lai suat thuc

Friday, 27/05/2016 13:30
 • Lam phat cao hon lai suat ngan hang Nguoi co tien se lam gi

  01:40 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Lam phat cao hon lai suat ngan hang Nguoi co tien se lam gi

  *Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta: “Theo cach tinh moi, CPI 11 thang chi tang 7,92%”*Ve 2 cach tinh chi so tang gia tieu dungLai suat tiet kiem ve thuc chat cung la mot loai gia - gia von. Trong kinh te thi truong, nguyen tac chung la lai suat tiet kiem phai cao hon lam phat de bao dam cho lai suat thuc duong. Neu lai suat tiet kiem thap hon lam phat thi lai suat thuc se mang dau am, tuc la khong co lai suat thuc. Vay giua lai suat tiet kiem voi lam phat..

 • Lam phat lam cho lai suat thuc tien gui bang 0

  10:53 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Lam phat lam cho lai suat thuc tien gui bang 0

  Theo Tong cuc Thong ke, lam phat ca nam 2005 da len toi 8,4%, cao hon nhieu so voi muc tieu ma Quoc hoi da de ra (duoi 6,5%). Do la mot trong nhung van de kinh te - xa hoi "noi com".

 • Lam phat lam cho lai suat thuc tien gui bang 0

  00:33 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thong ke, lam phat ca nam 2005 da len toi 8,4%, cao hon nhieu so voi muc tieu ma Quoc hoi da de ra (duoi 6,5%). Do la mot trong nhung van de kinh te - xa hoi "noi com".

 • Thi truong von dang lam nan

  14:41 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Thi truong von dang lam nan

  Viec huy dong von cua Nha nuoc de dau tu cho nen kinh te thong qua phat hanh trai phieu chinh phu, trai phieu do thi khong the thuc hien duoc. Viec day nhanh su phat trien thi truong chung khoan van giam chan tai cho.

 • Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  10:55 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  Nhan dinh cua ong Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc ngan hang (Ngan hang Nha nuoc) xung quanh dong thai dong loat tang lai suat gan day cua cac ngan hang thuong mai. Thua ong, viec cac ngan hang thuong mai dong loat tang lai suat huy dong co phai la hien tuong bat thuong? Dau la nguyen nhan cua hien tuong nay? Tang lai suat huy dong bao gio cung la mot lua chon kho khan cua cac ngan hang thuong mai. Boi vi lai suat cho vay cua nhung hop dong tin dung..

 • Du bao bao lon tren thi truong tai chinh Trung Quoc

  09:41 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Du bao bao lon tren thi truong tai chinh Trung Quoc

  Thi truong tai chinh Trung Quoc co the se noi phong ba, sau quyet dinh ngay 29/6 cua Quoc hoi cho phep Chinh phu thay doi thue suat danh vao tien gui tiet kiem, phat hanh mot luong trai phieu khong lo, va thanh lap Cong ty Kinh doanh Ngoai hoi Nha nuoc.

 • Be tac dau tu tien nhan roi

  14:31 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Be tac dau tu tien nhan roi

  Gia ca 7 thang dau nam ngay cang dat do, chung khoan dang bi “mat mua”, quay sang gui tiet kiem gap ngan hang bat dau “siet” lai suat, dia oc cung khong con la kenh de dang sinh loi... Nguoi dan cam tien nhan roi trong tay khong biet bo vao dau de co the kiem them vai dong loi nhuan. Chung khoan “mua that bat” San chung khoan da vang bong nhieu nha dau tu. Hau het ho dang dung tay ngong doi dong tinh thi truong. Khoi luong va gia tri giao dich giam..

 • Gui tiet kiem Kieu nao lai nhat

  10:16 | Thứ bảy 14/05/2005 (GMT+7)

  Gui tiet kiem Kieu nao lai nhat

  “Gui mot duoc hai”, “Gui nhieu trung nhieu”, “Gui tien voi lai suat thang hoa”… la ten goi cua cac chuong trinh huy dong von qua tiet kiem du thuong duoc nhieu ngan hang trien khai thoi gian gan day.

 • Khong che lai suat tran co kha thi

  17:19 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Khong che lai suat tran co kha thi

  Hang loat cac bien phap ve tien te da duoc dua ra trong thoi gian gan day nham kiem che lam phat, trong do co viec khong che muc lai suat huy dong 12% va co the thap hon trong thoi gian toi. Tuy nhien, mot so chuyen gia kinh te lo ngai ve tinh kha thi cua bien phap nay.

 • 5 khuyen cao cua IMF ve kinh te Viet Nam

  10:50 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  5 khuyen cao cua IMF ve kinh te Viet Nam

  Cac nha tai tro da dua ra nhieu khuyen nghi cho Viet Nam tai Hoi nghi Nhom tu van cac nha tai tro (CG) nam nay, trong do, dang chu y la 5 nhom van de cua Quy Tien te Quoc te (IMF). Van de dau tien duoc IMF khuyen cao la Viet Nam can that chat chinh sach va dieu kien ve tien te. Trong 9 thang qua tien te trong luu thong cua Viet Nam dang co khoi luong tang cao. Do do, Viet Nam can quan li chat che cac hoat dong cua cac ngan hang co phan cung nhu ngan hang thuong..

 • Lam phat tang hang loat ngan hang tang lai suat

  22:23 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Lam phat tang hang loat ngan hang tang lai suat

  (VM)- De tranh tinh trang lai suat thuc bi am, khong the hap dan nguoi gui tien trong boi canh lam phat tang cao, cac ngan hang TMCP noi duoi nhau tang lai suat huy dong VND.

 • Nghich ly giua toc do tang gia va lai suat

  00:23 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Mot trong nhung dac diem lon cua gia ca noi chung va gia tieu dung noi rieng trong thoi gian qua la toc do tang gia cao hon lai suat huy dong- noi mot cach nom na la gia tang thi nguoi gui tien ngan hang het lai, tao thanh nghich ly la lai suat thuc bi "am". Hau nhu cac y kien deu nhat tri voi nhau ve nhan dinh tren; nhung xu ly nghich ly tren thi lai co nhieu y kien khac nhau.

 • Ma phanh moi cho lai suat

  13:55 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Ma phanh moi cho lai suat

  Lai suat tren thi truong ngan hang bat dau co nhung bien dong kha dac biet khi Ngan hang Nha nuoc lap “ma phanh” moi.Giam lai suat huy dong la giam loi ich cua nguoi gui tien - nguoi nuoi song va dong hanh cung ngan hang trong thoi gian qua - Anh: Viet Tuan. Tu cuoi nam 2004, thi truong lai suat ngan hang dinh hinh o huong van dong kha on dinh: lai suat huy dong va cho vay cung tang; chenh lech giua lai suat huy dong va cho vay (nguon thu chinh cua cac ngan..

 • Tang du tru bat buoc de kiem soat do no tien te

  06:52 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Tang du tru bat buoc de kiem soat do no tien te

  ""Day la bien phap phong ngua san truoc nhung bien dong ve tien te co the xay ra trong thoi gian toi. Voi giai phap nay, tong phuong tien thanh toan dua vao nen kinh te se giam bot"".

 • Lai suat ngan hang vao cuoc dua moi

  00:00 | Chủ nhật 07/08/2005 (GMT+7)

  Lai suat ngan hang vao cuoc dua moi

  Cuoc chay marathon giua cac nha bang co phan day lai tien gui VND len toi dinh 9%/nam da khien 4 anh ca quoc doanh "nong mat". Qua bong lai suat thuc su no tung khi Ngan hang Ngoai thuong cong bo lai suat USD cao toi 3,75%/nam, ap dung tu 5/8.

 • Du bao bao lon tren thi truong tai chinh Trung Quoc

  02:39 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Du bao bao lon tren thi truong tai chinh Trung Quoc

  Thi truong tai chinh Trung Quoc co the se noi phong ba, sau quyet dinh ngay 29/6 cua Quoc hoi cho phep Chinh phu thay doi thue suat danh vao tien gui tiet kiem, phat hanh mot luong trai phieu khong lo, va thanh lap Cong ty Kinh doanh Ngoai hoi Nha nuoc.

 • Lai suat co ep tang truong

  08:50 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ep tang truong

  Vua qua cac ngan hang thong qua Hiep hoi ngan hang da thoa thuan tang lai suat huy dong VND, mo duong cho tang lai suat cho vay. Trong boi canh mat bang gia dang leo thang, lai suat tang tac dong the nao den tang truong kinh te?

 • 19 5 phat hanh cong trai giao duc

  17:29 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua co chi thi ve viec to chuc, trien khai, phat hanh cong trai xay dung to quoc - cong trai giao duc nam 2005 voi tong von huy dong la 1.500 ty dong. Bo Tai chinh hoan tat chuong trinh va du kien phat hanh vao ngay 19/5.

 • Phat hanh trai phieu de vay no nuoc ngoai 750 trieu USD trai phieu da ban het

  04:35 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  750 trieu USD trai phieu quoc te cua Chinh phu VN (TPQTCP) co ky han 10 nam (dao han thang 1-2016) da duoc ban het o New York hom 27-10 voi gia ban la 98,223% so voi menh gia, lai suat co dinh la 6,875%/nam (tinh ra lai suat thuc la 7,125%), tuong duong muc lai suat trai phieu kho bac My loai 10 nam + 256,4 diem co ban. So TPQTCP nay se duoc niem yet tai thi truong chung khoan Singapore.

 • Lai suat co ep tang truong

  02:02 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Lai suat co ep tang truong

  TT - Cac ngan hang (NH) thong qua Hiep hoi NH da thoa thuan tang lai suat huy dong VND, mo duong cho tang lai suat cho vay. Trong boi canh mat bang gia dang leo thang, lai suat tang tac dong the nao den tang truong kinh te?

 • Bai 3 Rui ro trong dau tu

  23:52 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Rui ro la nhung yeu to khong chac chan ton tai trong cong viec ma chung ta tien hanh. Du muon hay khong, hau het nhung dieu chung ta lam deu chua dung rui ro. Hoat dong dau tu cung khong the tranh khoi. Do la ly do tai sao chung ta can phai tim hieu cac loai rui ro, ban chat va dac diem cua moi loai de co the xac dinh duoc muc do rui ro cua cong cu ma chung ta muon dau tu, tu do quyet dinh co nen chap nhan hay khong va to chuc cac phuong thuc quan ly thich hop...

 • Cach tinh lai suat vay tin chap

  16:48 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Cach tinh lai suat vay tin chap

  Dap ung nhu cau chi tieu cua nguoi tieu dung, cuoi nam, cac ngan hang “no ro” dich vu cho vay tra gop tieu dung theo hinh thuc tin chap voi han muc tu vai chuc trieu den vai tram trieu.

 • Tin dung tieu dung Nguoi vay bi chat dep

  16:12 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Tin dung tieu dung Nguoi vay bi chat dep

  Cho vay tieu dung tin chap dang duoc quang cao ram ro. Nhieu nguoi ham ho di vay vi han muc cho vay cao ma khong phai the chap tai san. Muc lai suat thoat nhin co ve thap. Nhung thuc te, nguoi vay dang phai chiu lai suat "cat co" O nhieu ngan hang, han muc vay tin chap tieu dung da len den 200 – 500 trieu dong, thu hut nguoi vay voi lai suat chi tu 0,75 – 0,86%/ thang. Thoat nhin cu tuong do la muc lai suat thap... Vay 1, tra 2 Nhung tinh ra, voi cach thuc..

 • Don vi su nghiep co thu duoc phep huy dong von cua can bo nhan vien

  09:25 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu 71/2006/TT-BTC cua Bo Tai chinh, don vi su nghiep co thu co hoat dong dich vu phu hop voi chuc nang, nhiem vu, ngoai duoc vay von cua cac to chuc tin dung con duoc huy dong von cua can bo nhan vien trong don vi de dau tu mo rong va nang cao chat luong hoat dong su nghiep, to chuc cac hoat dong dich vu va tu chiu trach nhiem tra no vay. Tien lai tra cho viec huy dong duoc tinh theo lai suat thuc te khi ky hop dong vay, nhung khong toi da khong qua..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0