hoat dong sang tao

Thursday, 26/05/2016 09:48
 • Ho tro kinh phi hoat dong sang tao tac pham van hoc nghe thuat nam 2004

  16:00 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ho tro kinh phi hoat dong sang tao tac pham van hoc nghe thuat nam 2004

  Bo Van hoa thong tin va Bo Tai chinh vua co Thong tu lien tich so 74/2004 /TTLT/BTC–BVHTT(ngay 19/7/2004) huong dan ho tro kinh phi hoat dong sang tao tac pham cong trinh van hoc nghe thuat nam 2004.

 • Dot pha tu tu duy sang tao

  14:09 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Dot pha tu tu duy sang tao

  Nhung dot pha trong tu duy ve sang tao va tiep do la thiet lap nhung co che phat huy tiem nang va khai thac gia tri sang tao cua con nguoi se lam nen nhung dot pha ma chung ta dang mong doi trong tuong lai. Chuan bi roi be phongChung ta da va dang dat ra van de sang tao nhu mot nhan to cot loi lam nen nhung dot pha dua dat nuoc ra khoi tinh trang ngheo nan lac hau nhu hien nay. Nhung duong nhu van de sang tao duoc dat ra con kha chung, hinh thuc va thieu chieu..

 • Thanh Doan chu trong hoat dong sang tao huong nghiep Thang thanh nien

  08:45 | Thứ bảy 07/02/2004 (GMT+7)

  Sang 6-2-2004, Thanh doan TP.HCM da trien khai ke hoach thang thanh nien hanh dong “Vi thanh pho van minh - vi Doan vung manh” den tat ca co so Doan. Theo do, trong suot thang 3-2004 Doan cap thanh va cac co so se to chuc nhieu hoat dong chu trong den phong trao hoc tap va huong nghiep cua thanh nien nhu: tuan le “Thanh nien voi nghe nghiep” (29-2 den 6-3-2004), trao giai thuong sinh vien nghien cuu khoa hoc Eureka, khoi dong chuong trinh 50.000 may vi..

 • Tuyen duong cac hoat dong sang tao cua thanh nien

  09:02 | Thứ ba 25/03/2003 (GMT+7)

  Sang nay, tai Truong Doan Ly Tu Trong, Thanh doan TP HCM to chuc le ky niem 72 nam ngay thanh lap Doan (26/3), 30 nam ngay thanh lap truong va trao giai thuong Ho Hao Hon nam 2003.

 • Nha nong sang tao tai sao khong

  09:46 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Ai la nguoi bao ve quyen va loi ich hop phap cho nhung nguoi sang tao tren thuc te (chu khong phai tren van ban phap luat)? Khong tra loi duoc cau hoi nay thi khong ai mong muon sang tao.

 • Tham gia hoat dong sang tao de co bo nao khoe hon

  23:39 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Tham gia hoat dong sang tao de co bo nao khoe hon

  Theo ket qua nghien cuu cua cac nha khoa hoc chuyen khoa Than kinh hanh vi thuoc Truong Dai hoc California (My) thi con nguoi gia di nhung nao van khong he giam sut kha nang sang tao.

 • Cam nhung canh khoa than trong phim Viet Nam

  01:03 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Cam nhung canh khoa than trong phim Viet Nam

  Theo du luat Dien anh trinh Quoc hoi chieu 23/5, nhung canh dau roi mau chay, can canh lam tinh, khoa than se bi cam trong hoat dong dien anh. Tuy nhien, nhieu dai bieu cho rang, nhung quy dinh cam qua cu the nhu tren se can tro hoat dong sang tao nghe thuat.

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Ra mat san giao dich ban quyen dau tien cua Viet Nam Luong gio moi cho sang tao

  22:44 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Ra mat san giao dich ban quyen dau tien cua Viet Nam Luong gio moi cho sang tao

  Thong tin tu Cong ty Vietbook cho biet, san giao dich ban quyen do Cong ty Vietbook va Cuc Ban quyen tac gia phoi hop to chuc, hoat dong voi muc dich thu hut dau tu sang tao, xac lap gia tri, giao dich, uy thac moi gioi, khai thac kinh doanh va quan ly danh muc dau tu ban quyen se ra mat lan dau tien vao ngay 26.4.2007. Neu hoat dong cua san giao dich ban quyen nay tot thi day co la luong gio moi thuc day hoat dong sang tao?

 • Khanh trang Tim minh qua tung chuyen vien du

  08:16 | Chủ nhật 12/06/2005 (GMT+7)

  Khanh trang Tim minh qua tung chuyen vien du

  Neu ban quan tam den nen my thuat tre Viet Nam va thac mac dau la nhung hoat dong sang tao dang chu y va chat xam hoa si tre Viet Nam dang ngam chay tan dau, Bui Cong Khanh se la mot trong so khong nhieu nhung hoa si co the giup ban tim loi dap cho moi ban tam ay…

 • Doan Hoi khap noi

  22:33 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  *Ha NoiTrung tam Phat trien khoa hoc cong nghe va tai nang tre (T.U Doan) vua ra mat trang web co dia chi www.dstc.org.vn nham phuc vu viec tra cuu, khai thac thong tin ve khoa hoc ky thuat, cong nghe moi. Ngoai ra, cac cong trinh, de tai khoa hoc ky thuat, hoat dong sang tao... cua thanh nien cung duoc thong tin chi tiet tai day. (M.Duong)

 • Van nghe si khong nen la cong chuc

  10:50 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Van nghe si khong nen la cong chuc

  Mot vai nam gan day, xa hoi hoa van nghe la mot chu truong het suc dung dan, thuc day su phat trien cua van nghe. Tuy nhien, chu truong nay cung con gap nhieu luc can, dac biet chinh tu cac van nghe si quen thu huong va lam viec theo tu duy cu. Bai viet cua hoa si, nha phe binh my thuat Nguyen Quan la mot y kien goi mo ve van de nay. "Lo cot" cuoi cung Ro rang suot 20 nam doi moi vua qua, viec quan ly moi linh vuc deu da va dang thay doi can ban. Cung cach quan..

 • Khai mac Festival Sang tao tre toan quoc

  08:38 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  TP - 20h toi nay, tai san chinh cong Cong vien Thong Nhat, Ha Noi se dien ra Le tuyen duong, khen thuong 75 de tai, sang kien tieu bieu trong hoat dong sang tao cua tuoi tre ca nuoc.

 • Trong tam la phong trao sang tao tre

  10:28 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Trong tam la phong trao sang tao tre

  TP - Trong phan phat bieu tong ket cung nhu dua ra giai phap cua phong trao Sang tao tre ngoai viec neu bat duoc nhung thanh tich da dat duoc trong thoi gian qua, anh Nguyen Hoang Hiep - Truong ban Thanh nien cong nhan va do thi (T.U Doan) - da chi ra nhung mat con ton tai...

 • HP cung cap cong nghe ky thuat so co so cho cac nganh cong nghiep giai tri

  11:34 | Thứ ba 26/04/2005 (GMT+7)

  HP tuyen bo hop tac ung dung cong nghe moi cua minh trong hoat dong sang tao va phan phoi cac chuong trinh giai tri voi hang Sony Pictures Entertainment, tap doan Ascent Media va Hang phim Warner Bros.

 • Khong the khong ban phao hoa trong dem giao thua

  10:22 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Khong the khong ban phao hoa trong dem giao thua

  Viec UBND TPHCM quyet dinh vao dip Tet Nguyen dan Dinh Hoi sap toi se khong to chuc ban phao hoa trong dem giao thua ma danh toan bo so tien khoang 1,5 ti dong tiet kiem tu viec ban phao hoa de ung ho cho nguoi ngheo da lam day len trong xa hoi 2 luong y kien trai nguoc nhau ve van de nay… Mot so thi ung ho quyet dinh cua UBND TPHCM. So con lai neu y kien, viec tiet kiem tien cho nguoi ngheo la nen, nhung phai tuy luc. Viec ban phao hoa vao luc giao thua lau..

 • Bao chi phai co tinh thoi su cao phong phu hap dan dap ung ngay cang tot nhu cau thong tin cua nhan dan

  22:06 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Bao chi phai co tinh thoi su cao phong phu hap dan dap ung ngay cang tot nhu cau thong tin cua nhan dan

  Be mac Dai hoi VIII Hoi Nha bao Viet NamDai hoi Hoi Nha bao Viet Nam lan VIII: Cac nha bao hien ke(Trich phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi lan thu VIII Hoi Nha bao Viet Nam)"… Dang va Nha nuoc ta luon luon danh cho bao chi su quan tam sau sac, ung ho va tao cac dieu kien thuan loi cho su phat trien chung cua ca he thong bao chi cung nhu cho moi co quan bao chi, cho cac nha bao phat huy nang luc nghe nghiep, hoat dong sang tao gan lien voi..

 • Hoi hoa Nhai phong cach tranh hay nhai phong cach san pham my thuat

  09:30 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Hoi hoa Nhai phong cach tranh hay nhai phong cach san pham my thuat

  Chung ta dang nham lan giua hai khai niem phong cach trong hoi hoa va "phong cach cua san pham my thuat" (co nhan hieu hoac chua), tu do nay sinh nhieu y kien trai nguoc tren bao chi gan day, dac biet la cai goi "tranh sao chep phong cach". Phong cach hoi hoa ... Chung ta co mot lich su hoi hoa han lam ke tu 1925 khi nguoi Phap mo Truong Cao dang My thuat Dong Duong. Khoang thoi gian hon tam muoi nam la qua ngan so voi nhung nen my thuat han lam khac, nhung lai..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Kho thong tin sang che dang bi trum men

  09:14 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  “Chi co kho thong tin ve nhan hieu hang hoa va kieu dang cong nghiep dang duoc khai thac, trong khi kho thong tin ve sang che hau nhu chua duoc khai thac bao nhieu” - cuc pho Cuc So huu tri tue, TS Pham Phi Anh, nhan xet nhu vay tai hoi thao “Vai tro cua thong tin sang che trong viec thuc day hoat dong sang tao”, do So Khoa hoc - cong nghe TP.HCM phoi hop voi Cuc So huu tri tue va Vien Sang che Nhat Ban to chuc ngay 18-2-2004.

 • 8 nam tuoi Dang tren duong Doan

  20:08 | Thứ hai 02/02/2004 (GMT+7)

  8 nam tuoi Dang tren duong Doan

  Quan doan Binh Thanh (TP.HCM) “nhan” ve mot Bi thu moi chi tu 5 thang nay. De co so co nhung hoat dong sang tao, co Bi thu ay cung e kip cua minh da lam mot cuoc "cach mang" trong cong tac Doan. Vu Thi Huong Giang buoc qua tuoi 29 ma da co 8 nam tuoi Dang!

 • Giai ma tranh cua be

  09:50 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Giai ma tranh cua be

  Tu 4 den 4 tuoi ruoi tre dac biet thich ve tranh, mot hoat dong sang tao bo ich. Cac "tac pham" nay ke ve the gioi tam hon cua be.

 • Khanh trang Tim minh qua tung chuyen vien du

  03:56 | Chủ nhật 12/06/2005 (GMT+7)

  Khanh trang Tim minh qua tung chuyen vien du

  Neu ban quan tam den nen my thuat tre Viet Nam va thac mac dau la nhung hoat dong sang tao dang chu y va chat xam hoa si tre Viet Nam dang ngam chay tan dau, Bui Cong Khanh se la mot trong so khong nhieu nhung hoa si co the giup ban tim loi dap cho moi ban tam ay…

 • Thai Lan mo cong vien kien thuc

  05:35 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Thai Lan mo cong vien kien thuc

  "Chung toi quyet dinh tao mot noi cho cac em nho hoc hoi va tham gia cac hoat dong sang tao mot cach song dong va vo tu" - Thu tuong Thai Lan Thaksin Shinawatra giai thich tai buoi khanh thanh cong vien kien thuc dau tien o Bangkok.

 • Lien hoan di tich van hoa mo hinh bao ton moi

  13:49 | Chủ nhật 30/10/2005 (GMT+7)

  Lien hoan di tich van hoa mo hinh bao ton moi

  "Do qua la mot hinh thuc hoat dong sang tao trong viec bao ve va phat huy gia tri di san cua dia phuong!" - ong Nguyen Huu Toan - Truong phong Bao ton bao tang (Cuc Di san Van hoa) - danh gia ve Lien hoan Van hoa dan gian cac di tich tieu bieu lan thu I vua duoc So VH-TT Ha Nam to chuc.

 • Tinh nguyen va sang tao

  21:10 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Tinh nguyen va sang tao

  Mua he tinh nguyen van dang nao nuc dien ra o khap noi. Khong chi bang nhung cong viec “truyen thong” nhu lam duong, giai dap phap luat, tuyen truyen chu truong chinh sach, khuyen nong... mua he xanh con day y nghia voi nhung hoat dong sang tao cua cac chien si. Tu khap cac mat tran, phong vien Thanh Nien da gui ve nhung ghi nhan nong hoi...

 • An si pho nui trien lam tranh

  04:02 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  An si pho nui trien lam tranh

  Cuoi cung thi nguoi hoa si gia tai danh Luu Cong Nhan cung da chiu dua tranh ra trien lam o Da Lat (tu 25-8 den 10-9), sau 23 nam hoat dong sang tao nhu mot an si tai pho nui nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0