gang thep

Friday, 27/05/2016 09:21
 • Co phan 3 co so thuoc Cong ty Gang thep Thai Nguyen

  17:26 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Co phan 3 co so thuoc Cong ty Gang thep Thai Nguyen

  Tin tu Tong cong ty Thep Viet Nam cho biet, Bo Cong nghiep da hop ban thong nhat phuong an co phan hoa 3 nha may thuoc Cong ty Gang thep Thai Nguyen, la Luyen can thep Gia Sang, Co khi gang thep Thai Nguyen va Hop kim sat.Theo phuong an da duoc thong qua, Cong ty co phan Hop kim sat - Gang thep Thai Nguyen co von dieu le 5,15 ty dong. Trong do co phan Nha nuoc 9,7%; ban cho nguoi lao dong theo gia uu dai 70,3%; co phan ban dau gia cong khai 20% von dieu le. Gia..

 • 4000 ty dong mo rong gang thep Thai nguyen

  09:05 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  4000 ty dong mo rong gang thep Thai nguyen

  Du an dau tu mo rong Cong ty Gang thep Thai Nguyen (giai doan 2), co tong von dau tu 4.000 ty dong, da duoc khoi cong ngay 29/9 tai thanh pho Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen.

 • Cai tao Cong ty Gang thep Thai Nguyen la dau tu dung huong

  10:13 | Thứ hai 01/10/2001 (GMT+7)

  Cai tao Cong ty Gang thep Thai Nguyen la dau tu dung huong

  Hom nay (1/10), lo dien luyen thep sieu cao - cong suat 30 tan/me, cong trinh trong diem duoc cai tao tai Cong ty Gang thep Thai Nguyen, se duoc chay thu nhan dip Quoc khanh nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa. Ong Dang Van Siu, Tong giam doc cong ty da tra loi phong van bao gioi.

 • Nha may Gang thep lon tai Thanh Hoa Du kien dau tu 30 ty USD

  16:28 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Nha may Gang thep lon tai Thanh Hoa Du kien dau tu 30 ty USD

  Sang nay (15/5), tai Ha Noi, Tap doan Eminence Hoa Ky va UBND tinh Thanh Hoa da to chuc hoi nghi thuyet trinh ve Du an dau tu Nha may Gang thep lon va cac cong trinh phu tro tai Thanh Hoa co tong von dau tu du kien len toi 30 ty USD.

 • Tiep tuc cung co va phat trien Cong ty Gang thep Thai Nguyen

  09:26 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-12, Tong bi thu Nong Duc Manh cung doan dai bieu Quoc hoi tinh Thai Nguyen da co cac cuoc tiep xuc voi cu tri tai Dai hoc Thai Nguyen va Cong ty Gang thep Thai Nguyen.

 • Thi truong thep chao dao vi hang Trung Quoc

  09:11 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Thi truong thep chao dao vi hang Trung Quoc

  Theo so lieu cua Hiep hoi thep Viet Nam (VSA), san luong tieu thu thep ca nuoc trong thang 8 chi dat 177.000 tan, rat thap so voi muc trung binh truoc do la 250.000 tan/thang. Nguyen nhan do mot so luong rat lon thep Trung Quoc (TQ) dang tran vao thi truong Viet Nam voi gia ban rat thap. Cac luat su chuyen ve chong ban pha gia lan co quan quan ly nha nuoc ve canh tranh deu khang dinh co the kien chong ban pha gia thep TQ cho du Viet Nam chua la thanh vien WTO...

 • Thanh lap Cong ty me Tong cong ty Thep VN

  14:26 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Thanh lap Cong ty me Tong cong ty Thep VN

  Sang nay (26/6), tai Ha Noi, Tong cong ty Thep VN da to chuc le cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thanh lap Cong ty me - Tong cong ty Thep VN. Pho Thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong da den du le cong bo. Ong Dau Van Hung – Tong giam doc Tong cong ty Thep VN cho biet: truoc day, Thep VN la mot trong 18 Tong cong ty to chuc va hoat dong theo Quyet dinh so 91/QQD-TTg ngay 7/3/1994 cua Thu tuong Chinh phu. Hien cac don vi thanh vien cua Tong cong ty..

 • Mo rong Cong ty gang thep Thai Nguyen

  08:54 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da dong y chu truong dau tu du an mo rong san xuat giai doan 2 Cong ty gang thep Thai Nguyen. Du an chi duoc khoi cong xay dung, trien khai khi chu dau tu xac nhan du nguon von.

 • Khu gang thep Thai Nguyen se mo rong san xuat voi du an khai toan la 236 trieu USD

  00:02 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Cong ty Gang thep Thai Nguyen (TISCO) duoc Chinh phu Trung Quoc giup do va xay dung tu nam 1959. Hien nay, no tro thanh mot khu lien hop san xuat khep kin, tu khai thac mo quang sat, than mo den luyen coc, luyen gang, can thep cho den vat lieu chiu lua, san xuat hop kim fero, dong luc... voi 23 don vi thanh vien bao gom 9 ngan can bo, cong nhan vien trai dai o 9 tinh, thanh pho.

 • Hoa Phat du kien xay dung khu san xuat gang thep

  13:15 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Hoa Phat du kien xay dung khu san xuat gang thep

  Tap doan Hoa Phat dang hoan thien du an xay dung Khu lien hop san xuat gang thep Hoa Phat nham cung cap nhieu hon nua cac san pham thep xay dung, thep tam can nong va phoi thep tren thi truong noi dia cung nhu suat khau.

 • Nhieu doanh nghiep thiet hai lon vi su co mat dien

  14:30 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep thiet hai lon vi su co mat dien

  Trong su co mat dien dot ngot tren dien rong o mien Bac chieu 27/12, cac doanh nghiep thep phai chiu thiet hai nhieu nhat.

 • Den luot cac DN Tong cong ty Thep tang gia ban

  06:12 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Den luot cac DN Tong cong ty Thep tang gia ban

  Hai Cong ty Gang thep Thai Nguyen va Thep Mien Nam da co cong van gui Tong Cong ty Thep Viet Nam de nghi duoc tang gia ban thep.

 • Nhieu doanh nghiep thiet hai lon vi su co mat dien

  15:22 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep thiet hai lon vi su co mat dien

  Trong su co mat dien dot ngot tren dien rong o mien Bac chieu 27/12, cac doanh nghiep thep phai chiu thiet hai nhieu nhat. Qua trao doi voi cac ho su dung nhieu dien la phan bon, xi mang, thep... cac doanh nghiep phan bon bi thiet hai it nhat do duoc uu tien su dung nhung nguon dien du phong nen viec mat dien chi xay ra voi ho trong vong 3-4 phut sau do lai hoat dong binh thuong. Trong khi do, cac ho san xuat thep va xi mang lai bi thiet hai nhieu.

 • Nam 2010 Viet Nam se xuat khau thep

  07:58 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Nam 2010 Viet Nam se xuat khau thep

  Ngay 4/9, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 145/2007/QD-TTg phe duyet Quy hoach phat trien nganh thep Viet Nam giai doan 2007-2015, co xet den nam 2025. Theo do, muc tieu den nam 2010 chung ta se xuat khau khoang 0,5 trieu tan gang thep cac loai.

 • Lao dong doi du do sap xep lai DNNN huong che do the nao

  04:00 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Qua website Chinh phu (dia chi: www.chinhphu.vn), ong Tran Duy Cuong (Cong ty co phan co khi Gang thep - don vi thanh vien cua Cong ty Gang thep Thai Nguyen) hoi:

 • Khoi dong du an khong lo 30 ti USD

  10:25 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Khoi dong du an khong lo 30 ti USD

  Ngay 15/5, tai Ha Noi, Tap doan Eminence (Hoa Ky) va UBND tinh Thanh Hoa to chuc thuyet trinh ve du an dau tu Nha may gang thep va cac cong trinh phu tro se duoc xay dung tai tinh nay. Hau het cac dai bieu den du deu khong tin vao mat minh khi nhin vao so von dau tu: 30 ti USD!

 • Khoi dong du an khong lo 30 ti USD

  00:16 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Khoi dong du an khong lo 30 ti USD

  ** Mot du an duoc bao mat den gio chot** Nha may duoc dat tai Thanh Hoa voi cong suat 30 trieu tan thep/nam, se thu hut 10.000 lao dongNgay 15.5, tai Ha Noi, Tap doan Eminence (Hoa Ky) va Uy ban Nhan dan tinh Thanh Hoa to chuc thuyet trinh ve du an dau tu Nha may gang thep va cac cong trinh phu tro se duoc xay dung tai tinh nay. Cam tap van ban gioi thieu ve du an nhung hau het cac dai bieu den du deu khong tin vao so von dau tu: 30 ti USD!

 • Phat hien gia ban thep chenh lech lon so voi gia thanh

  16:12 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Phat hien gia ban thep chenh lech lon so voi gia thanh

  Ket qua khao sat cac DN san xuat thep cua to cong tac lien nganh cho thay trong qui I/2004 giua gia ban thep va gia thanh co su chenh lech nhau kha lon. Cac DN giai thich nhu the nao ve van de nay?

 • Mot du an hoang duong

  05:47 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Mot du an hoang duong

  Nhung ngay qua, du luan xon xao ve mot du an gang thep khong lo duoc cong bo voi so von dau tu len toi 30 ti USD vao Khu kinh te Nghi Son (huyen Tinh Gia, Thanh Hoa) cua mot tap doan lan dau nghe ten o VN: Tap doan Eminence (Hoa Ky).

 • Tong Bi thu Nong uc Manh tiep xuc cu tri Thai Nguyen

  10:45 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Nong uc Manh tiep xuc cu tri Thai Nguyen

  Ngay 8/12, Tong Bi thu Nong Ðuc Manh cung Ðoan dai bieu Quoc hoi tinh Thai Nguyen da tiep xuc voi dai dien cu tri tai Ðai hoc Thai Nguyen va Cong ty gang thep Thai Nguyen.

 • Lanh dao tinh Thai Nguyen chong lenh Chinh phu

  22:43 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Lanh dao tinh Thai Nguyen chong lenh Chinh phu

  Den hom nay, lanh dao UBND tinh Thai Nguyen van kien quyet thuc hien lenh cam dua khoang san ra khoi tinh nay, bat chap y kien cua Pho thu tuong Hoang Trung Hai chi dao cac dia phuong ra soat va bai bo chu truong cam van chuyen khoang san ra khoi dia phuong.

 • Thu tuong Yakunovich Co be Lo lem cua Ukraina

  16:05 | Thứ hai 06/12/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Yakunovich Co be Lo lem cua Ukraina

  Doi voi nguoi Ukraina, Victor Yanukovich chinh la mot dien hinh ve giac mo khong bao gio tro thanh hien thuc. Tu mot dua tre mo coi me, bi di ghe duoi ra khoi nha, hai lan tung bi ra toa, Yanukovich da tro thanh Thu tuong, ra tranh cu tong thong. Co nguoi da goi ong la "Co be lo lem cua Ukraina" - va xem ra ho co ly cua minh. Nhung co Lo lem hien dang o vao tinh canh kho khan.

 • Phut cat cach nhiet 8 nguoi bi thuong

  16:13 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Sang qua 14/5, tai phan xuong oxy Xi nghiep nang luong, Cong ty Gang thep Thai Nguyen, da xay ra su co phut cat cach nhiet tai thap phan ly, lam 8 nguoi phai nhap vien trong tinh trang suy ho hap, kho tho, tuc nguc.

 • Trien lam thep Dong Nam A dau tien ta i Vie t Nam

  10:38 | Thứ ba 17/05/2005 (GMT+7)

  Trien lam thep Dong Nam A dau tien ta i Vie t Nam

  Ngay 16/5 tai Ha Noi da khai mac Trien lam ve thep khu vuc Dong Nam A, do Vien Gang thep Dong Nam A (SEAISI) phoi hop voi Hiep hoi thep Viet Nam va Tong cong ty Thep Viet Nam to chuc.

 • Quang co du cho cac lo luyen phoi thep

  15:30 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Quang co du cho cac lo luyen phoi thep

  Theo Hiep hoi Thep Viet Nam, song song voi viec bung no cac du an dau tu vao san xuat thep thi 6 thang dau nam 2007 cung bung no hang loat cac du an san xuat phoi thep bang cong nghe lo cao (su dung nguyen lieu la quang sat) voi cong suat len den hon 2 trieu tan/nam. Tuy nhien, dang co nhieu y kien lo ngai ve quang nguyen lieu dau vao va van de moi truong.

 • Gia thep van cao ngat nguong

  07:27 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 15-3, gia thep van dung o muc cao. Tai phia Bac, gia ban tai cac dai ly cap 1 (bao gom thue VAT va cuoc van chuyen) cao nhat la cua Cong ty thep Viet - Uc: 9,15 trieu dong/tan (thep cay), thap nhat la cua Cong ty gang thep Thai Nguyen 8,3 trieu dong/tan.

 • Viet Nam luon trong trai tim mot cuu chuyen gia Duc

  14:00 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Viet Nam luon trong trai tim mot cuu chuyen gia Duc

  Trong ngay le don Tet Viet tai Magdeburg, toi thay co mot nguoi dan ong Duc, tren nguc ao lap lanh huy chuong huu nghi Viet Nam. Ong la Peter Harms.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0