moi Khong co loi cho nguoi lao dong

  Quoc hoi (QH) dang xem xet, thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi (BHXH). Pho chu tich Tong lien doan Lao dong VN Dang Ngoc Tung (anh) cho rang mot so diem "moi" trong du thao thuc chat la khong co loi cho nguoi lao dong (NLD).

 • Chua thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi

  23:58 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Chua thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi

  Ngay 21/6, Quoc hoi du kien thong qua 4 du an luat: Luat Kinh doanh bat dong san; Luat Dien anh; Luat Phong, chong nhiem HIV/AIDS va Luat Bao hiem xa hoi (BHXH). Tuy nhien, den cuoi ngay, du an Luat BHXH da duoc gac lai.

 • Lao dong tu do se co luong huu

  08:54 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lao dong tu do se co luong huu

  Theo du thao Luat Bao hiem xa hoi, nhung nguoi lao dong tu do nhu xe om, ban hang rong… va ba con nong dan... cung co the co luong huu khi het tuoi lao dong. Dai da so cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach deu dong tinh voi viec can bo sung chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) tu nguyen vao du thao Luat Bao hiem xa hoi khi cho y kien ve du thao luat nay hom qua, 21/2.

 • Tu van Dieu kien de NLD huong che do huu tri hang thang

  10:23 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Toi co thac mac xin hoi ve su khong thong nhat giua hai Luat lao dong va Luat bao hiem xa hoi (BHXH) trong dieu kien de nguoi lao dong huong che do huu tri hang thang. Mong cac anh chi giai thich cho toi hieu ro su khac nhau? (Do Xuan Hoi)

 • Nguoi that nghiep se duoc tro cap

  16:31 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Sau rat nhieu tranh cai, cuoi cung tai buoi thao luan sang 26/4, Uy ban thuong vu Quoc hoi da nhat tri dua loai hinh bao hiem that nghiep vao du luat bao hiem xa hoi. Nhung nguoi that nghiep se duoc huong tro cap trong thoi gian tim viec lam moi.

 • Muc dong bao hiem xa hoi se tang

  07:57 | Thứ sáu 28/09/2001 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung quy dinh moi tai du thao Luat Bao hiem xa hoi, se duoc ban hanh trong thoi gian toi. Muc tang tu 20% luong len 22%, trong do 2% tang them la muc dong bao hiem that nghiep (1% do nguoi lao dong dong, 1% do nguoi su dung lao dong dong).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0