hieu luc

Thursday, 26/05/2016 05:43
 • Nga ngung hieu luc CFE

  03:47 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Nga ngung hieu luc CFE

  Dai su quan Lien bang Nga tai VN hom qua da phat thong cao bao chi ve viec Nga ngung hieu luc Hiep uoc ve cac luc luong vu trang thong thuong chau Au (CFE). Sac lenh tong thong Nga qui dinh: dung ba thang sau ngay 14-7, viec ngung hieu luc se bat dau.

 • Tra cuu hieu luc van ban phap luat

  03:08 | Chủ nhật 09/07/2006 (GMT+7)

  De dap ung nhu cau cua dong dao nguoi doc quan tam den cac qui dinh phap luat, muon xac dinh chinh xac hieu luc van ban dang ap dung, ngay 12-7-2006, website Luat Viet Nam (thuoc Cong ty Phan mem va truyen thong VASC) se ra mat chuyen muc moi “Hieu luc van ban” tai dia chi www.luatvietnam.com.vn.

 • Tu thang 1 2007 Cham dut hieu luc phap lenh nghia vu lao dong cong ich

  06:53 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Sang 27/4, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao thong bao lenh cua Chu tich nuoc cong bo Nghi quyet ve viec cham dut hieu luc cua Phap lenh nghia vu lao dong cong ich

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Thai Lan Dinh chi hieu luc cua Hien phap

  13:52 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bao The Nation cho biet, theo lenh cua ban chi huy quan doi Thai sau cuoc dao chinh toi qua, hien o Thai Lan da dinh chi hieu luc cua Hien phap, bai mien tat ca thanh vien chinh phu va Quoc hoi. Phat bieu ve nguyen nhan dao chinh, tong tu lenh quan doi Thai Lan Sonthi Boonyaratglin cao buoc chinh sach cua thu tuong bi lat do Thaksin Shinawatra da dan Thai Lan toi su cach biet giau ngheo va pha hoai cac dinh che dan chu cua dat nuoc.

 • Luat ban hanh nhieu nhung hieu luc rat thap

  20:10 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Luat ban hanh nhieu nhung hieu luc rat thap

  Thao luan ve chuong trinh xay dung luat cua Quoc hoi nam 2006, trong buoi sang 3/11, hau het cac dai bieu deu nhat tri, nhung deu bay to ban khoan ve hieu luc cua luat rat thap.

 • Chua co loi thoat cho khung hoang tai Ukraine

  20:25 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Chua co loi thoat cho khung hoang tai Ukraine

  Hom qua 20/4, Tong thong Ukraine Viktor Yushchenko tuyen bo, ong san sang ngung thuc hien co dieu kien sac lenh giai tan Quoc hoi va to chuc bau cu Quoc hoi truoc thoi han do chinh ong ky ngay 2/4 vua qua. Tuy nhien, no van chua the lam diu su cang thang trong cuoc khung hoang chinh tri tai dat nuoc nay. Tuyen bo cua Tong thong duoc dua ra sau cuoc thao luan cung ngay voi Thu tuong Victor Yanukovich nham tim kiem loi thoat cho cuoc khung hoang chinh tri cang..

 • Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep

  19:03 | Thứ tư 19/11/2003 (GMT+7)

  Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep

  De co the tham nhap, dung vung va du suc canh tranh tren thi thi truong quoc te cung nhu thi truong trong nuoc, cac doanh nghiep Viet Nam can xay dung cho minh mot nhan hieu hoac mot thuong hieu/hinh anh quoc gia.

 • Hieu luc vaccine H5N1 cho nguoi rat han che

  13:23 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Hieu luc vaccine H5N1 cho nguoi rat han che

  "Theo danh gia cua WHO va TT Phong kiem soat dich benh Hoa Ky, tat ca cac loai vaccine phong H5N1 dang nghien cuu va thu nghiem tren the gioi, trong do co VN, deu han che ve hieu luc phong benh", Ngay 27/12, Thu truong Bo Y te Trinh Quan Huan thong bao.

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Phap Hoi dong Hien phap thong qua hieu luc cua Luat lao dong moi

  14:08 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Phap Hoi dong Hien phap thong qua hieu luc cua Luat lao dong moi

  Hoi dong Hien phap cua Phap hom 30/3 da thong qua hieu luc cua luat lao dong moi, hien dang gay ra cac cuoc bieu tinh chong doi trong gioi sinh vien va cong doan lao dong trong thoi gian qua.

 • Cham dut hieu luc quyet dinh 55 ve phat trien nganh det may

  14:29 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Moi day, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 126/2006/QD-TTg cham dut hieu luc Quyet dinh 55/2001/QD-TTg ngay 23-4-2003 ve viec phe duyet Chien luoc phat trien va mot so co che ho tro thuc hien Chien luoc phat trien nganh det may VN.

 • Da Lat Soi dong thi truong nha dat Ky 2 Chay dua voi hieu luc luat dat dai

  10:15 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Da Lat Soi dong thi truong nha dat Ky 2 Chay dua voi hieu luc luat dat dai

  Tu vai tuan qua, o Da Lat nhieu nguoi do xo di lam thu tuc mua ban, chuyen nhuong, chuyen quyen su dung dat. Ho dang “chay dua” voi hieu luc cua Luat Dat dai bat dau thuc thi tu ngay 1/7/2004.

 • Cham dut hieu luc Quyet dinh 55 ve ho tro nganh det may

  23:58 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 13.6, Van phong Chinh phu cho biet Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh cham dut hieu luc cua Quyet dinh (QD) so 55 (ngay 23.4.2001) cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet Chien luoc phat trien va mot so co che chinh sach ho tro thuc hien Chien luoc phat trien nganh det may VN den nam 2010.

 • Quy dinh quan ly gio choi trong Game Online kem hieu luc

  09:16 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Quy dinh quan ly gio choi trong Game Online kem hieu luc

  "Lo" thong tu, "lach" quy dinh...

 • Cham dut hieu luc Quyet dinh ho tro det may

  09:57 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Cham dut hieu luc Quyet dinh ho tro det may

  Tin tu Van phong Chinh phu ngay 13/6 cho biet, thuc hien cac cam ket gia nhap WTO, Thu tuong Phan Van Khai vua co Quyet dinh cham dut hieu luc Quyet dinh so 55/QD-TTg ngay 23/4/2001 ve Chien luoc phat trien va mot so co che chinh sach ho tro nganh det may Viet Nam den nam 2010.

 • Hieu luc dieu uoc quoc te cao hon luat trong nuoc

  18:50 | Thứ ba 10/12/2002 (GMT+7)

  Day la diem moi trong du thao sua doi Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat trinh Quoc hoi chieu 10/12. No duoc dua vao mot dieu khoan rieng dua tren y kien cua cac dai bieu trong buoi thao luan to tuan truoc.

 • Dich lan rong Da den luc dung vac xin ta

  21:38 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Nguon nuoc sinh hoat nhiem khuan va lay nhiem thu phat (lay tu nguoi sang) da khien nguoi dan thuc su lo so. Nhieu nguoi con rao riet di tim vac xin ta trong khi khong he biet la hieu luc cua no den dau.

 • Cach lam no nguc nho bam sinh hieu luc manh me

  07:11 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Cach lam no nguc nho bam sinh hieu luc manh me

  Hoi: Tu tuoi day thi den gio, khi da 26 tuoi, lua tuoi truong thanh, nguc toi van o trang thai “sieu phang”. Chi con 2 thang nua toi se la co dau, mong uoc lon nhat luc nay cua toi la cai thien bo nguc cua minh duoc no nang, nu tinh hon.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Khong chong duoc tham nhung Hieu luc chinh quyen thap

  21:50 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Khong chong duoc tham nhung Hieu luc chinh quyen thap

  Trong dieu kien nguon luc co han, chong tham nhung can truoc het nham vao nhung nganh, bo phan tham nhung nhieu, tranh dan trai. Do la van de neu trong tranh luan ve chong tham nhung tai SOM II, ngay 24/5.

 • Quoc hoi se xu ly to chuc lo kien nghi giam sat

  16:57 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi se xu ly to chuc lo kien nghi giam sat

  Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An thua nhan: "Hieu luc giam sat cua QH chua cao". Ong cho biet, Quoc hoi se giam sat lai nhung van de da giam sat va co co che xu ly viec giai quyet kien nghi qua hoat dong giam sat.

 • 11 1 2007 Ngay hieu luc cua Nghi dinh thu gia nhap WTO cua Viet Nam

  17:37 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Thuc hien y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu (Cong van so 7234/VPCP-QHQT ngay 8-12-2006), ngay 11-12-2006, Bo Ngoai giao da hoan thanh thu tuc doi ngoai thong bao cho Ban thu ky WTO ve viec phe chuan Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To chuc thuong mai the gioi (WTO) cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

 • Cham chuyen nhuong han ngach vi cho hieu luc van ban

  11:05 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Theo Hiep hoi det may Viet Nam, mac du quy che chuyen nhuong han ngach da duoc Lien bo thuong mai va cong nghiep ban hanh tu ngay 1/4, nhung cho den nay da gan 20 ngay troi qua, viec chuyen nhuong han ngach giua cac doanh nghiep van chua duoc thuc hien.

 • Canh sat giao thong nhan hoi lo lam hieu luc phap luat bi nhon

  11:21 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Canh sat giao thong nhan hoi lo lam hieu luc phap luat bi nhon

  Tren day la mot trong nhung nguyen nhan duoc de cap nhieu va duoc duc ket thanh mot trong nhung nguyen nhan dan den tinh trang giao thong phuc tap, tai nan tang cao trong thoi gian qua. Nhung thong tin so ket 3 thang hoat dong cua Dien dan dan “Hien ke giam thieu tai nan giao thong” duoc Uy ban an toan Giao thong quoc gia, Bo GTVT dua ra sang 18/4.

 • Thanh lap To bien tap de an Day manh cai cach hanh chinh

  14:40 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  To bien tap De an "Day manh cai cach hanh chinh nang cao hieu luc quan ly cua bo may nha nuoc" gom 9 thanh vien la can bo, lanh dao cac Bo: Noi vu, Tu phap; Van phong Chinh phu; Van phong Trung uong Dang; Ban To chuc Trung uong Dang.

 • TP HCM van tiep tuc cap giay hong moi

  08:53 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Trong khi dai dien mot so co quan co nhung kien nghi Chinh phu huy Nghi dinh 95, Giam doc So Xay dung TP HCM Nguyen Minh Dung cho biet, thanh pho van tiep tuc thuc hien viec cap giay hong moi theo 95 cho den khi co nhung quy dinh moi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0