kiem soat lam phat

Sunday, 29/05/2016 12:46
 • Kiem soat lam phat

  09:09 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Kiem soat lam phat

  Bien dong tai chinh tien te dang het suc soi dong sau khi ngan hang Nha nuoc ban hanh mot so giai phap rut bot tien ra khoi luu thong. Dien bien do la tat yeu khi chinh phu kiem soat lam phat... Lam phat dong nghia voi su roi loan kinh te ma bieu hien ro rang nhat la gia ca gia tang. Trong thuat ngu kinh te tai chinh, nguoi ta khong dung tu “kim ham lam phat” ma chi dung tu “kiem soat lam phat” vi den nay, chua quoc gia nao co the kim ham lam phat mot..

 • Kiem soat lam phat de tang truong hieu qua hon

  21:35 | Thứ sáu 07/03/2008 (GMT+7)

  Kiem soat lam phat de tang truong hieu qua hon

  - Cho den thoi diem nay, Chinh phu van quyet tam thuc hien ca hai muc tieu tang truong kinh te va kiem soat lam phat. Day la khang dinh cua Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh truoc cau hoi: Chinh phu chon muc tieu tang truong hay kiem che lam phat trong tinh hinh hien nay.

 • Keu goi ngan hang kiem soat lam phat

  19:43 | Thứ bảy 19/01/2008 (GMT+7)

  Keu goi ngan hang kiem soat lam phat

  Tong Thu ky Hiep hoi Ngan hang Viet Nam vua co cong van so 24/HHNH-VP gui cac Chu tich Hoi dong Quan tri, Tong giam doc to chuc Hoi vien ve viec thuc hien su chi dao cua Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc (NHNN) trong hoat dong Ngan hang nam 2008.

 • Kiem soat lam phat trong dieu kien mat bang gia moi

  16:26 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Theo Tien si Ngo Tri Long, Pho Vien truong Vien Nghien cuu khoa hoc Thi truong Gia ca, de chu dong doi pho truoc nhung tac dong cua gia the gioi doi voi nen kinh te Viet Nam, phai theo doi sat dien bien gia the gioi doi voi nhung mat hang co lien quan den hoat dong xuat nhap khau cua Viet Nam, dac biet la chinh sach thue.

 • Kiem soat lam phat trong dieu kien mat bang gia moi

  08:17 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Kiem soat lam phat trong dieu kien mat bang gia moi

  Theo Tien si Ngo Tri Long, Pho Vien truong Vien Nghien cuu khoa hoc Thi truong Gia ca, de chu dong doi pho truoc nhung tac dong cua gia the gioi doi voi nen kinh te Viet Nam,...

 • Thu tuong yeu cau no luc kiem soat lam phat

  21:51 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau no luc kiem soat lam phat

  "Cac bo, nganh phai chi dao quyet liet day manh san xuat, tang xuat khau, dam bao cung cau va kiem che toc do tang gia, gop phan on dinh kinh te vi mo va doi song nhan dan..."- Thu tuong Nguyen Tan Dung da chi dao nhu vay tai buoi lam viec voi cac Bo nganh ngay 12/8 ban bien phap cap bach kiem che toc do tang gia thi truong.

 • SBV dat muc tieu kiem soat lam phat duoi 5

  11:47 | Thứ bảy 08/02/2003 (GMT+7)

  SBV dat muc tieu kiem soat lam phat duoi 5

  Ben canh do, cac bien phap cung duoc SBV thuc hien la: tang cuong huy dong von, thuc hien chuyen doi co cau nguon von cua cac ngan hang thuong mai theo huong tang ty trong von trung dai han trong tong nguon von huy dong tu 31% hien nay len khoang 35% vao cuoi nam 2003. Chinh sach tin dung duoc dieu hanh tren nguyen tac hieu qua, theo huong tap trung nguon von trung dai han de cho vay dau tu phat trien cua cac thanh phan kinh te nham chuyen dich co cau kinh te,..

 • Kiem soat lam phat duoi muc tang truong

  22:51 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Kiem soat lam phat duoi muc tang truong

  " Cac Bo nganh phai tap trung chi dao quyet liet day manh san xuat, tang xuat khau, dam bao cung cau va kiem che toc do tang gia, gop phan on dinh kinh te vi mo va doi song nhan dan. Dong thoi cung cap thong tin kip thoi cho cac co quan bao chi nham cong khai, minh bach cac chi so gia tieu dung"...

 • My so lam phat gia tang

  09:47 | Thứ hai 02/05/2005 (GMT+7)

  Kiem soat lam phat dang la nhiem vu so mot cua Cuc Du tru Lien bang My (FED). Tin hieu nay duoc phat di khien gioi dau tu tin rang lai suat dong dola se tiep tuc duoc nang them 25 diem co ban nua sau cuoc hop ngay mai.

 • Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  10:55 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  Nhan dinh cua ong Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc ngan hang (Ngan hang Nha nuoc) xung quanh dong thai dong loat tang lai suat gan day cua cac ngan hang thuong mai. Thua ong, viec cac ngan hang thuong mai dong loat tang lai suat huy dong co phai la hien tuong bat thuong? Dau la nguyen nhan cua hien tuong nay? Tang lai suat huy dong bao gio cung la mot lua chon kho khan cua cac ngan hang thuong mai. Boi vi lai suat cho vay cua nhung hop dong tin dung..

 • Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  09:49 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  Trong cuoc tra loi phong van voi Thoi bao Tai chinh (Financial Times) nhan dip chuyen tham chau Au, Thu tuong Nguyen Tan Dung da bay to su tin tuong vao su tang truong kinh te cua VN. TS trich gioi thieu cuoc phong van.- Hien co nhieu lo ngai ve kha nang suy thoai o My va su tang truong cham lai cua kinh te toan cau. Nhieu nuoc chau A lo ngai ve tinh hinh nay. Viet Nam se doi pho voi tinh hinh nay nhu the nao, va dac biet la ngai co nghi rang Viet Nam co the dat..

 • Chuan bi nhieu kich ban de kiem soat lam phat

  12:00 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Ong Le Duc Thuy - thong doc Ngan hang Nha nuoc - cho biet se co nhieu “kich ban” voi cac phuong an khac nhau de kiem soat chi so gia tieu dung 2005 o duoi muc ma Quoc hoi cho phep la 6,5%.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi phong van Financial Times

  09:32 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi phong van Financial Times

  Tra loi phong van to Financial Times nhan chuyen tham chau Au, Thu tuong Nguyen Tan Dung noi ve muc tieu tang truong kinh te, kiem che lam phat, thieu sot trong dieu hanh va ca nhung suy nghi cua ong tu thoi trai tre.

 • Tai chinh phuc vu tang truong ben vung va kiem soat lam phat

  07:05 | Thứ bảy 03/09/2005 (GMT+7)

  Day la hai trong so nhung chu de dang duoc Bo Tai chinh can nhac dua ra trong Hoi nghi bo truong tai chinh Dien dan hop tac kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC) 2006 - mot hoat dong trong khuon kho Hoi nghi cap cao APEC 2006 ma VN la nuoc chu tri.

 • Phai kiem soat lam phat duoi muc tang truong kinh te

  04:20 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  “Cac bo nganh phai tap trung chi dao quyet liet day manh san xuat, tang xuat khau, dam bao cung cau va kiem che toc do tang gia, gop phan on dinh kinh te vi mo va doi song nhan dan. Dong thoi cung cap thong tin kip thoi cho cac co quan bao chi nham cong khai, minh bach cac chi so gia tieu dung...”.

 • Luong tien trong luu thong se giam

  16:15 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Luong tien trong luu thong se giam

  Trao doi ve nhung bien phap that chat chinh sach tien te nham ho tro kiem soat lam phat trong 6 thang cuoi nam, ong Nguyen Ngoc Bao - Vu truong Chinh sach tien te, Ngan hang Nha nuoc cho biet:

 • Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  17:12 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  Tra loi phong van to Financial Times nhan chuyen tham chau Au, Thu tuong Nguyen Tan Dung noi ve muc tieu tang truong kinh te, kiem che lam phat, thieu sot trong dieu hanh va ca nhung suy nghi cua ong tu thoi trai tre.

 • Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  21:08 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  Trong cuoc tra loi phong van voi to Thoi bao Tai chinh (Financial Times) nhan dip chuyen tham chau Au, Thu tuong Nguyen Tan Dung da bay to tin tuong vao su tang truong kinh te cua Viet Nam bat chap nen kinh te toan cau dang di vao suy thoai.

 • Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  17:07 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong tra loi phong van Financial Times

  Tra loi phong van to Financial Times nhan chuyen tham chau Au, Thu tuong Nguyen Tan Dung noi ve muc tieu tang truong kinh te, kiem che lam phat, thieu sot trong dieu hanh va ca nhung suy nghi cua ong tu thoi trai tre.

 • ADB Mo rong tai chinh se day gia tang vot

  12:46 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  ADB Mo rong tai chinh se day gia tang vot

  2008 se binh on lam phat

 • Xang dau bien dong de doa tang truong kinh te

  14:07 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Xang dau bien dong de doa tang truong kinh te

  Ba Nguyen Thi Thu, Pho phong Phan tich kinh te (Ngan hang Nha nuoc) nhan dinh, neu nhu nam ngoai dien bien bat thuong cua gia xang dau va cac nguyen lieu dau vao khac chua tac dong manh toi kinh te thi nam nay co the truc tiep de doa muc tieu tang truong cung nhu kiem soat lam phat cua Viet Nam.

 • Lai suat tang theo gia ca

  03:05 | Thứ năm 07/07/2005 (GMT+7)

  Lai suat tang theo gia ca

  Co nhieu suc ep len lai suat nhu chi so gia, lai suat USD tren thi truong the gioi tiep tuc tang, nhu cau von cho nen kinh te o muc cao...

 • De nguoi ngheo bot kho vi gia

  02:12 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  De nguoi ngheo bot kho vi gia

  Ap luc tang gia lam nguoi dan ngheo cang kho hon. Chuyen gia kinh te truong Chuong trinh Phat trien Lien Hiep Quoc (UNDP) tai VN Jonathan Pincus (anh) noi ve lam phat va cac bien phap kiem soat gia.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0