duong cao toc

Thursday, 26/05/2016 09:47
 • Thoi cua duong cao toc

  05:00 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Thoi cua duong cao toc

  Tu TP.HCM dang dan hinh thanh nhung con duong cao toc toa ra bon phia, ket noi va tao buoc phat trien moi cho vung kinh te trong diem phia Nam va cac tinh Nam bo. >> Khoi dong du an duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay

 • Thoi cua duong cao toc

  09:32 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Thoi cua duong cao toc

  Tu TPHCM dang dan hinh thanh nhung con duong cao toc toa ra bon phia, ket noi va tao buoc phat trien moi cho vung kinh te trong diem phia Nam va cac tinh Nam bo.

 • My Xe bon cho xang lam sap duong cao toc

  22:58 | Thứ hai 30/04/2007 (GMT+7)

  My Xe bon cho xang lam sap duong cao toc

  Vao khoang 5 gio 45 chieu ngay 29.4 theo gio VN, mot chiec xe bon cho xang da bi lat va boc chay lam sap duong cao toc gan khu vuc chiec cau tu San Francisco den Oakland.

 • Lien minh cac tap doan anh ca lam cao toc

  19:43 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Lien minh cac tap doan anh ca lam cao toc

  Mot loat tap doan kinh te lon cua VN du dinh cung lap cong ty de xay dung duong cao toc Cat Lai - Long Thanh - Dau Giay dai 54,9 km, canh tranh voi Tong cong ty Dau tu va phat trien duong cao toc VN.

 • Lam duong cao toc voi toc do cham

  04:58 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Lam duong cao toc voi toc do cham

  Thay vi hoan thanh vao cuoi nam 2007 nhu ke hoach, cong trinh xay dung duong cao toc TP.HCM - Trung Luong co the ket thuc vao nam 2008, tham chi keo dai den nam 2013!

 • VEC cong bo phat hanh thanh cong 400 ty trai phieu 15 nam

  09:07 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  VEC cong bo phat hanh thanh cong 400 ty trai phieu 15 nam

  Ngay 29/11/2007, tai Ha Noi, Cong ty dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) da to chuc buoi hop bao cong bo su kien phat hanh thanh cong 400 ty dong trai phieu ky han 15 nam thong qua to chuc phat hanh la Cong ty TNHH chung khoan Habubank.

 • Duong cao toc Lang Hoa Lac Nan giai ca von va mat bang

  07:02 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Duong cao toc Lang Hoa Lac Nan giai ca von va mat bang

  Nha nuoc da quyet dinh dau tu nhieu du an duong cao toc voi muc dau tu ca chuc ngan ty dong. Nhung den nay, chung ta van chua xong mot cay so duong cao toc nao. Cau hoi cua du luan: Den bao gio Viet Nam moi co duong cao toc?

 • Quy hoach duong cao toc sanh ngang cac nuoc khu vuc

  09:56 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Quy hoach duong cao toc sanh ngang cac nuoc khu vuc

  Bo Giao thong Van tai vua trinh Thu tuong quy hoach mang luoi duong cao toc. Theo do, ty trong duong cao toc trong chieu dai mang duong bo se tuong duong cac nuoc phat trien trong khu vuc vao nam 2020, dao dam ket noi cac trung tam kinh te, cua khau chinh.

 • Khoi dong Du an duong cao toc TPHCM Long Thanh Dau Giay

  17:17 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Khoi dong Du an duong cao toc TPHCM Long Thanh Dau Giay

  Mot bo phan cua he thong duong cao toc Bac Nam - du an xay dung duong cao toc TP. Ho Chi Minh - Long Thanh - Dau Giay vua khoi dong, voi viec ban giao tieu du an boi thuong, ho tro va tai dinh cu...

 • Xay dung duong cao toc Ha Noi Lao Cai tri gia 770 trieu USD

  09:02 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Xay dung duong cao toc Ha Noi Lao Cai tri gia 770 trieu USD

  Sang qua 4/1, cong ty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) va Cong ty tu van Pacific Consultants International (Nhat Ban) da ky ket hop dong thiet ke ky thuat cua cong trinh duong cao toc Ha Noi - Lao Cai. Day se la duong bo ngan nhat tu vung Tay Nam (Trung Quoc) ra bien Dong. Toan tuyen duong dai 264km, duoc thiet ke voi van toc toi thieu 80-100km/h. Diem dau duong cao toc tai nut giao giua vanh dai 3 Ha Noi va cao toc Ha Noi - Ha Long, di qua cac tinh..

 • Hon 19.500 ti dong xay dung duong cao toc lien vung phia Nam

  04:10 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua trinh Thu tuong xem xet phe duyet du an xay dung duong cao toc lien vung phia Nam TP.HCM duoc trien khai xay dung trong giai doan 2008-2010. Du an nay bat dau tu diem giao voi duong cao toc TP.HCM - Trung Luong ket noi voi duong vanh dai 3 TP.HCM tai khu vuc phia dong huyen Ben Luc (tinh Long An) di qua huyen Binh Chanh, Nha Be (TP.HCM), huyen Nhon Trach (tinh Dong Nai). Diem cuoi tuyen la diem giao voi duong cao toc Bien Hoa - Vung Tau thuoc..

 • Ra mat cong ty dau tu phat trien duong cao toc

  15:14 | Chủ nhật 05/12/2004 (GMT+7)

  Cong ty dau tu va phat trien duong cao toc VN da chinh thuc ra mat sang qua 4-12, tai Ha Noi. Theo quyet dinh thanh lap cua Thu tuong Chinh phu, cong ty nay truc thuoc bo GTVT, kinh doanh dau tu, phat trien va quan ly bao tri he thong duong cao toc quoc gia.

 • Tim dau 360.000 ty dong xay duong cao toc

  12:15 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Tim dau 360.000 ty dong xay duong cao toc

  TP - Bo GTVT trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Quy hoach mang duong bo cao toc Viet Nam: Den nam 2025 se xay dung khoang 5.000 km duong cao toc va tien cao toc, can khoang 360.000 ty dong.

 • TP HCM To chuc thuc hien giai phong mat bang xay dung duong cao toc TP HCM Long Thanh Dau Giay

  23:51 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chi dao Chu tich UBND cac quan 2, 9 phoi hop voi chu dau tu - Cong ty dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam de khao sat, lap, phe duyet va cong bo phuong an tong the ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu cua du an xay dung duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay, doan qua dia phan TP.HCM. Duong cao toc dai 54,9 km tu Cat Lai (Q.2, TP.HCM) qua Long Thanh va den nga ba Dau Giay (huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai) voi quy mo 6 - 8 lan xe, toc do..

 • Duong cao toc kich phat trien kinh te phia Nam

  02:33 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Duong cao toc kich phat trien kinh te phia Nam

  12 du an dau tu ve ha tang giao thong, chu yeu xay duong cao toc, duoc Bo Giao thong van tai mang ra chao hang tai Hoi cho dau tu vung kinh te trong diem phia Nam nhu mot nhu cau tien quyet de thuc day dau tau tang toc. > Danh 30 ty dola dau tu cap tap cho co so ha tang

 • Se co duong cao toc Ha Noi Lao Cai

  13:42 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Duong cao toc Ha Noi - Lao Cai duoc thiet ke theo tieu chuan duong cao toc loai A, voi van toc cho phep len toi 80km/h. Phan lon duong di ven bo song Hong, doc cac suon doi va thung lung co canh quan dep. Du an du kien se khoi cong vao thang 6/2007.

 • Khoi dong du an duong cao toc hien dai nhat VN

  09:08 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Khoi dong du an duong cao toc hien dai nhat VN

  Du an xay dung duong cao toc Thanh pho Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay da chinh thuc duoc khoi dong voi viec chu dau tu la Cong ty Dau tu va Phat trien Duong cao toc Viet Nam (VEC) ban giao tieu du an giai phong mat bang cho chinh quyen Thanh pho Ho Chi Minh va tinh Dong Nai. Voi viec ban giao tieu du an giai phong mat bang cho 2 dia phuong, VEC da chinh thuc khoi dong xay dung 55 km duong cao toc Thanh pho Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay hien dai va dong bo nhat..

 • Dau tu duong cao toc TP HCM Long Thanh Dau Giay

  02:09 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Dau tu duong cao toc TP HCM Long Thanh Dau Giay

  Ngay 10/1, xet de nghi cua Bo Giao thong Van tai, Thu tuong Chinh phu da chap thuan cac noi dung chu yeu cua Du an duong cao toc thanh pho Ho Chi Minh - Long Thanh - Dau Giay do Cong ty dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) lam chu dau tu.

 • Se co duong cao toc Ha Noi Lao Cai

  15:27 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Duong cao toc Ha Noi - Lao Cai nam trong hanh lang duong bo Con Minh - Hai Phong, co diem dau noi voi duong vanh dai III tren duong Bac Thang Long - Noi Bai va duong cao toc Ha Noi - Ha Long.

 • Xay duong cao toc Ha Noi Lao Cai

  02:31 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Duong cao toc Ha Noi - Lao Cai duoc thiet ke theo tieu chuan duong cao toc loai A, voi van toc cho phep len toi 80 km/h. Phan lon duong di ven bo song Hong, doc cac suon doi va thung lung co canh quan dep. Du an du kien se khoi cong vao thang 6/2007.

 • Ke hoach xay dung mang luoi giao thong do thi Ha Noi

  08:40 | Thứ sáu 14/06/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Bo Truong Bo GTVT Le Ngoc Hoan da chu tri hoi nghi bao cao ve quy hoach chi tiet mang luoi giao thong do thi Ha Noi nham giai quyet co ban van de giao thong cho mot thanh pho hien dai vao nam 2020. Ke hoach nay uoc tinh len toi 52 ngan ty dong.

 • Khoi cong tuyen duong cao toc thu ba cua Viet Nam

  09:49 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 7/1, tai Ha Nam, Cty Dau tu Phat trien duong cao toc Viet Nam khoi cong goi thau dau tien cua du an xay dung duong cao toc Cau Gie -Ninh Binh.

 • Lan dau tien co doanh nghiep kinh doanh duong cao toc

  14:52 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Lan dau tien co doanh nghiep kinh doanh duong cao toc

  Bo Giao thong Van tai vua ra quyet dinh thanh lap Cong ty dau tu phat trien duong cao toc dau tien trong ca nuoc. Don vi nay se xay dung, quan ly va to chuc thu phi cac tuyen duong cao toc quoc gia.

 • Xe danh cho gioi tre 2007

  13:00 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Xe danh cho gioi tre 2007

  Chat luong tot, gia phai chang, an toan, tiet kiem nhien lieu... la nhung tieu chi duoc xet den dau tien khi tim mua mot chiec xe cho gioi tre - nhung nguoi lan dau mua xe nhung kha nang tai chinh con eo hep.

 • Bao gio khoi cong duong cao toc Da Nang Quang Ngai

  17:22 | Thứ hai 08/12/2003 (GMT+7)

  Bao gio khoi cong duong cao toc Da Nang Quang Ngai

  Ngay 21/4/2003, Thu tuong Chinh phu da phe duyet bao cao tien kha thi xay dung duong cao toc Da Nang - Quang Ngai. Sau khi duoc phe duyet, Cong ty Co phan BOT duong cao toc Da Nang - Quang Ngai (CT BOT DN-QN) da thanh lap voi 11 co dong de gop von xay dung con duong nay.

 • BIDV de xuat lam duong cao toc

  10:58 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  BIDV de xuat lam duong cao toc

  De xuat cua Ngan hang dau tu va phat trien Viet Nam (BIDV) cung voi mot so tap doan kinh te va tong cong ty trong nuoc duoc dau tu xay dung duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay va duong cao toc Bien Hoa - Vung Tau, len Chinh phu tu truoc Tet dang duoc xem xet va co the se duoc chap nhan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0