kiem toan doc lap

Wednesday, 01/06/2016 04:45
 • Om yeu kiem toan noi

  16:19 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Om yeu kiem toan noi

  Hoat dong kiem toan doc lap Viet Nam ra doi nam 1991 va ngay cang the hien vai tro quan trong trong nen kinh te. Neu nam 1991 chi co 2 cong ty kiem toan doc lap va 15 nhan vien thi den nay ca nuoc da co 136 cong ty voi hon 5 nghin nhan vien, cung cap hon 20 loai dich vu nghe nghiep cho khach hang. Tuy nhien, trong doi ngu kiem toan vien nuoc ta hien nay chi co 888 kiem toan vien hanh nghe co chung chi kiem toan vien (thong ke cua Hoi Kiem toan vien hanh nghe Viet..

 • KPMG tro thanh kiem toan doc lap cua SCIC

  18:57 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  KPMG tro thanh kiem toan doc lap cua SCIC

  Cong ty KPMG vua duoc chi dinh la don vi kiem toan cho Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh Von Nha nuoc (SCIC) thong qua ban hop dong duoc ky giua hai ben sang nay (7/12) tai Ha Noi.Theo do, Cong ty Kiem toan KPMG se tro thanh don vi kiem toan doc lap doi voi tat ca cac ban bao cao tai chinh thuong nien cua SCIC nham dam bao tinh trung thuc, minh bach trong toan bo qua trinh hoat dong cua SCIC.

 • Nha nuoc chi nam giu mot co phan vang

  13:30 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Nha nuoc chi nam giu mot co phan vang

  Nen kinh te thi truong hien dai doi hoi phai day nhanh tien do thuc hien co phan hoa DNNN va tai co cau lai nguon von cua Nha nuoc. Suc song moi cua cuoc cai cach kinh te o Trung Quoc phu thuoc vao dieu nay. Ong Ba Shusong, Vien pho Vien Nghien cuu Tai chinh, Trung tam Nghien cuu Phat trien cua Quoc vu vien Trung Quoc da mo dau nhu vay trong cuoc trao doi voi TS.

 • Sieu tong cong ty moi kiem toan doc lap

  17:47 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von Nha nuoc (SCIC) vua quyet dinh chon Tap doan KPMG lam don vi kiem toan. Hop dong giua hai ben se duoc ky ket vao sang ngay mai 7/12.> Se kiem toan sieu tong cong ty

 • Bao cao tai chinh cua doanh nghiep FDI phai duoc kiem toan

  16:25 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Bo Tai chinh da to chuc cuoc hop gioi thieu Nghi dinh ve Kiem toan doc lap. Theo do, bao cao tai chinh hang nam cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) bat buoc phai duoc kiem toan.

 • Ngan hang Nha nuoc giai thich viec IMF ngung giai ngan

  17:05 | Thứ tư 13/08/2003 (GMT+7)

  "Thong tin do mot to bao quoc te dua ra moi day ve viec Viet Nam tu choi thuc hien cac yeu cau cua IMF dan den cham tre giai ngan mot khoan trong Chuong trinh Tang truong va Xoa doi giam ngheo (PRGF) la chua chinh xac", mot quan chuc Ngan hang Nha nuoc cho VnE biet sang nay.

 • Can kiem toan nganh dien truoc khi tang gia

  10:30 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Nganh dien con nhieu lang phi, sai pham, trong khi do lai dau tu vao vien thong. Truoc khi cho nganh dien tang gia, Chinh phu can cho tien hanh thanh tra, kiem toan doc lap mot cach nghiem tuc, khach quan toan bo nganh dien. (Tran Phu Khanh)

 • Ban hanh 6 chuan muc kiem toan VN

  10:36 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Thu truong thuong truc Bo Tai chinh Tran Van Ta vua ky quyet dinh ban hanh 6 chuan muc kiem toan VN (dot 6). Nham gop phan doi moi co che quan ly kinh te - tai chinh va nang cao chat luong cua kiem toan doc lap trong nen kinh te.

 • Quoc hoi bieu quyet thong qua 3 du an luat Duoc cong khai thong tin sau thanh tra

  23:29 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi bieu quyet thong qua 3 du an luat Duoc cong khai thong tin sau thanh tra

  Ngay 26/5, Quoc hoi da bieu quyet thong qua 3 du an luat: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung; Luat Pha san, Luat Thanh tra. Buoi chieu, cac dai bieu hop tai doan ve mot so van de nhan su cua Chinh phu.

 • Tin tai chinh chung khoan

  23:43 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.12, ong Hoang Nguyen Hoc, Tong giam doc Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von Nha nuoc (SCIC) da cung voi ong John Ditty, Tong giam doc Cong ty TNHH KPMG Viet Nam, ky hop dong ve viec SCIC chon KPMG lam don vi kiem toan doc lap cho SCIC. (M.Q)

 • Cong ty chung khoan Mot von bon loi

  11:40 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Cong ty chung khoan Mot von bon loi

  Cau chuc Tet thoi xua, mot von bon loi, toi nam 2007 nay, da khong con la loi chuc ma thanh hien thuc, it ra la voi cac cong ty chung khoan. Theo thong tin bao chi, chua duoc xac nhan boi kiem toan doc lap, loi nhuan qui 1/2007 cua mot so cong ty chung khoan dat xap xi von dieu le. Vay la mot qui da mot von mot loi. Bon qui bon loi la ro! So lieu tren neu chua dung ve dinh luong thi cung dung ve dinh tinh: nam nay cac cong ty chung khoan hai ra tien. Cha trach..

 • Doanh nghiep CNTT dua nhau len san

  11:04 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep CNTT dua nhau len san

  Sau thanh cong cua FPT, nhieu doanh nghiep cong nghe thong tin (CNTT) khac da thong bao ke hoach se phat hanh co phieu ra cong chung vao nam 2008. Day duoc du bao la nhung thong tin se rat “hut” cac nha dau tu vi do deu la nhung doanh nghiep co thuong hieu tot hoac co san pham chiem linh thi truong. Sua soan de len san Hien nay trong linh vuc CNTT, duy chi co FPT da chinh thuc len san chung khoan. Tuy nhien, thi truong giao dich tu do OTC gan day bat dau soi..

 • Hoat dong kiem toan phai doc lap

  07:29 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Hoat dong kiem toan phai doc lap

  Tai phien thao luan ve du an Luat Kiem toan Nha nuoc, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach deu nhat tri voi quy dinh ve nguyen tac hoat dong cua Kiem toan Nha nuoc la doc lap...

 • Se co thuong hieu Viet chuyen san dau nguoi

  07:55 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Se co thuong hieu Viet chuyen san dau nguoi

  Cong ty tu van kiem toan PricewaterhouseCoopers VN (PwC) vua quyet dinh ngung hoat dong bo phan tuyen dung nhan su va trao quyen dieu hanh bo phan nay cho mot nhan vien nguoi Viet. TT da tro chuyen voi ong LAN LYDALL (anh), tong giam doc PwC VN. + Bo phan tuyen dung nhan su cua PwC dang an nen lam ra va dong gop rat nhieu vao thanh cong chung cua toan cong ty. Vi sao phai noi loi chia tay vao luc nay, thua ong? - PwC buoc phai dong hoan toan dich vu cung ung nhan..

 • Co kiem toan se duoc uu tien vay von

  21:47 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Cac ngan hang (NH) thuong mai nha nuoc vua thong nhat se co chinh sach tin dung uu tien cho cac doanh nghiep (DN) da chu dong thuc hien qui dinh ve kiem toan doc lap theo qui dinh cua Nha nuoc.

 • 6 loai DN bat buoc phai kiem toan

  05:29 | Thứ hai 12/07/2004 (GMT+7)

  6 loai DN bat buoc phai kiem toan

  Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta vua ky ban hanh Thong tu ve thuc hien kiem toan doc lap, bao gom nhieu quy dinh moi ve kiem toan trong cac DN hoat dong tai Viet Nam.

 • 12 cong ty duoc kiem toan to chuc niem yet

  05:46 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua chap thuan cho 12 to chuc kiem toan doc lap duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va cong ty kinh doanh chung khoan giai doan 2007-2008.

 • Khong minh bach tai chinh dung vay von nuoc ngoai

  17:16 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Khong minh bach tai chinh dung vay von nuoc ngoai

  Day la canh bao cua cac chuyen gia tai chinh quoc te truoc thuc trang hau het cac DNVN chua co bao cao tai chinh duoc kiem toan doc lap.

 • Trong kho ra ngoai kho vo

  15:09 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Sau su sup do cua mot so “ong lon” quoc doanh da cho thay mot thuc trang la van de quan li no cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) duoc thuc hien chua tot. No tai cac DNNN la chuyen dai nhieu tap, chu de cua rat nhieu cuoc ban thao, hoi nghi.

 • Khi nao doanh nghiep gap kho khan tai chinh

  18:45 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Khi nao doanh nghiep gap kho khan tai chinh

  Viec dau tu vao mot doanh nghiep (DN) nao do luon doi hoi su can nhac ky luong cua moi nguoi. Va han nhien khong mot nha dau tu nao khong quan tam den viec minh dang dau tu vao mot DN nhu the nao.

 • Cam kiem toan vien nhan qua

  08:27 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Nhung du luat chuyen nganh tuong chung kho gop y nhu Luat kiem toan nha nuoc va Luat duong sat VN lai da duoc Quoc hoi (QH) mo xe kha soi noi trong ngay lam viec hom qua 11-5.

 • Giam sat tien dan

  05:01 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Giam sat tien dan

  Luot qua vai trang bao ngay, nguoi ta khong khoi phien long ve tinh canh cong boc vung phi tien cua ong chu nhan dan. Voi thu nhap xap xi 2 USD mot ngay, moi nam nguoi VN tu gia den tre phai cong tren lung 2 ti USD nhung khoan no nuoc ngoai den han phai tra.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0