hoi nghi

Friday, 27/05/2016 07:21
 • Mot so tu lieu ve Hoi nghi Geneve

  19:06 | Thứ hai 19/07/2004 (GMT+7)

  Mot so tu lieu ve Hoi nghi Geneve

  Ngay 21/7/1954, tai Geneve (Thuy Si ) da dien ra le ky Hiep dinh dinh chien o Dong Duong. TS xin gioi thieu nhung net khai quat ve su kien lich su nay.

 • Khac phuc tinh trang hoi nghi tung ho ket luan bo tui

  14:55 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang hoi nghi tung ho ket luan bo tui

  "Hoi nghi nganh nao cung quy mo, moi dia phuong cu 3-4 can bo tham du, chua ke bo phan giup viec, lai xe. The nhung, ngoi hop 2-3 ngay, toan nghe doc tham luan da in san trong ky yeu", Pho chu nhiem Van phong Quoc hoi Tran Quoc Thuan noi voi VnE ve tinh trang lam phat hop hanh.

 • Dau an Viet Nam trong tien trinh APEC

  23:29 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Dau an Viet Nam trong tien trinh APEC

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet danh gia, viec to chuc thanh cong hoi nghi lan nay tiep tuc quang ba mot hinh anh Viet Nam men khach, nang dong, phat trien, than thien, "mot guong mat Viet Nam rang ro hon".>>Ket thuc thanh cong Hoi nghi APEC 14>>Tuyen bo Ha Noi cua Hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC 14

 • Lanh dao Viet Nam tiep lanh dao cac nen kinh te

  16:16 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Lanh dao Viet Nam tiep lanh dao cac nen kinh te

  Chieu 17/11, tai tru so Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da tiep va trao doi y kien than mat voi Quoc vuong Brunei Haji Hasanal Bolkiah dang o tham nuoc ta va tham du hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC 14.

 • Khai mac hoi nghi trien khai cong tac van hoa thong tin toan quoc nam 2006

  15:55 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Khai mac hoi nghi trien khai cong tac van hoa thong tin toan quoc nam 2006

  Hoi nghi tong ket 5 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia ve van hoa (2001-2005) dong thoi trien khai cong tac van hoa thong tin cho nam 2006 da duoc Bo Van hoa thong tin to chuc tai thanh pho Da Nang vao hom nay, ngay 05/01. Chu tri hoi nghi la Bo truong Bo Van hoa thong tin Pham Quang Nghi, ve phia thanh pho Da Nang co su tham du cua dong chi Nguyen Ba Thanh, Bi Thu Thanh uy cung mot so dong chi lanh dao UBND thanh pho. Hoi nghi se dien ra trong 2 ngay,..

 • Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39

  15:32 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39

  Voi chu de "Tao dung mot ASEAN doan ket, tu cuong va lien ket", Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN lan thu 39 da khai mac sang 24/7 tai Kuala Lumpur, Malaysia. Day la hoat dong quan trong nhat hang nam cua cac ngoai truong ASEAN va cac doi tac ben ngoai ASEAN voi nhieu noi dung quan trong duoc ban thao. La thanh vien ASEAN, doan Viet Nam cung tham du Hoi nghi nay nham gop phan tang cuong hop tac trong ASEAN cung nhu thuc day moi quan he voi cac doi tac khac. Hoi..

 • Thao luan 2 van de quan trong ve tai chinh

  15:13 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Thao luan 2 van de quan trong ve tai chinh

  Sang nay, 5-9, tai khach san Melia, Ha Noi da khai mac Hoi nghi thu truong tai chinh va Pho thong doc ngan hang trung uong lan thu 13.

 • Nhieu tinh TP to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu ba

  17:23 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Nhieu tinh TP to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu ba

  TS- Den hom nay (13/4), nhieu tinh, thanh pho da to chuc Hoi nghi hiep thuong lan thu ba va thong nhat danh sach nhung nguoi du tieu chuan ung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • APEC co hoi de VN gioi thieu minh

  07:01 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  APEC co hoi de VN gioi thieu minh

  Nguoi dan da cam nhan rat ro khong khi cua APEC thong qua viec to chuc Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC lan thu hai (SOM II) va Hoi nghi bo truong thuong mai APEC (MRT). Xung quanh cac su kien APEC, ong Pham Sanh Chau (anh) - truong phong tuyen truyen, Ban thu ky APEC - cho biet:

 • Nhieu dia phuong thong qua danh sach ung cu vien

  03:47 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  TT (tong hop) - Sang 12-4, ket qua hoi nghi hiep thuong lan 3 do ban thuong truc Uy ban MTTQ TP.HCM to chuc da thong qua danh sach 43 nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII. Hoi nghi do ong Tran Thanh Long, chu tich Uy ban MTTQ TP, dieu hanh voi su co mat cua 62 DB trong tong so 64 DB duoc trieu tap. “Hoi nghi hiep thuong lan 2 gioi thieu 137 nguoi ung cu. Tu do den nay co 27 nguoi gui don rut ten, danh sach nguoi ung cu con lai la 110 nguoi (gom 36..

 • Hoi nghi hoa binh hay go gac the dien

  11:08 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi hoa binh hay go gac the dien

  Khong co mot chuong trinh nghi su ro rang, nhung bat dong ve quan diem giua Palestine va Israel va viec phong trao Hamas khong duoc tham du hoi nghi dang gieo moi nghi ngo ve ket qua cua Hoi nghi hoa binh se dien ra tai, Annapolis, My vao tuan toi.

 • De bao chi phat trien dung huong manh me va vung chac

  20:05 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 8/1, tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), Ban Bi thu Trung uong Dang to chuc Hoi nghi so ket 2 nam thuc hien Thong bao ket luan so 162-TB/TW ngay 1/12/2004 cua Bo Chinh tri (Khoa IX) ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007. Cac dong chi: Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu va To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tu tuong – Van hoa Trung uong chu tri Hoi nghi. Phat..

 • Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  18:39 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  Sang 20/3, phat bieu khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho biet Hoi nghi se cho y kien lan cuoi ve cac du thao van kien trinh Dai hoi X va tiep tuc chuan bi phuong an nhan su gioi thieu Ban Chap hanh Trung uong khoa X, quyet dinh thoi gian to chuc dai hoi, cho y kien ve Chuong trinh va Quy che lam viec cua Dai hoi. Tong Bi thu neu ro, thuc hien quyet dinh cua Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh..

 • Thong bao Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh T U Dang khoa IX

  23:30 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh T U Dang khoa IX

  Tu ngay 4 den ngay 13.7.2005, Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh T.U (khoa IX) da duoc to chuc tai Ha Noi. Hoi nghi da thao luan va thong qua cac du thao van kien se trinh Dai hoi X cua Dang,

 • Nhieu tinh thanh lap xong danh sach ung cu vien DBQH khoa XII

  15:42 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (13/4), nhieu tinh, thanh pho trong nuoc tiep tuc to chuc xong Hoi nghi hiep thuong lan thu ba, hoan thanh viec lap danh sach chinh thuc ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Thong qua 7 noi dung hoat dong cho nam APEC 2006

  01:32 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  * To chuc thanh cong cuoc dien tap chong khung bo, bao ve an toan Hoi nghi APECSau 11 ngay lam viec tich cuc va khan truong, Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC lan thu 1 (SOM-I) va 38 hoi nghi, hoi thao, su kien lien quan da ket thuc chieu 2.3 tai Ha Noi, voi khoang 1.500 dai bieu tu 21 nen kinh te thanh vien, trong do co 300 dai bieu Viet Nam tham du. Day la hoi nghi SOM APEC co quy mo lon nhat, voi so luong dai bieu tham du dong dao nhat tu truoc den nay (so..

 • Thay gi qua Hoi nghi Ly luan Phe binh VH lan II

  17:05 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Thay gi qua Hoi nghi Ly luan Phe binh VH lan II

  "Tao dung cho cac dai bieu mot dia diem doi gio, mot noi de anh em cung nghe gap nhau, qua su giao luu ben le de co the gop y cho nhau thi hoi nghi nay coi nhu da thanh cong roi” - Chu Van Son

 • Hoi nghi nhung nguoi viet van tre lan VII Doi moi chua toi

  06:07 | Thứ bảy 13/05/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi nhung nguoi viet van tre lan VII Doi moi chua toi

  "Qua bon lan tham du hoi nghi, lan nay toi thay co nhieu doi moi, chi hoi tiec la doi moi chua toi, nen cuoc gap go nay khong phai la hoi nghi ma cung khong phai trai sang tac!". Dai bieu Le Thieu Nhon (TP.HCM) da phat bieu nhu the ve hoi nghi trong ngay khai mac 12-5.

 • Cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh

  16:52 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Phan I: Nhung doan vien thanh nien cong san Viet Nam thuoc lop dau tien1- Tim ve nguon coiMua he nam 1923, Nguyen Ai Quoc tu Phap sang Nga du Dai hoi Quoc te cong san lan thu V. Nhung nguoi lanh dao Quoc te thanh nien cong san (to chuc nay do V.I.Lenin truc tiep sang lap tu nam 1919) tha thiet moi Nguyen Ai Quoc tham gia ban tru bi Dai hoi Quoc te Thanh nien cong san lan thu IV.

 • Annapolis Hoi nghi hoa binh Trung Dong cuoi cung

  21:45 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Annapolis Hoi nghi hoa binh Trung Dong cuoi cung

  Chai san sau nhieu nam chim trong bao luc dam mau va nhung that bai cay dang truoc day, Israel va Palestine dang tien toi Hoi nghi hoa binh Annapolis voi hy vong thu hep bat dong von dang chia re hai ben.

 • Khai mac Hoi nghi hoa binh Trung Dong

  07:33 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi hoa binh Trung Dong

  Cac nha lanh dao cua Israel va Palestine da nhat tri bat dau cac cuoc dam phan nham dat duoc mot hiep dinh hoa binh toan dien vao cuoi nam 2008. Khai mac Hoi nghi hoa binh Trung Dong hom qua 27/11, Tong thong My George W Bush phat bieu tat ca cac van de noi bat gay chia cat giua 2 nuoc se duoc dua len ban thao luan. Tong thong Palestine Mahmoud Abbas nhan manh nhung cuoc dam phan phai bao gom vi the cua Jerusalem va tuong lai cua nhung nguoi ti nan. Trong khi do,..

 • Hoi nghi Tong giam doc doanh nghiep APEC Se dat dang cap cao

  06:04 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi Tong giam doc doanh nghiep APEC Se dat dang cap cao

  Voi tu cach chu nha cua APEC 2006, VN cung dong thoi dang cai hoi nghi cac tong giam doc doanh nghiep (CEO Summit). Day la dip hiem hoi cac nhan vat “co co” cua cac tap doan hang dau the gioi cung luc te tuu tai VN. TS trao doi voi ong Nguyen Van Thao (anh), giam doc dieu hanh hoi nghi CEO Summit 2006.

 • Cac dia phuong tien hanh hiep thuong lan 2

  10:43 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Ban thuong truc UBMTTQVN, ngay sau khi Uy ban Bau cu ban giao ho so nguoi ung cu thi Ban thuong truc UBMTTQVN cac tinh, thanh pho to chuc hoi nghi hiep thuong lan 2. Cong viec cua qua trinh hiep thuong lan 2 la lua chon, gioi thieu nguoi ung cu DBQH khoa XII cua cac to chuc tai dia phuong. * Ban thuong truc UBMTTQ tinh Lai Chau to chuc hiep thuong bo sung voi cac to chuc thanh vien UBMTTQ. So luong nguoi ung cu giam 2/3 so voi ket qua hiep..

 • Hoi nghi Bo truong Thuong mai APEC Ung ho Viet Nam gia nhap WTO

  01:03 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Hom qua 22/5, tai Ha Noi, Bo Thuong mai da to chuc cuoc hop bao ve Hoi nghi Bo truong Thuong mai (HNBTTM) APEC se dien ra trong hai ngay 1 - 2/6, tai TP.HCM. Bo truong Thuong mai Truong Dinh Tuyen cho biet, mot trong nhung noi dung chinh cua hoi nghi la thao luan ve nhung dong gop cua APEC de ket thuc vong dam phan Doha.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh khai mac Hoi nghi lan thu tu BCH TU Dang

  16:14 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Sang 15/1/2007, Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da khai mac tai Ha Noi. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong. TP xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu.

 • Hoi nghi quan chuc cao cap APEC Uu tien so 1 la ung ho WTO va Vong dam phan Doha

  15:59 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi quan chuc cao cap APEC Uu tien so 1 la ung ho WTO va Vong dam phan Doha

  Sang 13/11, Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC ky tong ket (CSOM) da ket thuc sau hai ngay thao luan ve tat ca cac linh vuc hop tac cua APEC nhu kinh te, thuong mai, dau tu, an ninh con nguoi, chong khung bo, phong chong thien tai, benh dich, hop tac van hoa, du lich, chong tham nhung va cai cach APEC.

 • Hoa binh con qua xa voi

  08:58 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Hoa binh con qua xa voi

  Khong nhu nhung loi tuyen bo tran an cua nhung ong chu to chuc hoi nghi va nhung my tu thuong thay trong Tuyen bo London, Hoi nghi London ve cai to Palestine chang lam cho du luan them lac quan la bao ve nhung no luc tai khoi dong tien trinh hoa binh Trung Dong. Trai lai, Hoi nghi cang lam boc lo ro them ban chat phuc tap cua cuoc xung dot dai dang o Trung Dong va tang them su lo ngai cua the gioi ve tinh kha thi cua “lo trinh hoa binh”.

 • Benh cua hoi nghi

  10:33 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Benh cua hoi nghi

  TPCN - Cac hoi nghi tren van duoc ket thuc bang cau giong nhau: Sau mot thoi gian lam viec khan truong (co the them vai tinh tu nua), hoi nghi da thanh cong tot dep.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0