hai dao

Wednesday, 01/06/2016 06:47
 • Nga Hai dao doat giai thuong phim Nika

  08:18 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Nga Hai dao doat giai thuong phim Nika

  Bo phim Hai dao cua dao dien Pavel Lugin da giat cung luc ba giai thuong lon cua Nika: phim nghe thuat hay nhat, dao dien xuat sac nhat (Pavel Lugin) va nam dien vien chinh xuat sac nhat (Petr Mamonov). Ngoai ra, nam dien vien phu cua bo phim, Viktor Sukhokurov, con gianh giai nam dien vien phu xuat sac nhat.

 • Viettel Mobile day nhanh tien do phu song noi bien gioi hai dao

  13:12 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Tin tu Tong cong ty Vien thong Quan doi (Viettel) cho biet, mang 098 dang gap rut cho tien hanh khao sat va lap dat cac tram phat song o cac khu vuc bien gioi, hai dao nham phuc vu cho chien luoc an ninh quoc phong va phat trien dich vu vien thong den tung xa.

 • Ho tro 100 trieu dong cho ho dan ra hai dao sinh song

  12:12 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  Lien bo Nong nghiep va Phat trien nong thon - Tai chinh vua co huong dan ve che do di dan den cac vung thuc hien quy hoach, bo tri dan cu. Theo do, cac ho dan ra hai dao se duoc ngan sach ho tro tu 50 trieu dong den 100 trieu dong/ho.

 • CNTT huong toi thi truong nong thon

  08:26 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  CNTT huong toi thi truong nong thon

  Su tang truong ngoan muc ve toc do tang truong vien thong, cong nghe thong tin ma Viet Nam dat duoc phan lon trong nhung nam qua nho vao su phat trien cua cac thi truong lon o thanh thi, do thi lon. Phan dong gop cua thi truong nong thon, mien nui, hai dao (o day goi tat la nong thon) con han che boi nhieu ly do khac nhau, trong do chu yeu la kho khan trong viec xay dung mot co so ha tang, mang luoi toi cac vung sau, vung xa, hai dao. Dau tu doi voi nha cung cap..

 • Ket nghia do dau cac dia phuong bien gioi hai dao

  08:08 | Chủ nhật 23/12/2007 (GMT+7)

  TT (Kien Giang)- Ong Truong Quoc Tuan - bi thu Tinh uy Kien Giang - cho biet Ban thuong vu Tinh uy vua chi dao cac dia phuong, doan the trong tinh co ke hoach cu the to chuc tot ngay bien phong toan dan sap toi voi tinh than huong ve bien gioi, hai dao.

 • Bau cu som tai mot so vung mien nui hai dao

  00:40 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Tai phien hop Uy ban thuong vu Quoc hoi sang 20/4, Hoi dong bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII da thong bao quyet dinh cho phep 8 tinh, thanh pho la Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Quang Nam, Binh Dinh, Ba Ria-Vung Tau, Lai Chau va Hai Phong duoc to chuc bau cu som o mot so to bau cu thuoc mien nui, hai dao, giao thong di lai kho khan.

 • Quang Nam bau cu som o bien gioi hai dao

  16:13 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Quang Nam bau cu som o bien gioi hai dao

  Hom nay (17-5), Quang Nam co 26.050 cu tri o 24 xa bien gioi, mien nui cao va hai dao di bau cu som tai 127 to bau cu do dac thu dia hinh.

 • Moi ho dan ra hai dao duoc ho tro tu 50 den 100 trieu dong

  16:27 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 190/QD-TTg ve chinh sach di dan, thuc hien quy hoach, bo tri dan cu giai doan 2003-2010. Theo do, nhung ho dan di chuyen den cac xa bien gioi duoc ho tro 15 trieu dong/ho, ra hai dao muc ho tro tu 50 den 100 trieu dong/ ho.

 • Thanh Hoa 130 trieu dong qua tang chien si bien gioi hai dao

  02:01 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Sang 5-3, chi Cao Thi Xuan, pho bi thu Tinh doan Thanh Hoa, cho biet: tuan dau Thang thanh nien 2006, cac don vi Doan truc thuoc o 27 huyen, thi, TP trong tinh da quyen gop duoc 130 trieu dong mua qua tang cac chien si dang lam nhiem vu o bien gioi, hai dao.

 • Trao 4 giai bao chi tuyen truyen ve bien hai dao Viet Nam

  10:24 | Thứ sáu 28/11/2003 (GMT+7)

  TT (Vung Tau) - Ngay 27-11 tai TP Vung Tau, Ban Tu tuong - van hoa T.U da to chuc hoi nghi bao cao vien va cong tac tuyen truyen bien - dao nam 2003.

 • Nhung dieu ky dieu o Truong Sa Ky cuoi De Truong Sa gan voi dat lien hon

  21:43 | Thứ ba 26/04/2005 (GMT+7)

  Nhung dieu ky dieu o Truong Sa Ky cuoi De Truong Sa gan voi dat lien hon

  Den bat cu dao noi, dao chim nao tren quan dao Truong Sa, chung toi cung thay dau an cua cuoc van dong Nghia tinh bien gioi hai dao do T.U Doan phat dong. Do la nhung chiec ti vi, dau may, may no va ca nhung tu sach day ap... Nhung chia se nay the hien su quan tam, dong vien to lon cua tuoi tre ca nuoc doi voi chien si dang ngay dem giu dao. Trong thoi gian toi, lam the nao de dat lien tro nen gan gui hon, de nguoi linh co day du dieu kien hoc tap, cong tac nhu..

 • Vietnam Airlines phu song hai dao vung xa

  21:41 | Chủ nhật 02/05/2004 (GMT+7)

  Vietnam Airlines phu song hai dao vung xa

  29 nam sau ngay mien Nam hoan toan giai phong, con ca mot khu vuc rong lon phia Nam chua co mot duong bay nao tu TP Ho Chi Minh de phuc vu nhu cau di lai cua nguoi dan. Su thieu thon nay dang duoc phu lap tu dau thang 5.

 • De nghi mien thue 3 nam dau cho nuoi thuy san

  09:12 | Thứ sáu 15/08/2003 (GMT+7)

  De nghi mien thue 3 nam dau cho nuoi thuy san

  Cac ho gia dinh, ca nhan o dia phuong duoc giao khong qua 1ha, tu noi khac den duoc thue khong qua 1ha mat nuoc bien. Doi voi cac DN trong nuoc, lien doanh voi doi tac nuoc ngoai duoc thue khong qua 50ha. De khuyen khich nuoi trong thuy san (NTTS) tren bien va hai dao, cac to chuc, ca nhan tham gia se duoc mien thue trong 3 nam dau ke tiep.

 • Viettel phu song toan bo hai dao va cac huyen xa bien gioi trong nam 2006

  09:12 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Viettel phu song toan bo hai dao va cac huyen xa bien gioi trong nam 2006

  Tong cong ty Vien thong Quan doi (Viettel) vua cho biet, trong nam 2006 cong ty se hoan thanh ke hoach phu song mang dien thoai di dong tai tat ca cac dao lon, nho thuoc hai phan Viet Nam va cac huyen, xa co dia hinh hiem tro doc bien gioi voi so luong tren 100 tram BTS.

 • Nhung noi don nam moi som nhat

  06:57 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Nhung noi don nam moi som nhat

  Xet duoi goc do dia ly, diem cuc Dong cua To quoc ta neu tinh tren dat lien la Mui Dai Lanh hay con goi la mui Ke Ga thuoc tinh Phu Yen, neu tinh ca dao tren bien thi diem cuc phia Dong cua To quoc la hai quan dao Truong Sa thuoc tinh Khanh Hoa va Hoang Sa thuoc thanh pho Da Nang. Day la nhung noi don anh mat troi dau tien cua nuoc ta. Do vay nam moi 2008 cung den nhung noi nay som nhat. Du o kha xa dat lien, nhung Truong Sa van gan gui voi moi nguoi dan dat..

 • Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  16:58 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  Sang 15/1/2007, tai Ha Noi Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da chinh thuc khai mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du va co bai phat bieu khai mac quan trong chi dao Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong 4 lan nay Ban Chap hanh Trung uong se ban cac van de ve phuong huong chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII; tiep tuc sap xep, kien toan bo may to chuc cac ban dang va co quan nha nuoc; ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te sau..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Cuoc van dong cua Doan TN Bo doi bien phong 500 dia chi tinh nghia noi bien gioi hai dao

  00:33 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Sang 4.10, DH Doan TNCS Ho Chi Minh Bo doi bien phong lan thu XI (nhiem ky 2007-2012) da dien ra tai Ha Noi. Tham du co trung tuong Dam Dinh Trai, Pho chu nhiem Tong cuc Chinh tri; Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong; lanh dao Bo Tu lenh BDBP... cung 147 dai bieu den tu cac co quan don vi truc thuoc Bo Tu lenh BDBP.

 • Hoi An Van con khoang cach giua dat lien va hai dao

  09:14 | Thứ năm 06/12/2001 (GMT+7)

  Hoi An Van con khoang cach giua dat lien va hai dao

  Mac du chi cach thi xa 12 hai ly nhung cu lao Cham luon bi co lap, cuoc song dan cu rat kho khan trong nhung ngay song du vi thieu tau thuyen. Khach den Hoi An rat muon ra tham cu lao nhung nhieu khi phai bo y dinh vi ngai phuong tien chuyen cho.

 • Ket nghia voi Truong Sa

  11:55 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Ket nghia voi Truong Sa

  TP - Tu nam 1997, huong ung cuoc van dong “Nghia tinh bien gioi, hai dao” cua T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, nhieu Tinh, Thanh Doan da to chuc ket nghia voi Doan Truong Sa.

 • Cac mang di dong chay dua mo song

  18:13 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Cac mang di dong chay dua mo song

  Doanh nghiep vien thong dang o at keo quan ve cac tinh de thuc hien chien luoc mo song den tan nhung vung nui, hai dao, noi so luong thue bao di dong chi dem tren dau ngon tay. Trong khi do, ngay giua trung tam Ha Noi, khong it khu vuc song di dong van "cac bup" luc co, luc khong.

 • Gan 2.000 canh thu hai dao den Truong Sa

  03:30 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Gan 2.000 canh thu hai dao den Truong Sa

  Nhung canh thu voi bao tinh cam cua TS TP.HCM da len duong den voi cac chien si Truong Sa chieu 24-10-2005.

 • Lap ke hoach boi duong nu nhan tai

  18:09 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Lap ke hoach boi duong nu nhan tai

  Do la de xuat cua Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa tai buoi gap go cac nu GS, PGS, can bo quan ly va nha giao tieu bieu vung dan toc, hai dao do Bo GD-DT va Uy ban Vi su tien bo phu nu to chuc sang nay, 4/3.

 • Gan 8 ti dong giup nguoi linh dao

  02:31 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  TT (Khanh Hoa) - Tai hoi nghi tong ket muoi nam (1996-2006) chuong trinh “Ca nuoc vi Truong Sa - Truong Sa vi ca nuoc” va cuoc van dong “Nghia tinh bien gioi, hai dao” do Trung uong Doan phat dong duoc to chuc sang 16-8, o ban dao Cam Ranh (Khanh Hoa), bi thu Dang uy Chinh uy quan chung hai quan Nguyen Van Tinh ghi nhan nhung tinh cam cua DVTN ca nuoc danh cho can bo, chien si Truong Sa trong thoi gian qua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0