gia tri hop dong

Saturday, 28/05/2016 10:59
 • Nguoi mua can ho duoc giu lai 5 gia tri hop dong

  16:57 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Nguoi mua can ho duoc giu lai 5 gia tri hop dong

  UBND TP.HCM vua ban hanh Quyet dinh so 118/2007/QD-UBND ve phuong thuc mua, ban can ho chung cu hoan chinh va chuyen nhuong nen dat o da co ha tang ky thuat de bo tri tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho.

 • Giu lai 5 tien can ho tai dinh cu de bao hanh

  20:03 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Doi voi can ho chung cu, khi ben ban ban giao giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o, ben mua duoc giu lai 5% gia tri hop dong con lai de bao hanh cong trinh.

 • Chi 19 gia tri hop dong giam sat de muon tu cach phap nhan

  09:43 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Chi 19 gia tri hop dong giam sat de muon tu cach phap nhan

  CA TP Ha Noi vua tiep tuc khoi to bi can va thuc hien lenh kham xet doi voi ky su Tran Thi Thao, To truong to chuyen gia tu van giam sat nha A2 ve toi “Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”.

 • Thi cong cham tien do se bi phat

  08:11 | Thứ tư 01/09/2004 (GMT+7)

  Chieu qua, ong Ha Van Dung, Giam doc So giao thong cong chinh TP HCM, da ra thong bao ve viec bo sung mot so quy dinh cu the, can thiet trong hop dong xay dung co ban. Day duoc coi la che tai doi voi nhung don vi thi cong cham tien do.

 • Hon 1.600 ti dong gia tri hop dong duoc ky ket

  07:00 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Toi 15-10-2005, cho cong nghe va thiet bi - Techmart VN 2005 da ket thuc voi tren 1.000 ban ghi nho, hop dong duoc ky ket voi tong gia tri hon 1.600 ti dong, trong do co mot so hop dong tri gia tren 100 ti dong.

 • Gia tri hop dong duoc ky qua ECVN dat 8 ty dong

  10:39 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Gia tri hop dong duoc ky qua ECVN dat 8 ty dong

  Sau mot nam hoat dong, Cong thuong mai dien tu quoc gia (ECVN) thu hut khoang 1.000 thanh vien trong va ngoai nuoc. Ket qua khao sat ban dau cho thay, co 32 hop dong da duoc ky ket qua ECVN va 114 thanh vien tim duoc ban hang tiem nang.

 • DN Trung Quoc Viet Nam ky hop dong hop tac tri gia gan 200 trieu USD

  17:43 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  DN Trung Quoc Viet Nam ky hop dong hop tac tri gia gan 200 trieu USD

  Trong khuon kho hoi thao - toa dam Hop tac Kinh te thuong mai va dau tu giua TP.Tram Giang, Quang Dong, Trung Quoc voi Viet Nam, cac DN hai ben da ky ky ket cac hop dong du an hop tac kinh te thuong mai voi tong tri gia len toi gan 200 trieu USD.

 • Ong Nghe Khai Tri trung thau kieu Tay

  15:37 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  Ong Nghe Khai Tri trung thau kieu Tay

  Tai Hoi thao Kien Giang 2004, ong Pham Thien Nghe da thong bao mot tin vui: Cong ty Khai Tri vua trung thau cung cap may tinh va giai phap mang quan ly y te cho ba tinh Thai Binh, Binh Thuan va An Giang theo mot chuong trinh do Lien minh chau Au (EU) tai tro.

 • Techmart Nghe An 2005 108 hop dong duoc ky ket

  11:41 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Techmart Nghe An 2005 108 hop dong duoc ky ket

  Da co 108 ban ghi nho va hop dong duoc ky ket chinh thuc voi tong tri gia tren 147 ty dong tai Techmart Nghe An 2005, dien ra tai Vinh tu 13-15/5.

 • Cuoc chien ve gia tinh thue theo GATT bat dau

  22:26 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Cuoc chien ve gia tinh thue theo GATT bat dau

  Ba Dang Thi Binh An - Pho tong Cuc truong Tong Cuc Hai quan cho biet, theo GATT, tat ca hang hoa nhap ve Viet Nam tu thang 10/2004 deu ap dung thue suat tinh theo gia hop dong thay vi su dung bang gia toi thieu nhu truoc. Tuy nhien, sau vai thang, co quan Thue va Hai quan cho rang mot so DN co hien tuong khai man gia tri hop dong. Gia tren hop dong thap hon gia tri that. Do do, co quan Thue va Hai quan tuyen bo ra soat lai va truy thu thue doi voi 23 trong so gan..

 • Du an cau Thu Thiem Ba nha thau bo cuoc

  01:16 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Du an cau Thu Thiem Ba nha thau bo cuoc

  Do chua thuong thao duoc gia tri hop dong, 3 nha thau nam trong to hop 8 nha thau do Tong cong ty Xay dung so 1 (Bo Xay dung) dung dau to hop da de nghi rut lui khong tiep tuc tham gia du an cau Thu Thiem.

 • Hop dong mua nha chung cu hay lap lo

  11:57 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Nha nuoc co the ra van ban yeu cau cac hop dong mua ban nha, can ho phai co cac dieu khoan cu the ve dien tich, gia tri hop dong, kiem tra chat luong truoc khi ban giao. (Tong Thanh Le)>Hang tram ho dan lao dao vi mua nha khu do thi moi

 • Ky hop dong o lo golf thu 18

  08:31 | Thứ sáu 16/02/2007 (GMT+7)

  Ky hop dong o lo golf thu 18

  TP - Voi 6 ti USD gia tri hop dong dong moi tau tinh den het nam 2006, Tap doan cong nghiep tau thuy Viet Nam (Vinashin) du viec lam den nam 2012 va dua Viet Nam len hang thu 8 ve tich luy hop dong dong tau tren the gioi.

 • Du thao Luat kinh doanh BDS Doanh nghiep keu kho

  10:05 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat kinh doanh BDS Doanh nghiep keu kho

  (VM)- Mot trong nhung diem moi cua du thao Luat Kinh doanh Bat dong san (BDS) se duoc trinh Quoc hoi thong qua vao ky hop thu IX vao thang 5 toi la chu dau tu chi duoc huy dong toi da 70% gia tri hop dong ban nha. Tuy nhien cac DN kinh doanh BDS dang phan ung voi quy dinh nay.

 • Gia VLXD tang nha thau co nguy co pha san

  00:00 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Gia VLXD tang nha thau co nguy co pha san

  Gia vat lieu xay dung (VLXD) tang dong loat da day cac nha thau vao tinh canh kho khan. Nhieu truong hop da xay ra tranh chap giua chu dau tu va cac nha thau, tham chi co the dua nhau ra toa...

 • PetroVietnam tai tro VLeague 2007

  20:23 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  VTC – Tong cong ty Dau khi Viet Nam (PetroVietnam) va nha moi gioi tai tro VFD da dat duoc thoa thuan ve viec PetroVietnam tai tro cho V-League 2007 voi gia tri hop dong len den 12 ty dong.

 • Phat che tai cac nha thau vi pham chat luong cong trinh

  00:02 | Thứ tư 01/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 31/8, So Giao thong-Cong chanh TP Ho Chi Minh vua thong bao: Ke tu nay, khi ky hop dong kinh te (HDKT) trong xay dung co ban, don vi chu dau tu cac du an do so quan ly phai thoa thuan va dua vao hop dong nhung bien phap che tai doi voi cac nha thau tu van thiet ke, giam sat va thi cong neu vi pham thoi gian hop dong va chat luong cong trinh.

 • TPHCM xin bu chenh lech gia vat tu cho cong trinh

  22:35 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua de nghi Thu tuong Chinh phu chap thuan giao cho UBND TP quyet dinh viec xu ly bu chenh lech gia cap dien va cac loai vat tu thiet bi khac neu co bien dong lon ve gia vuot qua 15% so voi gia thi truong (va dieu chinh gia tri hop dong).

 • Ky hop dong o lo golf thu 18

  10:29 | Thứ tư 21/02/2007 (GMT+7)

  Voi 6 ty USD gia tri hop dong dong moi tau tinh den het nam 2006, Tap doan cong nghiep tau thuy Viet Nam (Vinashin) du viec lam den nam 2012 va dua Viet Nam len hang thu 8 ve tich luy hop dong dong tau tren the gioi.

 • Nhieu hop dong lon se duoc ky ket tai Vietnam Expo 2007

  17:42 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Ngay mai, Hoi cho thuong mai quoc te Viet Nam (Vietnam Expo 2007) voi chu de "VN tang cuong hoi nhap de phat trien" se dien ra tai Ha Noi. Du kien, gia tri hop dong duoc ky ket se vuot xa nam ngoai. Rieng voi cac doi tac Trung Quoc co the dat tren 400 trieu USD.

 • Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien

  15:56 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien

  Mot cong ty tu van thiet ke xay dung o TPHCM vua lam don khoi kien Tong Cong ty Dau khi Viet Nam ra Trung tam trong tai quoc te Viet Nam, doi duoc boi thuong 226.000 USD xung quanh mot hop dong tu van giam sat. Don vi khoi kien la Cong ty Tu van thiet ke va xay dung (M.E.L), don vi trong lien danh tu van (cung mot doi tac Singapore la Ramond Woo and Associates Architects - RWAA) thuc hien viec tu van va giam sat cong trinh Trung tam dieu hanh dau khi phia Nam (so..

 • Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  08:53 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho thue tai chinh tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Co quan nay da de nghi chuyen ho so sang co quan dieu tra de lam ro dau hieu vi pham phap luat trong hoat dong cho thue tai chinh va viec mua khach san Royal - Hoang Gia (so 20 Hang Tre - Ha Noi). Dau tu, xay dung: co thong thau Tu nam 2000 den 2004, BIDV da dau tu, xay dung 81 du an voi tong muc dau tu 417,1 ty..

 • Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  08:50 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 151/2006/ND-CP ve tin dung dau tu va tin dung xuat khau Nha nuoc. Theo do, doi tuong ap dung tai Nghi dinh nay la cac doanh nghiep, to chuc kinh te co du an thuoc dien vay von dau tu, bao lanh tin dung dau tu, ho tro sau dau tu; cac doanh nghiep, to chuc kinh te trong nuoc co hop dong xuat khau hoac cac to chuc nuoc ngoai nhap khau hang hoa thuoc dien co vay von, bao lanh tin dung xuat khau; Ngan hang Phat trien Viet Nam va cac to..

 • Se ky ket nhieu hop dong lon tai Vietnam Expo 2007

  14:26 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Se ky ket nhieu hop dong lon tai Vietnam Expo 2007

  Cuc Xuc tien thuong mai cho biet, du kien gia tri hop dong duoc ky ket tai Hoi cho thuong mai quoc te (Vietnam Expo 2007) dien ra tu ngay 4 den ngay 8/4/2007 se vuot xa nam 2006. Chi tinh rieng trong khuon kho “Dien dan dau tu, thuong mai Van Nam, Trung Quoc va Viet Nam” du kien duoc to chuc chieu ngay 4/4/2007 tai Trung tam Hoi nghi Quoc te, Ha Noi, cac doanh nghiep Trung Quoc se ky hang chuc hop dong hop tac thuong mai, dau tu co tong gia tri tren 400 trieu..

 • Lan dau tien VN dong moi kho noi chua dau

  08:49 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Hom qua, Tap doan Dau khi quoc gia VN da ky hop dong thuc hien hai du an trong diem quoc gia. Du an thu nhat la NM khi dien Nhon Trach giai doan 1 - cong suat 450MW - do Lilama va TCty Xay dung 1 (Bo XD) lam tong thau (EPC). Day la NM dien chu trinh hon hop, su dung khi tu mo Nam Con Son, co gia tri hop dong la 305 trieu USD, du kien thang 12/2008 se di vao hoat dong, cung cap 4 ti kWh cho luoi dien quoc gia. Du an thu hai la kho chua dau noi FSO-5 do Tap doan..

 • Thuong vu nho tinh toan xa

  14:57 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Mot so thuong vu tren thi truong tai chinh Viet Nam nam 2006 co gia tri hop dong khong lon, nhung the hien nhung y tuong kinh doanh moi va tam nhin xa tren thuong truong. BIDV va hop dong “mua nguoc” Su viec Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) mua lai phan von gop cua phia nuoc ngoai tri gia 2,5 trieu do la My trong lien doanh Bao hiem Viet - Uc hoi dau nam 2006 duong nhu khong con may nguoi nho boi so tien do chang tham gi so voi nang luc cua BIDV..

 • That thoat trong du an xay dung nha may Nhiet dien Cao Ngan

  09:12 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  That thoat trong du an xay dung nha may Nhiet dien Cao Ngan

  Nhieu thiet bi dat tien cua du an duoc dat mua theo tieu chuan chau Au da bi "ho bien" thanh nhung thiet bi "made in China" hoac khong co nhan mac. Du Nha may Nhiet dien Cao Ngan dang trong giai doan chay thu nghiem nhung nhieu thiet bi hoen gi, phai gia co, chap va. Du an dau tu xay dung Nha may Nhiet dien Cao Ngan duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 126/QD-TTg ngay 12/2/1999; chu dau tu la Tong Cong ty Than Viet Nam (hien nay la tap doan Than-..

 • Vu PMU18 Vo Dung con co dau hieu dong pham

  10:28 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/5, Co quan Canh sat dieu tra - Bo Cong an quyet dinh trieu tap Le Thi Thanh Hoa - can bo phong Pid6 (vo cua bi can Pham Tien Dung - nguyen Truong phong Kinh te - Ke hoach PMU18) va Nguyen Quynh Huong - chuyen vien Van phong PMU18. Thong tin buoc dau cho thay, Le Thi Thanh Hoa co tham gia ky khong nhieu ban hop dong thue nha lam van phong cho Ban quan ly du an ma phong Pid6 duoc giao quan ly. Ngay 15/2/2000, Pham Tien Hung - Giam doc Ban dieu hanh du an..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0