duoc uu tien

Sunday, 29/05/2016 10:52
 • Them 13 truong thong bao tuyen thang

  22:25 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Den thoi diem nay, co them 13 truong DH, Hoc vien cong bo chi tiet ve hinh thuc uu tien xet tuyen thang trong ky thi tuyen sinh vao DH-CD 2007.

 • Xe buyt can duoc uu tien nhieu hon

  20:05 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  O nhung nuoc phat trien, neu xe buyt khong co duong rieng ma chay chung voi cac phuong tien khac thi xe buyt van duoc uu tien nhieu hon.

 • Co duoc uu tien xet vao CD khi khong trung tuyen DH

  16:48 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Co duoc uu tien xet vao CD khi khong trung tuyen DH

  Khong du diem xet tuyen vao he DH cua truong, thi sinh co duoc uu tien xet tuyen vao hoc he CD cung truong? Truong Trung hoc Buu chinh vien thong va Cong nghe thong tin II tai Da Nang tuyen sinh ra sao?... la nhung thac mac thi sinh gui ve TS.

 • Tim hieu ve khop lenh lien tuc Nhung nguyen tac co ban

  03:04 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Nguyen tac khop lenh: uu tien ve gia, lenh mua co muc gia cao hon duoc uu tien thuc hien truoc, lenh ban co muc gia thap hon duoc uu tien thuc hien truoc; Uu tien ve thoi gian, truong hop cac lenh mua hoac lenh ban co cung muc gia thi lenh nhap vao he thong giao dich truoc se duoc uu tien thuc hien truoc.

 • Tuyen giao vien pho thong Tien si duoc uu tien

  12:08 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua ban hanh quy dinh ve noi dung va hinh thuc tuyen dung giao vien trong cac co so giao duc mam non, co so giao duc pho thong cong lap va trung tam giao duc thuong xuyen. Theo do, nguoi co hoc vi tien si dung chuyen nganh dao tao, phu hop voi nhu cau tuyen dung duoc uu tien cong 20 diem vao ket qua tuyen dung.

 • Chau luc khong duoc uu tien

  23:48 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Phai qua hon nua nhiem ky cam quyen, Thu tuong Duc A.Merkel moi co chuyen cong du dau tien den chau Phi trong khi Tong thong Duc H.Koehler nam nao cung cong can ngang doc chau luc nay. Khong phai hai vi lanh dao nay cua nuoc Duc phan vai hay chia phan anh huong o chau luc, ma don gian chi boi chau luc den khong duoc uu tien trong chinh sach doi ngoai cua Chinh phu Duc trong khi ong Koehler da gan bo voi chau luc ke tu thoi dung dau Quy Tien te quoc te.

 • Anh hung lao dong se duoc uu tien thue dat

  16:23 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Sang nay, Uy ban thuong vu Quoc hoi thao luan ve du an Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang. Theo phap lenh nay, anh hung luc luong vu trang, anh hung lao dong, thuong benh binh, than nhan liet si se duoc uu tien thue dat, uu tien giao thue mat nuoc, mat nuoc bien.

 • Cac doi tuong duoc uu tien theo dien chinh sach

  09:33 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Theo quy che tuyen sinh 2008, cac doi tuong duoc uu tien theo dien chinh sach bao gom 2 nhom voi 7 doi tuong. Cu the nhu sau:

 • Doi tuong duoc uu tien mua nha

  10:20 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Doi tuong duoc uu tien mua nha

  Nguoi co thu nhap thap hoac co thoi gian lam viec 5 nam lien tuc tai Ha Noi (co hop dong lao dong va dong BHXH) nam trong dien duoc uu tien mua nha o chung cu.

 • Tu van truc tuyen Diem chuan bao nhieu

  12:44 | Chủ nhật 14/08/2005 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen Diem chuan bao nhieu

  Tu 8g45 den 12g30 hom nay, 14-8, thanh vien Ban Chi dao ky thi tuyen sinh DH-CD 2005 va cac thay co dai dien mot so truong DH tai TP.HCM da tra loi cac ban thi sinh tren TTO ve diem san xet tuyen cac khoi A, B, C, D; thu tuc lam ho so xet tuyen NV2, 3; thoi gian phuc khao bai thi, diem uu tien khu vuc, diem thuong...

 • Hoc DH chat luong cao o dau

  14:54 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)

  Hoc DH chat luong cao o dau

  Duoc uu tien hoc bong; duoc tao dieu kien su dung cac phuong tien trang thiet bi ho tro hoc tap, nghien cuu hien dai cua truong; duoc cung cap day du tai lieu; uu tien cu di hoc nuoc ngoai...

 • Xe buyt duoc uu tien nhieu

  09:21 | Chủ nhật 23/10/2005 (GMT+7)

  Xe buyt thuong xuyen chay lan duong, ep xe anh huong den an toan va trat tu giao thong. Nhung da co ai xu ly chuyen nay? Xe buyt da duoc uu tien qua nhieu.

 • Du thi 4 truong DH CD cung luc

  10:24 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  Du thi 4 truong DH CD cung luc

  Co duoc thi "nho" truong khac de lay qua xet tuyen truong co to chuc thi? Nguoi di tat duoc uu tien nhung gi? Dan toc Hoa co duoc uu tien?... Nhung thac mac cung noi dung lien tuc do ve trong thoi gian "nuoc rut" duoc giai dap ky nay.

 • Hoc sinh gioi quoc gia co duoc uu tien xet tuyen DH

  02:05 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh gioi quoc gia co duoc uu tien xet tuyen DH

  Tu nam 2007, hoc sinh doat giai hoc sinh gioi (HSG) quoc gia se khong duoc tuyen thang vao DH, CD nhung co duoc uu tien xet tuyen? Cac truong co duoc moi thay ben ngoai luyen thi HSG? Do la nhung van de dang duoc nhieu ban doc quan tam. TS Nguyen An Ninh (anh), cuc truong Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc (Bo GD-DT), cho biet:

 • Ha Noi 3 nhom nha duoc uu tien cap so hong

  06:06 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Ha Noi 3 nhom nha duoc uu tien cap so hong

  Tuan toi, So TNMT-ND Ha Noi se trinh TP phuong an cap giay chung nhan quyen su dung dat va so huu nha o (so hong) theo Nghi dinh 90/ND-CP. Theo do, du kien se co 3 nhom nha o duoc uu tien cap “so hong” truoc gom: Nha o tu quan; nha tai dinh cu va toan bo nha o, biet thu, nha vuon thuoc cac du an phat trien nha cua TP.

 • Mua bao hiem de duoc uu tien tuyen sinh

  07:02 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Thoi gian qua, TS nhan duoc nhieu y kien ban doc phan anh co mot so nguoi tu nhan la nhan vien cua Truong DH Quoc te RMIT VN den nha moi mua bao hiem de duoc uu tien tuyen sinh vao truong nay.

 • Tam tinh duoc uu tien phong chong cum AH5N1

  13:20 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 23/3, ong Trinh Quan Huan, Thu truong Bo Y te, cho biet, mot du an ve phong chong dich cum gia cam tren nguoi se duoc uu tien trien khai truoc o tam tinh co nhieu kha nang tai phat dich nhat tren ca nuoc.

 • Nam giu trai phieu Agribank se duoc uu tien mua co phieu

  10:24 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Nam giu trai phieu Agribank se duoc uu tien mua co phieu

  Ngan hang NN-PTNT Viet Nam (Agribank) cho biet, tu ngay 10/10 sap toi Agribank se phat hanh 3.000 ty dong trai phieu tang von dai han. Dang chu y, nguoi mua trai phieu Agribank se duoc uu tien de mua co phieu cua Agribank khi ngan hang nay thuc hien co phan hoa.

 • Dien luc canh sat giao thong venh nhau khi mat dien

  22:01 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Dien luc canh sat giao thong venh nhau khi mat dien

  Tu hom nay, 113 chot den giao thong tai TP HCM se duoc uu tien cap dien trong thoi gian cat dien tren dien rong, theo thoa thuan moi dat duoc giua Cong ty dien luc, lanh dao Phong Canh sat giao thong duong bo va Cong ty chieu sang cong cong. Song thuc te, den tin hieu giao thong van tat, ket xe tiep dien. > TP HCM roi loan vi mat dien/ Cat dien tren dien rong 10 ngay

 • Tho o voi hoc sinh gioi quoc gia

  05:02 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Tho o voi hoc sinh gioi quoc gia

  Nam 2007 la nam dau tien ap dung qui dinh moi trong tuyen sinh doi voi thi sinh (TS) doat giai hoc sinh gioi quoc gia (HSGQG): khong con xet tuyen thang ma chi uu tien xet tuyen.

 • Tot nghiep bang bo tuc THPT co duoc thi DH

  10:23 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Tot nghiep DH nuoc ngoai muon lam giao vien? Tot nghiep TCCN duoc uu tien gi khi thi DH? Dang lam cong an thi tuyen sinh duoc uu tien gi? Bo sung anh vao ho so DKDT nhu the nao?...

 • Ha Noi Ba nhom nha duoc uu tien cap so hong

  14:57 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Ha Noi hien van con hang nghin truong hop mua nha tai dinh cu, nha du an dang "do mat" cho cap giay chung nhan (GCN) quyen su dung dat o (QSDD) "so do" va quyen so huu cong trinh tren dat o (QSHCTTD) "so hong". Dau thang 7/2007, Ha Noi se ap dung phuong an cap GCN moi theo huong co loi cho nguoi dan.

 • TP HCM Giao thong hon loan vi mat dien

  15:42 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM Giao thong hon loan vi mat dien

  Tu 4/4, theo thoa thuan, 113 chot den giao thong tai TP HCM se duoc uu tien trong thoi gian dien cat tren dien rong. Song thuc te, den tin hieu van tat, giao thong nao loan, ket xe van tiep dien.

 • DH Luat Nong nghiep HV Tai chinh uu tien HSG quoc gia

  18:00 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  DH Luat Nong nghiep HV Tai chinh uu tien HSG quoc gia

  Theo dung quy dinh cua Bo GD-DT, cac truong tiep tuc thong bao cong khai phuong an tuyen thang va uu tien xet tuyen HSG quoc gia.

 • Dang ky ca hai nguyen vong cung mot truong co duoc uu tien

  15:29 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Xin hoi, truong Dai hoc Cong nghe nam ngoai co so thi sinh trung tuyen so voi so chi tieu cua truong la bao nhieu? Truong nay co tuyen NV2 khong va dieu kien de trung tuyen vao NV2 cua truong nay la gi?

 • Bo sung them mot so doi tuong duoc uu tien trong xet tuyen tuyen dung can bo cong chuc Nha nuoc

  23:38 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 15/1, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 09/2007/ND-CP sua doi, bo sung mot so quy dinh hien hanh ve tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc (CBCC) trong cac co quan nha nuoc.

 • Phat trien cong nghiep che bien duoc uu tien vay von

  18:13 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua yeu cau cac ngan hang thuong mai day manh huy dong von de cho vay phat trien cong nghiep che bien nong, lam thuy san; trong do chu trong cac du an co ung dung thanh tuu khoa hoc, cong nghe hien dai, san pham co kha nang canh tranh, nhat la cac san pham xuat khau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0