he thong cap nuoc

Friday, 27/05/2016 21:11
 • Dan khong man ma voi he thong cap nuoc moi

  09:31 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Dan khong man ma voi he thong cap nuoc moi

  Mac du nganh nuoc bo 100% kinh phi dau tu cai tao he thong cap nuoc moi nhung nhieu ho dan lai khong ung ho viec thuc hien he thong cap nuoc moi... trong khi hang ngay ho van phai bo tien ra mua nuoc sinh hoat bang xe stec! Vi sao?

 • Tren 16 6 ti dong xay dung he thong cap nuoc

  03:24 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Cong ty Cap thoat nuoc va ve sinh moi truong nong thon tinh Kien Giang vua khoi cong xay dung he thong cap nuoc tai ap Vinh Dong I, thi tran Vinh Thuan, huyen Vinh Thuan (Kien Giang). Du an co tong von dau tu 16,669 ti dong.

 • Ninh Thuan xay dung he thong cap nuoc do thi

  04:58 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Sang 25-5, Cong ty Cap nuoc Ninh Thuan da khoi cong va cai tao he thong cap nuoc do thi Phan Rang voi so von 145 ti dong, do lien danh nha thau Waco - Sembcord thuc hien.

 • Kien Giang hon 15 trieu USD phat trien he thong cap nuoc

  01:25 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Sang qua 20-7, UBND tinh Kien Giang da lam le khoi cong du an cai tao va phat trien he thong cap nuoc tren dia ban TP Rach Gia (Kien Giang). Cong trinh co tong so von dau tu tren 15,6 trieu USD tu nguon von cua Ngan hang Phat trien chau A.

 • Ung 15 ty xay dung he thong cap nuoc sinh hoat cho Lang ung thu

  09:32 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  TP - Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh (so 1353/QD-TTg) ve viec ung von cho du an dau tu xay dung he thong cap nuoc sinh hoat xa Thach Son va cac vung phu can huyen Lam Thao, tinh Phu Tho.

 • He thong cap nuoc song Sai Gon Se hoan thanh vao nam 2010

  03:28 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Tai cuoc hop ve tien do cua du an he thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 2 chieu 31-10, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua da yeu cau Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) trien khai du an nay trong nam 2006 va hoan thanh vao nam 2010.

 • He thong cap nuoc song Sai Gon Chi phat 34.000m3 ngay

  08:48 | Thứ sáu 16/07/2004 (GMT+7)

  Trong nhung ngay qua Cong ty Cap nuoc TP.HCM phai giam luong nuoc phat ra cua Nha may nuoc Tan Hiep (thuoc du an he thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 1) xuong con… 34.000m3/ngay thay vi 150.000m3/ngay nhu truoc day.

 • Lui thoi gian phat nuoc he thong cap nuoc song Sai Gon

  23:50 | Chủ nhật 16/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/5, ong Vo Dung - Pho giam doc So Giao thong Cong chanh TP Ho Chi Minh cho biet: ke hoach phat nuoc cua du an He thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 1 du kien vao ngay 17/5 se khong the thuc hien duoc do mot doan duong ong phi 1.500 mm tren duong Phan Anh (Q.Tan Phu) da bi su co.

 • Tiep nhan nguon nuoc tu du an he thong cap nuoc song Sai Gon

  08:40 | Thứ bảy 12/06/2004 (GMT+7)

  Luc 15gio ngay 11-6, nguon nuoc tu du an he thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 1 chinh thuc hoa vao mang luoi cap nuoc cua TP.HCM tai diem tiep nhan nga ba Cong Hoa -Tan Ky Tan Quy, quan Tan Binh. Ap luc nuoc do duoc tai khu vuc nay kha manh, 0,8kg/cm2, tuong duong luong nuoc 8.000m3/ngay.

 • Kontum 67 ti dong dau tu cai tao he thong cap nuoc do thi

  06:20 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Du an cai tao va mo rong he thong cap nuoc thi xa Kontum vua duoc UBND tinh phe duyet gan 67,326 ti dong, gom 46,456 ti dong tu von vay ODA cua Cong hoa Phap, 19,870 ti dong von ngan sach va dan dong gop 1 ti dong. Du an duoc giao cho Cong ty Cap nuoc Kontum lam chu dau tu, cong suat thiet ke 12.000m3 nuoc/ngay dem.

 • 5 trieu USD cho he thong cap nuoc do thi Dien Nam Dien Ngoc

  11:32 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Ong Le Dinh An, Chanh Van phong Bo Ke hoach va Dau tu cho biet Chinh phu Dan Mach vua co van ban dong y gianh mot khoang tin dung uu dai de tai tro cho 6 du an nuoc sinh hoat va bao ve moi truong cho 5 tinh: Khanh Hoa, Dak Lak, Yen Bai, Ba Ria - Vung Tau va Quang Nam voi tong nguon tin dung uu dai hon 14,43 trieu USD.

 • 45 ti dong xay dung he thong cap nuoc Khu kinh te Nhon Hoi

  03:01 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da dong y cho tinh Binh Dinh tam ung 45 ti dong de dau tu du an cap nuoc Khu kinh te Nhon Hoi giai doan 1.

 • TP HCM Quan ly he thong cap nuoc qua mang

  11:27 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  TP HCM Quan ly he thong cap nuoc qua mang

  Tong Cong ty Cap nuoc Sai Gon (SAWACO) vua trien khai chuong trinh quan ly mang luoi cap nuoc bang he thong thong tin dia ly tren mang may tinh (SAWAGIS) o Chi nhanh Cap nuoc Nha Be.

 • Nhieu do thi chua co he thong cap nuoc chua chay

  02:12 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  TT (TPHCM) - Ngay 22-12, tai TP.HCM, Pho thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung da chu tri hoi nghi so ket nam nam thuc hien Luat PCCC va cong tac PCCC tai cac khu cong nghiep - khu kinh te.

 • TP Ho Chi Minh 3 quan duoc tiep nhan nguon nuoc sinh hoat moi

  02:18 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Sang 13/6, Cong ty Cap nuoc da chinh thuc hoa mang nuoc sach tu he thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 1 vao he thong cap nuoc thanh pho tai 3 diem dau noi: Nguyen Son - Thoai Ngoc Hau (Q.Tan Phu) va Ma Lo (Q.Binh Tan) va Ni Su Huynh Lien (Q.Tan Binh).

 • Nuoc may ban hoanh hanh tai My

  22:38 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Nuoc may ban hoanh hanh tai My

  Cac thanh pho va thi tran o My tieu ton khoang 50 ti USD moi nam de lam sach nguon nuoc tu nhien roi cung cap cho nguoi dan thong qua 170.000 he thong cap nuoc. Tuy nhien, nguoi ta dang lo ngai nguon nuoc da duoc xu ly tren bi nhiem khuan khi chay qua cac duong ong cu co tuoi doi 50, 60, tham chi la 100 nam o nuoc nay.

 • Xoa khat cho 9 quan huyen tai TP HCM tu ngay 10 4

  21:40 | Thứ hai 05/04/2004 (GMT+7)

  Xoa khat cho 9 quan huyen tai TP HCM tu ngay 10 4

  Ngay 10/4, Nha may Nuoc Tan Hiep thuoc du an he thong cap nuoc song Sai Gon giai doan 1 se chinh thuc phat nuoc ve thanh pho. Trong thoi gian dau, nha may se phat 150.000m3; 1 thang sau do nang len 300.000m3.

 • Nam 2010 100 thi tran co nuoc sach

  22:40 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  Nam 2010 100 thi tran co nuoc sach

  Trong nam 2005, tat ca cac thanh pho, thi xa tinh ly, tru cac tinh ly cua cac tinh moi chia tach, deu co he thong cap nuoc sinh hoat. Do la muc tieu duoc neu ra tai Hoi nghi tong ket 10 nam thi hanh Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve bao dam nuoc sach va ve sinh moi truong vua duoc to chuc sang 13/01/2005.

 • Ban pho tang 10

  04:14 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Ban pho tang 10

  Cau thang may nha 11B, khu tai dinh cu Nam Trung Yen dap vao mat moi nguoi la dong chu: HH- banh cuon, xoi xeo phong 70, ban gao phong 11, cat may phong 12. Sanh phong 1203, mot xo nuoc, hai con ngan da duoc vat long. Chi Phuong, chu nha khong ngan ngai: “Nha co 5 khau, len chung cu khong co viec nen danh mo hang bun, pho”.

 • Ha Noi Vi sao ong nuoc dang dung tot lai phai thay

  23:48 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi dang trien khai du an cai tao he thong cap nuoc o mot so khu vuc. theo phan anh cua nguoi dan tai nhung khu vuc nay, nuoc sinh hoat hien tai van tot nhung Cong ty Kinh doanh nuoc sach van yeu cau thay moi duong ong va phai dong them tien cho cong ty. Trao doi voi Thanh nien, ong Nguyen Tran Thieu - Pho giam doc Xi nghiep Kinh doanh nuoc sach Dong Da cho biet:

 • Du an cap nuoc lon nhat VN sap di vao hoat dong

  16:19 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Du an cap nuoc lon nhat VN sap di vao hoat dong

  Giai doan I du an he thong cap nuoc cong suat 600.000m3/ngay dem da tien hanh ky ket goi thau cuoi cung chuan bi di vao hoat dong.

 • TP Ho Chi Minh Danh hon 2.100 ti dong phat trien he thong cap nuoc

  00:13 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Danh hon 2.100 ti dong phat trien he thong cap nuoc

  So von noi tren duoc phan bo nhu sau: cho ke hoach phat trien nguon nuoc (161,6 ti dong); phat trien mang cap 1 va cap 2 (khoang 206 ti dong); phat trien mang cap 3 (khoang 134 ti dong); phat trien mang phia tay (546,6 ti dong); phat trien mang phia dong (409,7 ti dong); cai tao ong muc (98,8 ti dong) va gan dong ho nuoc cho khach hang (33 ti dong). Duoc biet mang luoi duong ong can lap dat moi trong nam 2005 co tong chieu dai hon 400 km.

 • May tinh tiet lo am muu khung bo he thong cap nuoc cua My

  08:27 | Thứ năm 31/01/2002 (GMT+7)

  May tinh tiet lo am muu khung bo he thong cap nuoc cua My

  Trung tam Bao ve Co so ha tang My (NIPC) thuoc FBI phat hien ra bang chung ve viec bon khung bo lap ke hoach tan cong vao cac he thong cung cap nuoc tai My va mot so nuoc khac.

 • TP HCM can 15000 ty dong dau tu cho nuoc sach

  08:56 | Chủ nhật 25/11/2001 (GMT+7)

  Bo Xay dung vua trinh Thu tuong Chinh phu du an quy hoach tong the he thong cap nuoc TP HCM den nam 2010 voi tong muc dau tu la 15.000 ty dong, trong do giai doan dau tu nay den nam 2005 la 9.000 ty dong. Bo cung de nghi Chinh phu thong qua viec khai thac nguon von trong nuoc.

 • 50 nuoc sach o Ha Noi bi that thoat

  11:20 | Thứ hai 14/05/2001 (GMT+7)

  Moi dau he ma tinh trang thieu nuoc sinh hoat o nhieu khu vuc dan cu tren dia ban TP da ro len. Ong Pham Van Thao, Truong phong Ke hoach Cong ty Kinh doanh nuoc sach (KDNS) Ha Noi, giai thich rang he thong cap nuoc cua thu do duoc xay dung cach day hon 100 nam nen da xuong cap. Ty le nuoc that thoat len den 50%.

 • Dau nam 2008 nuoc song Da ve Ha Noi

  11:35 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Dau nam 2008 nuoc song Da ve Ha Noi

  Khac phuc nhung kho khan ton tai trong qua trinh thuc thi du an su dung nguon nuoc song Da de xay dung he thong cap nuoc chuoi do thi, chinh phu vua chi dao kien quyet dua nuoc song Da ve Ha Noi trong quy 1/2008.

 • TP Ho Chi Minh Them mot he thong cap nuoc sach moi

  00:05 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Them mot he thong cap nuoc sach moi

  Ngay 1/11, Cong ty co phan Hoang Lien da khoi cong xay dung duong ong nuoc D200 dai gan 3 km, tu Nha may Nuoc Thanh Loc (Q.12) den mang phan phoi cua Cong ty Cap nuoc thanh pho. Nha may nuoc noi tren do Cong ty Hoang Lien dau tu theo chu truong xa hoi hoa cap nuoc, khai thac nguon nuoc ngam ban phan ven song Sai Gon, theo cong nghe ky thuat cua Ha Lan, du kien 2 thang nua se hoa mang cap nuoc thanh pho. Nguon nuoc moi nay se duoc bo sung vao luong nuoc cung cap..

 • Cong ty cap nuoc do toi cho chu xay dung

  04:58 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Lien tuc nhung ngay qua, mot loat chung cu, khach san o TP Da Lat mat nuoc sinh hoat. Nguoi dan phai dung can nhua di cho nuoc tu cac khu vuc xa dua ve dung (canh nay chua tung co o Da Lat), boi he thong cap nuoc may hoan toan mat tac dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0