giam sat

Monday, 30/05/2016 11:51
 • Bao gio giam sat moi that su biet giam sat

  20:35 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Bao gio giam sat moi that su biet giam sat

  Giam sat mot tran dau thuong duoc coi la canh tay noi dai cua BTC, nham bao cao tuong tan cac van de cua tran dau, giup BTC dieu hanh giai tot hon. Nhung thuc te, cong tac giam sat van chua dap ung duoc doi hoi chung cua lang bong.

 • Co dung la nha thau da chinh sua

  07:42 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Co dung la nha thau da chinh sua

  Trong thong cao bao chi ngay 1-10, ong Nguyen Van Cong, nguoi phat ngon cua bo truong Bo Giao thong van tai, cho biet noi dung trich dang la thu canh bao cua ky su Hiroshi Kudo tren TS ngay 30-9 trong bai "Tham hoa da duoc bao truoc!" la dung. Ong Nguyen Van Cong cho biet tiep ong Hiroshi Kudo la ky su ket cau thep cua tu van giam sat (lien danh Nippon Koei - ChoDai). Ky su nay duoc ong Akiyama, ky su thuong tru cua goi thau so 2 - goi thau chinh, giao nhiem vu..

 • Ky su giam sat nhung khong biet giam sat

  15:56 | Chủ nhật 13/03/2005 (GMT+7)

  Ky su giam sat nhung khong biet giam sat

  TTCN - Tu vu phat hien toa nha A2 tai Ha Noi bi “rut ruot”, du luan dang dat van de: tai TP.HCM rat nhieu chung cu cao tang da duoc xay dung trong thoi gian qua, vay viec thi cong, kiem tra chat luong duoc thuc hien ra sao? Trao doi voi ky su HOANG DON DUNG - giam doc Cong ty Kiem dinh Xay dung Sai Gon (thuoc So Xay dung TP.HCM).

 • Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  18:20 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  Van phong Chinh phu vua thong bao y kien ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve tang cuong quan ly giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan (TTCK). Theo do, trong cuoc hop ngay 18/1 voi Bo truong Bo Tai chinh, Thong doc NHNN, Chu tich Uy ban CKNN va lanh dao VPCP, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ket luan TTCK nuoc ta tuy moi hinh thanh, nhung nam 2006 da co buoc khoi sac, tong gia tri co phieu niem yet tang 20 lan so voi cuoi nam 2005, tuong duong voi 20%..

 • Khi nguoi dan duoc co vu

  17:03 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Khi nguoi dan duoc co vu

  Hai nam sau khi Quy che giam sat dau tu cua cong dong do Chinh phu ban hanh di vao thuc te, o Ha Noi, nhung nguoi dan lam giam sat khong cong da gop phan phat hien kip thoi nhung sai sot trong du an dau tu su dung von Nha nuoc.

 • Yeu deu ca trong tai va giam sat

  17:02 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Yeu deu ca trong tai va giam sat

  Trong dot tap huan cong tac giam sat, trong tai mua giai 2007 (tai Da Nang tu ngay 1 den 6/2), LDBD VN va HDTT QG da tien hanh tong ket, rut kinh nghiem cong tac giam sat, trong tai o mua giai 2006.

 • Trong tai tang cup Carling cho MU

  10:51 | Thứ hai 01/03/2010 (GMT+7)

  Trong tai tang cup Carling cho MU

  HLV Martin O’Neill gian du cong kich trong tai Phil Dowd, khi ong khong truat quyen thi dau Vidic, trong tinh huong anh pham loi dan den qua penalty o CK Carling Cup. Chum..

 • Thao luan ve nghiep vu Giam sat ban hang Chuyen nghiep

  10:17 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Thao luan ve nghiep vu Giam sat ban hang Chuyen nghiep

  O thoi ky dinh huong kinh doanh theo Marketing ngay nay, cac cong ty kinh doanh deu rat quen thuoc voi danh xung Giam sat Ban hang, hay Giam sat Kinh doanh xuat xu tu cum tu Anh ngu Sales Supervisor. Tren thuc te chung ta cung dang rat kho dinh nghia duoc mot cach chinh xac ve vai tro va trach nhiem cua mot Giam sat Kinh doanh, ho la mot Quan ly ban hang ngoai thi truong Field Sales Manger, hay ho la mot nhan vien ban hang cao cap Senior Sales Rep?

 • MTTQ phai phan bien tu khi khoi thao van ban phap luat

  09:56 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  MTTQ phai phan bien tu khi khoi thao van ban phap luat

  - Nguyen Pho Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQ) Do Duy Thuong de nghi MTTQ phai duoc phan bien truoc khi Dang ban hanh chu truong, duong loi, chinh sach, ke ca cong tac to chuc can bo. Dong thoi, can mot quy che cho phep MTTQ phan bien doi voi luat, nghi dinh, nghi quyet, tu giai doan khoi thao.

 • VN nen co mot Toa an Hien phap

  15:16 | Chủ nhật 18/12/2005 (GMT+7)

  VN nen co mot Toa an Hien phap

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi trong qua trinh giam sat mot so vu an thay ro rang co oan sai, nhung co quan toa an khong chiu thua nhan... Vay, luc nay, ai se la co quan phan xu? Ong Le Van Cuong, Pho Truong doan dai bieu Quoc hoi Thanh Hoa goi y nen lap Toa an Hien phap.

 • TP HCM Giam sat can bo o noi co nhieu khieu kien dat dai

  23:19 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  TP HCM Giam sat can bo o noi co nhieu khieu kien dat dai

  Uy ban Mat tran To quoc TP.HCM da tap huan xong cho can bo o 40 xa, phuong thuoc 4 quan, huyen cua TP de chuan bi giam sat can bo, cong chuc, dang vien tai khu dan cu voi muc dich boi duong, su dung can bo tot hon dong thoi ngan chan nhung hanh vi tieu cuc, tham nhung, lang phi trong doi ngu can bo, dang vien. Ong Tran Thanh Long - Chu tich Uy ban MTTQ TP.HCM co cuoc trao doi ngan voi Thanh Nien:

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Ho duong nhu dang nhao bang niem tin

  23:42 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Ho duong nhu dang nhao bang niem tin

  “Da la cong chuc, bat luan ca do voi tien ti cua minh hay tien o dau thi lieu nguoi dan co nen dat niem tin vao cong chuc nhu the?... Nhung nguoi giau co vi tham nhung va choi ngong co bac hang chuc ti dong duong nhu dang nhao bang niem tin cua dan chung”, PGS.TS PHAM DUY NGHIA, chu nhiem bo mon Luat kinh doanh (Dai hoc Quoc gia Ha Noi), noi trong cuoc gap go voi TS ve chuyen ong Bui Tien Dung, tong giam doc Ban quan ly cac du an (PMU) 18, dung tien ti ca do.

 • Luot di mua giai 2005 Tam diem la giam sat trong tai

  14:57 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Luot di mua giai 2005 Tam diem la giam sat trong tai

  Cong tac giam sat, trong tai la chu de duoc quan tam nhat trong buoi hop bao so ket luot di V-League, hang Nhat va Cup QG 2005 do ong truong BTC Duong Nghiep Khoi chu tri.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Tinh hinh doi hoi phai co Uy ban tu phap

  15:08 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Tinh hinh doi hoi phai co Uy ban tu phap

  TTCN - Diem moi noi bat trong phien thao luan du an Luat phong chong tham nhung tai Quoc hoi (QH) ky nay la viec Uy ban Thuong vu QH chinh thuc de cap ke hoach trinh QH mo hinh Uy ban tu phap (UBTP) khi sua Luat to chuc QH vao nam toi. UBTP se ra sao, hoat dong the nao...? Pho chu nhiem Uy ban Phap luat cua QH PHAN TRUNG LY nhan dien:

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Mot Cty moi gioi viec lam cung cap ky su giam sat

  08:01 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  TP - Theo quan chuc cua Tong Cty tu van thiet ke GTVT-TEDI, 5 ky su giam sat cau Can Tho duoc tu van giam sat thue thuoc Cty Cuu Long - mot Cty chuyen moi gioi va gioi thieu viec lam (?)

 • De Quoc hoi khong bi hanh chinh hoa

  18:25 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  De Quoc hoi khong bi hanh chinh hoa

  Hoat dong cua QUOC HOI (QH) thoi gian qua duoc danh gia la kha soi noi nhung van chua dap ung duoc y chi, nguyen vong cua cu tri boi hai noi dung quan trong nhat la giam sat viec ban hanh van ban qui pham phap luat va giam sat chi tieu ngan sach lai bi QH “bo quen”. Dac biet, nhieu y kien dong gop cho du thao sua doi bo sung Luat to chuc QH cho rang QH dang bi hanh chinh hoa, mot viec khong nen co o co quan dan cu. Lam gi de QH di vao hoat dong thuc chat? TS..

 • Luot di mua giai 2005 Tam diem la giam sat trong tai

  07:13 | Thứ sáu 29/04/2005 (GMT+7)

  Luot di mua giai 2005 Tam diem la giam sat trong tai

  Cong tac giam sat, trong tai la chu de duoc quan tam nhat trong buoi hop bao so ket luot di V-League, hang Nhat va Cup QG 2005 do ong truong BTC Duong Nghiep Khoi chu tri.

 • Hieu luc giam sat cua Quoc hoi chua cao

  16:47 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Pho chu nhiem Uy ban Van hoa giao duc Nguyen Dinh Huong cho rang vai tro giam sat cua Quoc hoi moi chi tien hanh chung chung, tieng la di vi hanh nhung lai di tap the. Trong bao cao moi nhat, Van phong Quoc hoi cung thua nhan, giam sat van pho bien tam ly ne nang, ne tranh, ngai va cham.

 • Cong khai quy hoach de cong dong giam sat

  15:38 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Cong khai quy hoach de cong dong giam sat

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky Quyet dinh so 80 ban hanh quy che giam sat dau tu cong dong, trong do yeu cau co quan quan ly cac cap va chu dau tu thuc hien nghiem viec cong khai thong tin quy hoach va quan ly dau tu. Ban giam sat co quyen yeu cau tam dung thi cong trong truong hop phat hien tieu cuc.

 • De khong la chuyen chuot giam sat meo

  19:57 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  De khong la chuyen chuot giam sat meo

  Tai hoi nghi so ket thuc hien thi diem quy che "MTTQ giam sat can bo, cong chuc, dang vien o khu dan cu" nam 2006-2007 cua Ha Noi to chuc sang nay (11/12), nhieu dai bieu de nghi nhan rong mo hinh nay ra toan quoc, dong thoi co quy dinh bao ve nguoi phat hien giam sat.

 • Trung Quoc quoc hoi giam sat chinh phu tu nam toi

  02:51 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Sau 20 nam de ra du thao va dua ra xem xet dong gop, bo sung, Uy ban thuong truc Quoc hoi Trung Quoc cuoi cung da thong qua Luat giam sat cua Uy ban thuong truc Quoc hoi cac cap, con goi la Luat giam sat. Co hieu luc tu ngay 1-1-2007, luat trao quyen cho dai bieu quoc hoi giam sat cac co quan hanh chinh va luat phap, ngan chan tinh trang lam dung quyen han trong cac co quan nay.

 • Nen giam dinh lai toan bo cong trinh cao tren 10 tang tai TP HCM

  15:56 | Chủ nhật 13/03/2005 (GMT+7)

  Nen giam dinh lai toan bo cong trinh cao tren 10 tang tai TP HCM

  TTCN - La nguoi hoat dong gan 50 nam trong nganh xay dung, tung co nhieu nam lan lon ngoai cong truong, pho chu tich Hoi Khoa hoc ky thuat xay dung TP.HCM Phan Phung Sanh trao doi nhieu dieu dang suy nghi lien quan den chat luong cong trinh xay dung.

 • Sap cau Can Tho Bo GTVT giai trinh ve canh bao cua ky su Nhat Ban

  00:24 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Sap cau Can Tho Bo GTVT giai trinh ve canh bao cua ky su Nhat Ban

  * Don vi su dung lao dong da vi pham phap luat nhu the nao? * Viec tim kiem van rat kho khan * Them mot nguoi chet* Chinh phu yeu cau Bo Cong an chu tri dieu tra* Thieu tuong Pham Quy Ngo - Thu truong Co quan dieu tra, Bo Cong an: Cac nguon tin tren TNO rat co gia tri*Ban doc da dong gop 1.738.524.000 dong giup gia dinh nan nhan vu sap cau Can Tho

 • Giam sat Chua benh mot so noi con mot so ton tai

  14:35 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Giam sat Chua benh mot so noi con mot so ton tai

  Theo Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Doan, phai chua ngay can benh "mot so" trong cac bao cao giam sat cua Quoc hoi. Dan quan tam ket qua giam sat se chi ra nhung dia chi, nguoi, viec ro rang thay vi cu bao cao chung chung: "o mot so noi, van con mot so ton tai, do mot so nguoi", ba Doan noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0