du an xay dung

Wednesday, 01/06/2016 04:49
 • Bac Lieu Khan truong chan chinh cac sai sot tai du an xay dung Trung tam Hoi nghi tinh

  23:51 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Doan Thanh tra tinh Bac Lieu duoc phan cong lam ro cac sai pham tai du an xay dung Trung tam Hoi nghi tinh da co ket luan chinh thuc va kien nghi chu dau tu khan truong chan chinh cac sai sot trong qua trinh thi cong. Dong thoi, kien nghi UBND tinh kiem diem ong Nguyen Van Quang (nguyen Chu nhiem Ban dieu hanh du an xay dung co so ha tang khu hanh chinh tinh) va ong Nguyen Van Tham (Giam doc Ban quan ly du an xay dung dan dung va cong nghiep Bac Lieu) vi da co..

 • Giai thuong Holcim Awards Ton vinh nhung du an xay dung ben vung

  14:18 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Giai thuong Holcim Awards Ton vinh nhung du an xay dung ben vung

  Zurich/Bangkok, ngay 25 thang 04 nam 2006 - giai thuong tri gia 1 trieu USD da duoc trao cho cac du an xay dung ben vung trong cuoc thi giai thuong Holcim Awards toan cau lan thu 1. Dong giai vang cua Giai thuong Holcim Awards la mot du an do thi tich hop tai Caracas, Venezuela va thiet ke nha ga xe lua moi tai Stuttgart, Duc.

 • Binh Dinh Ky nhieu hop dong lon voi Singapore va Hong Kong

  11:13 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Binh Dinh Ky nhieu hop dong lon voi Singapore va Hong Kong

  Trong chuyen tham va lam viec tai Singapore ngay 18-1 vua qua, Chu tich UBND tinh Vu Hoang Ha da ky voi Tap doan Boustead Singapore 5 hop dong nguyen tac thuc hien cac du an gom: du an xay dung nha may cung cap nuoc ngot voi tong von dau tu toan phan tinh den nam 2010 la 100 trieu USD; du an xay dung nha may xu ly nuoc thai voi tong von dau tu la 30 trieu USD; du an xay dung nha may xu ly chat thai ran voi tong von dau tu la 25 trieu USD (3 du an nay thuc hien..

 • Cac cong trinh trong diem phai duoc thong tin ve tien do

  03:07 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Cac cong trinh trong diem phai duoc thong tin ve tien do

  UBND TP.HCM vua giao So Giao thong cong chinh TP chi dao chu dau tu cac cong trinh giao thong trong diem den 31-5 phai dang ky tien do chi tiet cua mot so cong trinh gom du an xay dung dai lo dong - tay, du an xay dung cau Nguyen Van Cu, du an xay dung duong vanh dai phia dong TP, du an xay dung duong tren cao noi tu nut giao thong khu A Nam Sai Gon den cau Phu My TP, du an mo rong duong Rung Sac, du an sua chua khac phuc cac hu hong tai cong trinh duong Nguyen..

 • Han Quoc bat dau lan song dau tu moi vao Viet Nam

  15:02 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Han Quoc bat dau lan song dau tu moi vao Viet Nam

  Theo gioi chuyen gia kinh te Han Quoc, Viet Nam dang tro thanh diem hap dan dau tu hon o Chau A, voi viec cac tap doan lon cua Han Quoc nhu Posco, Samsung, Lotte, Kumho Asiana bat dau lan song dau tu moi tai day. Nhieu doanh nghiep Han Quoc dang tim den thi truong Viet Nam de mo rong co hoi kinh doanh, boi su canh tranh, moi truong dau tu va hoat dong san xuat kinh doanh tai Trung Quoc dang ngay mot kho khan hon. Co quan Xuc tien Ngoai thuong Han Quoc (KOTRA) cho..

 • Ky hop dong du an xay dung cau Nhat Tan

  11:23 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Ky hop dong du an xay dung cau Nhat Tan

  Ngay 9/1, Ban quan ly du an 85 (Bo Giao thong-Van tai) va dai dien lien doanh Tu van (Nhat Ban) da tien hanh ky ket hop dong du an xay dung cau Nhat Tan va duong hai dau cau (thuoc dia ban Ha Noi). Day la mot trong cac du an ODA cua Nhat Ban, duoc thuc hien dua tren cac dieu khoan ve von vay dac biet cua Ngan hang Hop tac Quoc te JBIC voi tong muc dau tu 7.529 ty dong. Cong trinh se duoc khoi cong vao quy IV nam 2007 va hoan thanh trong quy IV nam 2010. Cau Nhat..

 • Han Quoc giup VN xay dung benh vien tai khu vuc mien Trung

  14:04 | Thứ năm 22/05/2003 (GMT+7)

  Co quan Hop tac quoc te Han Quoc (KOICA) cung cac chuyen gia y te Han Quoc da co mat tai Viet Nam chuan bi cho viec thuc hien du an xay dung benh vien khu vuc Hoa Hiep Trung (thi xa Tuy Hoa, tinh Phu Yen) va benh vien huyen Vinh Linh (tinh Quang Tri). Du an xay dung hai benh vien tren nam trong khuon kho du an xay dung benh vien tai 5 tinh mien Trung giai doan 2002-2004 tri gia 3 trieu USD.

 • Bo VHTT Hoi KTS Viet Nam de nghi xem xet lai va tam dung du an xay dung tai doi Vong Canh

  20:08 | Thứ sáu 04/02/2005 (GMT+7)

  Bo VHTT Hoi KTS Viet Nam de nghi xem xet lai va tam dung du an xay dung tai doi Vong Canh

  (TP) Sau khi TP va mot so bao khac lien tuc thong tin ve du an xay dung di nguoc long dan o khu du lich Vong Canh (Hue), Bo Van hoa Thong tin va Hoi Kien truc su Viet Nam da co cong van de nghi xem xet lai du an nay. Moi ban doc tham gia y kien ve van de nay tai day.

 • Du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong Bo Tai nguyen Moi truong se vao cuoc

  00:00 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong Bo Tai nguyen Moi truong se vao cuoc

  Bo Tai nguyen - Moi truong vua cho biet: Toi day, don vi chuyen mon cua Bo se xuong tan noi tim hieu tinh hinh du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong cho du UBND tinh Ha Tay vua quyet dinh chuyen sang dia diem khac.

 • Ai cung cap vat tu va thi cong cac du an cho Sawaco

  09:03 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Ai cung cap vat tu va thi cong cac du an cho Sawaco

  Nuoc ban keo dai. Sau nhieu lan suc xa, nuoc van cu... ban! Chuyen gi dang xay ra trong cac duong ong dan nuoc duoi long dat? Lan theo cac du an cua Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco), chung toi phat hien ca mot he thong cong ty gia dinh va lien gia dinh. Va loat bai dieu tra nay nham gop phan lam ro hon vi sao nuoc ban.

 • Lang Dai hoc Da Nang Du an treo xuyen the ky

  16:52 | Chủ nhật 02/05/2004 (GMT+7)

  Lang Dai hoc Da Nang Du an treo xuyen the ky

  Duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tu thang 12/1997 nhung den nay, du an xay dung Lang DH Da Nang van tiep tuc “treo” xuyen qua hai the ky XX va XXI. Vi sao?

 • Dat vang Ha Noi hut hon nha dau tu

  08:23 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Dat vang Ha Noi hut hon nha dau tu

  Charmvit, Keangnam (Han Quoc), Riviera (Nhat Ban), Antara Koh Development Pte.Ltd (Singapore) deu tha thiet voi cac du an xay dung khach san tai Ha Noi. Bat dong san thu do duoc gioi kinh doanh vi nhu co gai dep ngu trong rung nay da tinh giac. Khach san 5 sao cua tap doan Charmvit (Han Quoc) toa lac tai Khu do thi Dong Nam (duong Tran Duy Hung, Cau Giay), dien tich 1,98 ha. Von dau tu du an la 80 trieu USD voi quy mo 564 phong. Hien nha dau tu da nop tien bao..

 • TP HCM Cong ty LG Han Quoc dau tu du an xay dung duong Tan Son Nhat Binh Loi

  05:48 | Thứ ba 01/02/2005 (GMT+7)

  Chinh phu da dong y ve chu truong doi voi viec UBND TP.HCM hop tac voi Cong ty LG E-C (Han Quoc) thuc hien du an dau tu va xay dung tuyen duong noi san bay Tan Son Nhat - Binh Loi. Theo ong Nguyen Viet Son - pho giam doc So Giao thong cong chanh TP.HCM, du an xay dung tuyen duong dai 13,7km voi tong kinh phi khoang 3.000 ti dong va la du an duoc TP keu goi von dau tu nuoc ngoai.

 • Vu tiet lo ho so du thau Du an xay dung Nha may xi mang Hai Phong

  15:04 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Vu tiet lo ho so du thau Du an xay dung Nha may xi mang Hai Phong

  Thang 9/2005 goi thau xay dung nha o cho can bo CNV tri gia 21,6 ti dong nam trong Du an xay dung Nha may ximang Hai Phong moi duoc mo.

 • Tong hoi Xay dung VN cong bo danh sach den

  11:24 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Tong hoi Xay dung VN cong bo danh sach den

  Tap hop tu nhung bai bao phat hanh nam 2005 va nua dau 2006, Tong hoi Xay dung VN da dua ra danh sach 43 du an dau tu xay dung co that thoat, lang phi. Viec lam nay khong ngoai muc dich gop phan “gop lua” cho cuoc chien chong that thoat, lang phi trong dau tu xay dung co ban (XDCB). Ðiem moi la cung voi danh sach nhung du an co lang phi, that thoat, cac du an, dang sai pham trong quan ly, su dung dat dai cung da duoc Tong hoi diem ten. Nhung dieu chua..

 • Ong Thaksin se bi truc xuat

  09:08 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Ong Thaksin se bi truc xuat

  Nhung du an xay dung lon cua Thai Lan truoc day se bi tong thanh tra va kiem toan lai. Day la nhung du an lon voi nguon ngan sach len den hang ty Baht Thai nhu: du an xay dung nha may xu ly nuoc thai Klong Dan; du an xay dung duong cao toc RTA va mot so du an dau tu trong nong nghiep.Phat bieu voi phong vien nhat bao Times, Tuong Thawip Netniyom, phat ngon vien cua Hoi dong cai cach dan chu Thai Lan khang dinh chinh phu quan su nuoc nay se "dieu tra can ke" tai..

 • Du an xay dung Trung tam dao tao bong da tre doi tien

  07:48 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Chi nhan duoc khoang 6 ty dong (400.000 USD) tien tai tro tu FIFA, Lien doan bong da Viet Nam se phai kiem them chung 54 ty con lai, de thuc hien Du an xay dung trung tam dao tao bong da tre quoc gia tai My Dinh (Ha Noi). Lien doan hien moi chi biet "go cua" Bo tai chinh.

 • Tin them ve du an xay dung khach san o khu vuc doi Vong Canh

  23:27 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Tin them ve du an xay dung khach san o khu vuc doi Vong Canh

  Trung tam Di san the gioi da co thu len tieng rat quan tam den du an xay dung khach san o khu vuc doi Vong Canh! Bo Van hoa - Thong tin (VHTT) cung da chinh thuc co van ban de nghi Thu tuong Chinh phu chi dao dung viec xay khach san tai khu vuc nay.

 • TP HCM Dieu chinh nhieu hang muc thuoc du an xay dung cang Phu Dinh

  15:52 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  UBND TP vua co van ban cho phep So GTCC tham dinh va phe duyet thiet ke ky thuat doi voi hang muc nha kho thuoc du an xay dung cang Phu Dinh.

 • Cac du an trong diem giai ngan von ODA cham

  14:39 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Cac du an trong diem giai ngan von ODA cham

  Bo KH-DT cho biet, khoi luong thuc hien va giai ngan nguon von ODA doi voi cac du an moi khoi cong tien do rat thap. Tham chi co du an moi giai ngan duoc 3,8% ke hoach. Chang han nhu: du an quoc lo 3 moi Ha Noi - Thai Nguyen, khoi luong thuc hien va giai ngan moi chi dung o muc 14,8% ke hoach; du an xay dung cang Cai Mep - Thi Vai, khoi luong thuc hien chi bang 2,2% va giai ngan moi dat 3,8% ke hoach; hay du an mang vien thong nong thon mien Trung cung chi moi..

 • Kien Giang thanh tra mot so du an xay dung va viec cap dat

  04:00 | Chủ nhật 23/04/2006 (GMT+7)

  Du an lan bien mo rong do thi moi Rach Gia; du an 16ha; mot so du an xay dung giao thong, cang ca… va viec giao cap dat dai tai vung tu giac Long Xuyen se la doi tuong thanh tra cua hai doan thanh tra do Tinh uy Kien Giang vua thanh lap.

 • Du an xay dung Dai hoc Hue Dan chua biet ve dau

  06:51 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Du an xay dung Dai hoc Hue Dan chua biet ve dau

  Thi cong i ach va co luc nhu bat dong, du an xay dung Dai hoc Hue tai Truong Bia khien nguoi dan thap thom gan 10 nam qua. Khoang 250 ho dan, hon 1.000 nguoi thuoc phuong An Cuu va xa Thuy An (TP Hue) van chua biet ngay mai di dau...

 • TP HCM chuyen doi dau tu ra cac tinh lan can

  10:52 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)

  TP HCM chuyen doi dau tu ra cac tinh lan can

  TP khong the phat trien rieng le ma phai dua tren moi quan he, hop tac voi cac dia phuong tren nguyen tac cac ben cung co loi. TNHH Hoan My thuc hien du an xay dung khu resort 2 ha, du an xay dung trung tam thuong mai cua Vinatex, du an khu du lich San ho do cua Cong ty TNHH Song Viet va du an xay dung khach san 4 sao Sai Gon - Ninh Chu cua Tong Cong ty Du lich Sai Gon.

 • TP HCM Du an xay dung dai lo Dong Tay lai tre han

  09:58 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM da chinh thuc co van ban kien nghi Thu tuong Chinh phu cho phep gia han hieu luc cua Hiep dinh vay von so VN IX-6, ky ket ngay 29.3.2002, dau tu du an Xay dung dai lo Dong - Tay den het ngay 17.3.2012.

 • Lap du an xay dung bai dau xe ngam

  00:45 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua yeu cau Cong ty TNHH Dong Duong (Ha Noi) tiep tuc nghien cuu, lap du an xay dung tang ngam lam bai dau xe tai khu vuc San van dong Hoa Lu (Q.1) trong vong 3 thang toi. Du an nay da duoc Cong ty TNHH Dong Duong lap bao cao so bo va da duoc UBND TP.HCM chap thuan, voi quy mo xay dung 5 tang ngam lam bai dau xe. (M.Vong)

 • De trinh du an xay dung thuy dien Se San 3

  13:46 | Thứ ba 24/07/2001 (GMT+7)

  Du an xay dung Nha may Thuy dien Se San 3 gom hai to may phat dien co tong cong suat 273 MW, voi tong muc dau tu gan 3.953 ty dong tu nguon von trong nuoc, vua duoc Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong Chinh phu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0