hoi dong nhan dan tinh

Sunday, 29/05/2016 12:47
 • Lam Dong Khai mac ky hop thu 9 Hoi dong nhan dan tinh khoa VII

  13:47 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Lam Dong Khai mac ky hop thu 9 Hoi dong nhan dan tinh khoa VII

  * Cu tri phan anh nhieu buc xuc Sang nay (18.7)tai thanh pho Da Lat, Hoi dong nhan dan tinh Lam Dong khoa VII da khai mac ky hop thu 9. Mo dau, ong Hoang Si Son(Pho chu tich Thuong truc UBND tinh) bao cao tom tat tinh hinh kinh te - xa hoi 6 thang dau nam 2007.

 • Nhan su moi

  00:00 | Thứ tư 21/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 19-9, ky hop bat thuong cua hoi dong nhan dan tinh Dac Nong khoa 1 da bau ong Le Chin, nguyen giam doc So Ke hoach - dau tu tinh Dac Nong, giu chuc chu tich Hoi dong nhan dan tinh Dac Nong khoa 1.

 • Cac Chu tich UBND tinh Ca Mau va Long An thoi chuc

  16:05 | Thứ bảy 24/02/2001 (GMT+7)

  Bo Chinh tri da chi dao thoi chuc Chu tich UBND tinh Ca Mau cua ong Le Cong Nghiep do co nhung sai pham nghiem trong lien quan den 2 vu an lon o tinh nay. Hoi dong nhan dan tinh Long An cung da chap thuan don xin thoi giu chuc Chu tich UBND tinh cua ong Nguyen Thanh Tuan do co khuyet diem trong dieu hanh cong viec.

 • Lam Dong Hoi dong Nhan dan tinh quyen gop giup dong bao bi thien tai

  10:57 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Sang nay 8/12, tai ky hop lan thu 8, Khoa 7 HDND tinh, ong Nguyen Van Dang, Bi thu Tinh Uy, Chu tich HDND tinh da ra loi keu goi mo cuoc van dong quyen gop tai cho de ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 9 gay ra.

 • Dua du an khu du lich o doi Vong Canh ra ky hop bat thuong Hoi dong nhan dan tinh

  09:10 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  TT (Thua Thien - Hue) - Tai cuoc hop bao chieu hom qua 30-3, ong Dong Huu Mao - pho chu tich HDND tinh Thua Thien - Hue - cho biet tai ky hop bat thuong vao ngay 5-4 toi, UBND tinh se bao cao giai trinh ve du an khu du lich Life Resort o doi Vong Canh truoc cac dai bieu HDND, dong thoi Ban phap che cua HDND cung se trinh bao cao tham tra ve viec xay dung du an nay.

 • Quang Nam 8 dai bieu trung cu Quoc hoi khoa XII

  12:05 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Uy ban Bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII tinh Quang Nam vua thong bao ket qua bau cu dai bieu Quoc hoi va bau cu bo sung dai bieu Hoi dong nhan dan tinh vao 2 ngay 17/5 va 20/5 vua qua.

 • Nha Trang Muc phi moi khi tham quan Thap Ba Ponagar va Hon Chong

  09:56 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Nha Trang Muc phi moi khi tham quan Thap Ba Ponagar va Hon Chong

  Hoi dong Nhan dan tinh Khanh Hoa vua ban hanh nghi quyet moi ve muc phi tham quan hai diem du lich ke tren tai thanh pho Nha Trang. Theo do, muc phi moi khi vao tham quan khu di tich lich su van hoa Thap Ba Ponagar (anh) la 10.000dong/nguoi/lan. Con phi moi khi den tham quan danh lam thang canh Hon Chong la 5.000dong/nguoi/lan.

 • Chu tich Fidel Castro ra ung cu quoc hoi

  08:58 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Chu tich Fidel Castro ra ung cu quoc hoi

  O tuoi 81, Chu tich Cuba Fidel Castro vua duoc Hoi dong nhan dan tinh Santiago de Cuba gioi thieu ra ung cu lam dai bieu Quoc hoi Cuba, cung em trai cua ong la Raul Castro va ban chien dau la tu lenh cach mang Juan Almeida Bosques.

 • Truong cong an TP Phan Thiet khong nam ro cac quy dinh

  22:58 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Nhung sai sot cua benh vien duoc don cho... ong bao ve !Trong 3 ngay tu 28-30/11, Hoi dong nhan dan tinh Binh Thuan da tien hanh ky hop thu 5 - khoa VIII. Trong phien chat van truc tiep tai hoi truong, nhieu DB da chat van lanh dao Cong an tinh ve nhung nghi ngo chay an trong vu "gay TNGT roi tu chon nan nhan" ma Bao Thanh Nien da tung phan anh.

 • Anh Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu thu nhat T U Doan

  23:44 | Thứ bảy 02/07/2005 (GMT+7)

  Anh Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu thu nhat T U Doan

  Sang 2/7 tai Ha Noi, Hoi nghi Ban Chap hanh T.U Doan da khai mac. Toi du co Uy vien T.U Dang, Bi thu Tinh uy Tuyen Quang, nguyen Bi thu thu nhat T.U Doan Hoang Binh Quan; Pho truong Ban To chuc T.U Ta Xuan Dai; Pho truong Ban Dan van T.U Le Thanh Dao; dai dien cac bo, nganh... cung dong dao cac uy vien Ban Chap hanh T.U Doan.

 • Ca Mau Dat ten moi 54 con duong

  19:59 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Hoi dong nhan dan tinh Ca Mau khoa VII vua thong nhat quyet nghi ve dat ten moi 54 con duong va mot cong trinh cong cong thuoc dia ban TP Ca Mau (tinh Ca Mau).

 • Khanh Hoa Lai cho nhap hat Nix

  19:02 | Thứ tư 21/01/2004 (GMT+7)

  Khanh Hoa Lai cho nhap hat Nix

  Tai ky hop thu 9 Hoi dong nhan dan tinh Khanh Hoa khoa III vua dien ra cuoi thang 12/2003, ong Pham Van Chi - Chu tich UBND tinh cho biet: Moi nam, tai Nha may Tau bien Hyundai - Vinashin (thuoc xa Ninh Phuoc, huyen Ninh Hoa), qua trinh phun hat Nix lam sach vo tau da thai ra 180.000 - 200.000 tan chat thai doc hai. Den nay, luong chat thai ton dong rat lon, nhung nha may chua co bien phap xu ly triet de.

 • Quang Nam Tach thi xa tinh ly thanh 2 don vi hanh chinh

  15:47 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Hoi dong Nhan dan tinh Quang Nam khoa VI vua hoan tat ky hop thu 3. Tai ky hop nay, HDND tinh da thong qua nghi quyet tach tinh ly Tam Ky thanh hai don vi hanh chinh la thi xa Tam Ky voi 9 phuong va 4 xa, dan soa 103.730 nguoi va huyen Phu Ninh gom 10 xa, dan so 84.477 nguoi, co trung tam hanh chinh dat tai thon 7 va 8 xa Tam Vinh, cach tinh ly 7 km ve huong Tay. Nghi quyet nay se duoc trinh Chinh phu quyet dinh.

 • Binh Thuan Nha thau muon tra lai cong trinh thi cong Quoc lo 28

  23:41 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Binh Thuan Nha thau muon tra lai cong trinh thi cong Quoc lo 28

  Do la khang dinh cua ba Chau Thi Le - Giam doc So GTVT tinh Binh Thuan trong cuoc hop cua Hoi dong Nhan dan tinh Binh Thuan. Viec thi cong quoc lo 28 (noi Binh Thuan voi Lam Dong) suot 6 nam nay chua xong do nhieu nha thau khong con kha nang ve tai chinh vi khong duoc thanh toan khoi luong cong trinh da hoan thanh.

 • Mo xe su sa sut cua Pjico SLNA

  22:49 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Tai cuoc hop Hoi dong nhan dan tinh Nghe An khoa XV tu 14 den 17.7, Giam doc So TDTT Nghe An Nguyen Hoang Thu da co bao cao giai trinh ve nhieu ly do sa sut cua doi Pjico SLNA trong mua giai dang dien ra.

 • Bau moi mot Pho chu tich UBND tinh Khanh Hoa

  07:29 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Hoi dong nhan dan tinh Khanh Hoa khoa IV hop ky thu 7 trong phien ngay 9/12 da tien hanh bo phieu mien nhiem chuc Pho chu tich UBND tinh cua ong Nguyen Trong Hoa.

 • Vu viec ton dong can bo do loi loanh quanh

  06:28 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Nhieu vu viec noi com ton dong keo dai, gay buc xuc trong nhan dan da duoc de cap den tai ky hop thu 8, Hoi dong Nhan dan tinh Ba Ria – Vung Tau khoa IV (2004 – 2009) dien ra tu ngay 31/7 den 2/8.

 • Thu tuong yeu cau tinh Soc Trang bao cao ve NQ cua HDND tinh

  20:43 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Doan dai bieu Quoc hoi tinh Soc Trang vua co cong van kien nghi Thu tuong Chinh phu xem xet dinh chi Nghi quyet so 08/2007/NQ-HDND ngay 11/7/2007 cua Hoi dong nhan dan tinh ve viec quy dinh muc thu hoc phi, phi du thi, du tuyen tai cac co so giao duc dao tao tren dia ban tinh Soc Trang.

 • Lan dau tien thu ngan sach vuot 1000 ty dong

  09:03 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Bao cao cua UBND trinh ky hop Hoi dong nhan dan tinh Gia Lai khai mac sang 10/12 cho biet: Tong thu ngan sach tren dia ban Gia Lai nam 2007 dat 1.265 ty dong, tang 29,5% so voi nam 2006.

 • Mien nhiem Pho chu tich UBND tinh Khanh Hoa

  10:01 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Mien nhiem Pho chu tich UBND tinh Khanh Hoa

  Hoi dong nhan dan tinh Khanh Hoa khoa IV hop ky thu 7 trong phien ngay 9/12 da tien hanh bo phieu mien nhiem chuc Pho chu tich UBND tinh cua ong Nguyen Trong Hoa.

 • Chu tich Cuba Fidel Castro van lam viec qua dien thoai

  11:05 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Chu tich Cuba Fidel Castro van lam viec qua dien thoai

  Ngay 15/12, Chu tich Fidel Castro da goi dien thoai toi mot hoi nghi cac chu tich hoi dong nhan dan tinh va mot cuoc dien dam khac cho Tong thong Venezuela Hugo Chavez, to "Granma" cua Dang Cong san Cuba vua dua tin. Day la thong tin dau tien ve nha lanh dao Cuba trong suot 11 ngay qua.

 • 60 dan thuong Afghanistan thiet mang trong mot chien dich cua NATO

  16:11 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  60 dan thuong Afghanistan thiet mang trong mot chien dich cua NATO

  Ngay 26/10, hai quan chuc chinh phu Afghanistan va mot dan thuong cho biet, rieng trong dau tuan nay da co it nhat 60 dan thuong bi giet trong mot chien dich cua NATO o khu vuc mien Nam day bat on cua Afghanistan. Bismallah Afghanmal, mot thanh vien hoi dong nhan dan tinh, cho hay khoang 80-85 dan thuong bi giet hom thu Ba (24/10) trong cuoc dau sung o quan Panjwayi, tinh Kandahar. Tuy nhien, ong Karim Jan, mot nguoi dan trong lang, lai khang dinh con so bi giet..

 • Quan tham Giang To va 100 nguoi tinh

  03:57 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Tu Ky Dieu, dai bieu Hoi dong nhan dan tinh khoa 9, Tinh uy vien, Giam doc So Xay dung, bi bat tam giam ngay 8/10/2000. De co tien bao hon 100 "nguoi dep", ong ta da loi dung chuc quyen nhan hoi lo toi 20 trieu nhan dan te (NDT), tro thanh quan tham so mot o tinh Giang To.

 • Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  15:56 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc. Nhieu bo lap quy den, doanh nghiep nha nuoc thua lo hon 1.000 ty dong, chi mua sam, xay dung tru so tran lan... nhung viec lam tren khien ngan sach nha nuoc hut thu 4.500 ty dong. Day la lan dau tien nhung "con so den" duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo rong rai. Nam 2005 co 11 bo, 30 tinh, thanh pho, 9 du an va 19 tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc thuoc dien kiem toan. So tien Kiem toan Nha nuoc kien nghi tang..

 • Binh Thuan Nha thau muon tra lai cong trinh thi cong Quoc lo 28

  09:41 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Binh Thuan Nha thau muon tra lai cong trinh thi cong Quoc lo 28

  Do la khang dinh cua ba Chau Thi Le - Giam doc So GTVT tinh Binh Thuan trong cuoc hop cua Hoi dong Nhan dan tinh Binh Thuan. Viec thi cong quoc lo 28 (noi Binh Thuan voi Lam Dong) suot 6 nam nay chua xong do nhieu nha thau khong con kha nang ve tai chinh vi khong duoc thanh toan khoi luong cong trinh da hoan thanh.

 • Chu tich Fidel Castro van lam viec qua dien thoai

  17:33 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 16/12, bao Granma cua Dang Cong san Cuba dua tin trong ngay 15/12, Chu tich Fidel Castro da goi dien thoai toi Hoi nghi cac Chu tich Hoi dong nhan dan tinh do Chu tich Quoc hoi Cuba Ricardo Alarcon va Pho chu tich Carlos Lage chu tri va goi mot cuoc dien thoai khac cho Tong thong Venezuela Hugo Chavez.

 • Bac Lieu dat doi ten 30 tuyen duong

  06:58 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Hoi dong nhan dan tinh Bac Lieu vua thong nhat thong qua de an ve viec dat, doi ten 30 tuyen duong (trong do dat ten 26 tuyen duong, doi ten cho chin tuyen duong), mot cong vien va ba cay cau tren dia ban thi xa Bac Lieu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0