giao duc thuong xuyen

Friday, 27/05/2016 05:25
 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • TP HCM 23 giao vien dat gioi nganh giao duc thuong xuyen

  01:08 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  TP HCM 23 giao vien dat gioi nganh giao duc thuong xuyen

  23 giao vien (GV) vua doat giai GV gioi nganh giao duc thuong xuyen (GDTX) THCS va THPT nam hoc 2003-2004 o TP.HCM.

 • Nganh giao duc thuong xuyen gap nhieu kho khan

  02:12 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Theo bao cao cua So GD-DT TP.HCM ve tinh hinh hoat dong cua cac don vi day bo tuc van hoa tu dau nam hoc den nay, viec thay sach giao khoa cung luc o lop 9 va lop 10 da tao nen kho khan ve nhieu mat cho cac don vi.

 • Thi tot nghiep THPT Hoc sinh phan ban thi chung mot de

  15:09 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Thi tot nghiep THPT Hoc sinh phan ban thi chung mot de

  Bo GD-DT vua gui cong van yeu cau cac so GD-DT chuan bi va trien khai to chuc ky thi tot nghiep THPT nam 2006 doi voi ca giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen (bo tuc THPT).

 • Giao duc thuong xuyen chi chu trong so luong

  04:27 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Theo Bo GD-DT, hien hinh thuc dao tao vua hoc vua lam va tu xa dang duoc tien hanh tai 93 truong DH va 94 truong CD voi gan 600.000 sinh vien tham gia. Con so nay chiem den 42,8% tong so sinh vien ca nuoc.

 • Ky niem 60 nam binh dan hoc vu Pho thu tuong Pham Gia Khiem Coi trong doi moi he thong giao duc thuong xuyen

  00:02 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 8/9, Bo Giao duc va Dao tao da to chuc le ky niem 60 nam binh dan hoc vu (8/9/1945-8/9/2005) voi su tham du dong dao cua cac cuu giao chuc da tung tham gia binh dan hoc vu.

 • He GD thuong xuyen Dau trang thiet bi do dung thi nghiem

  23:12 | Thứ sáu 27/08/2004 (GMT+7)

  He GD thuong xuyen Dau trang thiet bi do dung thi nghiem

  Theo Phong Giao duc thuong xuyen (So GD-DT TP.HCM), viec su dung do dung day hoc con yeu o cac truong Bo tuc Van hoa (BTVH), cac lop dem,...

 • Thua Thien Hue Hoc sinh duoc nghi Tet am lich 2 tuan

  23:11 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 17.8, UBND tinh Thua Thien-Hue cho biet da ban hanh quyet dinh ve thoi gian nam hoc 2007-2008 cua giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen trong dia ban tinh.

 • Chi co 5 22 trung tam du phong thi nghiem hoan chinh

  10:37 | Thứ sáu 15/10/2004 (GMT+7)

  Tai buoi nghiem thu giai doan 1 de tai “Da dang hoa cac hinh thuc hoc tap khong chinh quy de nang cao hoc trinh do hoc van cho nguoi lon” chieu nay,14/10, ong Nguyen Van Cuong, truong phong Giao duc Thuong xuyen, So GD-DT TP.HCM), chu nhiem de tai da cho biet nhu vay.

 • So thi sinh nop ho so bat dau tang len

  06:22 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  So thi sinh nop ho so bat dau tang len

  Sau nua thang nhan ho so dang ky du thi DH, CD tai cac truong THPT, so GD-DT... luong thi sinh (TS) den nop ho so bat dau tang len.

 • Ngay 82 se co cuoc hop ban huong giai quyet SITC

  16:52 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Ngay 82 se co cuoc hop ban huong giai quyet SITC

  Ngay 8/2, Bo KH-DT se hop voi lanh dao cac so GD-DT co cac trung tam cua SITC de nghe bao cao cu the tinh hinh va ban cach giai quyet thao go.

 • Truong Tan Khoa mo chi nhanh khi chua duoc phep

  07:13 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Mot trong hai co so cua truong luyen thi DH - Noi tru Chat luong cao Tan Khoa dat tai 263 Dien Bien Phu, quan Binh Thanh, TP HCM, thanh lap khi chua duoc cap giay phep mo chi nhanh. Ong Pham Anh Ba, Pho phong Giao duc Thuong xuyen, So Giao duc Dao tao thanh pho, cho biet nhu vay.

 • Cang tin truong hoc ban gi

  21:52 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Cang tin truong hoc ban gi

  Do phai cham lo den chuyen mon va cung khong co nhieu bien che cho cong viec nay nen mot so truong da cho tu nhan dau thau kinh doanh cang-tin. Vi vay, tinh trang kinh doanh khong phu hop voi moi truong giao duc thuong xuyen xay ra.

 • Hang loat sai pham tai cac trung tam luyen thi

  16:11 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai cac trung tam luyen thi

  Doan kiem tra lien nganh thanh pho Ha Noi vua tien hanh ra soat, chan chinh cac trung tam luyen thi tai 6 quan noi thanh. Mot so lo luyen co kha nang se bi dong cua. VnExpress da co cuoc trao doi voi Truong phong Giao duc thuong xuyen, So GD-DT Ha Noi Nguyen The My.

 • Tieu hoc va THCS co the tuu truong tu 18

  15:03 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Tieu hoc va THCS co the tuu truong tu 18

  Ngay 2/8, Bo GDDT da co quyet dinh ve ke hoach thoi gian nam hoc 2007-2008 cua giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen cho cac dia phuong.

 • Hoc vien SITC khong duoc hoan tra hoc phi

  16:13 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Hoc vien SITC khong duoc hoan tra hoc phi

  Giai quyet hau qua vu he thong SITC do vo, "Muc tieu so mot cua chung ta la yeu cau chu dau tu dam bao quyen loi cho hoc vien. Nhung den luc nay, muc tieu do rat kho thuc hien, hoc vien se khong duoc boi hoan hoc phi", Vu pho Giao duc thuong xuyen, Bo GD-DT Lai Huu Mien cho biet nhu vay trong trao doi voi bao chi ngay 6/3.

 • Trung tam giao duc thuong xuyen phai ngung hoat dong neu khong co do dung day hoc

  03:04 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Sang 11-9, phat bieu tai Hoi nghi trien khai nhiem vu nam hoc 2007-2008 nganh giao duc thuong xuyen TP.HCM, ong Nguyen Van Cuong - truong Phong GD thuong xuyen So GD-DT - nhan manh: “Neu so phat hien don vi nao khong co trang thiet bi, do dung day hoc, chung toi se de nghi ngung day.

 • TP HCM 90 giao vien duoc nhan giai thuong Vo Truong Toan

  21:34 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Trong cac ngay tu 17 den 20/11, So Giao duc va Dao tao TP.HCM, Bao Sai Gon Giai phong phoi hop voi Cong ty bao hiem nhan tho Prudential to chuc trao Giai thuong Vo Truong Toan nam 2005 cho 30 giao vien TP.HCM va 60 giao vien cac tinh Ben Tre, Can Tho, Soc Trang dang giang day tai cac truong hoc thuoc cac bac hoc nhu: mam non, THCS, THPT, giao duc thuong xuyen, giao duc chuyen nghiep voi tong gia tri gan 500 trieu dong. Day la nam thu 8 giai thuong duoc to chuc..

 • Giai the SITC chu dau tu phai boi thuong cho hoc vien giao vien

  22:29 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Giai the SITC chu dau tu phai boi thuong cho hoc vien giao vien

  Sang qua 8.2, tai Bo Ke hoach - Dau tu (KH-DT) da dien ra cuoc hop giua cac nganh lien quan gom Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT), Bo KH - DT, Bo Cong an va cac so Giao duc - Dao tao Ha Noi, TP.HCM ve vu SITC "bien mat". Ngay sau cuoc hop nay, Bo KH-DT da co cuoc hop voi Dai su quan Singapore de tim bien phap giai quyet hau qua.

 • De nghi tiep nhan 15000 hoc vien cua SITC

  13:36 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  De nghi tiep nhan 15000 hoc vien cua SITC

  Ngay 12-2, ong Pham Anh Ba, Pho truong Phong Giao duc Thuong xuyen So GD-DT TPHCM, cho biet tinh den ngay 10-2 da co 20 co so ngoai ngu o TPHCM de nghi tiep nhan 15.000 hoc vien cua Trung tam ngoai ngu SITC hoc mien phi.

 • Vu DVD 108 anh hung Luong Son Bac Muc phat cao nhat doi voi nghe si tham gia len toi 30 trieunguoi

  10:02 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Vu DVD 108 anh hung Luong Son Bac Muc phat cao nhat doi voi nghe si tham gia len toi 30 trieunguoi

  Ngay 14/3, Thanh tra Bo VHTT da ra van ban gui So VHTT cac tinh, TP truc thuoc trung uong ve viec xu ly bo dia "108 anh hung Luong Son Bac" do Trung tam Lac Hong phat hanh. Nhu tin da dua, 2 DVD nay da duoc Trung tam bang dia Lac Hong (tai nuoc ngoai) san xuat voi su tham gia cua hang tram nghe si, ca si, dien vien, MC, dao dien trong nuoc va co ca su tham gia cua be Chau - ma Thanh tra Bo VHTT da yeu cau khong duoc bieu dien nhung bai hat khong phu hop lua tuoi...

 • Bo truong Nguyen Thien Nhan dang dan dau tien

  16:24 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Bo truong Nguyen Thien Nhan dang dan dau tien

  (VM) – Chieu 30/3, Quoc hoi da bat dau buoc vao phien chat van dau tien. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet, co 4 Bo truong se tra loi chat van dot nay, Bo truong bo GTVT Ho Nghia Dung hien di du hoi nghi quoc te, khong the tra loi chat van.

 • Hoc vien SITC khong duoc hoan tra hoc phi

  11:01 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Hoc vien SITC khong duoc hoan tra hoc phi

  Theo Vu pho Giao duc thuong xuyen, Bo GD-DT Lai Huu Mien, muc tieu so mot la yeu cau chu dau tu SITC dam bao quyen loi cho hoc vien rat kho thuc hien. Hoc vien se khong duoc boi hoan hoc phi.

 • Khong hoan tra hoc phi cho hoc vien SITC

  09:07 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Khong hoan tra hoc phi cho hoc vien SITC

  "Muc tieu so mot cua chung ta la yeu cau chu dau tu dam bao quyen loi cho hoc vien. Nhung den luc nay, muc tieu do rat kho thuc hien, hoc vien se khong duoc boi hoan hoc phi", Vu pho Giao duc thuong xuyen, Bo GD-DT Lai Huu Mien cho biet.

 • Ban giam doc truong SITC da ve nuoc

  08:06 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Chieu 23/1, ong Nguyen Van Cuong, Truong phong giao duc thuong xuyen cua So Giao duc Dao tao TP HCM, cho biet toan bo ban giam doc cua truong ngoai ngu quoc te SITC da ve nuoc. Hien so luong hoc vien va giao vien cua SITC So cung chua the nam het.

 • Chi duoc chuyen ban mot lan khi het lop 10

  03:03 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Do la luu y cua ong Le Quan Tan - vu truong Vu Giao duc trung hoc (Bo GD-DT) - tai hoi nghi trien khai nhiem vu cong tac giao duc trung hoc, giao duc thuong xuyen dien ra hom qua (14-8) tai Ha Noi. Theo do, voi moi khoa hoc theo chuong trinh phan ban THPT, hoc sinh chi duoc chuyen ban khac mot lan duy nhat khi het nam hoc lop 10.

 • Chuan bi nam hoc moi 2006 2007 Da xoa duoc 128 phong hoc cap 4

  21:55 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Chuan bi nam hoc moi 2006 2007 Da xoa duoc 128 phong hoc cap 4

  Ha Noi hien co 995 co so giao duc voi 678.112 hoc sinh tu bac mam non den pho thong, trung cap chuyen nghiep va giao duc thuong xuyen. De chuan bi cho nam hoc moi 2006 - 2007, thoi gian qua, thanh pho da xay moi 597 phong hoc, xoa 128 phong hoc cap 4...

 • Se co mot mua thi nghiem tuc neu

  21:58 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Se co mot mua thi nghiem tuc neu

  Chi con khoang mot tram ngay nua, ca nuoc lai se don nhan mot su kien quen thuoc hang nam nhung rat quan trong: tren duoi mot trieu hoc sinh lop 12 he chinh quy cung nhu he giao duc thuong xuyen se thi tot nghiep pho thong trung hoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0