kim ngach nhap khau

Saturday, 28/05/2016 12:55
 • Binh quan kim ngach nhap khau dat muc ky luc 2.461 trieu USD thang

  09:47 | Thứ sáu 10/09/2004 (GMT+7)

  Binh quan kim ngach nhap khau dat muc ky luc 2.461 trieu USD thang

  Bo Thuong mai cho biet, tam thang dau nam 2004 kim ngach nhap khau hang hoa cua ca nuoc uoc dat 19.687 trieu USD, tang 19,9% so cung ky nam 2003 (khoang 3.265 trieu USD), do khoi luong nhap khau tang 10% (khoang 1.788 trieu USD) va 8% do gia tang (khoang 1.477 trieu USD). Trong do, doanh nghiep trong nuoc kim ngach nhap khau dat 12.829 trieu USD (tang 20,2%) va doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dat 6.858 trieu USD (tang 19,4%).

 • Hon 1 ty USD nhap khau oto trong nam 2007

  07:54 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Hon 1 ty USD nhap khau oto trong nam 2007

  Theo uoc tinh cua Bo Cong Thuong, gia tri kim ngach nhap khau oto va linh kien oto trong nam 2007 se dat tren 1 ty USD. Trong do, gia tri kim ngach nhap khau oto nguyen chiec cac loai uoc dat 372 trieu USD, tang 152% so voi nam 2006; gia tri kim ngach nhap khau linh kien va phu tung oto phuc vu hoat dong lap rap oto trong nuoc uoc dat 700 trieu USD, tang hon 138% so voi nam 2006. Nam 2006, gia tri kim ngach nhap khau oto nguyen chiec cac loai dat 212 trieu USD va..

 • Du bao san pham nhap khau an khach trong nam 2007

  10:20 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Du bao san pham nhap khau an khach trong nam 2007

  Tong hop cac nguon tin tu Bo Thuong mai, cac doanh nghiep xuat nhap khau va khao sat thi truong cho thay, nam 2007, thi truong nhap khau hang hoa se co hoan doi: vat tu, thiet bi se duoc nhap khau ve nhieu trong khi hang tieu dung nhap khau se bi han che. Bo Thuong mai du bao, kim ngach nhap khau hang hoa nam 2007 se dat 52,2 ty USD, tang 17,5% so voi nam 2006. Tuy nhien, dong thai tu thi truong va cac doanh nghiep xuat nhap khau cho thay, su mat can doi cung cau..

 • Kim ngach nhap khau o to giam 15,7

  12:04 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  TP - Theo Tong cuc Thong ke, trong thang 2/2006, kim ngach nhap khau o to da giam toi 15,7%. Cung voi do, hoat dong nhap khau may moc, thiet bi va dung cu phu tung cung giam 8,1% (dat 773 trieu USD).

 • Kim ngach nhap khau quy II se tren 9 ty USD

  10:13 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Bo Thuong Mai du bao, quy II nam nay, kim ngach nhap khau cua VN se dat 9,1 ty USD, tang 14,8% so voi cung ky nam ngoai. Trong do, nhap khau cua cac doanh nghiep 100% von trong nuoc la 5,9 ty USD.

 • Kim ngach nhap khau quy II se tren 9 ty USD

  15:33 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Kim ngach nhap khau quy II se tren 9 ty USD

  Bo Thuong Mai du bao, quy II nam nay, kim ngach nhap khau cua VN se dat 9,1 ty USD, tang 14,8% so voi cung ky nam ngoai. Trong do, nhap khau cua cac doanh nghiep 100% von trong nuoc la 5,9 ty USD.

 • Nhap sieu tang cao Dang ngai den muc nao

  09:06 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Nhap sieu tang cao Dang ngai den muc nao

  Nhap sieu tiep tuc da gia tang manh me khien cho noi lo ve mat can bang can can thuong mai sau khi Viet Nam gia nhap WTO cang hien ro. Nhieu nguoi bi quan cho rang, day la tac dong nguoc chieu cua viec gia nhap WTO khi ma Viet Nam phai cat giam thue nhap khau. Tuy nhien, Bo Cong thuong lai co mot cai nhin binh tinh hon ve van de nay de tim bien phap kiem soat nhap sieu hieu qua.

 • Chung ta nhap khau nhung gi

  00:51 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Trong dieu kien cua nen kinh te thi truong, mo cua hoi nhap, hang hoa nhap khau co 3 loai la may moc, thiet bi, dung cu va phu tung duoc nhap khau de doi moi ky thuat - cong nghe, nham nang cao nang suat, tang suc canh tranh.

 • Nhap sieu tang cao Dang ngai den muc nao

  16:11 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Nhap sieu tang cao Dang ngai den muc nao

  Nhap sieu tiep tuc da gia tang manh me khien cho noi lo ve mat can bang can can thuong mai sau khi Viet Nam gia nhap WTO cang hien ro. Nhieu nguoi bi quan cho rang, day la tac dong nguoc chieu cua viec gia nhap WTO khi ma Viet Nam phai cat giam thue nhap khau. Tuy nhien, Bo Cong thuong lai co mot cai nhin binh tinh hon ve van de nay de tim bien phap kiem soat nhap sieu hieu qua.

 • Xam nhap thi truong My

  08:32 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Xam nhap thi truong My

  Mot phai doan do Thu truong Bo Thuong mai Do Nhu Dinh dan dau vua tro ve sau chuyen khao sat ve tinh hinh thi truong Hoa Ky chuan bi cho viec Viet Nam se gia nhap WTO. Theo thuong vu VN tai Hoa Ky, kim ngach xuat khau cua VN vao thi truong My nam 2006 co the dat tu 7,3 - 7,7 ti do la. Nhung thuan loi truoc mat Theo Thuong vu VN tai Hoa Ky thi thuan loi chung la gioi kinh doanh Hoa Ky dang quan tam nhieu hon den thi truong VN. Mot so doanh nghiep (DN) nhap khau..

 • Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  15:09 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  Bat chap nhung bien dong kho luong cua tinh hinh gia ca tren thi truong the gioi khien kim ngach nhap khau tang cao, hoat dong xuat khau trong nam 2007 tiep tuc gat hai thanh cong lon.

 • Viet Nam tieu thu manh trai cay Thai Lan

  14:16 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Viet Nam tieu thu manh trai cay Thai Lan

  Cang vao he, trai cay Thai Lan cang duoc tieu thu manh tai Viet Nam. Theo so lieu thong ke so bo cua Tong cuc Hai quan, trong thang 4/2007 kim ngach nhap khau trai cay Thai Lan cua ca nuoc qua duong chinh ngach dat 1,58 trieu USD, tang 6,5 lan so voi thang truoc va tang hon 7 lan so voi kim ngach nhap khau trong thang 2/2007. Nguyen do bat dau vao he, nhu cau tieu thu trai cay tang cao, trong khi do thoi gian nay nguon cung trai cay tu Thai Lan kha doi dao, gia..

 • Quoc hoi xem xet phe chuan viec Viet Nam gia nhap WTO

  15:49 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi xem xet phe chuan viec Viet Nam gia nhap WTO

  Sang nay 28/11, Quoc hoi da nghe du thao nghi quyet phe chuan Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO)... Chieu nay, QH thao luan tai hoi truong va bieu quyet thong qua nghi quyet nay. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da trinh bay to trinh de nghi QH phe chuan VN gia nhap WTO. Chu tich nuoc da nhac lai qua trinh dam phan keo dai 11 nam Viet Nam xin gia nhap to chuc nay. Chu tich cung nhac lai nhung vat va kho khan ma doan Viet Nam da trai qua cho den..

 • Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  10:51 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  Viec thuc hien cac cam ket nay se khong gay tac dong tieu cuc cho nguon thu ngan sach. Dung mot ngay sau khi Viet Nam duoc ket nap lam thanh vien thu 150 cua to chuc WTO, ngay 8/11/2006 Bo Tai chinh da cong bo mot so noi dung cac cam ket ve thue. Nhieu nguoi da quan tam theo doi, dat van de: nguon thu ngan sach se bi anh huong khi thuc hien viec cat giam thue nhap khau, va co giai phap nao de dam bao nguon thu khong thieu hut. Toan bo cac cam ket ve thue quan cua..

 • Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  10:31 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Xuat khau tiep tuc gat hai thanh cong lon

  Bat chap nhung bien dong kho luong cua tinh hinh gia ca tren thi truong the gioi khien kim ngach nhap khau tang cao, hoat dong xuat khau trong nam 2007 tiep tuc gat hai thanh cong lon.

 • Nhap khau linh kien oto xe gan may tang manh

  05:45 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Nhap khau linh kien oto xe gan may tang manh

  Kim ngach nhap khau cua 4 thang dau nam tang 22,4% so voi cung ky nam ngoai, dang chu y la nhieu mat hang thuoc nhom khong khuyen khich nhap khau tang manh.

 • 4 thang dau nam ty trong nhap sieu giam manh

  20:26 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  4 thang dau nam ty trong nhap sieu giam manh

  Bo Thuong mai cho biet: kim ngach nhap khau 4 thang dau nam 2004 dat tren 8,7 ti USD (tang 8,2% so voi cung ky nam 2003). Trong do cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai nhap khau tren 3,1 ti USD, tang gan 12,4% so cung ky nam 2003.

 • Tham hut thuong mai 2005 giam

  20:17 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Tham hut thuong mai 2005 giam

  Theo so lieu cua Bo Thuong mai, voi kim ngach xuat khau 11 thang nam nay la 29,12 ty USD va kim ngach nhap khau 33,55 ty USD, tham hut thuong mai tu dau nam den nay dang o muc 4,43 ty USD. Du bao, tham hut thuong mai ca nam se giam so voi nam 2004.

 • Oto nguyen chiec nhap khau giam

  12:44 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Theo so lieu cua Tong cuc Thong ke, gia tri kim ngach nhap khau oto quy 1-2007 dat 134 trieu USD, giam 9,7% so voi cung ky 2006.

 • Nghich ly rau qua Viet Nam

  08:57 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc da tung chiem 80% thi phan xuat khau hoa qua tuoi va 50- 60% luong rau qua xuat khau cua Viet Nam, nhung hien nay tinh hinh dang dao nguoc. Kim ngach nhap khau rau qua cua Viet Nam tu Trung Quoc dang tang len; thi truong rau qua Viet Nam tran ngap hang Trung Quoc!

 • Nghich ly rau qua Viet Nam

  10:53 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc tung chiem 80% thi phan xuat khau hoa qua tuoi va 50- 60% luong rau qua xuat khau cua Viet Nam, nhung hien nay tinh hinh dang dao nguoc. Kim ngach nhap khau rau qua cua Viet Nam tu Trung Quoc dang tang len; thi truong rau qua Viet Nam tran ngap hang Trung Quoc.

 • Nhap sieu vi sao

  09:26 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Nhap sieu vi sao

  Tinh trang nhap sieu len den 3,8 ty USD trong 8 thang dau nam 2005 khien nhieu nguoi lo ngai. Cang dang lo ngai hon neu kim ngach xuat khau nhung thang cuoi nam lai giam...

 • Oto nguyen chiec nhap khau giam

  15:30 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thong ke, gia tri kim ngach nhap khau oto quy 1-2007 dat 134 trieu USD, giam 9,7% so voi cung ky 2006. Trong do, oto nhap khau nguyen chiec da giam 12,7% xuong con 55 trieu USD. So luong xe nhap khau dat khoang 3.000 chiec.

 • Nghich ly rau qua Viet Nam

  10:21 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Nghich ly rau qua Viet Nam

  Trung Quoc da tung chiem 80% thi phan xuat khau hoa qua tuoi va 50- 60% luong rau qua xuat khau cua Viet Nam, nhung hien nay tinh hinh dang dao nguoc. Kim ngach nhap khau rau qua cua Viet Nam tu Trung Quoc dang tang len; thi truong rau qua Viet Nam tran ngap hang Trung Quoc!

 • Nhap sieu quy I 2004 giam 10 so voi cung ky nam truoc

  16:52 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai cho biet, kim ngach xuat khau hang hoa quy I nam 2004 uoc tinh dat 5.048 trieu USD, phu hop voi du bao tu dau nam (tang 15,1% so voi cung ky nam truoc). Trong do, xuat khau cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai den quy I/2004 da tang dan ve ti trong chiem 55.3% (nam 2003 chiem 50.4%).

 • 6 thang dau nam Buc tranh kinh te sang dan

  17:09 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  6 thang dau nam Buc tranh kinh te sang dan

  6 thang dau nam - kim ngach nhap khau dat 16 ti USD, tang 7,3% so voi cung ky 2005, xuat khau binh quan dat 3,017 ti USD, thap hon muc binh quan ke hoach 2006, cac nhom mat hang cong nghiep nhin chung tang kha.

 • Vao WTO nguoi tieu dung loi 1.000 ty dong nam

  08:47 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Vao WTO nguoi tieu dung loi 1.000 ty dong nam

  TP - Theo tinh toan cua Bo Tai chinh, trong vong 5 nam sau khi vao WTO, do phai cat giam 3.800 dong thue nhap khau nen nguon thu ngan sach tu nhap khau se giam 300 trieu USD. Tuc trung binh moi nam giam khoang 1.000 ty dong.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0