hoi doan

Monday, 30/05/2016 21:32
 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX

  09:46 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX

  Sang nay 18.12, tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia Ha Noi, sau man van nghe chao mung Dai hoi Doan toan quoc lan IX mang ten Ban hung ca Tuoi tre do cac nghe si Nha hat Tuoi tre, Doan nghe thuat QK2 va thieu nhi Trung tam Van hoa quan Ba Dinh bieu dien, dung 9h, Le khai mac chinh thuc Dai Hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX da duoc long trong to chuc.>> Bao cao tom tat cua BCH T.U Doan khoa VIII

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX Nhung viec can lam ngay cua Ban Chap hanh TU Doan

  01:51 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX Nhung viec can lam ngay cua Ban Chap hanh TU Doan

  *Thu cua Dai hoi gui thanh thieu nhi ca nuocNgay sau Le be mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX, Ban Bi thu T.U Doan da co buoi hop bao trao doi ve nhung viec cu the can lam ngay cua Ban chap hanh khoa moi.

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Dai hoi Doan cac cap phai thuc su la dot sinh hoat chinh tri sau rong

  08:06 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 14/7/2006, Ban Bi thu Trung uong Dang da ra Chi thi so 03-CT/TW ve lanh dao Dai hoi Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Doan.

 • Khai mac Dai hoi Doan TP HCM Thao luan 8 de an quan trong ho tro thanh nien

  00:25 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  * Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Dien Bien, Lai Chau Hom nay 12.10, Dai hoi Doan TP.HCM lan thu VIII (nhiem ky 2007-2012) dien ra voi su tham du cua 449 dai bieu chinh thuc dai dien cho hon 440 nghin doan vien. Tai phien khai mac Dai hoi, cac dai bieu se nghe bao cao tom tat van kien Dai hoi, kiem diem Ban Chap hanh nhiem ky VII...

 • Nhung trai tim Viet trong long nuoc My

  10:14 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Nhung trai tim Viet trong long nuoc My

  Du di dau, o dau, trong day tim cua bat cu ai co mau Viet van con lang dong hai tieng "Viet Nam" yeu dau. Dieu nay the hien cang ro doi voi nhung dong bao Viet Nam song o My. Nam nay, toi rat han hanh lai duoc cac ban tre ben My moi tham du hoi nghi cua cac hoi doan cua nguoi My goc Viet (My Viet) tu ngay 18 den 20 thang 11 nam 2005 tai Sonoma County, California.

 • Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh nganh Duong sat Viet Nam

  23:58 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  * TP.HCM thanh lap 10 to dai bieu thao luan Van kien Dai hoi DoanTrong 2 ngay 4 va 5.10, tai Ha Noi da dien ra Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh Duong sat Viet Nam lan thu 12. Den du co Bi thu thuong truc T.U Doan Le Manh Hung.

 • Thanh nien Truong Sa huong ve Dai hoi Doan

  01:20 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Thanh nien Truong Sa huong ve Dai hoi Doan

  Chieu hom qua 18.12, qua dien thoai, thuong ta Ta Trung Duc, Chinh tri vien dao Truong Sa cho chung toi biet, tru cac can bo, chien si lam nhiem vu truc ban san sang chien dau, toan the doan vien, thanh nien tren dao da tap trung tai hoi truong de xem chuong trinh truyen hinh truc tiep le khai mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX.

 • Thu cua Dai hoi Doan IX gui thanh thieu nien ca nuoc

  16:33 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  TP xin tran trong gioi thieu thu cua Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX gui thanh, thieu nien ca nuoc.

 • Tieng noi tu dai hoi

  06:00 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Tieng noi tu dai hoi

  Tran tro truoc van hoi moi, nhieu dai bieu da co nhung dat hang cu the tai Dai hoi Doan lan VIII, voi mong muon Doan that su tro thanh nguoi ban cua TT... >> 8 Cong trinh trong diem >> Hom nay, khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh TP.HCM lan VIII TS Tu Diep Cong Thanh (DH Bach khoa, DHQG TP.HCM): Doan: cau noi doanh nghiep - cong trinh nghien cuu Chung ta da co vuon uom sang tao khoa hoc cong nghe tre, vay Doan phai lam cau noi de doanh nghiep tiep can duoc voi..

 • Ben Tre To chuc Dai hoi Doan cap tinh dau tien o DBSCL

  18:49 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  TP - Dai hoi Doan tinh Ben Tre lan thu 8, Dai hoi Doan dau tien o DBSCL, da duoc to chuc trong 2 ngay (23,24/7) voi khau hieu “Tuoi tre Ben Tre doan ket, sang tao, xung kich, tinh nguyen ren duc, luyen tai vi que huong Dong Khoi giau dep, van minh”.

 • T U Doan phat dong thi dua chao mung Dai hoi Doan cac cap

  00:13 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 19.12, tai khu di tich lich su chua Tram, huyen Chuong My (Ha Tay) da dien ra le mit tinh ky niem 60 nam Ngay toan quoc khang chien va phat dong dot thi dua chao mung Dai hoi Doan cac cap va Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX do T.U Doan to chuc. Dong dao doan vien, thanh nien va lanh dao T.U Doan, lanh dao tinh Ha Tay cung toi huong ung.

 • Dai hoi Doan toan quoc lan IX phai khoa hoc va tre trung

  03:10 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  “Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX phai that su la ngay hoi cua TS ca nuoc. Dong thoi cung phai dat ra nhung van de nong bong va that su buc thiet cua thanh nien VN trong giai doan hoi nhap quoc te hien nay.

 • Bao Tien phong mo chuyen muc Hien ke cho Dai hoi Doan

  08:09 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  TP - Huong toi Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX du kien dien ra vao cuoi nam 2007, tu so bao nay, TP se mo chuyen muc "Hien ke cho Dai hoi Doan".

 • Ben le dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh TPHCM lan VIII

  08:28 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Ben le dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh TPHCM lan VIII

  Hon muoi to chuc, Doan thanh nien cac nuoc da gui thu den chuc mung Dai hoi Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh lan thu IX.

 • Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX Ron rang le bao cong dang Bac

  16:37 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX Ron rang le bao cong dang Bac

  Chieu 17.12, hon 1.000 dai bieu Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da den dat hoa va dang huong tai Dai tuong niem cac anh hung liet si Ha Noi, lam Le bao cong va vao lang vieng Chu tinh Ho Chi Minh... Tham gia le dang huong, bao cong va vao lang vieng Bac, co Ban bi thu TU Doan va cac Ban cua TU Doan.

 • Bau BCH Doan nhiem ky moi va dai bieu du Dai hoi Doan toan quoc

  13:17 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  TP - Sang 13/10, ngay thu ba cua Dai hoi Doan TPHCM, cac dai bieu da bieu quyet thong qua du thao de an nhan su va bau BCH nhiem ky VIII.

 • Gay qui tu dai hoi Doan

  03:04 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Gay qui tu dai hoi Doan

  Tren san khau cua Dai hoi Doan thanh nien quan 8 (TP.HCM) chi co mot lang hoa do quan uy chuc mung. Dieu do khac han voi nhung dai hoi cua mot so don vi da dien ra.

 • Hon 90.000 la thu thieu nhi gui Dai hoi Doan

  00:43 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Qua 2 thang phat dong cuoc van dong thieu nhi ca nuoc "Viet thu gui Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX", T.U Doan da nhan duoc hon 90.000 la thu cua cac em nho trong ca nuoc gui ve.

 • Cac tinh to chuc Dai hoi Doan

  00:23 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Hom qua 25.9, Dai hoi Doan tinh Tien Giang lan 8 (nhiem ky 2007-2012) da chinh thuc khai mac voi su tham du cua 333 dai bieu. Anh Nong Quoc Tuan, Bi thu Trung uong Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam va ba Tran Thi Kim Cuc, Bi thu Tinh uy Tien Giang da den du.

 • Ban Chap hanh Doan moi se co dong tri thuc hon

  15:38 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Ban Chap hanh Doan moi se co dong tri thuc hon

  "Trong so 145 dai bieu thanh nien se duoc bau vao BCH TU Doan TNCS Ho Chi Minh nhiem ky moi, ty le cac nha khoa hoc, tri thuc tre, van nghe si se dong hon nhiem ky truoc", Bi thu thuong truc TU Doan Le Manh Hung cho biet sang nay (10/12) tai cuoc hop bao ve Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX, se dien ra trong 5 ngay, tu 17 den 21/12/2007.

 • Khai mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  00:07 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  * Co 5 nguoi 16 tuoi trong tong so 1.034 dai bieu* Ky vong cua gioi tre* Trien lam anh va hien vat chao mung Dai hoi Sang nay 18.12, Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX (DH IX) duoc khai mac trong the tai Trung tam Hoi nghi quoc gia (Ha Noi).

 • Suc tre mua rao phong trao nho giot

  22:53 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  LTS: Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX se dien ra vao cuoi nam 2007, nham tap hop nhung tran tro, suy nghi tam huyet; nhung ky vong, dat hang cua tuoi tre truoc van hoi cua dat nuoc trong tien trinh hoi nhap quoc te... Thanh nien - cuoc song mo chuyen muc "Thu gui Dai hoi Doan" de thanh nien trong va ngoai nuoc dong gop y kien cho cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong giai doan moi. Nhung y kien duoc dang, chung toi se in thanh sach gui toi Dai hoi..

 • Dak Nong Dong Thap to chuc Dai hoi Doan nhiem ky 2007 2012

  23:31 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Sang 30.8, Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Dak Nong lan thu nhat, nhiem ky 2007 - 2012, da duoc khai mac trong the.

 • Hoa si Nguyen Thuy Lien doat giai nhat sang tac logo Dai hoi Doan IX

  00:39 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  * Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Ninh BinhNgay 17.9, Ban Bi thu T.U Doan da to chuc cong bo ket qua thi sang tac logo va tranh co dong tuyen truyen ve DH Doan lan thu IX. Ket qua hoa si Nguyen Thuy Lien - can bo cua Hoc vien Thanh thieu nhi T.U doat giai nhat ve logo. Ba giai ve tranh co dong duoc trao cho cac tac gia la Duong Van (DH My thuat cong nghiep Ha Noi), Duong Tien Hoang va Phan Quang Hoa (deu la SV DH My thuat cong nghiep Ha Noi). Sau 8 thang phat..

 • Dai hoi Doan quan Binh Tan TP HCM Trao quyen chu dong cho co so

  02:48 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  158 dai bieu tham du Dai hoi Doan quan Binh Tan (TP.HCM) nhiem ky 1 (2007-2012) hom 8 va 9-9, bau 29 anh chi vao ban chap hanh, anh Nguyen Gia Thai Binh lam bi thu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0