khong su dung

Wednesday, 01/06/2016 02:55
 • Thuong Hai huong ung ngay khong su dung oto

  10:07 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Thuong Hai huong ung ngay khong su dung oto

  Ngay 22/9 toi la "Ngay the gioi khong su dung oto", va Thuong Hai la thanh pho tiep theo cua Trung Quoc se huong ung ngay nay hang nam, bat dau tu nam 2007. Trong ngay nay, nguoi dan thanh pho se khong su dung oto ca nhan ma di lai bang cac phuong tien giao thong cong cong.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Da Nang khong su dung het dat thue se bi thu hoi

  04:26 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Den het nam 2006, neu doanh nghiep trong cac khu cong nghiep khong xay dung hoac khong su dung het dien tich, thanh pho se thu hoi hoac khong mien tien thue dat nhung phan dat khong su dung. UBND TP Da Nang vua thong bao nhu tren.

 • Trung Quoc Khuyen khich khong su dung dua go

  14:00 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc Khuyen khich khong su dung dua go

  TP- Ong Bian Jiang, tong thu ki Hoi nau an Trung Quoc, moi day da keu goi gioi chu kinh doanh nha hang nuoc nay khong su dung bo do an dung mot lan, nhat la dua go.

 • Ha Noi Dat khong su dung sau 12 thang se bi thu hoi

  08:48 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Dat khong su dung sau 12 thang se bi thu hoi

  Chu tich UBND TP Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua ky, ban hanh Quy dinh moi ve giao dat, cho thue dat, chuyen nhuong muc dich su dung dat tren dia ban thanh pho. Theo do, dat duoc giao sau 12 thang khong su dung se bi lap ho so thu hoi.

 • 12 thang khong su dung dat thu hoi luon

  11:23 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  "Xin loi cac anh doanh nghiep nha nuoc (DNNN) dang co mat tai day, toi phai noi rang rat nhieu anh DNNN hien giu mot phan khong nho dat dai ma khong su dung gi ca. Trong khi DN cac thanh phan kinh te khac lai qua thieu dat de san xuat, kinh doanh".

 • Bao duong pin laptop Trong tam tay

  10:38 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Bao duong pin laptop Trong tam tay

  Neu khong su dung dung cach, tuoi tho pin danh cho may tinh xach tay se giam va may chi co the chay trong thoi gian ngan hon so voi nang luc that cua no. Khi mua, toan bo laptop duoc bao hanh 3 nam nhung pin chi co thoi han mot nam. Mot bo pin may tinh xach tay hien nay tren thi truong Viet Nam gia khoang 150 USD. Vi le do ma nhieu nguoi luon quan tam cham soc pin nhu "nang trung, hung hoa". Khi con nguyen dai nguyen kien, pin moi chua duoc nap dien. Tai lieu..

 • Mancio Toi co the khong su dung Adriano

  13:21 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Mancio Toi co the khong su dung Adriano

  Sau mot man trinh dien ngheo nan khac, Roberto Mancini thua nhan rang ong san sang khong su dung Adriano, trong khi Parma thi tham cam on thu mon cua ho.

 • Ha Noi se thu hoi dat sau 12 thang khong su dung

  19:02 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se thu hoi dat sau 12 thang khong su dung

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh quy dinh moi ve giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat tren dia ban thanh pho. Theo do, dat duoc giao sau 12 thang khong su dung se bi thu hoi.

 • Iban Mayo khong su dung chat kich thich

  21:07 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Iban Mayo khong su dung chat kich thich

  Mau xet nghiem B da chung minh cuaro noi tieng nguoi Tay Ban Nha, mot chuyen gia leo nui Iban Mayo (anh) khong su dung chat kich thich. Ket qua nay do Lien doan xe dap Tay Ban Nha cung cap.

 • Duc khong su dung chat kich thich tai chung ket World Cup 1954

  20:27 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Duc khong su dung chat kich thich tai chung ket World Cup 1954

  Horst Eckel -thanh vien cua doi tuyen Tay Duc gianh chien thang o World Cup 1954 (nam nay 72 tuoi) da khang dinh rang, doi Duc da khong su dung bat ky loai chat kich thich nao truoc tran chung ket gap Hungary.

 • Kien nghi khong su dung hoc phi de tang luong

  07:06 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2003-2004 va phuong huong nhiem vu cong doan nam hoc 2004-2005 sang 28-8-2004, cong doan nganh GD-DT TP.HCM kien nghi khong su dung hoc phi va cac khoan thu khac vao viec tang luong toi thieu vi nhu vay se gay kho khan cho giao vien (GV) va cho nganh trong viec dieu tiet ho tro ngoai thanh, GV tieu hoc, mam non, khuyet tat; khong co kinh phi to chuc hoat dong day hoc, phuc loi cho GV.

 • Khong su dung pham mau de san xuat banh trung thu

  10:44 | Thứ hai 08/09/2003 (GMT+7)

  Khong su dung pham mau de san xuat banh trung thu

  Cuc Quan ly chat luong ve sinh va an toan thuc pham (Bo Y te) vua co cong van yeu cau cac co so san xuat tuyet doi khong su dung chat bao quan, pham mau de san xuat banh trung thu. Cuc cung yeu cau so y te cac tinh thanh tang cuong to chuc cac doan kiem tra lien nganh kiem tra chat luong cac loai banh ban ra trong dip trung thu nam nay.

 • TP HCM cac bep an ban tru khong su dung gia cam

  09:34 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  TP HCM cac bep an ban tru khong su dung gia cam

  Theo ghi nhan cua chung toi, tu giua thang 12-2004 den nay hau het nhung truong tu mam non, tieu hoc, THCS, THPT co to chuc bua an cho hoc sinh ban tru deu khong su dung gia cam trong thuc don hang ngay.

 • San pham an lien khong su dung trung gia cam cua Miliket

  22:18 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Xi nghiep Luong thuc - Thuc pham Miliket (Cong ty Luong thuc TP.HCM) vua tung ra thi truong nhung san pham an lien khong su dung trung, thit gia cam nham dam bao suc khoe cho nguoi tieu dung.

 • Khong su dung cong nghe cao trong bong da

  09:56 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Khong su dung cong nghe cao trong bong da

  Moi day, nguoi phat ngon cua FIFA, ong Markus Siegler cho biet: "FIFA se khong su dung cac chung cu tu bang ghi hinh hoac cac phuong tien cong nghe cao khac de xac dinh lieu bong da lan qua vach cau mon 100% hay chua.

 • Tai sao nguoi dan khong su dung bao hiem y te

  10:05 | Thứ ba 13/07/2004 (GMT+7)

  Tai sao nguoi dan khong su dung bao hiem y te? Rat nhieu can bo cong nhan vien nha nuoc co the bao hiem y te nhung van chua bao gio su dung the nay de di kham chua benh.

 • Khong su dung tac pham am nhac khong ro xuat xu

  23:08 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  “Khong su dung tac pham am nhac khong ghi ro nguon goc xuat xu va tac gia”, do la noi dung chinh cua van ban so 132 vua duoc Cuc Ban quyen tac gia ban hanh.

 • Account Hotmail se bi dong neu 1 thang khong su dung

  09:48 | Thứ sáu 02/11/2001 (GMT+7)

  Account Hotmail se bi dong neu 1 thang khong su dung

  Microsoft thong bao voi nhung nguoi su dung dich vu Hotmail mien phi rang neu ho khong su dung it nhat moi thang 1 lan thi account cua ho se bi huy. Dieu do co nghia la, tat ca message va dia chi luu trong do se bi xoa sach.

 • Thuc pham Khong su dung han the van nguy hiem

  07:54 | Thứ bảy 04/06/2005 (GMT+7)

  Thuc pham Khong su dung han the van nguy hiem

  Rat nhieu loai thuc pham bay ban tai cac sieu thi va cua hang ban le qua kiem nghiem deu thay co han the. Dong chu “Khong su dung han the” tren bao bi san pham chi la chieu thuc danh lua nguoi su dung.

 • 24 doanh nghiep khong su dung tin hoc

  18:16 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  24 doanh nghiep khong su dung tin hoc

  Bat dau tu thang 10, cac DN vua va nho trong nuoc co dieu kien tiep can tot hon voi dich vu tu van cong nghe thong tin (CNTT) nham nang cao kha nang canh tranh, voi su co mat cua Trung tam tu van CNTT hoat dong tai TP.HCM.

 • Dat giao khong su dung het se bi thu hoi

  09:21 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Dat giao khong su dung het se bi thu hoi

  Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong Dang Hung Vo cho biet ke tu 1/8 Bo se tien hanh dot tong kiem tra viec thi hanh Luat Dat dai tren toan quoc, qua do thu hoi lai so dat giao cho to chuc ca nhan neu khong dung het.

 • Intel loai bo chi trong cac bo vi xu ly

  22:05 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Intel loai bo chi trong cac bo vi xu ly

  Cac bo vi xu ly 45 nanomete (nm) su dung cong kim loai High-k cua Intel se hoan toan khong su dung chi. Day la cam ket cua Intel trong van de bao ve moi truong duoc dua ra ngay 22/5.

 • 96 4 so DN khong su dung su tu van CNTT

  09:48 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  96 4 so DN khong su dung su tu van CNTT

  Ngay 28/9, tai TP. Ho Chi Minh, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), Cong ty Tin hoc Buu dien TP.HCM va Cong ty lntel Viet Nam vua chinh thuc khai truong Trung tam tu van CNTT doanh nghiep. Trung tam ra doi nham ho tro cac doanh nghiep vua va nho trong nuoc tiep can tot hon nhung tai nguyen va dich vu tu van CNTT, nang cao kha nang canh tranh cua doanh nghiep.

 • Google Universal se ban nhac so khong DRM

  10:20 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Google Universal se ban nhac so khong DRM

  Steve Jobs keu goi xoa bo cong nghe DRM EMI ban nhac so khong DRM qua iTunes Amazon cung ban nhac so khong DRM Apple iTunes ban nhac so khong DRM Nhac so khong DRM cua Apple bi len an Yahoo cung se ban nhac so khong DRM Hang Universal cuoi tuan qua cho biet hang nay cung se ban nhac so khong tich hop cong nghe chong sao chep DRM (Digital Right Management). Tuy nhien, Universal se khong su dung kenh phan phoi Apple iTunes ma su dung mot kenh rieng cua hang. Nhung..

 • Dat bo hoang khong su dung 12 thang se bi thu hoi

  18:31 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Dat bo hoang khong su dung 12 thang se bi thu hoi

  TP - Hom qua (28/6), UBNDTP Ha Noi da ban hanh Quyet dinh so 109/QD-UB ve trinh tu, thu tuc, co che xu ly thu hoi dat doi voi cac doi tuong vi pham phap luat dat dai tren dia ban TP Ha Noi.

 • Ha Noi Thu hoi dat du an khong su dung qua 12 thang

  01:47 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua qui dinh ve dau thau lua chon nha dau tu du an co su dung dat tren dia ban. Theo do, nha dau tu phai nop kinh phi bao dam du thau bang 1% gia tri tien su dung dat duoc qui dinh cu the trong ho so moi thau theo khung gia dat hien hanh, nhung toi da khong qua 2 ti dong. Thoi han xet thau la khong qua 30 ngay ke tu ngay mo thau.

 • Khong su dung Peritol cho tre duoi 2 tuoi

  00:55 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Hom qua 7.12, Cuc Quan ly duoc VN da co van ban gui So Y te cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; cac benh vien truc thuoc Bo Y te ve viec su dung Peritol trong dieu tri.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0