hoat dong kinh doanh

Monday, 30/05/2016 11:55
 • Khuyen khich thuong luong trong vu viec tai Ngan hang ABNAmro

  20:23 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tra loi phong van cua Thong tan xa Viet Nam ve vu tranh chap giua Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB) voi Ngan hang ABN-Amro chi nhanh Ha Noi, dai dien Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cho rang, khi khong the giai quyet tranh chap thong qua thuong luong, hoa giai, viec ICB Viet Nam khoi kien ra Toa an kinh te tai Ha Noi yeu cau bao ve quyen loi hop phap cua minh la viec lam binh thuong va phu hop voi phap luat Viet Nam. Tuy nhien, Vu truong Vu Phap che cua Ngan hang..

 • Buon tien qua mang cam cung kho

  10:39 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Buon tien qua mang cam cung kho

  Viec kinh doanh tien qua mang la mot nghiep vu pho bien tren the gioi hien nay va co nhieu to chuc tai chinh co uy tin da cung cap dich vu nay qua mang Internet. Thong thuong, hoat dong kinh doanh ngoai te thong qua nhung cong ty nay nhu sau: khach hang se mo tai khoan tai cong ty, sau do cong ty cap mot ma so tai khoan va mat khau de khach hang giao dich kinh doanh ngoai te truc tuyen thong qua mot phan mem ma cong ty cung cap (thuong goi la trading platform)...

 • Bao mat co thuc su la van de

  14:36 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Bao mat co thuc su la van de

  Khi noi ve van de bao mat, muc do quy mo va tam quan trong cua no lai la su khac biet giua cac DN lon va DN vua - nho. Cac cong ty con thuong it co nguon luc IT noi bo; phan lon khong co giam doc bao mat do kinh phi han hep va ap luc tiet kiem chi phi luon la bong den bao phu toan bo hoat dong kinh doanh. Tuy nhien, tat ca cac cong ty du lon du nho khi ket noi vao mang Internet deu co chung nhung nhan to can bao ve: uy tin, tai san tri thuc, va tham chi ca su ton..

 • Ra soat hoat dong kinh doanh tro choi co thuong

  08:01 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Nhung co so vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai co the bi rut giay phep hoat dong. >TP HCM pha 3 song bac lon, thu hang trieu USD

 • Cap von phat trien

  05:03 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Cap von phat trien

  Kha nhieu doanh nghiep moi mo that bai hay bi mua hoac sap nhap hoat dong voi cong ty khac. Trong so nhung doanh nghiep con ton tai, hau het van duy tri chu khong mo rong quy mo hoat dong cua minh. Neu co thi chi phat trien o muc do tam thoi, chu khong phai la thuc chat.

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Xiet chat hoat dong kinh doanh chung khoan cua ngan hang

  01:02 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Viec cac nha bang dua nhau do tien vao chung khoan thoi gian qua la mot tac nhan khien thi truong tang truong nong va tiem an rui ro cho chinh ngan hang. Du kien ngay thang 1/2007, Ngan hang Nha nuoc se ban hanh cac quy dinh that chat hoat dong kinh doanh, dau tu chung khoan cua cac to chuc tin dung.

 • Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  06:21 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  Doi voi nhung co so da vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai, Bo KH-DT cung UBND cac tinh, thanh pho can cu chuc nang, nhiem vu duoc giao xem xet, rut giay phep hoat dong kinh doanh linh vuc nay.

 • 6 bi mat cua ong chu trieu do

  09:11 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  6 bi mat cua ong chu trieu do

  Khong it nguoi ban khoan voi cau hoi: Dieu gi tao ra mot hoat dong kinh doanh tri gia hang trieu do la? Hay tim hieu cac bi quyet thanh cong cua nhung chu doanh nghiep “trieu do” va ban se som thay duoc cau tra loi.

 • Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  19:57 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  Doi voi nhung co so da vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai, Bo KH-DT cung UBND cac tinh, thanh pho can cu chuc nang, nhiem vu duoc giao xem xet, rut giay phep hoat dong kinh doanh linh vuc nay.

 • Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  15:24 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  Viet Nam dung thu 3 trong 10 nuoc cai cach manh me nhat trong nam 2005, nhung do chi la "tien trong the dung yen".

 • Doanh nghiep dau tien len san trong nam 2007

  14:09 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep dau tien len san trong nam 2007

  Sang nay 14/6, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (HaSTC) chinh thuc dua co phieu cua cong ty co phan Dia oc Cho Lon-ma chung khoan RCL vao giao dich tai Trung tam. Day la ma co phieu thu 87 tai san Ha Noi. Day la doanh nghiep dau tien niem yet tren thi truong chung khoan trong nam 2007, cung la doanh nghiep dau tien niem yet sau khi Luat chung khoan co hieu luc (1/1/2007). Cong ty co phan Dia oc Cho Lon co von dieu le 15 ty dong; trong do, Nha nuoc nam giu..

 • PCI nam 2007 Nhieu cai thien nhung khong bat ngo

  14:04 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  PCI nam 2007 Nhieu cai thien nhung khong bat ngo

  (VM)- Chi so nang luc canh tranh cap tinh (PCI) nam 2007 vua duoc Phong Thuong mai cong nghiep Viet Nam (VCCI) va Du an Nang cao Canh tranh Viet Nam (VNCI) cong bo sang nay 8/11. Khong co su dich chuyen ve thu hang dau tien trong top 10 dia phuong dung dau ca nuoc ve nang luc canh tranh cap tinh, nhung no da khang dinh vai tro quan trong cua dieu hanh kinh te voi su phat trien va thinh vuong. Chi so PCI 2007 do VCCI va VNCI phoi hop nghien cuu va thuc hien, da..

 • Cai cach moi truong kinh doanh o VN co nhieu tien bo

  20:10 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Cai cach moi truong kinh doanh o VN co nhieu tien bo

  Ngay 14/9, Ngan hang The gioi (WB) va Cty Tai chinh quoc te da chinh thuc cong bo tren toan the gioi Bao cao hoat dong kinh doanh 2006. Theo do, nam 2005 VN dung thu 3 trong so 10 quoc gia tren the gioi co nhieu cai cach nhat ve moi truong kinh doanh.

 • Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  21:52 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  Trong ban Bao cao hoat dong kinh doanh toan cau 2006, Viet Nam dung thu 3 trong 10 nuoc cai cach manh me nhat trong nam 2005. Tuy nhien, nhung phan tich tu nhieu goc do lai cho thay do khong phai la thong tin dang mung.

 • Loai bo tieu cuc trong kinh doanh van hoa

  08:13 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  Truoc thuc trang gia tang tieu cuc va vi pham ngay cang nghiem trong trong hoat dong kinh doanh vu truong, quan bar, khach san, nha hang karaoke, Bo VH-TT vua gui cong van so 1354 toi 11 tinh thanh, de nghi tang cuong chi dao dau tranh loai bo tieu cuc trong hoat dong kinh doanh cac loai hinh dich vu nay.

 • Phat 15 trieu dong va dinh chi hoat dong kinh doanh 30 ngay tiem internet tra hinh

  23:54 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Phong Van hoa - Thong tin va Cong an P.10, Q.10, TP Ho Chi Minh cho biet: Ngay sau khi bao Thanh Nien dang bai Lac vao dong internet tra hinh, doan lien nganh 814 da kiem tra dich vu 510 Ly Thuong Kiet, P.10, Q.10; xu phat diem dich vu nay 15 trieu dong; dinh chi hoat dong kinh doanh 30 ngay vi da vi pham quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly truy nhap, ket noi internet trong viec cung cap dich vu internet (diem d, khoan 5, dieu 41 Nghi dinh so 55/2001/ND-CP).

 • Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  09:00 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh quyet dinh cho phep cac to chuc tin dung va cac doanh nghiep kinh doanh vang duoc tham gia hoat dong kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai.

 • Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  08:54 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh quyet dinh cho phep cac to chuc tin dung va cac doanh nghiep kinh doanh vang duoc tham gia hoat dong kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai.

 • 10 cach giam nhe rac roi tai chinh

  03:18 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  10 cach giam nhe rac roi tai chinh

  Rac roi tai chinh lam cho doanh nghiep gap rat nhieu kho khan: san xuat bi dinh tre va phai thu hep lai, nhan vien co the bi sa thai hang loat, uy tin va vi the dang co tren thi truong co the bi anh huong nghiem trong.

 • Muon hieu qua phai bat dau tu nhan thuc

  18:09 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Muon hieu qua phai bat dau tu nhan thuc

  Quan ly hoat dong kinh doanh Internet, tro choi truc tuyen game o­nline da la de tai duoc dua ra nhieutrong cac cuoc ban thao cua co quan quan ly nha nuoc nham tim ra phuong cach thuc hien hieu qua nhat. Song xem ra, cho den thoi diem nay, khi da co hang loat cac van ban chinh sach duoc ban hanh, loi giai hop ly nhat cho bai toan tren van con phai di tim.

 • Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  09:59 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Duoc kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh quyet dinh cho phep cac to chuc tin dung va cac doanh nghiep kinh doanh vang duoc tham gia hoat dong kinh doanh vang tren tai khoan o nuoc ngoai.

 • Ngan hang NN PTNT Viet Nam tong ket hoat dong kinh doanh nam 2004

  23:32 | Thứ bảy 15/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/1/2005, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam to chuc le tong ket hoat dong kinh doanh nam 2004 dong thoi tong ket so tien quyen gop ung ho cac nan nhan chiu anh huong cua song than tai chau A.

 • Lam Dong Chan chinh hoat dong kinh doanh chup anh

  01:23 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  Lam Dong Chan chinh hoat dong kinh doanh chup anh

  UBND tinh Lam Dong cuoi tuan qua da ban hanh nhung quy dinh ve quan ly hoat dong kinh doanh chup anh tai cac diem tham quan du lich tren dia ban tinh.

 • Bo Ke hoach va Dau tu hop bao ve ket luan cua Thu tuong Ap dung muc thue TNDN 25 doi voi hoat dong kinh doanh nha dat cua Phu My Hung

  23:21 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu hop bao ve ket luan cua Thu tuong Ap dung muc thue TNDN 25 doi voi hoat dong kinh doanh nha dat cua Phu My Hung

  Chieu ngay 20/8, dong dao phong vien bao chi da toi tham du buoi hop bao do Bo Ke hoach va Dau tu to chuc thong bao mot so ket luan chinh cua Thu tuong Chinh phu ve nghia vu thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH) neu tai van ban so 163/TB-VPCP cua Van phong Chinh phu ngay 19/8.

 • Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai trong rung dac dung

  14:42 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai trong rung dac dung

  Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai, cho thue moi truong rung hoac su dung quyen su dung dat va gia tri kinh te cua tai nguyen da dang sinh hoc va canh quan rung de lien doanh, lien ket voi cac chu dau tu khac, cac to chuc, ca nhan dau tu kinh doanh du lich sinh thai tai khu rung dac dung.

 • Ha Noi nhieu nha hang vu truong vi pham trong hoat dong kinh doanh

  09:18 | Thứ hai 06/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 5-6, Cong an Q.Hoan Kiem (Ha Noi) phoi hop luc luong quan ly thi truong da dong loat kiem tra hoat dong kinh doanh tai mot vu truong, ba quan bar va 18 quan karaoke tren dia ban.

 • Tap doan AON se mo rong hoat dong kinh doanh tai VN

  22:01 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Ba Vu My Lan, Tong Giam doc Tap doan Bao hiem AON cua My tai Viet Nam, cho biet AON dang co ke hoach mo rong cac hoat dong kinh doanh tai Viet Nam, nhat la cac san pham va dich vu phuc vu khu vuc doanh nghiep nha nuoc va cac doanh nghiep co phan hoa.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0