hieu qua dau tu

Sunday, 29/05/2016 08:55
 • Tang hieu qua dau tu

  23:51 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Von dau tu la yeu to vat chat truc tiep quyet dinh toc do tang truong kinh te va phat trien xa hoi cung nhu bao ve, cai thien moi truong. Yeu cau tang truong cao de chong nguy co tut hau xa hon, de thoat khoi nuoc kem phat trien vao truoc nam 2010 va co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020 doi hoi phai co mot luong von dau tu rat lon. De biet luong von dau tu the nao la lon, nguoi ta so no voi GDP, tuc la xem ty le von dau tu so voi GDP..

 • Hieu qua dau tu

  00:36 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Chung ta thuong rat vui mung khi thay von dau tu phat trien ngay mot gia tang ca ve luong von tuyet doi, ca ve ty le luong von do so voi GDP.

 • Giam dau tu von Nha nuoc day dau tu tu nhan

  06:04 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Giam dau tu von Nha nuoc day dau tu tu nhan

  Nam 2005, Viet Nam tham vong tang truong 8,5%, lam phat khong qua 6,5%, dong thoi dat muc tieu nang cao hieu qua dau tu, chong tham nhung. Dieu nay doi hoi mot giai phap can bang cho tat ca cac muc tieu neu khong muon danh doi giua toc do tang truong va lam phat.

 • Giam dau tu von Nha nuoc day dau tu tu nhan

  07:47 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Giam dau tu von Nha nuoc day dau tu tu nhan

  Nam 2005, Viet Nam tham vong tang truong 8,5%, lam phat khong qua 6,5%, dong thoi dat muc tieu nang cao hieu qua dau tu, chong tham nhung. Dieu nay doi hoi mot giai phap can bang cho tat ca cac muc tieu neu khong muon danh doi giua toc do tang truong va lam phat.

 • Vien thong VN Nang suat hieu qua dau tu con thap

  00:35 | Thứ năm 15/12/2005 (GMT+7)

  Vien thong VN Nang suat hieu qua dau tu con thap

  "Nang suat lao dong va hieu qua dau tu trong linh vuc vien thong va Internet Viet Nam con thap, chi bang khoang 1/2 so voi muc trung binh trong khu vuc ASEAN+3". Do la danh gia ve mot so chi tieu cua TS. Nguyen Thanh Phuc, Pho Vien truong Vien Chien luoc Buu chinh Vien thong - CNTT tai Hoi nghi va Trien lam Quoc te ve Cong nghe truyen thong - He thong mang lan thu 4 (COMNET Vietnam 2005).

 • Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  09:52 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  Tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam, Chinh phu danh gia van duy tri duoc toc do tang truong kinh te kha cao (7,4%), nhung van thap hon so voi cung ky nam 2005 (7,6%) va thap hon muc tieu cua ke hoach la 8%. Thu nhat, tinh hinh kinh te 6 thang dau nam co nhieu chuyen bien tich cuc. Tang truong GDP da cao hon toc do cua quy I, thuoc loai cao so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi. Ket qua tren cang co y nghia khi dat duoc trong dieu kien mat bang gia..

 • Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu

  09:44 | Thứ tư 22/10/2003 (GMT+7)

  Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu

  Ban bao cao dai 30 trang cua Pho thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay truoc Quoc hoi chu yeu de cap den nhung van de kinh te - xa hoi voi du bao “du can cu” rang GDP (tong san pham trong nuoc) nam 2003 uoc tang 7,2-7,3% nho cac nganh kinh te tiep tuc chuyen dich co cau va tang truong kha.

 • Hieu qua dau tu CNTT va cong nghe so cho tinh Quang Nam

  14:22 | Chủ nhật 30/10/2005 (GMT+7)

  Hieu qua dau tu CNTT va cong nghe so cho tinh Quang Nam

  Hoi thao voi chu de “Hieu qua dau tu CNTT va CN so cho tinh Quang Nam” do nha san xuat may tinh CMS va Cty CF Dien tu vien thong tin hoc buu dien ETIC phoi hop to chuc.

 • Hop tac Nha nuoc va tu nhan se toi uu hoa hieu qua dau tu

  06:46 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Hop tac Nha nuoc va tu nhan se toi uu hoa hieu qua dau tu

  "Hop tac nha nuoc va tu nhan se toi uu hoa hieu qua dau tu va giup cung cap duoc cac dich vu cong cong chat luong cao". Do la y kien cua ong Tran Bo, Pho vu truong Vu Ket cau Ha tang va Do thi, Bo Ke hoach va Dau tu tai Dien dan Viet Nam - Nhat Ban ve hop tac Nha nuoc va Tu nhan (PPP) duoc to chuc ngay 20/3, tai Ha Noi.

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • Van hoi lon Thach thuc lon

  16:54 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Trong phien khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI (ngay 18-102005), Thu tuong Phan Van Khai da trinh bay bao cao cua Chinh phu bao cao tom tat ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005; phuong huong nhiem vu nam 2006.

 • Phat trien o at cac KCN lam giam hieu qua dau tu

  14:00 | Chủ nhật 08/04/2001 (GMT+7)

  Voi tren 30 khu cong nghiep - khu che xuat (KCN - KCX) da duoc cap giay phep, vung kinh te trong diem phia Nam, bao gom TP HCM, Dong Nai, Ba Ria- Vung Tau va Binh Duong dang thuc su tro thanh thu phu cua cac KCN-KCX trong ca nuoc. Tuy nhien, su phat trien cua linh vuc nay "dang chua dung" nhieu van de can ban.

 • Dau tu keo dai thiet hai day chuyen

  15:46 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Dau tu keo dai thiet hai day chuyen

  Hieu qua dau tu cua mot du an thuong gan lien voi yeu to thoi gian, nhung voi doanh nghiep nha nuoc (DNNN), thoi gian khong thuoc quyen chu dong cua ho va thuong keo dai, gay ra nhung thiet hai lon. Truong hop cua Tong cong ty Giay Viet Nam la mot vi du.

 • LHQ canh bao Viet Nam ve hieu qua dau tu ha tang

  12:20 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  LHQ canh bao Viet Nam ve hieu qua dau tu ha tang

  Ngay 18-4, Uy ban Kinh te va xa hoi khu vuc chau A - Thai Binh Duong cua LHQ da cong bo ket qua dieu tra kinh te xa hoi khu vuc nay tai Viet Nam, An Do va nhieu nuoc trong khu vuc.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Nhieu buc xuc ve hieu qua dau tu cua de an 112

  06:46 | Chủ nhật 14/05/2006 (GMT+7)

  Sang 13-5, tai hoi thao lay y kien dong gop cho du thao qui hoach phat trien cong nghe thong tin va truyen thong vung kinh te trong diem phia Nam, lanh dao So Buu chinh - vien thong cac dia phuong da gop y nhieu cho hoat dong dua cong nghe thong tin vao quan ly hanh chinh nha nuoc, dac biet la de an 112 (de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc cua Chinh phu).

 • WiMAX se thu tieu Internet ADSL

  09:13 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  WiMAX se thu tieu Internet ADSL

  Theo mot quan chuc Motorola chau A-TBD, neu hieu qua dau tu cho Internet ADSL cao se khong can cac dich vu bang rong khong day, se khong phai ban den cau chuyen WiMAX.

 • LHQ canh bao VN ve hieu qua dau tu ha tang

  21:52 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  LHQ canh bao VN ve hieu qua dau tu ha tang

  Ngay 18/4, Uy ban Kinh te va xa hoi khu vuc chau A - Thai Binh Duong cua LHQ da cong bo ket qua dieu tra kinh te xa hoi khu vuc nay tai Viet Nam, An Do va nhieu nuoc trong khu vuc.

 • Nhieu buc xuc ve hieu qua dau tu cua de an 112

  11:22 | Chủ nhật 14/05/2006 (GMT+7)

  Nhieu buc xuc ve hieu qua dau tu cua de an 112

  Sang 13-5, tai hoi thao lay y kien dong gop cho du thao qui hoach phat trien cong nghe thong tin va truyen thong vung kinh te trong diem phia Nam, lanh dao So Buu chinh - vien thong cac dia phuong da gop y nhieu cho hoat dong dua cong nghe thong tin vao quan ly hanh chinh nha nuoc, dac biet la de an 112 (de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc cua Chinh phu).

 • LHQ canh bao Viet Nam ve hieu qua dau tu ha tang

  13:26 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  LHQ canh bao Viet Nam ve hieu qua dau tu ha tang

  Ngay 18/4, Uy ban Kinh te va xa hoi khu vuc chau A - Thai Binh Duong cua LHQ da cong bo ket qua dieu tra kinh te xa hoi khu vuc nay tai Viet Nam, An Do va nhieu nuoc trong khu vuc.

 • Cham dut tinh trang dau tu o at phan tan

  01:07 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Cham dut tinh trang dau tu o at phan tan

  Trinh bay bao cao tai phien khai mac ky hop thu 8 Quoc hoi khoa XI hom qua 18-10, Thu tuong Phan Van Khai da mo dau bang nhung thong so an tuong ve tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi nam nay.

 • Chi so DC VN30 Index

  09:11 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Chi so DC VN30 Index

  Tap doan Dragon Capital (DCG) tai Viet Nam moi cong bo chi so chung khoan DC VN30 Index, chi so von duoc xay dung tu nam 2004 de phan anh chinh xac hieu qua dau tu tong the tren thi truong Viet Nam va co nhieu diem khac biet so voi cac chi so da duoc cong bo gan day.

 • Luan chuyen can bo quan ly du an o vi tri de tieu cuc

  15:42 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Luan chuyen can bo quan ly du an o vi tri de tieu cuc

  Day la mot trong nhung bien phap quan trong duoc neu trong chi thi vua duoc Bo truong Bo xay dung ban hanh ve viec nang cao hieu qua dau tu va chong that thoat lang phi trong xay dung.

 • Nha may loc dau Dung Quat Lang phi vi cham trien khai

  09:37 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Nha may loc dau Dung Quat Lang phi vi cham trien khai

  Cac cong trinh cang keo dai ve thoi gian, thi cang phat sinh von lon, phat sinh lang phi dau tu, lam giam hieu qua dau tu... Nha may loc dau Dung Quat da phai mat 3 nam troi de dam phan, di den ky ket.

 • Cong bo chi so DC VN30 Index

  22:50 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Cong bo chi so DC VN30 Index

  Ngay 27.9, Tap doan Dragon Capital (DCG) tai Viet Nam da cong bo chi so chung khoan DC VN30 Index. Theo tap doan nay, chi so DC VN30 Index da duoc xay dung tu nam 2004 de phan anh chinh xac hieu qua dau tu tong the tren thi truong Viet Nam va co nhieu diem khac biet so voi cac chi so da duoc cong bo gan day.

 • Cong bo chi so DC VN30 Index

  10:46 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Cong bo chi so DC VN30 Index

  Ngay 27-9, Tap doan Dragon Capital (DCG) tai Viet Nam da cong bo chi so chung khoan DC VN30 Index. Theo tap doan nay, chi so DC VN30 Index da duoc xay dung tu nam 2004 de phan anh chinh xac hieu qua dau tu tong the tren thi truong Viet Nam va co nhieu diem khac biet so voi cac chi so da duoc cong bo gan day.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0