doanh nghiep vua va nho

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Viet Nam Cac doanh nghiep vua va nho lac quan ve tuong lai

  11:53 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Viet Nam Cac doanh nghiep vua va nho lac quan ve tuong lai

  Theo mot nghien cuu do HSBC tai Viet Nam vua tien hanh, cac doanh nghiep vua va nho cua Viet Nam dang rat lac quan ve tuong lai. Cuoc khao sat muc do tin tuong cua cac doanh nghiep vua va nho cua HSBC duoc Cong ty Acorn Marketing and Research Consultance tien hanh tren 501 doanh nghiep vua va nho cua Viet Nam vao quy I nam 2007. Muc tieu cua nghien cuu la tim hieu quan diem cua cac doanh nghiep vua va nho ve trien vong kinh te cua Viet Nam. Nghien cuu duoc tien..

 • HP mo rong giai phap van phong thong minh

  09:34 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  HP mo rong giai phap van phong thong minh

  Voi muc tieu giup cac doanh nghiep vua va nho gia tang hieu suat hoat dong, giam thieu cac chi phi dau tu vao cong nghe thong tin cung nhu giai quyet cac van de kinh doanh hang ngay, HP da cong bo loat cac giai phap mo rong trong cac linh vuc chinh nhu cac giai phap di dong, bao mat va tang cuong kha nang giao tiep cho doanh nghiep.

 • Thu hep khoang cach so Con duong rong mo

  14:00 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Thu hep khoang cach so Con duong rong mo

  “Cac chinh phu thuong tap trung vao nhung linh vuc nhu giao duc, cham soc suc khoe dien tu, chinh phu dien tu va van hoa nham thu hep khoang cach so. Tuy nhien, van con co nhung cach di khac de mang nhung ky nang CNTT – TT den voi nhung khu vuc kem phat trien”, ba Trinna DeLeon, Phu trach chuong trinh may tinh voi ho tro cua chinh phu - Intel khu vuc chau A Thai Binh Duong chia se. Chau A - Thai Binh Duong la thi truong Internet lon nhat the gioi. Trong rat..

 • Doanh nghiep vua va nho con mo ho voi hoi nhap

  09:59 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep vua va nho con mo ho voi hoi nhap

  Theo nhu du doan, VN se gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) muon nhat la nam 2006. Thoi gian khong con nhieu, song cac doanh nghiep vua va nho VN dang dung truoc nhieu thach thuc nhu thieu thong tin, cong nghe lac hau... Khong it doanh nghiep van giu mot thai do chu quan ve hoi nhap.

 • Bom von cho doanh nghiep vua va nho

  09:30 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Tren dia ban TP HCM hien co khoang 49.000 doanh nghiep vua va nho voi so von dang ky gan 67.000 ty dong. Day la mot thi truong day tiem nang trong viec cung ung cac san pham dich vu tai chinh, tin dung cua cac ngan hang.

 • HP tang cuong phat trien va bao ve doanh nghiep vua va nho

  15:07 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  HP tang cuong phat trien va bao ve doanh nghiep vua va nho

  Theo chien luoc Van Phong Thong Minh danh cho cac doanh nghiep vua va nho (SMBs), HP cung cac doi tac nhu Intel va Microsoft… da chinh thuc gioi thieu loat giai phap Bao ve Doanh nghiep cua HP nham giup cac khach hang lien tuc phat trien bang cach bao ve he thong kinh doanh va hoat dong CNTT cua ho duoc tot hon. HP gioi thieu mot loat cac giai phap moi duoc thiet ke thong minh hon, don gian hon va an toan hon cho cac khach hang nham bao ve cong viec kinh doanh..

 • Cac doanh nghiep vua va nho rat can mot TTCK

  11:40 | Thứ năm 13/11/2003 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep vua va nho rat can mot TTCK

  ""Rat can xay dung mot thi truong chung khoan (TTCK) cho cac doanh nghiep vua va nho o Ha Noi. Phan lon cac doanh nghiep co phan, dac biet la doanh nghiep vua va nho co nhu cau huy dong von qua TTCK. Tuy nhien, vi cac doanh nghiep vua va nho khong du dieu kien niem yet tren thi truong tap trung hien nay nen ho khong co kha nang tiep can thi truong nay"" - TS. Vu Bang - Pho chu tich UBCKNN trong mot cuoc gap go voi cac DN tai Ha Noi da phat bieu nhu vay.

 • Cu hich cho cac doanh nghiep vua va nho

  09:05 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Cu hich cho cac doanh nghiep vua va nho

  Mot trong nhung cach de cac doanh nghiep vua va nho Viet Nam co the canh tranh duoc trong san choi toan cau la dua ra san pham, dich vu tot nhat de xay dung thuong hieu.

 • May tinh thong minh Doanh nghiep thanh dat

  09:00 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  May tinh thong minh Doanh nghiep thanh dat

  Ha Noi, Viet Nam, ngay 25 thang 10 nam 2005 – Nham khang dinh cam ket tiep tuc ho tro su phat trien cua cac doanh nghiep vua va nho tai Viet Nam, Intel ngay hom nay da phoi hop voi Bo Buu chinh Vien thong Viet Nam, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), cac cong ty cong nghe thong tin hang dau tai Viet Nam va Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) nham trien khai chuong trinh “May tinh thong minh, Doanh nghiep thanh dat” tren pham vi ca nuoc.

 • Doanh nghiep vua va nho Viet Nam lac quan ve tuong lai

  10:24 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Day la ket qua cuoc khao sat ve muc do tin tuong cua cac doanh nghiep vua va nho cua HSBC duoc Cong ty Acorn Marketing and Research Consultance tien hanh tren 501 doanh nghiep vua va nho cua Viet Nam vao quy I/2007.

 • Doanh nghiep vua va nho van kho tiep can von

  17:34 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep vua va nho van kho tiep can von

  Tai hoi nghi cac to chuc tai chinh APEC tai tro doanh nghiep vua va nho, nhieu hua hen ve ho tro von duoc dua ra. Song theo Chu tich Hiep hoi Cong thuong Ha Noi Vu Duy Thai, ngan hang van thich nham toi khach hang lon hon, boi nhung khoan cho vay nho loi nhuan khong cao va nhieu rui ro.

 • 50 doanh nghiep vua va nho Han Quoc sang tim kiem co hoi dau tu tai Viet Nam

  10:09 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  50 doanh nghiep vua va nho Han Quoc sang tim kiem co hoi dau tu tai Viet Nam

  Tu ngay 7-12 thang 3, mot doan dai bieu gom 50 lanh dao cac doanh nghiep vua va nho cua Han Quoc do ong Kang Kwon Seok, Tong giam doc ngan hang IBK (www .kiupbank.co.kr) dan dau se sang Viet Nam.

 • Doanh nghiep vua va nho huong ngoai

  06:07 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Khong chi chu trong khai thac thi truong noi dia, trong thoi dai toan cau hoa cac doanh nghiep vua va nho tren the gioi dang tan dung moi co hoi de vuon ra cac thuong vu quoc te. Nhan dinh nay duoc chung minh qua cuoc khao sat 4.000 doanh nghiep do HSBC vua tien hanh.

 • 50 doanh nghiep Han Quoc toi VN tim co hoi hop tac dau tu

  15:46 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  (VM)- Tu ngay 7 den 12/3, mot doan dai bieu gom 50 lanh dao cac doanh nghiep vua va nho cua Han Quoc do ong Kang Kwon Seok, tong giam doc ngan hang IBK (http://www.kiupbank.co.kr) dan dau se sang Viet Nam. Ngan hang IBK to chuc chuyen di nay cho cac doanh nghiep vua va nho cua Han Quoc co nguyen vong dau tu vao Viet Nam nham giup cac doanh nghiep co hoi nghien cuu thuc te tiem nang dau tu.

 • Go bo rao can trong ung dung CNTT TT cho cac doanh nghiep vua va nho o chau A

  12:34 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Go bo rao can trong ung dung CNTT TT cho cac doanh nghiep vua va nho o chau A

  Van con co nhung cach di khac de mang nhung ky nang ve cong nghe thong tin va truyen thong (ICT) den voi nhung khu vuc kem phat trien.

 • Ngan hang ngoai huong toi doanh nghiep vua va nho Trung Quoc

  18:07 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Ngan hang ngoai huong toi doanh nghiep vua va nho Trung Quoc

  Doanh nghiep vua va nho hien dang duoc coi la dong luc cho su tang truong kinh te cua Trung Quoc. Do vay, cac ngan hang nuoc ngoai da bat dau cung cap dich vu voi nhieu uu dai cho doi tuong nay.

 • Nhat cat giam ho tro doanh nghiep vua va nho trong APEC

  14:23 | Thứ sáu 24/08/2001 (GMT+7)

  Do ngan sach bi thu hep, Nhat Ban se cat giam cac chuong trinh ho tro doanh nghiep vua va nho cua cac nuoc thanh vien Dien dan Hop tac kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC).

 • Ngay hoi HP danh cho cac doanh nghiep vua va nho tai Da Nang

  15:21 | Thứ bảy 24/07/2004 (GMT+7)

  Ngay hoi HP danh cho cac doanh nghiep vua va nho tai Da Nang

  Ngay 22/7 tai TP Da Nang, Cong ty HP Viet Nam da to chuc buoi le gioi thieu mot loat cac giai phap toan dien mang lai hieu qua cao cho cac doanh nghiep vua va nho, danh dau su tro lai ngoan muc tren thi truong mien Trung.

 • Dat van la rao can lon nhat

  10:35 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Dat van la rao can lon nhat

  Theo khao sat cua Cong ty Tai chinh Quoc te (IFC) ve kinh nghiem tiep can dat dai cua cac doanh nghiep vua va nho cho thay cu 4 doanh nghiep thi chi co 1 doanh nghiep duoc giao dat hay thue dat truc tiep tu Nha nuoc. 75% so doanh nghiep dang trong thoi ky tang truong thua nhan rao can lon nhat voi ho la thieu dat. Uoc tinh trong nam 2007 se co khoang 50.000 doanh nghiep thanh lap. Su gia tang so luong lon doanh nghiep da lam gia tang nhu cau doi voi dat cho muc..

 • Dau tu CNTT 2007 se giam

  13:38 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Dau tu CNTT 2007 se giam

  AnalystPerspectives du bao chi phi dau tu cho cong nghe thong tin trong nam nay se dat muc tang truong tu 4% den 6% - thap hon con so cua nam ngoai den 8%. Theo bao cao moi nhat cua hang nay thi nguyen nhan chinh khien muc tang truong chi phi dau tu cho CNTT nam nay giam la boi cac hang gio day muon kiem soat chat che hon nua nguon chi phi van hanh he thong may tinh cua hang. Tuy nhien, chi phi dau tu cho CNTT tai cac nen kinh te dang phat trien va tai cac doanh..

 • HP va Certance nang cap Cong nghe bang tu cho DN vua va nho

  15:31 | Chủ nhật 22/08/2004 (GMT+7)

  HP va Certance nang cap Cong nghe bang tu cho DN vua va nho

  Ngay 19/8/2004, HP va Certance cong bo mo rong ke hoach cai tien va dau tu cong nghe Luu tru Bang tu Ky thuat so (DAT) nham tiep tuc dap ung nhu cau bao ve du lieu cho cac doanh nghiep vua va nho cung nhu bao ve cac khoan dau tu ve cong nghe cua hon 6 trieu nguoi dung tren toan cau.

 • Nam 2007 Dau tu cho CNTT toan cau giam

  11:32 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Dau tu cho CNTT toan cau giam

  AnalystPerspectives du bao chi phi dau tu cho cong nghe thong tin trong nam nay se dat muc tang truong tu 4% den 6% - thap hon con so cua nam ngoai den 8%.Theo bao cao moi nhat cua hang nay thi nguyen nhan chinh khien muc tang truong chi phi dau tu cho CNTT nam nay giam la boi cac hang gio day muon kiem soat chat che hon nua nguon chi phi van hanh he thong may tinh cua hang.Tuy nhien, chi phi dau tu cho CNTT tai cac nen kinh te dang phat trien va tai cac doanh..

 • Doanh nghiep vua va nho lac quan

  02:03 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Theo ket qua cuoc khao sat vua duoc Ngan hang HSBC cong bo, cac doanh nghiep vua va nho tai VN dang rat lac quan ve tuong lai.

 • Ngan hang doanh nghiep vua va nho van chua gap duoc nhau

  19:50 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Ngan hang doanh nghiep vua va nho van chua gap duoc nhau

  Mac du da co hang loat nhung cuoc gap de ban cach thao go kho khan ve von cho cac doanh nghiep vua va nho trong thoi gian qua, ngan hang va doanh nghiep van dang vuong viu trong tam luoi von vay ma chua co duong thoat.

 • Chau Phi tim hieu doanh nghiep vua va nho VN

  17:37 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Tu ngay 8 den 12/4, doan dai bieu cap cao chau Phi do 6 Bo, Thu truong cua 7 nuoc Cameroon, Ghana, Mozambique, Nigeria, Tanzania va Uganda sang VN khao sat ve su phat trien cua cac doanh nghiep vua va nho tai VN.

 • HP gioi thieu loat san pham moi

  10:49 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  HP gioi thieu loat san pham moi

  HP vua gioi thieu loat san pham moi mo rong chuan nganh hinh anh va in an nham nang cao hieu suat va gia tri danh cho cac doanh nghiep vua va nho. Loat san pham moi nay la thanh qua cua viec nghien cuu va cai tien cac giai phap in an tong the cho van phong bao gom 46 may in don sac va may in laser mau, may chieu ky thuat so, phu kien.

 • Hoi nghi bo truong APEC ve doanh nghiep vua va nho

  09:19 | Thứ năm 30/08/2001 (GMT+7)

  Ba chu de chinh, gom phat trien cong nghe tien tien, tao dieu kien thuan loi ve tai chinh va cai thien moi truong de cac doanh nghiep vua va nho phat trien, da duoc dai dien 21 nen kinh te APEC thao luan trong khuon kho Hoi nghi lan thu 8 cap bo truong khai mac sang qua (29/8) tai Thuong Hai.

 • ADB ho tro 100 trieu USD cho doanh nghiep vua va nho

  09:36 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) vua ky thoa thuan voi Chinh phu VN cung cap khoan tin dung 100 trieu USD cho cac doanh nghiep vua va nho voi muc dich thuc day thanh phan kinh te nay phat trien nhanh hon nua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0