ke khai

Thursday, 26/05/2016 11:43
 • Con nhieu nha xay trai phep chua duoc ke khai

  05:01 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Con nhieu nha xay trai phep chua duoc ke khai

  Ngay 31-3-2006 la thoi han cuoi cung cho nguoi dan ke khai nha o va cac cong trinh xay dung trai phep truoc 1-7-2004, sau do co the xin phep de duoc ton tai.

 • Ke khai ma chang cong khai

  18:36 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Ke khai ma chang cong khai

  Ngo vua ve nha da thay Thi Met tum hum tren ban ghi ghi chep chep. - Em lam gi ma nghiem trong vay? - Ke khai tai san- Thi Met tho ra - Bay gio luat moi ra: Can bo tu pho phong tro len deu phai ke khai tai san.

 • Lui han cuoi ke khai ton tai nha trai phep den 30 6

  08:58 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Lui han cuoi ke khai ton tai nha trai phep den 30 6

  So Xay dung TP HCM vua de xuat UBND thanh pho gia han thoi gian nhan ho so ke khai xin ton tai nha xay trai phep them 3 thang nua. Nhu vay, han cuoi cung de nguoi dan nop don tai UBND phuong den ngay 30/6, thay vi ket thuc trong hom nay.

 • Co gia han ke khai nha xay dung khong phep

  08:04 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh cua UBND TP.HCM, den het thang 9-2006, cac quan huyen phai tong hop so lieu ke khai nha xay dung khong phep, bao cao So Xay dung TP trinh UBND TP. The nhung den nay mot so quan huyen cho biet van con nhieu truong hop chua kip ke khai.

 • Duy nhat chi co Dan Truong ke khai

  10:16 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Duy nhat chi co Dan Truong ke khai

  Xoay quanh thu tuc ke khai va nop thue thu nhap cao cua cac ca sy, tren cac so bao ra gan day, Tien Phong da dang tai rat nhieu y kien cua cac co quan quan ly nhu Tong cuc thue (Bo TC), Cuc bieu dien nghe thuat (Bo VHTT) cung “nguoi trong cuoc” la cac ca sy...

 • Ke khai nha xay dung khong phep sai phep Lam sao cho kip

  09:47 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Ke khai nha xay dung khong phep sai phep Lam sao cho kip

  Theo Quyet dinh (QD) 207 cua UBND TP.HCM, cuoi thang 3/2006 la han chot de ke khai xin phep ton tai doi voi nhung truong hop xay dung khong phep, sai phep truoc ngay 1/7/2004 tren dia ban TP. The nhung den nay, thoi gian da can ke nhung hau het cac quan huyen deu thuc hien khong kip do so luong ho trong dien nay nhieu, thoi gian it, can bo xu ly thieu...

 • Day cuong kiem che gia thuoc

  13:10 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Day cuong kiem che gia thuoc

  Sau gan hai nam bien soan, chinh sua, tranh cai, can nhac, thong tu lien tich ve quan ly gia thuoc da duoc ban hanh va chinh thuc co hieu luc vao cuoi thang 9 nay. Phai chang day la "day cuong" kiem soat toc do tang gia cua mat hang dac biet nay?

 • Nhieu DN nang khong gia oto nhap khau de lua khach hang

  15:42 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Nhieu DN nang khong gia oto nhap khau de lua khach hang

  Theo ong Nguyen Van Can - Pho Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan, hien nay dang co hien tuong cac co so kinh doanh oto, xe may (nhat la cac loai xe nhap khau) thuong ke khai gia tinh thue thap hon gia nhap khau, sau do khi ban cho khach hang lai nang khong gia nhap de tinh gia ban.

 • Nha xay trai phep bao gio moi thuan

  04:06 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Nha xay trai phep bao gio moi thuan

  Sau dot o at ke khai nha xay dung trai phep (XDTP) theo quyet dinh 207 cua UBND TP.HCM, nguoi dan lai moi mon cho quyet dinh cong nhan ton tai.

 • Thap thom cho ke khai nha

  03:02 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Thap thom cho ke khai nha

  Quyet dinh 207 cua UBND TP.HCM ve ke khai va cho phep nha o, cong trinh xay dung trai phep truoc 1-7-2004 duoc ton tai neu phu hop qui hoach da co hieu luc tu hon mot thang truoc.

 • Nhac si Pham Duy ke khai thu nhap ca nhan

  11:13 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Nhac si Pham Duy ke khai thu nhap ca nhan

  Trua ngay 7/2/07, nhac si, ca si Pham Duy va Duy Quang da den Phong Thue Thu nhap ca nhan (TNCN), Cuc Thue TP.HCM dang ky ke khai thu nhap chiu thue. Day la cac van nghe si hai ngoai dau tien trong nam 2007 den Cuc Thue ke khai nop thue thu nhap.

 • Ke khai dien thoai di dong tu 2011

  18:21 | Thứ ba 04/11/2003 (GMT+7)

  Ke khai dien thoai di dong tu 2011

  Hom nay, Bo truong Thuong mai ban hanh quyet dinh ke khai dien thoai di dong tai cac co so kinh doanh, sua chua, bao hanh mat hang nay trong thoi gian tu 20/11 den 5/12. Sau khi ke khai, dien thoai di dong khong co chung tu chung minh nguon goc nhap khau hop phap se bi tich thu.

 • Thi diem tu ke khai thue mo den dau

  08:28 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Thi diem tu ke khai thue mo den dau

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh 161/2005 ve viec mo rong thi diem DN tu ke khai, tu nop thue doi voi mot loat sac thue. Tra loi TS ve nhung doi tuong duoc mo rong thi diem tu ke khai, tu nop thue, tong cuc pho Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc cho biet:

 • Tre han nhung nghe si hua se nop du thue

  02:46 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Tre han nhung nghe si hua se nop du thue

  Chieu 31/3, khi thoi han nop thue chi con tinh bang gio, phong thue thu nhap ca nhan - Cuc Thue TP HCM - tap trung rat dong cac ten tuoi cua gioi showbiz. Lam Truong chi phai nop thue 46 trieu dong, thay vi 609 trieu nhu tinh toan truoc. Cam Van duoc hoan thue 2 trieu.

 • Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  13:16 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  Sap het han ke khai nop thue thu nhap ca nhan nam 2006. Day cung la khoang thoi gian ro len nhung chuyen anh A nop nhieu, chi B khai it, roi ca thac mac: co lop nguoi thu nhap rat cao nhung tuyet nhien khong bi co quan thue “so gay”. TS trao doi voi ba Nguyen Thi Cuc, tong cuc pho Tong cuc Thue, ve cach thu thue thu nhap hien nay cua nganh Thue

 • Se thu hoi tien cho thue lai dat cong

  03:07 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Se thu hoi tien cho thue lai dat cong

  Tai ky hop HDND TP Ha Noi tu 7 den 9-12, Pho chu tich UBND TP Ha Noi - truong Ban chi dao ke khai, kiem ke tai san cong (nha va dat) Hoang Manh Hien se tra loi chat van ve noi dung nay. Ong Hien cho biet:

 • Phan hoi cua UBND huyen Phu Loc Thua Thien Hue Xung quanh viec ke khai den bu du an nang cap Quoc lo 1A

  21:53 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  Phan hoi cua UBND huyen Phu Loc Thua Thien Hue Xung quanh viec ke khai den bu du an nang cap Quoc lo 1A

  Bai "Loan" ke khai den bu phan anh nhung mac muu tu phia nguoi dan trong ke khai den bu de thuc hien du an nang cap Quoc lo 1A qua huyen Phu Loc, Thua Thien - Hue. Duoi day, de rong duong du luan, chung toi xin trich nhung noi dung lien quan den bai bao trong cong van so 396/CV-UB ngay 24/9/2004 cua UBND huyen Phu Loc de lam ro nhung vu viec duoc neu.

 • TP HCM ke khai dang ky nha dat phat sinh sau 1 1 2000

  05:14 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Sang 30-9-2004, So Xay dung TP.HCM da co buoi lam viec voi cac quan huyen chuan bi cho dot ke khai dang ky nha dat tren toan dia ban TP.

 • TP HCM Kien nghi gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep

  00:35 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  TP HCM Kien nghi gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep

  So Xay dung TP.HCM vua co van ban kien nghi UBND TP.HCM cho phep gia han thoi gian ke khai nha xay dung trai phep den ngay 30/6/2006 boi den thoi diem nay con rat nhieu nguoi dan cac quan, huyen khong thuc hien kip cac thu tuc ke khai theo Quyet dinh 207.

 • Ke khai nha xay trai phep truoc 3132006

  10:47 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Ke khai nha xay trai phep truoc 3132006

  Chu cac ngoi nha xay dung trai phep truoc ngay 1/7/2004 tai TP HCM phai thuc hien ke khai va nop tai UBND phuong, xa, thi tran de duoc xac nhan cho phep ton tai. Thoi han ke khai se ket thuc vao ngay 31/3/2006.

 • Ke khai thu nhap chiu the tu luc nao

  07:10 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Thai Son - truong Phong thue thu nhap ca nhan (Cuc Thue TP.HCM) - tra loi.

 • 87 DN dau tu nuoc ngoai ke khai hach toan thua lo

  08:28 | Chủ nhật 26/06/2005 (GMT+7)

  87 DN dau tu nuoc ngoai ke khai hach toan thua lo

  Theo bao cao ke khai hoach toan cua 1.450 DN co von dau tu nuoc ngoai(FDI) tren dia ban TP.HCM vua goi Cuc Thue TP.HCM, tinh den thoi diem thang 6/05 nay chi co 194 DN ke khai hach toan co lai, con lai khoang 87% DN hach toan thua lo hoac dang trong giai doan trien khai du an.

 • Chua co bien phap cong khai tai san can bo

  10:52 | Thứ năm 10/07/2003 (GMT+7)

  Khao sat mot so cap uy Dang cho thay, den nay van chua co huong dan ve viec kiem tra sau ke khai, do do moi noi thuc hien mot kieu. Ong Diep Van Son, Pho vu truong phu trach co quan thuong truc TP HCM - Bo Noi vu, cung thua nhan rang cong tac ke khai hien nay chua thuc hien hieu qua.

 • Mo rong thi diem dien co so san xuat kinh doanh tu ke khai tu nop thue

  23:40 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Ngay 30/6, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 161/QD-TTg ve viec mo rong thi diem co so san xuat kinh doanh tu ke khai, tu nop thue doi voi thue tieu thu dac biet o khau san xuat trong nuoc; thue tai nguyen; thue nha, dat; thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao va thue mon bai.

 • Dien thoai di dong Hang lau tro lai o at

  21:19 | Chủ nhật 20/06/2004 (GMT+7)

  Dien thoai di dong Hang lau tro lai o at

  Voi quyet tam day lui mat hang dien thoai nhap lau tren thi truong, cuoi nam 2003, Bo Thuong mai va Bo Tai chinh da thong nhat cho phep cac cua hang kinh doanh dien thoai ke khai de hop thuc hoa. Sau khi thuc hien ke khai, luc luong quan ly thi truong se tich thu tat ca nhung dien thoai khong nam trong danh sach ke khai, khong ro nguon goc va khong co hoa don.

 • Tiep tuc lui thoi han ke khai nha xay trai phep

  03:34 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  UBND TP HCM buoc phai gia han them thoi gian hoan tat ke khai nha xay trai phep den cuoi thang 7, boi nhieu ho dan hien van thuc hien viec nay, trong khi ban tiep nhan va tra ho so o cac UBND quan huyen van con don u don.

 • Vi sao Bo Y te khong thuc hien dung chi dao cua Thu tuong Chinh phu

  23:27 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Vi sao Bo Y te khong thuc hien dung chi dao cua Thu tuong Chinh phu

  Ngay 30-9-2003, ong Nguyen Van Tuu - cuc pho Cuc Quan ly duoc VN - da co bao cao ve qua trinh xay dung, trien khai thuc hien thong tu (TT) lien tich 08/TTLT/BYT-BTC ngay 25-7-2003, ve viec huong dan viec ke khai gia, niem yet gia thuoc phong benh, chua benh cho nguoi.

 • Ha Noi Tu 1 1 2006 ke khai xu ly nha dat thuoc so huu Nha nuoc

  22:06 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua ky Quyet dinh so 196/2005/QD - UB (23/11/2005): Tu 1/1/2006 se tien hanh ke khai, xu ly tai san cong la nha, dat thuoc so huu Nha nuoc(SHNN).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0