doi moi

Monday, 30/05/2016 21:30
 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Doi moi day hoc Can tao ra ky thuat day hoc

  14:22 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi day hoc Can tao ra ky thuat day hoc

  Sang 9/1/2007, duoi su chu tri cua Thu truong Nguyen Van Vong, lanh dao mot so Cuc, Vu cua Bo Giao duc va Dao tao, Du an phat trien giao duc THPT va THCS da co cuoc hop ban ve doi moi phuong phap day hoc va doi moi kiem tra, danh gia ket qua hoc tap cua hoc sinh. Ve van de doi moi phuong phap giao duc, cac co quan Bo deu da co su nhat tri cao ve cac noi dung cua doi moi, bao gom doi moi phuong phap day, doi moi phuong phap hoc va doi moi cong tac quan ly to chuc...

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Giao duc Ban chuyen doi moi sau nhieu nam doi moi

  15:04 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Giao duc Ban chuyen doi moi sau nhieu nam doi moi

  Ban ve giao duc va doi moi quan ly giao duc la diem nong tren ban nghi su cua Quoc hoi lan nay. Day cung la dieu nhan dan ca nuoc dac biet quan tam. Sang nay 15/11, cac dai bieu Quoc hoi nghe Chinh phu bao cao ve tinh hinh giao duc. Ben le Quoc hoi, GS-TS Nguyen Ngoc Tran - Pho Chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi da co cuoc trao doi voi bao chi ve chuyen giao duc, mot cau chuyen ma voi ong la tam huyet cua ca mot doi.

 • Sau nhieu nam doi moi lai ngoi ban chuyen doi moi

  09:29 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sau nhieu nam doi moi lai ngoi ban chuyen doi moi

  Muon nang cao chat luong giao duc phai bat dau tu thay co chu khong phai tu sach giao khoa. Doi moi, phai xac dinh ro huong, neu khong, lai tiep tuc doi moi lung tung.

 • Doi moi giao duc dai hoc o Singapore

  08:15 | Chủ nhật 20/11/2005 (GMT+7)

  Doi moi giao duc dai hoc o Singapore

  TTCN - Tu thong tin thu nhan duoc trong chuyen di lam viec va trao doi kinh nghiem cung cac nha quan ly giao duc dai hoc (GDDH) Singapore, GS Mai Trong Nhuan - pho giam doc DH Quoc gia Ha Noi - chia se nhung dieu ma GS tam dac nhat khi lo trinh doi moi GDDH o VN bat dau duoc khoi dong.

 • Con qua nhieu nguoi lo vun ven cho chuc vu ban than

  00:16 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Con qua nhieu nguoi lo vun ven cho chuc vu ban than

  Trao doi voi ong Phan Dien (nguyen Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang) ve co TBT Truong Chinh va nhung bai hoc cho hom nay.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Doi moi co ban nen Dai hoc Viet Nam Ba de nghi cua mot cong dan

  13:49 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Doi moi co ban nen Dai hoc Viet Nam Ba de nghi cua mot cong dan

  TPCN - Theo doi tin tuc tren cac phuong tien thong tin dai chung, toi duoc biet Thu tuong Chinh phu da co Nghi quyet ve doi moi mot cach co ban nen dai hoc cua nuoc ta.

 • Buu chinh Vien thong VN Cuoc doi moi lan thu hai

  17:21 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Buu chinh Vien thong VN Cuoc doi moi lan thu hai

  Sau 20 nam thuc hien doi moi, nganh Buu chinh Vien thong Viet Nam van con phai tiep tuc doi moi ''Cuoc doi moi lan thu hai''.

 • Tim mot loi di rieng

  08:19 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Tim mot loi di rieng

  “Hoi thang va noi that”, do la khong khi chung cam nhan duoc tai hoi thao ban tron lan thu hai trong khuon kho du an “Ho tro tong ket 20 nam doi moi o VN” do UNDP ho tro to chuc. Cong cuoc doi moi cua VN da duoc cac hoc gia, chuyen gia trong nuoc va quoc te mo xe duoi nhieu goc do khac nhau.

 • Doi moi nhoc nhan cua Dang Xa hoi Phap

  09:27 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Doi moi nhoc nhan cua Dang Xa hoi Phap

  That bai tai cuoc bau cu tong thong thang 5, khong chiem duoc da so trong bau cu lap phap thang 6, nhung nhan vat chu chot lan luot tham gia vao chinh phu phai trung huu Sarkozy-Fillon... tat ca nhung su viec lien tiep do dat Dang Xa hoi -mot chinh dang co be day lich su lau doi cua nuoc Phap - truoc yeu cau buc thiet phai doi moi. Doi moi de tim ra phuong thuc dau tranh, de co mot cuong linh phu hop hon voi thuc tien xa hoi nuoc Phap. Nhung “ban than tu “doi..

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Thay gi trong cuon sach Thoi co vang cua chung ta

  13:42 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Thay gi trong cuon sach Thoi co vang cua chung ta

  "Thoi co vang cua chung ta" la cuon sach tap hop mot so bai bao trong dip gop y kien cho cac van kien cua Dai hoi Dang lan thu X. Du luan da rat quan tam den chinh kien trong cac bai bao do, dac biet, la cac bai viet cua tac gia Nguyen Trung. De ban doc co them mot goc nhin ve cac luan diem trong cuon sach nay, VM tran trong gioi thieu bai viet cua tac gia Tran Thanh Dam, dang tren trang Web cua Chinh phu. 1/ Nhin chung, toi nhan thay tap sach "Thoi co vang cua..

 • Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

  23:21 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

  Dau nam 1982, toi ve giup viec cho dong chi Truong Chinh dung vao luc dat nuoc ta lam vao mot cuoc khung hoang kinh te - xa hoi tram trong. Sau dot dieu chinh gia cuoi nam 1981, nang gia hang loat mat hang ma khong dieu chinh tien luong mot cach tuong ung, nen lam cho gia ca tang vot, lam phat den muc chong mat, khien cho muc song cua can bo, cong nhan, vien chuc va luc luong vu trang giam sut nghiem trong, anh huong den san xuat, nen kinh te tro nen tieu dieu,..

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Doi moi giao duc dai hoc bat dau tu giang vien

  15:56 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Doi moi giao duc dai hoc bat dau tu giang vien

  - "Bai toan cu luan quan loanh quanh o cho: Muon nang cao chat luong giao duc thi truoc het phai o nguoi thay. Nhung nguoi thay thi lai tu minh..

 • Toan van noi dung truc tuyen voi Bo truong Truong Dinh Tuyen

  07:13 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Toan van noi dung truc tuyen voi Bo truong Truong Dinh Tuyen

  DE XEM VA NGHE NOI DUNG BUOI GIAO LUU, MOI CAC BAN BAM VAO DAY.

 • Doi moi II Doi moi nhu the nao

  17:53 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Doi moi II Doi moi nhu the nao

  Bat ky cuoc cai cach xa hoi nao cung doi hoi dong thuan xa hoi trong suot qua trinh chuyen doi. Nhung mau thuan thuong truc cua su phat trien lai la: Cac mat khac cua doi song xa hoi khong theo kip su bien doi cua thi truong, dan toi xung dot xa hoi va xoi mon su dong thuan.

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Cuoc doi moi thu hai

  01:27 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Cuoc doi moi thu nhat duoc Dai hoi Dang lan thu VI de ra thuc hien da duoc 20 nam. Cuoc doi moi nay la cuoc doi moi toan dien, nhung tap trung vao viec chuyen co che tu ke hoach hoa tap trung bao cap hien vat sang san xuat hang hoa nhieu thanh phan van hanh theo co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia - noi cach khac la tap trung vao viec mo cua o trong nuoc, viec mo cua, hoi nhap voi nuoc ngoai moi chi la buoc dau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0