hoat dong mua

Friday, 27/05/2016 11:34
 • Mua sam cong phai duoc giam sat

  05:07 | Chủ nhật 08/07/2007 (GMT+7)

  Duoc biet, Bo Tai chinh dang soan thao qui dinh huong dan ve mua sam cho cac co quan nha nuoc, du kien trong nam 2008 se hoan chinh va ban hanh.

 • Quan ly hoat dong mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa

  10:29 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chinh phu thong nhat quan ly hoat dong mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa va Bo Thuong mai chiu trach nhiem quan ly hoat dong nay truoc Chinh phu. Dieu nay duoc ghi ro tai Nghi dinh so 158/2006/ND-CP vua duoc Chinh phu ban hanh ngay 28-12-2006. Nghi dinh nay quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve viec thanh lap So Giao dich hang hoa va hoat dong mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa.

 • Dua hoat dong mua ban DN vao luat

  18:39 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Dua hoat dong mua ban DN vao luat

  Cuc Quan ly Canh tranh (Bo Thuong mai) dang tim hieu, thu thap thong tin va xin y kien cac chuyen gia de xay dung khung phap ly cho hoat dong mua - ban DN tai Viet Nam. Hien nay, hoat dong nay gan nhu con bo ngo hoac quan ly rat long leo.

 • Kiem soat hoat dong mua ban doanh nghiep con bo ngo

  06:32 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Kiem soat hoat dong mua ban doanh nghiep con bo ngo

  Gan day, hoat dong mua - ban, sap nhap doanh nghiep (DN) dien ra khong it tai Viet Nam. Cac vu sap nhap, mua lai DN hien nay da tro thanh mot hinh thuc dau tu thong dung cua cac cong ty muon bao ve, cung co, thuc day vi tri, tang cuong kha nang canh tranh cua minh. Nhung viec quan ly, kiem soat hoat dong nay gan nhu con bo ngo hoac quan ly long leo.

 • Hoat dong mua ban sap nhap dang no ro

  14:48 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Hoat dong mua ban sap nhap no ro trong nua dau nam 2007 voi mot ky luc moi ve gia tri chuyen nhuong, nho nhung thuong vu khong lo trong 6 thang qua.Khao sat do hang cung cap thong tin Thomson Financial cua Canada dua ra ngay 22/6 cho thay hoat dong mua ban sap nhap nua dau 2007 da dat gia tri 2.510 ty USD, tang toi 53% so voi cung ky nam ngoai. Ca gia tri va muc tang nay deu la ky luc moi.Hai dai gia ngan hang chau Au la ABN Amro NV cua Ha Lan va Barclays PLC cua..

 • Xac minh hoat dong mua ban thuoc lac cua vo be Nam Cam

  11:16 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Mot nguon tin rieng ngay 27/8 cho biet, Co quan dieu tra cua Bo Cong an dang tien hanh xac minh, lam ro hoat dong mua ban thuoc lac cua Le Thi Kim Anh (da bi dua di co so giao duc, vo be Nam Cam) va mot so dan em da man han tu cua trum xa hoi den nay.

 • Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  14:04 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  Phac thao buc tranh no ton dong Tai Hoi thao "Xu ly no ton dong o Viet Nam Thuc trang, kho khan va nhung kien nghi chinh sach" duoc Bo Tai chinh to chuc cuoi thang 6/2006, cac chuyen gia deu nhan dinh rat kho co the dua ra mot buc tranh day du ve tinh hinh no dong trong khoi doanh nghiep Nha nuoc va He thong ngan hang. Theo so lieu dieu tra tai 108 Tong cong ty 90, 91, cua Cty Mekong (don vi tu van cho du an) so no that thu ton dong tinh den het ngay 31/12/2005..

 • Di dem mua DN de thao tung thi truong

  14:50 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Di dem mua DN de thao tung thi truong

  Theo so lieu cua Cuc Quan ly canh tranh - Bo Cong thuong thi trong nam 2007, ca nuoc co gan 50 vu mua ban va sap nhap doanh nghiep voi tong gia tri gan 700 trieu USD (tang 2 lan so voi nam 2006).

 • Chan chinh hoat dong mua ban phan phoi thuoc

  09:47 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Chan chinh hoat dong mua ban phan phoi thuoc

  DS Nguyen Xuan Cam, Pho Giam doc So Y te TPHCM da tuyen bo chac nich nhu vay khi de cap den viec ap dung cac quy dinh tieu chuan Thuc hanh tot nha thuoc (GPP) va Thuc hanh tot phan phoi thuoc (GDP) – mot bien phap manh de chan chinh hoat dong mua ban – phan phoi thuoc du kien se chinh thuc trien khai vao cuoi nam nay.

 • Thanh tra hoat dong mua sam thiet bi y te tai nam co so y te lon

  08:29 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Theo Thu truong Bo Y te Cao Minh Quang, du kien trong thang tam nay, Thanh tra Chinh phu se tien hanh thanh tra, kiem tra hoat dong mua sam thiet bi y te tai nam co so y te lon la Benh vien Bach Mai (Ha Noi), Benh vien Cho Ray (TP.HCM), Benh vien Trung uong Hue, Dai hoc Y Ha Noi, Dai hoc Y duoc TP.HCM.

 • Thuong nhan Viet Nam duoc tham gia mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa o nuoc ngoai

  15:59 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung noi dung duoc quy dinh tai Nghi dinh so 158/2006/ND-CP vua duoc Chinh phu ban hanh ngay 28/12/2006. Nghi dinh nay quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve viec thanh lap So Giao dich hang hoa va hoat dong mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa.

 • Han che mua hang thue o cua hang mien thue Moc Bai

  08:00 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Ban quan ly Khu kinh te cua khau Moc Bai, Tay Ninh, vua thong bao nghiem cam hoat dong mua, ban ve ma vach nham han che hoat dong mua gom hang cua cac dau nau tu khu vuc nay de chuyen ve thi truong noi dia.

 • Tay Ninh han che di mua hang thue o cua hang mien thue

  04:06 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Ban quan ly Khu kinh te cua khau Moc Bai vua ky thong bao nghiem cam hoat dong mua, ban ve ma vach nham han che hoat dong mua gom hang cua cac dau nau tu khu vuc nay de chuyen ve thi truong noi dia.

 • Doanh nghiep co von DTNN tai VN duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  14:40 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 12-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

 • Thi truong nha dat dan tan bang

  10:00 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Thi truong nha dat dan tan bang

  Thong tin tu mot so trung tam moi gioi nha dat tren dia ban Ha Noi cho biet, sau mot thoi gian dai dong bang, khoang 2 thang tro lai day, thi truong nha dat da co dau hieu soi dong tro lai. Vuot gia khoi diem tu 30-50% Tin hieu dang mung cho thay, ket qua phien dau gia quyen su dung 9 thua dat tai khu do thi moi Cau Giay gan day da thu hut tren 100 nguoi tham gia voi muc trung gia chenh voi gia san la 7,5 trieu dong/m2. Trong khi khu vuc cac huyen ngoai thanh nhu..

 • Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  06:22 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  Ngay 12/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam. Theo do, trong thoi han 15 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc y kien cua Bo Thuong mai, Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh viec cap Giay phep kinh doanh cho doanh nghiep.

 • Thi truong nha dat bat dau soi dong tro lai

  11:25 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin tu mot so trung tam moi gioi nha dat tren dia ban Ha Noi cho biet, sau mot thoi gian dai dong bang, khoang 2 thang tro lai day, thi truong nha dat da co dau hieu soi dong tro lai.Vuot gia khoi diem tu 30-50%Tin hieu dang mung cho thay, ket qua phien dau gia quyen su dung 9 thua dat tai khu do thi moi Cau Giay gan day da thu hut tren 100 nguoi tham gia voi muc trung gia chenh voi gia san la 7,5 trieu dong/m2. Bao Lao Dong cho hay, trong khi khu vuc cac..

 • Chat luong mu bao hiem Bat luc va tha noi

  09:18 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Chat luong mu bao hiem Bat luc va tha noi

  Tu ngay mai (15/12), quy dinh bat buoc tat ca nguoi ngoi tren xe moto, xe may tren moi tuyen duong deu phai doi mu bao hiem co hieu luc. Tuy nhien cho toi thoi diem nay, ngoai tru mot bo phan nguoi tieu dung quan tam, duong nhu tat thay deu tho o va bat luc truoc thuc trang hang gia, nhai, kem chat luong tran lan tren thi truong... Soi dong nhung khong sot Mac du tu 15/12 nay, quy dinh bat buoc doi mu bao hiem khong dung lai o can bo cong chuc va cac tuyen vanh..

 • Quan karaoke Mua thu Tu chon bai den chon gai

  10:40 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Quan karaoke Mua thu Tu chon bai den chon gai

  Kha noi tieng tren dia ban quan Hai Ba Trung ve thiet bi am thanh hien dai, quan karaoke “Mua thu” 22 Le Van Huu - chon bai vi tinh - con “hut” khach bang doc chieu khac. Doc chieu nay vua bi cac luc luong CAQ Hai Ba Trung lat tay. Dau thang 12/2007, trinh sat Doi Dieu tra hinh su - CAQ Hai Ba Trung nam duoc nguon tin, quan karaoke “Mua thu” tren pho Le Van Huu co doi ngu “chan dai” tre dep, rat biet “chieu” khach. Khach den hat co the chon..

 • Muon lap So Giao dich hang hoa phai co it nhat 150 ty dong

  19:37 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Muon lap So Giao dich hang hoa phai co it nhat 150 ty dong

  Do la mot trong 4 dieu kien de co the thanh lap So Giao dich hang hoa duoc quy dinh tai Nghi dinh so 158/2006/ND-CP do Thu tuong Chinh phu ky ban hanh ngay 28/12/2006 ve hoat dong mua ban hang hoa qua So Giao dich hang hoa.

 • Se thanh tra hoat dong mua ban ngoai te cua Agribank

  08:13 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co Cong van 6250/VPCP-V.I truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve vu an lien quan den Chi nhanh Ngan hang ABN - AMRO (Ha Lan) tai Ha Noi va Chi nhanh Ngan hang Cong thuong Hai Phong.

 • Trung Quoc than trong voi hoat dong mua ban doanh nghiep

  10:18 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc than trong voi hoat dong mua ban doanh nghiep

  Trong khi chinh phu va nhieu cong ty Trung Quoc tim cach mua lai doanh nghiep nuoc ngoai, thi cac nha lam luat o Bac Kinh lai chuan bi thong qua quy dinh han che nha dau tu nuoc ngoai mua lai cac cong ty Trung Quoc vi ly do an ninh quoc gia.

 • Thi truong thuc trong mot the gioi ao

  15:02 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Thi truong thuc trong mot the gioi ao

  Choi Vo Lam Truyen Ky (VLTK) la tham gia mot tro choi voi mot the gioi ao. Nguoi ta co the de dang nhan thay nhung hoat dong trong game nhu cuoi xin, chien dau tren chien truong, cong thanh chien... la nhung cau chuyen gia tuong. Tuy nhien, voi hoat dong mua ban thi hien thuc va ao tuong lai dan xen.

 • Thanh tra hoat dong mua ban ngoai te cua NH Nong nghiep

  09:00 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Thanh tra hoat dong mua ban ngoai te cua NH Nong nghiep

  Lien quan giao dich mua ban trai phep ngoai te giua Ngan hang ABN - Amro (Ha Lan) chi nhanh Ha Noi voi cac nha bang Viet Nam, Thu tuong chi dao Ngan hang Nha nuoc khan truong ket luan viec thanh tra tai Ngan hang Cong thuong; lam ro hoat dong kinh doanh ngoai te cua Ngan hang NN-PTNT voi ABN - Amro.

 • Thi truong nha chung cu da nhuc nhich

  12:47 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Thi truong nha chung cu da nhuc nhich

  Gia nha nha chung cu dong loat giam trong thoi gian qua da giup mot so nguoi co nhu cau dua ra quyet dinh “xuong tien” …Tuy nhien, hoat dong mua ban vua qua moi chi lam cho thi truong “bot lanh”. Tren thuc te, nguoi ban va nguoi mua dang co nhung cai nhin rat khac nhau ve tuong lai cua thi truong nay…

 • Mua ban doanh nghiep Da den thoi soi dong

  19:33 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Mua ban doanh nghiep Da den thoi soi dong

  Trong khi thi truong chung khoan (TTCK) dang co suc hut manh liet moi nguoi thi mot thi truong khac cung soi dong khong kem. Do la hoat dong mua ban, sap nhap doanh nghiep (DN).

 • Nghien cuu thanh lap he thong kiem soat DN doc quyen

  10:41 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 15/5, tai Ha Noi, Cuc Quan ly Canh tranh (Bo Thuong mai) to chuc hoi thao cac van de phap ly va thuc tien ve tap trung kinh te. Noi dung chinh cua hoi thao xoay quanh van de: trong xu huong hoat dong mua ban, sap nhap DN tai Viet Nam... dang bat dau phat trien thi viec thiet lap mot he thong kiem soat qua trinh nay nen bat dau nhu the nao?

 • Mua ban tham nien se bi xu ly

  17:45 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Mua ban tham nien se bi xu ly

  Ong Pham Phan Dung, Vu truong Vu Tai chinh Ngan hang, Bo Tai chinh cho biet ca nhan, to chuc co hoat dong mua ban quyen mua co phan, ban nam cong tac… neu bi phat hien hoac bi to cao len cac co quan chuc nang se bi xu ly.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0