giai quyet

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  17:33 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

 • Tien Giang giai quyet don to cao khong qua 60 ngay

  06:00 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Tien Giang giai quyet don to cao khong qua 60 ngay

  Thoi han giai quyet don to cao khong qua 60 ngay, ke tu ngay thu ly de giai quyet. Doi voi vu viec phuc tap thi thoi han giai quyet khong qua 90 ngay, ke tu ngay thu ly de giai quyet. Trong vong 10 ngay, ke tu ngay nhan duoc kien nghi, nguoi dung dau UBND cap co so, hoac nguoi co tham quyen phai ban hanh van ban xu ly don to cao.

 • Ban doc buc xuc va hien ke giam thieu TNGT

  20:56 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Ban doc buc xuc va hien ke giam thieu TNGT

  Sau su kien 2 nha khoa hoc noi tieng gap tai nan do xe may dam tai HN, hang tram ban doc da gui y kien den TP, nhieu y kien dong gop dang de cho moi nguoi va dac biet la nhung nha quan ly do thi phai luu tam.

 • Loay hoay tim kiem diem dung

  08:52 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Don thu, vu viec khieu nai to cao (KNTC) ngay cang chong chat; dong nguoi KNTC ngay cang dai dang dac… la thuc trang xa hoi dang quan ngai ma sang 24-5, tai phien thao luan ve Du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat KNTC cac DB QH nhin nhan.

 • Can giai quyet dut diem khieu kien dat dai

  17:34 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  Can giai quyet dut diem khieu kien dat dai

  Qua kiem tra thi hanh Luat Dat dai tren pham vi toan quoc, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc cho rang, da den luc phai tap trung giai quyet dut diem cac khieu kien ve dat dai, khong de ton dong qua nhieu vu viec phuc tap nhu hien nay.

 • Ban giai quyet bat dong cong so theo kieu con gi

  09:00 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Ban giai quyet bat dong cong so theo kieu con gi

  Ban da bao gio gap xich mich trong cong viec chua? Tat nhien ai chang it nhat 1 lan co mau thuan trong cong viec voi dong nghiep. Moi lan nhu vay, ban giai quyet theo “phong cach” nao?

 • PR duong dau voi khung hoang

  10:17 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  PR duong dau voi khung hoang

  Cac doanh nghiep goi khung hoang la con ac mong va giai quyet khung hoang la cong viec kho khan nhat cua hoat dong PR. Chinh cach doi pho voi khung hoang moi the hien het su chuyen nghiep va dang cap cua nguoi lam nghe PR.

 • Ha Noi se cong khai xu ly can bo nhung nhieu dan

  22:16 | Chủ nhật 01/10/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se cong khai xu ly can bo nhung nhieu dan

  TS- Truoc 1/11/2006, phai niem yet cong khai toan bo quy trinh, thu tuc, thoi han giai quyet TTHC; cong khai ho, ten, chuc vu cua cac can bo co tham quyen, trach nhiem giai quyet cong viec...

 • Ha Noi se cong khai xu ly can bo nhung nhieu dan

  14:34 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se cong khai xu ly can bo nhung nhieu dan

  Truoc 1/11/2006, phai niem yet cong khai toan bo quy trinh, thu tuc, thoi han giai quyet TTHC; cong khai ho, ten, chuc vu cua cac can bo co tham quyen, trach nhiem giai quyet cong viec...

 • Lang nghe va giai quyet thau dao y nguyen cua dan

  14:00 | Thứ bảy 16/10/2004 (GMT+7)

  Lang nghe va giai quyet thau dao y nguyen cua dan

  TTCN - Tu ngay 11-10, thi xa Hoi An (Quang Nam) mo hop thu dan nguyen thuong xuyen tai tru so phong tiep dan thi xa (so 2 Hoang Dieu). Theo do, moi cong dan, to chuc tren dia ban thi xa Hoi An va ca nuoc co yeu cau, de xuat gi doi voi lanh dao Dang, chinh quyen thi xa deu co the den gui vao hop thu nay.

 • Quye n so hu u toa n dan chi la hu quye n

  07:34 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Quye n so hu u toa n dan chi la hu quye n

  Thang than va quyet liet, do la khong khi cuoc thao luan ve du Luat Dat dai (sua doi) cua Quoc hoi dien ra sang qua. Xung quanh chu de von da qua "nong hoi" nay, DB Nguyen Lan Dung va Duong Trung Quoc da khong ngan ngai bay to su lo ngai ve tinh trang lam quyen trong quan ly nha nuoc doi voi dat dai cua mot bo phan can bo duong chuc. 17 DB dang ky da phai "ngam ngui" de lai bao cao cho Van phong Quoc hoi tiep thu vi khong co du thoi gian trinh bay!

 • Vi sao khieu nai to cao gia tang

  23:08 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Vi sao khieu nai to cao gia tang

  Tinh trang khieu nai, to cao (KNTC) van dien bien phuc tap, xuat hien nhieu vu khieu kien vuot cap, dong nguoi - do la nhan dinh cua Chinh phu khi bao cao truoc Quoc hoi hom qua.

 • Hai quan lap to giai quyet nhanh vuong mac cho DN

  15:54 | Thứ ba 04/05/2004 (GMT+7)

  Hai quan lap to giai quyet nhanh vuong mac cho DN

  Tu 1/5/2004 tro di, tai moi cuc hai quan tinh, thanh pho va chi cuc hai quan cua khau phai thanh lap mot to tiep nhan, giai quyet nhanh cac vuong mac cua DN, cua cong chuc thua hanh.

 • Pho Chu tich UBND Ha Noi Du an tri tre do khach quan

  09:34 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Pho Chu tich UBND Ha Noi Du an tri tre do khach quan

  Tra loi phong van bao gioi ben hanh lang ky hop HDND, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Do Hoang An noi cac du an cau tri tre la do tu Bo GTVT hoac yeu to khach quan. Phan mac nhat cua du an la giai phong mat bang thi TP giai quyet rat tich cuc. Cham cung la chuyen binh thuong? *Ong co the noi gi khi mot loat cac du an nhom A cua Ha Noi luon bi chi trich giai ngan tri tre. Vi du nhu du an cau Nhat Tan, cau Vinh Tuy? Do la chuyen binh thuong. Thuc ra luc dau co su chuan..

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Mot tuan thuc thi Luat Dat dai Lung tung vi thue

  13:24 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  Mot tuan thuc thi Luat Dat dai Lung tung vi thue

  Mot tuan tu khi Luat Dat dai co hieu luc thi hanh (1/7), viec tiep nhan va giai quyet ho so nha, dat, thuc hien cac loai thue... ra sao khi chua co Nghi dinh (ND) huong dan cua Chinh phu?Duoi day la ghi nhan cua TS tai mot so quan, huyen "nong" o TP.HCM va Ha Noi.

 • Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

  10:11 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

  Sau gio giai lao, cac dai bieu Quoc hoi tiep tuc chat van Chanh an toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien. Co 7 chat van cua DB ve cac vu an cu the, 5 chat van hoi ve van de chung trong cong tac xet xu cua toa an. Du kien vu an Do Son se tro thanh mot trong nhung diem “nong” danh cho “ong chanh an”, chua ke viec xet xu mot so vu an cu the khac cung co the duoc de cap. >> Khuyen khich xa hoi hoa giao duc >> Bo GD-DT giai trinh 7 van de “nong” cua dai..

 • Giai quyet hanh chinh dia phuong cho Trung uong

  22:02 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Giai quyet hanh chinh dia phuong cho Trung uong

  Ong Nguyen Trung Thong, Pho Ban chuyen trach Ban chi dao cai cach hanh chinh TP.HCM, trao doi voi TS ve nhung vuong mac khi thuc hien chi thi Chi thi so 32/2006/CT-TTg cua Thu tuong chinh phu ve chan chinh ky luat, ky cuong hanh chinh trong giai quyet cong viec cua nguoi dan va doanh nghiep.

 • Vu Cong ty Hoang Le Ha Noi giai quyet xue xoa

  17:56 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Vu Cong ty Hoang Le Ha Noi giai quyet xue xoa

  "Co le Cong ty Hoang Le buoc dau dat duoc yeu cau roi nen khong "thuc" Thanh pho nua nen giai quyet theo kieu "xue xoa"! Theo toi, co quan cong quyen khong muon vach ra bo may dang co nhieu van de va lien quan den quyen loi cua ho".

 • Lanh dao bi xu ly khi de xay ra khieu kien dong nguoi

  01:00 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 1/11, truoc Quoc hoi, Tong thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen thua nhan, tinh trang khieu nai to cao dong nguoi ngay cang phuc tap, chu yeu lien quan cac vu viec ve dat dai. Toi day, Thu tuong se kiem tra, xu ly nguoi dung dau nhung noi da thieu trach nhiem trong giai quyet de xay ra tinh trang tren.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Moi quy Chu tich tinh phai truc tiep tiep dan it nhat mot lan

  14:58 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung noi dung dang chu y cua Quy che lam viec mau cua UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, Thu tuong vua ky ban hanh. "Van phong UBND tinh chiu trach nhiem phat hanh cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh trong thoi gian khong qua 02 ngay lam viec, ke tu ngay van ban duoc ky; bao dam dung dia chi, dung thu tuc". Ngoai ra, theo chi dao cua Thu tuong, "cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh ban hanh co lien quan truc tiep den giai quyet..

 • Hung ozone va de an giai quyet van nan nuoc duc o TPHCM

  09:52 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Hung ozone va de an giai quyet van nan nuoc duc o TPHCM

  De tai nghien cuu cua KS Le Quoc Hung rat duoc quan tam. Chinh vi vay, ngay 17/10, phong vien cung Dai Truyen hinh Viet Nam (VTV) va mot so nha doanh nghiep, khoa hoc nhu GS-TS Tran Manh Tri, KS Le Minh Liem... da den Khu Cong nghiep Tan Thoi Hiep (Q.12), Duc Hue (Long An) - noi co nhung cong trinh xu ly nuoc sach cua KS Le Quoc Hung, de tham quan quy trinh xu ly nuoc sach.

 • Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT

  08:30 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT

  195 chat van cua 94 dai bieu da duoc gui len cac Bo truong. Tam thanh vien Chinh phu, ke ca Thu tuong se dang dan tra loi chat van trong ky hop nay. Hom nay (23-11) Quoc hoi bat dau chat van cac thanh vien Chinh phu. Ba bo truong da nhan duoc nhung cau hoi giong nhau: co bao nhieu nguoi da mua nha o cong vu tai TP.HCM va Ha Noi? Mo dau phien chat van sang nay, Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung dang dan voi 11 y kien chat van.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Bien phap giai quyet nhung vu to cao trong cong ty

  21:33 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Bien phap giai quyet nhung vu to cao trong cong ty

  Cong ty ban that su roi vao tinh trang cang thang sau khi co mot nhan vien trong cong ty gui len lanh dao don to cao dong nghiep ve mot hanh vi co the gay hau qua nghiem trong cho cong ty, hoac anh huong truc tiep den nan nhan la nguoi to cao. Day khong phai la chuyen hiem thay noi cong so.

 • Tong TTCP Xu ly nghiem nhung nguoi kich dong khieu kien

  14:59 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Tong TTCP Xu ly nghiem nhung nguoi kich dong khieu kien

  "Chung ta ton trong quyen tu do, dan chu cua cong dan, moi nguoi dan co quyen khieu kien nhung khong cho phep loi dung khieu kien de loi keo, kich dong, xui giuc nguoi khac", Tong Thanh tra Chinh phu (TTCP) Tran Van Truyen noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0