lai suat tien gui

Thursday, 26/05/2016 07:39
 • Gui tiet kiem bang VND loi hon USD

  14:21 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Gui tiet kiem bang VND loi hon USD

  Du da cong voi muc tang ty gia, nhung lai suat tien gui bang USD luon thap hon lai suat tien gui bang VND. Dong thoi, khi co nhieu tien gui tiet kiem, nguoi gui nen chia so tien ra ghi vao nhieu quyen so. Sau khi khao sat ty gia USD tren thi truong va lai suat tien gui tai mot so ngan hang, mot so nguoi quyet dinh ban USD de lay VND gui tiet kiem. Lai suat chenh lech 3,34%/nam Theo so lieu cua Tong cuc Thong ke, trong 8 thang dau nam, chi so gia tieu dung (CPI)..

 • Lai suat tien gui USD dong loat giam

  10:38 | Thứ bảy 10/02/2001 (GMT+7)

  Sau khi Ngan hang Ngoai thuong chi nhanh TP HCM ha lai suat tien gui USD, cac ngan hang Cong thuong, Dau tu va phat trien, A chau cung da quyet dinh giam lai suat tien gui ngoai te. Cac ngan hang thuong mai doi mat voi nhieu kho khan hon nua.

 • Ha Noi Lai suat tien gui cao do canh tranh cua cac NH

  10:03 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Lai suat tien gui cao do canh tranh cua cac NH

  Viec canh tranh gay gat giua cac to chuc tin dung trong viec huy dong von voi bien phap chu yeu la lai suat va phat trien mang luoi la ly do khien mat bang lai suat tien gui (ca noi lan ngoai te) tren thi truong tien te o Ha Noi hien o muc kha cao.

 • Ha Noi Lai suat tien gui cao do canh tranh cua cac NH

  17:48 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Viec canh tranh gay gat giua cac to chuc tin dung trong viec huy dong von voi bien phap chu yeu la lai suat va phat trien mang luoi la ly do khien mat bang lai suat tien gui (ca noi lan ngoai te) tren thi truong tien te o Ha Noi hien o muc kha cao.

 • NH co phan se giam lai suat tien gui bang quoc doanh

  12:54 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  NH co phan se giam lai suat tien gui bang quoc doanh

  Mot thoa thuan moi vua dat duoc giua cac nha bang: dau nam 2005 khoi NH co phan se giam lai suat cho bang cac NH quoc doanh. Lieu khach hang thuc su co loi?

 • Coi troi lai suat tien gui USD cho doanh nghiep

  18:50 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Coi troi lai suat tien gui USD cho doanh nghiep

  Ngan hang Nha nuoc vua quyet dinh “coi troi” doi voi lai suat tien gui USD cua phap nhan thay vi co che lai suat tran ap dung tu truoc toi nay. Voi quyet dinh moi, tu 1/3, co che lai suat tran se duoc chuyen sang thoa thuan, vua tao dieu kien cho ngan hang huy dong von vua dam bao hon loi ich cho cac doanh nghiep.

 • Lai suat tien gui cho vay USD giam

  09:24 | Thứ tư 07/02/2001 (GMT+7)

  Ngan hang ngoai thuong chi nhanh TP HCM (Vietcombank) hom qua da giam lai suat tien gui tiet kiem bang USD ky han 3 thang xuong con 3,85%/nam (giam 0,4%), lai suat ky han 6 thang con 4%/nam (giam 0,5%), 9 thang: 4,05%/nam (giam 0,45%), va 1 nam: 4,35%/nam (giam 0,75%).

 • Lai suat tien gui se tang toi 10 nam

  06:52 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Lai suat tien gui se tang toi 10 nam

  Sau quyet dinh tang lai suat co ban len muc 3,75%/nam cua Cuc Du tru Lien bang My (Fed), cac ngan hang thuong mai My bat dau nang lai suat tien gui tu muc 6,5% len 6,75%. Trong nuoc, cuoc dua lai suat von giua cac ngan hang (NH) dang nong lai co them tin hieu moi…

 • Lai suat tien gui tiet kiem tang

  08:25 | Thứ năm 11/07/2002 (GMT+7)

  Ngay 10/7, Ngan hang ngoai thuong Viet Nam, chi nhanh TP HCM da dieu chinh tang lai suat tien gui tiet kiem bang tien dong o mot so ky han. Cu the, lai suat tien gui tiet kiem va tien gui tai khoan ca nhan ky han 3 thang: 0,6%/thang (tang 0,02%).

 • ACB tang cao lai suat tien gui VND

  21:27 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  ACB tang cao lai suat tien gui VND

  Tu 6/7, Ngan hang Thuong mai co phan a chau (ACB) quyet dinh dieu chinh lai suat tien gui tiet kiem va tien gui thanh toan bang VND cho tat ca ky han tu 01 den 36 thang. Day la lan thu hai ke tu dau nam, ACB tang lai suat tien gui bang VND sau lan tang thu nhat dau thang 6 vua qua. So voi muc lai suat cu, muc tang lan nay co bien do tu 0,24% den 0,60%/nam o tat ca cac ky han. Cu the: lai suat tiet kiem linh lai cuoi ky cua ky han 2 thang tang tu 7,38%/nam len..

 • ACB tang lai suat tien gui bang USD

  02:15 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Ngan hang ACB da trien khai chuong trinh tang lai suat tien gui tiet kiem va tien gui thanh toan bang USD cho tat ca ky han tu 3 - 36 thang. Day la lan thu hai trong nam 2006 ACB tang lai suat tien gui bang USD.

 • ACB tang lai suat tien gui

  10:28 | Thứ bảy 04/05/2002 (GMT+7)

  Ngan hang Thuong mai co phan A chau (ACB) hom qua da dieu chinh tang lai suat tien gui tiet kiem bang VND, voi muc tang o cac ky han dao dong tu 0,02% den 0,05%/thang.

 • Lai suat tien gui VND co the tang

  11:58 | Thứ tư 03/01/2001 (GMT+7)

  Sau mot thoi gian kha dai lai suat huy dong VND o muc thap thi gan day lai suat huy dong dong loat tai cac ngan hang thuong mai da co chieu huong nhich len cao. Muc lai suat tien gui 8%/nam qua la hap dan doi voi nhieu nguoi dan.

 • Nam A Bank tang manh lai suat tien gui VND

  15:53 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Ke tu ngay 18/02/2008, Ngan hang Nam A (Nam A Bank) chinh thuc dieu chinh tang lai suat tien gui tiet kiem co ky han bang VND len muc kha cao, dac biet o cac ky han 01 thang, 03 thang, 06 thang, 12 thang, 18 thang, 24 thang va 36 thang.

 • Lai suat tien gui tiet kiem tiep tuc giam

  09:40 | Thứ ba 19/08/2003 (GMT+7)

  Lai suat tien gui tiet kiem tiep tuc giam

  Ngan hang Ngoai thuong chi nhanh TP HCM vua quyet dinh dieu chinh ha lai suat tien gui tiet kiem VND trung binh 0,02%/thang. Tuy nhien, loai khong ky han va ky han 12 thang van duoc giu nguyen.

 • VCB tang lai suat tien gui tiet kiem ngoai te

  07:43 | Thứ sáu 22/03/2002 (GMT+7)

  Ngay 21/3, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) da dieu chinh lai suat tien gui tiet kiem ngoai te va tien gui ngoai te ca nhan voi muc tang rat cao. Bien phap nay duoc ap dung do tien gui USD dang co xu huong giam.

 • BIDV tang lai suat tien gui VND va USD

  10:32 | Thứ năm 02/05/2002 (GMT+7)

  Sau khi Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam thuc hien tang lai suat, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) chi nhanh TP HCM cung co quyet dinh tuong tu. Theo do, tu 29/4, lai suat tien gui ca nhan va tiet kiem bang VND loai ky han 6-12 thang tang len 0,63%/thang (tra lai hang thang).

 • Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  09:41 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  Tu giua thang 3 den nay, nhieu NHTMCP tang lai suat huy dong USD voi muc tu 0,05%-0,57%/nam. So voi cuoi nam 2006, toc do tang du no ngoai te cua he thong NH cung cao hon du no VND (tuong ung 19% -13%).

 • 73 Ngan hang ban viec dong thuan lai suat

  21:53 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  73 Ngan hang ban viec dong thuan lai suat

  - Ngay mai (7/3), cac thanh vien cua Hiep hoi Ngan hang (HHNH) tai khu vuc phia Bac se nhom hop. Mot trong nhung noi dung chinh cua cuoc hop la ban ve viec dong thuan muc lai suat tien gui trong thoi gian toi.Anh minh hoa.Day la cuoc hop thu hut duoc su quan tam cua gioi ngan hang vi tinh hinh ap dung cac muc lai suat tien gui qua cao vua qua da gay nhung xao dong, bat on den hoat dong ngan hang va anh huong den thi truong tai chinh.Viec thoa thuan muc tran lai..

 • Hiep hoi Ngan hang khuyen cao khong tang lai suat tien gui

  20:27 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Hiep hoi Ngan hang khuyen cao khong tang lai suat tien gui

  Moi day, Hiep Hoi Ngan hang (HHNH) da co van ban khuyen cao cac ngan hang hoi vien khong nen dieu chinh tang lai suat tien gui, khong gian tiep lam nong thi truong, dan den canh tranh khong lanh manh, lam anh huong den hoat dong cua toan he thong cac to chuc tin dung.

 • SBV tang lai suat tien gui USD voi phap nhan

  16:13 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  SBV tang lai suat tien gui USD voi phap nhan

  Cac to chuc, co quan Nha nuoc tu ngay 1/9 khi gui USD tai cac to chuc tin dung se duoc huong muc lai suat cao hon hien tai tu 20 den 50 diem co ban.

 • Quoc hoi phan doi danh thue lai tien gui tiet kiem

  01:02 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi phan doi danh thue lai tien gui tiet kiem

  Da so y kien trong phien thao luan Du an Thue thu nhap ca nhan cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang 12/10 cho rang khong nen dua lai suat tien gui tiet kiem vao dien phai nop thue boi se anh huong den viec huy dong tien nhan roi trong dan.> Noi dung du thao Nguoi gui tiet kiem lo bi danh thue Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi

 • EVN phat hanh 1150 ty dong trai phieu

  13:54 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  EVN phat hanh 1150 ty dong trai phieu

  Tong cong ty dien luc Viet Nam (EVN) tiep tuc phat hanh 1.150 ty dong trai phieu doanh nghiep dot III/2006 de huy dong von cho cac cong trinh thuy dien. Sau hai dot phat hanh 350 ty dong va 500 ty dong, day la mot buoc dem de EVN phat hanh ra thi truong tai chinh quoc te. Dot phat hanh nay vao ngay 6/7/2006, nham tao dieu kien thuan loi cho trai phieu tham gia niem yet TTCK.Trai phieu EVNB0306 co ky han 5 nam, menh gia 100.000 dong. Lai suat du kien nam dau: 9,6..

 • Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  10:59 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  Tu giua thang 3 den nay, nhieu NHTMCP tang lai suat huy dong USD voi muc tu 0,05%-0,57%/nam. So voi cuoi nam 2006, toc do tang du no ngoai te cua he thong NH cung cao hon du no VND (tuong ung 19% -13%).

 • ACB tang lai suat tien gui USD

  08:35 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Ngan hang thuong mai co phan A Chau (ACB) vua dieu chinh tang lai suat tien gui bang USD o tat ca cac ky han voi muc tang tu 0,3%/nam den 0,85%/nam.

 • Gui tien VND loi hon USD

  10:40 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Gui tien VND loi hon USD

  Du da cong voi muc tang ty gia, nhung lai suat tien gui bang USD luon thap hon lai suat tien gui bang VND. Dong thoi, khi co nhieu tien gui tiet kiem, nguoi gui nen chia so tien ra ghi vao nhieu quyen so.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0