he thong thong tin quan ly

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • He thong thong tin Quan ly thuong mai va dau tu toan cau

  09:55 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  He thong thong tin Quan ly thuong mai va dau tu toan cau

  Vao dau thang 2/2007 nay, website “He thong thong tin Quan ly thuong mai va dau tu toan cau” (GTIM Viet Nam) da duoc khai truong tai dia chi: http://www.gtimnetwork.biz voi 2 ngon ngu: tieng Viet va tieng Anh.

 • Doi moi giao duc bang he thong thong tin quan ly hien dai

  12:26 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 11.7, tai Ha Noi, Bo Giao duc va Dao tao da phoi hop voi Uy ban chau Au to chuc Hoi thao thiet ke he thong thong tin quan ly giao duc. Hoi thao nam trong khuon kho du an ho tro doi moi quan ly giao duc (SREM) duoc bat dau thuc hien vao thang 4.2006, du kien keo dai den 4.2010.

 • FPT xay dung he thong thong tin quan ly ngan sach va kho bac

  19:16 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Chieu nay 20-3, Cong ty IBM va FPT da ky ket hop dong trien khai du an xay dung he thong thong tin quan ly ngan sach va kho bac (TABMIS) cua Bo Tai chinh.

 • Nganh He thong thong tin quan ly hoc gi va lam viec gi

  13:12 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Nganh He thong thong tin quan ly hoc gi va lam viec gi

  * Em trung tuyen NV2 vao Truong DH Bach khoa TP.HCM nhung chua nhan duoc giay bao trung tuyen. Vay khi nao em moi duoc nhan de nhap hoc? Em o Dak Lak, em co duoc o ky tuc xa cua truong khong? (Thanh, thanh150385@)

 • Tang dau tu cho quan ly tai chinh doanh nghiep

  14:23 | Thứ bảy 26/05/2001 (GMT+7)

  "Cai tien, nang cao hieu qua hoat dong cua he thong thong tin quan ly tai chinh doanh nghiep" la chu de cuoc Hoi thao do Bo Tai chinh phoi hop voi hang tu van quoc te Price WaterHouse Coopers (PWC) to chuc tai Ha Noi ngay 24/5.

 • Da Nang se tham gia he thong GTIM toan cau

  18:58 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang se tham gia he thong GTIM toan cau

  Da Nang duoc chon de thiet lap He thong thong tin quan ly dau tu va thuong mai toan cau (GTIM) ma Chinh phu Hoa Ky du kien trien khai o VN.

 • Qua 2 nam su dung he thong thong tin quan ly giao duc EMIS Rang hay thi that la hay

  21:32 | Chủ nhật 14/11/2004 (GMT+7)

  Qua 2 nam su dung he thong thong tin quan ly giao duc EMIS Rang hay thi that la hay

  He thong EMIS da duoc nganh giao duc cua tat ca tinh thanh tren toan quoc dua vao thu nghiem trong 2 nam nay, voi su giup do cua Du an ho tro Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT). Buoc dau, EMIS da mang den cho nganh giao duc mot ket qua kha quan trong cong tac quan ly. Song de hoan thien he thong con can nhieu yeu to khac. Bo GD-DT da co cuoc trung cau y kien cua cac chuyen vien va lanh dao nganh giao duc cua tat ca tinh thanh trong ca nuoc ve EMIS.

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Viet Nam doat giai nhi ADOC Award 2005

  10:02 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Viet Nam doat giai nhi ADOC Award 2005

  Toi 5/8 vua qua, Dien dan co hoi so APEC (ADOC) 2005 da ket thuc voi le trao giai ADOC Award tai Dai Bac. Vuot qua 51 trong tong so 53 du an tham du ADOC Award, Du an "He thong thong tin quan ly thue o Viet Nam" (e-Tax) cua Tong cuc thue Viet Nam da doat giai nhi chung cuoc.

 • 93 ty dong dau tu he thong thong tin cho tau ca

  14:22 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  93 ty dong dau tu he thong thong tin cho tau ca

  Bo Thuy san se nang cap 18/32 dai duyen hai, lap dat thiet bi thong tin kiem soat tau thuyen ra vao cac cang, ben ca... tu nam nay, trong khuon kho Du an Xay dung He thong thong tin quan ly nghe ca tren bien, vua duoc Bo truong Ta Quang Ngoc dong y trien khai.

 • Mot san pham cua Viet Nam lot vao top 3

  09:51 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Mot san pham cua Viet Nam lot vao top 3

  Theo thong bao cua Ban To chuc Giai thuong ADOC Award Dai Loan, “He thong thong tin quan ly thue o Viet Nam” da lot vao top 3 trong so 53 de cu cua 6 nen kinh te thuoc To chuc Hop tac Kinh te Chau A – Thai Binh Duong (APEC).

 • Mot phan mem VN lot vao top 3 giai ADOC

  10:42 | Chủ nhật 24/07/2005 (GMT+7)

  “He thong thong tin quan ly thue o Viet Nam” duoc binh chon la mot trong 3 san pham dung dau 53 de cu cua 6 nen kinh te thuoc APEC. Voi ket qua nay, dai dien cua Trung tam Tin hoc va thong ke (Tong cuc Thue) se co bai tham luan 30 phut tai dien dan ADOC.

 • Tin van

  00:11 | Thứ bảy 03/09/2005 (GMT+7)

  Phai doan Uy ban chau Au tai VN va Bo GD-DT ngay 1/9 da ky Hiep dinh tai chinh cung cap khoan vien tro 12 trieu euro cho du an ho tro doi moi quan ly giao duc VN. Du an se gop phan thuc day viec the che hoa he thong thong tin quan ly giao duc tai 64 tinh thanh tren ca nuoc. (X.Danh)

 • Tuyen ung vien chuong trinh hop tac du hoc Hoa Ky AUCP

  09:22 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Trung tam Dao tao quoc te (CIE) - DH Quoc gia TP. HCM tuyen ung vien chuong trinh hop tac du hoc Hoa Ky (AUCP) cac chuyen nganh: Khoa hoc may tinh, Ky thuat phan mem, He thong thong tin quan ly va cac nganh Quan tri kinh doanh.

 • Khoa hoc chuyen de Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep cua VJCC

  16:01 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc chuyen de Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep cua VJCC

  Trung tam VJCC xin gioi thieu khoa hoc chuyen de: Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep. Noi dung: - Tong quan ve cong tac van phong va thu ky van phong - Cong tac le tan va ky nang giao tiep hanh chinh - Quan ly cac hoat dong cua phong Hanh chinh tong hop: + To chuc hoi nghi, cac chuyen cong tac, hau can + Chuan bi bao cao va tai lieu + Bo tri, sap xep khong gian lam viec - To chuc va quan ly he thong thong tin quan ly trong Doanh..

 • Tin van cong nghe thong tin ngay 610

  10:11 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Tin van cong nghe thong tin ngay 610

  (VM) – Ngay 6/10, CDIT tuyen bo dang nghien cuu thu nghiem cong nghe RFID trong linh vuc buu chinh. Cung ngay IBM cung cho ra mat Lotus Sametime 7.5. Trong khi do Oracle thong bao doanh thu tu kinh doanh ban quyen ung dung cua hang nay da 126%. CDIT nghien cuu thu nghiem cong nghe RFID trong linh vuc buu chinh Trung tam Cong nghe Thong tin (CDIT - Hoc vien Cong nghe BCVT) thuoc VNPT dang nghien cuu thu nghiem cong nghe nhan dang bang song radio (Radio Frequency..

 • Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  09:38 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  Tu dau nam den nay, toan he thong kho bac Nha nuoc (KBNN) da thuc hien kiem soat chi thuong xuyen khoang 125.000 ty dong, phat hien tren 23.000 khoan chi cua tren 10.000 luot don vi chua chap hanh dung thu tuc, che do quy dinh va dac biet da tu choi thanh toan gan 200 ty dong chi ngan sach khong dung che do. Doi voi cong tac kiem soat thanh toan von dau tu xay dung co ban, he thong KBNN kiem soat thanh toan 67.364 ty dong, dat 88,1% ke hoach nam va tu choi thanh..

 • Nguoi lam ERP noi ve ERP

  11:23 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi lam ERP noi ve ERP

  He thong thong tin quan ly doanh nghiep hay ERP (Enterprise Resource Planning) dang duoc hieu theo nhieu nghia khac nhau. Mot so doanh nghiep (DN) noi dang ung dung ERP, nhung thuc chat chi trien khai mot hai module nao do. Tai Viet Nam, cac thong tin ve ERP cung chua duoc thong tin day du va lien tuc den cac DN. Mot so DN dang ung dung ERP cung rat "ngai" noi ve minh.

 • Tai sao ung dung ERP o Viet Nam chua pho bien

  10:17 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Tai sao ung dung ERP o Viet Nam chua pho bien

  ERP la viet tat cua tu tieng Anh “Enterprise Resource Planning”, co nghia la “He thong hoach dinh nguon luc doanh nghiep”. Co the noi mot cach don gian hon, ERP chinh la He thong thong tin quan ly doanh nghiep. Theo ong Hoang Minh Chau - Giam doc Cong ty FPT TP.HCM, co nhieu loi ich doi voi doanh nghiep (DN) khi ung dung ERP. Nang suat lao dong se tang do cac du lieu dau vao chi phai nhap mot lan cho moi giao dich co lien quan, dong thoi cac bao cao duoc..

 • Dao tao cao hoc chuyen tiep My ve cong nghe thong tin

  09:44 | Thứ bảy 22/06/2002 (GMT+7)

  Trung tam Dao tao quoc te - DHQG TP HCM (CIE) va Trung tam Dao tao cong nghe thong tin - So KHCN-MT TP HCM (ITTI) vua ky hop dong phoi hop dao tao cao hoc chuyen tiep My thuoc cac nganh hoc ve cong nghe thong tin va he thong thong tin quan ly. Chuong trinh du kien tuyen sinh tu thang 7.

 • Dau tu tren 92 ti dong xay dung he thong thong tin cho tau ca

  22:06 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 23.5, nguon tin tu Bo Thuy san cho biet, Bo vua moi khoi dong trien khai du an xay dung he thong thong tin quan ly nghe ca tren bien nham nang cao hieu qua hoat dong va bao dam an toan cho tau thuyen danh bat thuy san tren bien.

 • Cac nganh dao tao cua Truong CD Kinh te doi ngoai

  14:23 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong CD Kinh te doi ngoai

  Truong CD Kinh te doi ngoai luon dung dau danh sach cac truong CD co luong thi sinh du thi nhieu va diem chuan cao nhat.

 • Nang cao ung dung cua EMIS vao quan ly va phat trien giao duc

  12:31 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  ”Cong tac bao cao thong ke va quan ly, phuc vu cac quy mo hoach dinh phat trien cua nganh giao duc-dao tao (GD-DT) ca nuoc dang chuyen dan tung buoc tu phuong thuc truyen thong sang tin hoc hoa mot cach dong bo “ – Thu truong Bo GD-DT Pham Vu Luan da nhan manh nhu tren trong phat bieu cua minh tai phien khai mac hoi thao “Su dung cac ket qua dau ra cua he thong thong tin quan ly giao duc" (EMIS ) vua dien ra sang nay (25-10) tai Da Nang .

 • Phan mem quan ly thue VN lot vao top 3 APEC

  15:20 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Theo thong bao cua Ban To chuc Giai thuong ADOC Award Dai Loan, “He thong thong tin quan ly thue o VN” da lot vao top 3 trong so 53 de cu cua 6 nen kinh te thuoc To chuc Hop tac Kinh te chau A – Thai Binh Duong (APEC).

 • 48 trieu USD nham cai nganh tai chinh Viet Nam

  07:51 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  (TS)- Bo Tai chinh va Cong ty IBM hom 15/12 da ki ket hop dong tri gia 48 trieu USD xay dung “He thong thong tin quan ly ngan sach va kho bac” (TABMIS). He thong nay nham cai cach he thong quan ly tai chinh cua Viet Nam, gop phan nang cao hieu qua kiem tra giam sat tai chinh cua Chinh phu.

 • Thu tuong Thaksin lai co y dinh tu chuc

  10:52 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Thaksin lai co y dinh tu chuc

  Nhat bao The Nation cua Thai Lan ngay 23-6 cho biet Thu tuong Thaksin Shinawatra hien cam thay nan long va co y dinh tu chuc. Phat bieu tai cuoc hop ban ve He thong thong tin quan ly tai chinh chinh phu (GFMIS).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0