hoan thanh

Saturday, 28/05/2016 05:05
 • Ha Noi chuan bi khoi cong nhieu cong trinh ha tang lon

  15:01 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi chuan bi khoi cong nhieu cong trinh ha tang lon

  Nam 2006, nganh giao thong cong chinh Ha Noi se khoi cong nhieu cong trinh ha tang ky thuat lon, gop phan giai quyet cac nhu cau dan sinh buc xuc, trong do chu yeu la cac du an cung cap nuoc sach va cai tao, nang cap cac tuyen duong giao thong. Trong nam nay, thanh pho se khoi dong cac du an xay dung Nha may nuoc Nam Du giai doan II voi cong suat 30.000 m3/ngay dem, du kien hoan thanh vao quy 1/2007, Nha may nuoc Yen Vien cong suat 7.000 m3/ngay dem, du kien hoan..

 • Phai hoan thanh thuy dien Son La voi tinh than trach nhiem cao voi dat nuoc

  16:00 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Phai hoan thanh thuy dien Son La voi tinh than trach nhiem cao voi dat nuoc

  Trong hai ngay 8 va 9/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung da den kiem tra, lam viec tai Cong trinh thuy dien Son La va chu tri phien hop giua nam 2006 cua Ban chi dao Nha nuoc Du an thuy dien Son La.

 • Ai cung co 24g ngay

  13:13 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Ai cung co 24g ngay

  Sau hai gio giao luu truc tuyen, chung toi da nhan duoc 150 cau hoi va cung tro chuyen voi gan 100 ban tre voi trong cac phong chat Yahoo Messenger voi chu de De su dung thoi gian hieu qua.

 • Kho hoan thanh viec cap so do trong nam 2008

  06:47 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Kho hoan thanh viec cap so do trong nam 2008

  Dai bieu Quoc hoi Nguyen Ba Thanh cho rang, “hoan thanh viec cap giay chung nhan quyen su dung dat trong nam 2008 la khong thuc te, nen lui den nam 2010”.

 • Don 1000 nam Thang Long Ha Noi thanh dai cong truong

  18:12 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Don 1000 nam Thang Long Ha Noi thanh dai cong truong

  Tu 2008-2010, rieng tren dia ban Ha Noi co 38 cong trinh, cum cong trinh dong thoi duoc thuc hien, trong do 25 cong trinh duoc dat muc tieu phai hoan thanh toan bo va 13 cong trinh khac chi khoi cong, hoan thanh mot so hang muc.

 • Habubank hoan thanh vuot muc ke hoach de ra

  14:13 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Habubank hoan thanh vuot muc ke hoach de ra

  Tong ket Quy I/2007, Habubank hoan thanh vuot muc ke hoach de ra 96,3 ty dong loi nhuan truoc thue la ket qua hoat dong sau 3 thang dau nam cua Habubank, tang 274% so voi cung ky nam ngoai va hoan thanh vuot muc ke hoach de ra nam 2007.

 • De nghi cong nhan hoan thanh Cong trinh Khi Dien Dam

  10:33 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  TP - Chinh phu kien nghi Quoc hoi cong nhan hoan thanh cong trinh quan trong quoc gia Khi - Dien - Dam tai Ba Ria - Vung Tau vao thoi diem nay voi 9 du an thanh phan.

 • TP HCM Trong nam se hoan thanh 6 cong trinh trong diem

  08:50 | Thứ sáu 18/01/2002 (GMT+7)

  TP HCM Trong nam se hoan thanh 6 cong trinh trong diem

  Trong do, du an cau Ong Lanh va mo rong duong Khanh Hoi co tong muc dau tu hon 111 ty dong. Hien cong trinh nay da dap xong nen duong va thi cong phan mong duong Khanh Hoi, hoan thanh he coc nhoi va da do be tong tru, len than mo...

 • SVD quoc gia hoan thanh vao giua thang nay

  19:03 | Thứ tư 09/07/2003 (GMT+7)

  SVD quoc gia hoan thanh vao giua thang nay

  Chieu nay, ong Nguyen Huu Thu - Giam doc Ban quan ly du an Khu lien hop the thao quoc gia - da cho phong vien TS biet, san van dong trung tam se hoan thanh vao ngay 15/7. Va ngay 23/7, Ban quan ly du an se bao cao tong quat voi Uy ban TDTT, truoc khi nha thau HISG ban giao giua thang 8.

 • Ha Noi Du an nut giao thong Nga Tu So co hoan thanh dung tien do

  17:15 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Du an nut giao thong Nga Tu So co hoan thanh dung tien do

  Theo Ban quan ly cac du an trong diem do thi Ha Noi, tinh den thoi diem nay mot so hang muc cua du an Nut giao thong Nga Tu So da duoc trien khai gan dung voi tien do de ra. Nhung viec co hoan thanh dung tien do (khoang tu ngay 30/4 hoac 19/5/2006), thi van chua the khang dinh do co phat sinh phai dieu chinh va xin phe duyet.

 • Trung Quoc hoan thanh tuyen duong sat dai nhat the gioi

  13:36 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc hoan thanh tuyen duong sat dai nhat the gioi

  Sau khi hoan thanh nhung cong trinh vi dai nhu dap Tam Hiep, dua tau Than Chau 6 vao vu tru..., Trung Quoc lai vua hoan thanh mot cong trinh lich su la tuyen duong sat tu Bac Kinh di Lhasa (Tay Tang), dai 1.956 km. Day la tuyen duong sat cao va dai nhat the gioi.

 • Cau Nong Son hoan thanh hon 80 khoi luong thi cong

  16:16 | Chủ nhật 24/10/2004 (GMT+7)

  Cau Nong Son hoan thanh hon 80 khoi luong thi cong

  Theo bao cao cua Cong ty Xay lap Cong trinh Giao thong I Quang Nam, tinh den nay, don vi da day nhanh tien do thi cong, hoan thanh 9 tru, 2 mo, lao dam 4 nhip va dang chuan bi thi cong lao dam 6 nhip con lai.

 • Ha Noi Day manh thi cong 4 du an GT trong diem

  10:46 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Day manh thi cong 4 du an GT trong diem

  Do la cac du an Khu do thi tai dinh cu Nam Trung Yen, nut giao thong Nga tu So, nut Kim Lien – O Cho Dua va ham duong bo nut giao thong Dai Co Viet (hoan thanh trung tuan quy II/2008).

 • Nha thi dau Phu Tho se kip hoan thanh

  12:00 | Thứ năm 11/09/2003 (GMT+7)

  Nha thi dau Phu Tho se kip hoan thanh

  TT(TP.HCM) - Trong khi hau het cac cong trinh phuc vu SEA Games 22 deu da hoan tat thi nha thi dau (NTD) Phu Tho (TP.HCM) van con ngon ngang. Tu nhung nguoi dan binh thuong hang ngay nguoc xuoi theo duong Ly Thuong Kiet cho den Pho thu tuong Pham Gia Khiem trong buoi di kiem tra hom 9-9 deu lo ngai ve tien do cua cong trinh nay. Lieu NTD Phu Tho co kip hoan thanh? Ong Tran Van Mui - pho giam doc So The duc the thao TP.HCM - rat tu tin khang dinh: “Kip. Se hoan..

 • De nghi cong nhan hoan thanh cong trinh quan trong quoc gia

  03:26 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Nhat tri voi de nghi cua Chinh phu “cong nhan hoan thanh cong trinh quan trong quoc gia khi - dien - dam tai Ba Ria - Vung Tau vao thoi diem nay voi chin du an thanh phan, giao Chinh phu tiep tuc chi dao cac chu dau tu hoan thanh thanh quyet toan va bao dam van hanh cong trinh an toan, hieu qua”. Do la y kien cua Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) tai phien hop hom qua 6-3.

 • TPHCM rua van bo tren cac cong trinh trong diem

  07:39 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  TPHCM rua van bo tren cac cong trinh trong diem

  Nam 2007, So Giao thong cong chinh (GTCC) TP.HCM co 34 cong trinh giao thong trong diem duoc dau tu tu von vay nuoc ngoai va trong nuoc. Trong do co 17 cong trinh da khoi cong xay dung va tat ca deu thi cong cham tre. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Hoan thanh 10 quy hoach van hoa the thao lon vao 2010

  20:48 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Tu nay den nam 2010, nganh van hoa thong tin se hoan thanh 10 quy hoach lon. - Phuc hoi cac di san van hoa vung bien gioi. - Sap khoi cong Toa nha Dong Nam A. - Khanh thanh di tich Lang Dia dao Vinh Moc...

 • Sua chua cau Van Thanh 2 kho hoan thanh tien do

  13:09 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Sua chua cau Van Thanh 2 kho hoan thanh tien do

  Hom nay, sau 15 ngay bat tay vao sua chua, nua ben phai cau Van Thanh 2 theo huong tu quan 1 ra Binh Thanh da duoc "pha" xong. Tuy nhien, theo Ban Chi huy cong truong thi viec sua chua cau kho hoan thanh tien do ma UBND TP HCM giao.

 • Cham hoan thanh lang phi lon

  08:01 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  “Viec cham hoan thanh xay dung giai doan 2 Truong THPT Nang khieu the duc the thao (TDTT) Nguyen Thi Dinh (quan 8, TP.HCM) gom cac hang muc phuc vu huan luyen va thi dau cac mon TDTT, anh huong den tuyen sinh, dao tao... gay lang phi rat lon va den nay cung chua biet thoi gian nao hoan thanh”.

 • TP HCM 30 4 hoan thanh co ban mo rong duong Truong Chinh

  05:15 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  * Cau Tan Thuan 2 khong the hoan thanh vao 30-4-2005. - * Ong Tran Quang Phuong - pho giam doc So Giao thong cong chanh TP.HCM - cho biet den 30-4 se hoan thanh co ban viec nang cap mo rong duong Truong Chinh tu Cong Hoa den nga tu An Suong.

 • Truc tuyen dem giao thua Binh Tuat Tet Viet bon phuong

  20:35 | Thứ bảy 28/01/2006 (GMT+7)

  Truc tuyen dem giao thua Binh Tuat Tet Viet bon phuong

  0g. Giao thua den. Phao hoa dong loat ban len troi bao hieu nam moi da den, mot nam moi tran day hy vong moi. Giao thua, khoanh khac thieng lieng nhat cua mot nam duong nhu tro thanh khoanh khac dai nhat khi chuong trinh Giao thua Online cua TT tro thanh noi noi nhung nhip cau don Tet tu TP.HCM cho den Ha Noi, tu nhung thanh pho lon den nhung vung que ngheo xa xoi, tu trong nuoc den nhung ba con Kieu bao, du hoc sinh dang don Tet xa nha... >> Moi bam vao day xem..

 • Hoan thanh du an mo rong quoc lo 1A doan Tien Giang

  16:29 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Hoan thanh du an mo rong quoc lo 1A doan Tien Giang

  Chieu 23-1, ong Hoang Dinh Phuc, giam doc Phan ban quan ly du an 1 phia Nam-Bo GTVT, cho biet sang mai 24-1 cac don vi thi cong se tham nhung khoi be tong nhua cuoi cung tai khu vuc cau Ruou (huyen Chau Thanh) va nut giao Trung Luong (TP My Tho), hoan thanh va dua vao su dung phan duong thuoc du an mo rong quoc lo 1A doan qua dia ban tinh Tien Giang dai 58km.

 • TPHCM Chong ung ngap van luc bat tong tam

  20:01 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  TPHCM Chong ung ngap van luc bat tong tam

  Theo So GTCC, trong tong so 21 cong trinh xoa ngap 20 diem, giam ngap 10 diem, chi co 5 cong trinh hoan thanh trong mua kho 2005.

 • TP HCM HS duoc tao moi dieu kien de hoan thanh tieu hoc

  06:12 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  So GD-DT TP.HCM vua co van ban huong dan viec xet hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc (thay cho ky thi tot nghiep tieu hoc).

 • Da Nang den 6 11 hoan thanh tiem vacxin phong dich dot 1

  03:09 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Sau muoi ngay ra quan tiem vacxin phong dich cho dan gia cam, den nay TP Da Nang da co 8/14 xa, phuong hoan thanh viec tiem vacxin phong dich dot 1 voi 112.915 gia cam duoc tiem. Ong Vo Van Tam - pho truong phong ky thuat So Thuy san nong lam TP Da Nang - cho biet den 6-11 se hoan thanh viec tiem vacxin phong dich dot 1 cho toan bo dan gia cam o sau xa, phuong con lai.

 • Can Tho nhung chiec cau dang do

  05:12 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Can Tho nhung chiec cau dang do

  Tren dia ban TP Can Tho hien co den tren 20 cay cau... dang do. Trong do nhieu cay cau du da khoi cong tu nam 1995 nhung den nay van con “dan xay”.

 • Hai quan quyet tam hoan thanh ke hoach thu thue

  08:56 | Thứ sáu 25/06/2004 (GMT+7)

  Hai quan quyet tam hoan thanh ke hoach thu thue

  6 thang dau nam, so thu thue nhap khau uoc dat 20.200 ty dong, chi bang 44% ke hoach nam. Vi vay, de hoan thanh viec thu 46.000 ty dong, theo Tong cuc pho Hai quan Dang Thi Binh An, nganh se phai co gang rat nhieu, dac biet trong boi canh thue xang dau, sat thep giam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0